logo

gergedan boynuzu sex izle seks izle

Bostancı Escort
03 Kasım 2017

FETÖ’nün firari belediyeler imamı Erkan Karaarslan’ın Adalar Belediyesi’ndeki Örgütlemesinin Delilleri!

Adalar Belediyesini kendine mesken edinen “FETÖ Terör Örgütü Üyesi olmak” suçlamasıyla yargılanan ve 14 ay tutuklu kaldıktan sonra  29 Eylül 2017 tarihli duruşmada Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin değişen hakimi tarafından  “Adli Kontrol şartı ve Yurtdışı çıkış yasağı” şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen firari Erkan Karaarslan’a, Mersin Cumhuriyet Savcılığı’nın talebi üzerine serbest bırakan Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi tarafından yeniden yakalama kararı çıkartılmıştı. İkinci Adil Öksüz vakasını yaşadığımız olayda firari Erkan Karaarslan’ın Yunanistan üzerinden Almanya’ya kaçırıldığı tahmin ediliyor.

FETÖ’nün firari belediyeler imamı Erkan Karaarslan’ın Adalar Belediyesi’ndeki Örgütlemesinin Delilleri!

18/10/2017 tarihinde Belediyeler imamı Erkan Karaaslan’ın Adalar çiftliği!ve 24 Ekim 2017 Adalar Belediyesi’ndeki adım adım FETÖ yapılanması! haberlerinde Adalar Belediyesi’nde FETÖ  terör örgütünün  firari Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan’ın, Adalar Belediyesi’ne yerleşmesini, Adalar Belediyesinin birim amirleri, personelleri arasında itibar kazanmasının nasıl yapıldığını ve daha sonra bu itibarın nasıl ranta dönüştürüldüğünü (çözüm ortağı firmalara büyük hacimli işler verilmesinin sağlanması ile toplanan himmet komisyonları) belgeleri ile bir bir ortaya koyarak haber  dizisine başlamıştık.

YAKALAMA KARARI

FETÖ’nün firari belediyeler imamı Erkan Karaarslan’ın Adalar Belediyesi’ndeki Örgütlemesinin Delilleri!

FETÖ terör örgütü için Adalar ilçesinin önemi 15 Temmuz günü ortaya çıktığı gibi, daha sonrasında Büyükada ASCOT otelde 11 şüphelinin Gezi Parkı olaylarının benzerleri şeklinde yapılacak eylem planlamalarını yapmaları ile FETÖ terör örgütü için Büyükada’nın ne derece önemli bir mevki olduğunu adeta FETÖ terör örgütü için beyin takımlarının buluşma /planlama /organizasyon ve eylemlere veya kalkışmalara start verecekleri yer olarak ısrarla değişmez konumda olmasının sebebinin  İngilizlerin işgal günlerine kadar gittiğini düşünmeye başladık.

Bilindiği üzere  26 Şubat 2017 Büyükadalı Lawrence!!! haberimizde ,”15 Temmuz darbe girişiminde Büyükada Splendid Palas otel sanki Büyükadalı LAWRENCE olmuştur” teşbihini yapmıştık.  Dünya siyasetine yön veren iki emperyalist devletin Türkiye’miz üzerindeki oyunlarının ardı arkasının kesilmediğini takip emekteyiz.  Amerika’nın ne kadar yanar döner bir müttefik olduğunu halk olarak idrak etmiş bulunuyoruz. Ama perde arksında Amerikayı da  yönetenlerin aslında İngilizler olduğunu hep göz ardı edilmektedir. Tarihteki en büyük emperyalist ülke ve toprakları üzerindeki günesin batmadığı ülke diye adı geçen İngiltere’nin İstanbul ve Büyükada’da bitmek tükenmez isteklerinin olduğu ve işgal yıllarından itibaren de kopmaz bağların kurulduğu 15 Temmuz kalkışması ile ortaya çıktığı kanaatindeyiz. Büyükada’da 1919 işgal yıllarında çekilen yukarıdaki fotoğraftan anlaşılacağı üzere Siplendit Place Otel İşgal Kuvvetlerine karargahlarına ev sahipliği yaptığı ve savaş sonrasında bu otel ile bağlarının kopmadığı ne tesadüfse yine kalkışmaya ev sahipliği yapmasının tesadüf olmadığını düşünmemiz abes olmaz herhalde.

Fetö terör örgütünün yapılanmasının dünyanın kaynaklarının paylaşılmasında tüm planları yapan/savaşların çıkarılmasında baş rol oynayan, işlerine gelmeyen  ülkelerde darbeler planlayan, Arap baharı rüzgarları altında tüm Arap dünyasını kaosa boğan Amerika ve arkasındaki asıl beyin İngiltere’nin Büyükada ile tarihi bağlarının/ilişkilerinin izleri ve sonuçlarını 15 Temmuz kalkışması ile şahit olduğumuzu düşünüyoruz.

FETÖ’nün Firari Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan’ın Adalar Belediyesi’ndeki adım adım yapılanması bile belediye eliyle yapılmış olması ve bu kişinin firmasına akıllara ziyan işler verilmesinin müsebbibinin adresi  tabi ki sürekli yanlışlıklarını eleştirdiğimiz Adalar belediyesi başkanlarıdır.

Erkan Karaaslan şahıslı kişiyi Adalar belediyesinin memurları tanımaz. Bu şahısı belediyeye musallat eden öncelikle Adalar belediyesi başkanlarıdır. CHP’li Dr. M. Farsakoğlu ve A. Aytaç başkanlar zamanında irtibatta olan FETÖ terör örgütü belediyeler imamı Adalar Belediyesi’nde örgütlenmiş ve FETÖ terör örgütünün belediyeler zincirine Adalar Belediyesi’ni de eklemiştir.

Adalar Belediyesinde “ Adalar Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması İçin Danışmanlık Hizmet Alım” işi adı altında 50.000+KDV fiyatla sözde danışmanlık hizmeti alımı yapıldığının belgeleri aşağıdadır. Neyin eylem planıdır? Danışmalık hizmet alımı işinde dahi EYLEM PLANI adı altında “Dervişin fikri neyse zikri odur” atasözü misali 15 Temmuz kalkışmasını anımsatacak bir isim koyarak hizmet alımı gerçekleştirmişlerdir.

EYLEM PLANI;

Acaba açılımı Adalar Belediyesi İç Kontrolü müdür? Yoksa bahanesi midir? Asıl gerekçe beyinlerine yazılmış olan yapacakları 15 Temmuz kalkışmasından akıllarında mı kalandır bilinmez ama bir gerçek varsa o zamanlardan bir eylem planı Adalar Belediyesi’nde dahi iz halinde kalmış, belediye ihale evraklarına yansımış ve bu şekilde FETÖ’nün Firari Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan’ın firması  tarafından Adalar Belediyesi’ne faturalar kesilmiştir.

ADALAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER  MÜDÜRLÜĞÜ

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce İç Kontrol Eylem Planı hazırlanması danışmanlık alımı işi

Ödeme Emri Belgesi  No: 1756/1- 14/07/2015

Resimlerin üzerini tıklayarak büyütebilirsiniz

FETÖ’nün firari belediyeler imamı Erkan K

 

06/02/2015 Başkanlık Makam oluru ile Gerçekleştirme Görevlisi Şadan Güzel, Harcama Yetkilisi Yeşim Şener, Destek Hizmetleri Müdürü Kasım Turan, Başkan Yardımcısı İsmail Şener ile Belediye Başkanı Atilla Aytaç’ın olur verdiği Mal/Hizmet Alımı Talep belgesi, 06/02/2015-22024496-934.01-534 sayılı Harcama Talimatı ile Mal Hizmet tutarının ne kadar olduğu belirtilmeden K.İ.K 22/d mad. gereği doğrudan temin usulü kullanılarak ihale edileceği Harcama Yetkilisi olarak Yeşim Şener’in imzaladığı Harcama Talimatı ,09/02/2015-91987299-550 onay sayısı ve K.İ.K 2003/4 nolu tebliğinin ¼ maddesine istinaden şartname ve sözleşme düzenlenmesi zorunlu değildir notu ilave edilerek  Gerçekleştirme Görevlisi Şadan Güzel ve Harcama Yetkilisi olarak Yeşim Şener’in imzaladığı Onay Belgesi,09/02/2015/550 tarihli Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağında üç(üç ) firmadan teklif alındığı Gerçekleştirme Görevlisi Şadan Güzel ve Harcama Yetkilisi Yeşim Şener’in imzaladığı,hangi tarihte tutulduğu belli olmayan  ancak Mali Hizmetler Müdürlüğü Gerçekleştirme Görevlisi tarafından tutulan bir nevi işi teslim belgesi yerine geçen Tutanak, FETÖ/PYD Belediyeler imamı olduğu iddiası ve Silahlı Terör Örgütüne Üye olma Suçlarından tutuklanan Erkan Karaslanın firması olan E-YÖNTEM EĞİTİM  DANIŞMANLIK A.Ş  firmasına ait KDV dahil 59.000.-TL İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması Danışmanlık Hizmet  Bedeli faturası, Gerçekleştirme görevlisi Şadan Güzel’in 10/07/2015 tarih 22024496-651 sayılı yazısı ile  yapılan İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması Danışmanlık Hizmet işi bedelinin ödenmesi yazısı,14/07/2015 tarihinde 1756/1 sayı no ile hazırlanan Ödeme Emri Belgesi ile ödeme tutarının 474,00.-TL sözleşmeye esas damga vergisi kesintisi yapılarak onaylandığı anlaşılmıştır.

FETÖ’nün firari belediyeler imamı Erkan K

DEĞERLENDİRMELER  :

14/07/2015 -1756/1 sayılı Ödeme Emri Belgesinde sözleşmeye ait damga vergisi olarak 474.-TL yapıldığı gözükmek ile beraber dosyasında yapılan bir sözleşmeye rastlanmamış olup bunun gerekçesi olarak ”K.İ.K 2003/4 nolu tebliğinin ¼ maddesine istinaden şartname ve sözleşme düzenlenmesi zorunlu değildir”. İbaresini eklemiş olsalar da ilgili tebliğin yayınlandığı sene için tespit edilen 5.000.-TL faturaları kapsamakta olup yeniden değerlendirme katsayısı ile bu rakam 2015 yılına güncellense dahi bu dosyadaki tutarın doğrudan temin azami sınırına yakın olması nedeni ile geçerli değildir. Ayrıca ilgili yönetmelik gereği söz konusu hizmet işi Türkiye’de tekel konumunda bir firmanın vermediği de bilinmekte yine dosyadaki piyasa araştırmaları da diğer iki firmanın teklifleri ile bunu teyit etmektedir. Dolayısıyla sözleşme düzenlenmesi zorunludur. Dosyasında sözleşme olmadan ödeme yapıldığı görülmektedir. Sözleşmeye ait damga vergisi kesilmiş sözleşme yapılmadan şartname hazırlanmış ve dosya bedelinin ödemesi yapılmıştır. Teknik şartnamede tarafların imzası bulunması gerekirken sadece Mali Hizmetler Müdürü Yeşim Şener’in imzasının bulunması şartnamenin daha sonradan dosyanın tamamlanması için yapılıp dosyaya konulduğunu göstermektedir. Ayrıca aşağıdaki tespitler sıralı yapılmıştır

FETÖ’nün firari belediyeler imamı Erkan K

Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve ödemesi yapılan işin dosyasında piyasa araştırması sırasında teklif alınan firmalar olan E-YÖNTEM EĞİTİM DANIŞMANLIK A.Ş’nin şirket merkezinin  Ankara  ve Glokal İmar İnş. Atık Yönetimi ve Veterinerlik Organizasyon Eğitim ve Danışmanlık AŞ. Erkan Karaarslan tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne  sokulduğunu yine Erkan Karaarslan’ın irtibatta olduğu Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aydın Su Kanal İdaresinden, Aydın/Efeler Belediyesi’nden Sarıyer Belediyesi’nden işler aldırıldığı bilinmektedir. Yine piyasa araştırmasında teklif alınan firmalardan olan Muhkem Ltd.Şti Ankara Ticaret odasına 157458 Ticaret sicil no ile kayıtlı ışık Sok. emek Apt. No:1/5 aynı adres de daha önce Erkan Karaarslan’a ait E- Yönetem A.Ş’nin olduğu dolayısıyla Piyasa araştırmalarında alınan tekliflerin Erkan Karaarslan’ın yönlendirdiği,yan teklifleri kendi firmaları ile hazırlattığı Piyasa araştırma tutanağını Harcama yetkilisinin ve gerçekleştirme görevlisinin imzaladığı görülmektedir.

FETÖ’nün firari belediyeler imamı Erkan K

İç kontrol Eylem Planı Hazırlanması Danışmanlık Hizmetinin piyasa araştırması ile alınan tekliflerin Erkan Karaarslan ile ilişkili olmasının bilgisi Adalar Belediye Başkan yardımcısı ve Başkanı tarafından bilindiği muhakkaktır. Ödeme Belgelerinin her bir aşaması Başkan Atilla Aytaç tarafından talimat verilmeden düzenlenmesi mümkün değildir.

FETÖ’nün firari belediyeler imamı Erkan K

09/02/2015 tarihli mal/hizmet  alındı  tutanağında iş bu tutanak taraflarca düzenlenerek imza altına alınmıştır denmesine rağmen E-YÖNTEM EĞİTİM DANIŞMANLIK A.Ş’nin hizmeti teslim edenler kısmı açılmamış ve imza attırılmamıştır. Dolayısıyla bu evrakın üzerinde herhangi dosya kayıt numarasının da olmaması bu teslim alındı tutanağını şaibeli bırakmakta sanki sonradan dosya tamamlanması için Gerçekleştirme görevlisi Şadan Güzel ve Mali Hizmetler Müdürü Yeşim Şener tarafından hazırlanıp konulduğunu düşündürmektedir.

FETÖ’nün firari belediyeler imamı Erkan K

Ayrıca piyasada bu tarz çeşitli eğitim veren pek çok İstanbul firması olmasına rağmen FETÖ/PYD terör Örgütünün Belediyeler İmamı olarak tutuklu bulunan Erkan Karaarslan’ın iki firmasından ve çözüm ortağı olarak temasta bulunduğu Belediyelere sokulan  Glokal firması ile üç firma sağlanmış ve ihale yine   E-YÖNTEM EĞİTİM DANIŞMANLIK A.Ş firmasına ihale edilerek, eğitim vermesi adı altında  bu oluşuma para gönderildiği ve  FETÖ/PYD terör Örgütünün Belediyeler İmamı olarak tutuklu bulunan Erkan Karaarslan’ın firmasından eğitim adı altında para aktarıldığı ve  bu anlamda dosyadaki ödemenin  Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet ettiği bu hain oluşumun yanında olunduğunu göstermek adına terörizm finans ettiği kanaati oluşmuştur.

Dosyada imzası olan memurlar:

Şadan Güzel, Yeşim Şener, İsmail Şener, Atilla Aytaç

FETÖ’nün firari belediyeler imamı Erkan K FETÖ’nün firari belediyeler imamı Erkan K FETÖ’nün firari belediyeler imamı Erkan K FETÖ’nün firari belediyeler imamı Erkan K FETÖ’nün firari belediyeler imamı Erkan K FETÖ’nün firari belediyeler imamı Erkan K FETÖ’nün firari belediyeler imamı Erkan K FETÖ’nün firari belediyeler imamı Erkan K FETÖ’nün firari belediyeler imamı Erkan K FETÖ’nün firari belediyeler imamı Erkan K FETÖ’nün firari belediyeler imamı Erkan K

Şükrü Abanoz

Etiketler: » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ

7+2 = ?
#

FETÖ’nün firari belediyeler imamı Erkan Karaarslan’ın Adalar Belediyesi’ndeki Örgütlemesinin Delilleri!” için 1 yorum

  1. e.k : diyor ki:

    sırada çok yerli başkan yardımcısı var.ne demiştik size bir bağınızı görürsek sizde gidersiniz. güvenmeyin kaymakamlıktaki damadınıza elbet biri gelir alır sizi de görevden. Bu evraklar bu belediyeyi alır.