25 Aralık soruşturması itiraz

25 Aralık soruşturması itiraz
Share

TANAL’DAN TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ

 

25 Aralık soruşturması itiraz

 

25 Aralık soruşturması kapsamındaki içlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu 96 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, rüşvet vermek, almak, aracılık etmek, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırmak, irtikap, imar kirliliğine neden olmak, pasaport kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama” suçlamaları ile yürütülen soruşturma neticesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 01.09.2014 tarih ve 2012/656 soruşturma sayılı kararı ile kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal bu takipsizlik kararına 03.09.2014 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçe ile itiraz etti. Bu itirazın gerekçesi olarak “Eksik inceleme yapılarak, gerekli bilgi ve belgeler istenmeden, tanıkların ifadeleri alınmadan, bilirkişi incelemesi yapılmadan, hukuki nitelendirmede yanılarak, soyut gerekçeler ile karar verilmesinin usul ve yasaya aykırılık teşkil etmesi, yine 2012/656 sayılı soruşturmanın, devletin menfaatini de açıkça ilgilendirmesi, fakat devletin menfaatini yakından ilgilendiren bu soruşturma kapsamında Hazine’ye veya başka herhangi bir devlet kurumuna ihbarda bulunulmamasını ve bu anlamda da etkin bir soruşturma yürütülememesini” gerekçe göstermiştir.

Dilekçesinde “Emniyet mensuplarına yönelik yapılan operasyonlarla, takipsizlik kararı verilen işbu itiraza konu soruşturma dosyası arasında fiili ve hukuki bir bağ bulunmaktadır. Yolsuzluk soruşturmaları hakkında verilen takipsizlik kararlarının hemen ardından, yolsuzluk operasyonunu gerçekleştiren emniyet mensuplarına yönelik operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu takipsizlik kararıyla maddi gerçeğin ortaya çıkarılması perdelenmiş olacaktır. Bu perdenin kaldırılması için işbu takipsizlik kararının kaldırılarak yeniden icrası ve emniyete yönelik operasyonun, işbu soruşturma dosyası ile birleştirilerek icrası hem hukuk güvenliği hem kamu vicdanı hem de adaletin tecellisi açısından elzemdir.” diyen Tanal bahse konu takipsizlik kararı ile delil niteliğinde sunulmuş tapeler ve diğer belgelerin silinmelerinin veya yok edilmelerinin önüne geçmek adına gerekli tedbirlerin alınmasını da talep etti.

 

25 Aralık soruşturması itiraz25 Aralık soruşturması itiraz

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*