Adalar Belediyesi yazı işleri müdürüne hapis kararı

Adalar Belediyesi yazı işleri müdürüne hapis kararı

İle paylaş:


Adalar Belediyesi yazı işleri müdürüne hapis kararı

Adalar Belediyesi yazı işleri müdürüne hapis kararı

Kimliksiz ve diplomasız olarak Adalar Belediyesi’nde memuriyete başladığı iddia edilen ve müdürlüğe kadar yükselen Adalar Belediyesi eski Yazı İşleri Müdürü Fulya Erkan için yargılandığı İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hapis kararı çıktı.

Fulya Erkan’ın katılmadığı celsede Erkan’ın avukatı verdiği savunmada şu ifadelere yer verdi.

“Yazılı dilekçemi tekrar ederim. Geçen celse savunma için süre vermiştiniz. Bunun üzerine 3 adet dilekçe sundum. Hem esas hakkındaki taleplerimi sundum hem de esas hakkındaki taleplerimi sundum. Müvekkilimizin yargılandığı dava nitelikli dolandırıcılık davasıdır. Nitelikli dolandırıcılık davasında en önemli husus aldatma ve hile ile bir iş yapmış olması gerekir. Müvekkil Adalar Belediyesi’nde imtihanla girip kazanıp atandığında ilkokul diplomasını bilahare getireceğini beyan etmiş ve bu husus belediye başkanlığına yazılan dilekçede açıkça belirtilmiştir. Müvekkil, Adalar Belediyesi’ne hile yapmış değil her şey belediye bilgisi dahilinde. Bu hususta müvekkilin belediyeyi dolandırması düşünülebilir mi? Dosya da iki adet belge var, hazırlık esnasında Savcı bey valiliğe ve kaymakamlığa şuç duyurusunda bulunuyor, 4 başkan hakkında ve müvekkili memuriyetten atın diyor. 2 müfettiş raporunda soruşturma izni verilmesine gerek yoktur çünkü ortada herhangi bir dolandırıcılık yoktur ve söz konusu değildir diyor ve ne müvekkil hakkında nede başkanlar hakkında soruşturma yapılmıyor. Belediye, müvekkilin 1 yıllık adaylığını onaylıyor ve atamayı gerçekleştiriyor. Müvekkil, 28 yıl burada çalışıyor ve maaş alıyor. Burada görevi ihmal eden belediye çalışanlarıdır. Müvekkilin aldatma niyetinin olmadığı ve hile yapmadığı açık şekilde anlaşılmaktadır. Yine kamu zararı olması gerekir. Burada kamu zararını Adalar Belediyesi’nden sorulması gerekir. Belediye, cevap verdi hiçbir zararımız yoktur dedi. İstanbul Defterdarlığı, bu memur bizden maaş almıyor dedi ve inceledi, müvekkilin girişinden bu güne kadar aldığı maaştan hesapladı bir ilkokul mezunu, orta okul mezunu arasındaki maaşı hesapladı, aradaki fark 157 lira. Dolayısıyla bir kamu zararı da yoktur. Ne adatma ne hile ne kamu zararı var. Mahkeme, uygun görürse müvekkilin eşi Halil Erkan’ı dinleyebilirsiniz. Dinlemesini talep ediyoruz. Müvekkilin ilk okul diplomasını sundum. 2006 yılında müvekkil bu diplomayı aldı ve Adalar Belediyesi’ne sundu. Bir an için dolandırıcılık suçu işlendiği düşünülse bile müvekkil çalıştığı iş karşılığı maaş alıyor. Ortaokul diplomasını aldı ve sundu. Müvekkilin bu işlemiş olduğu varsayılan suç zaman aşımına uğramıştır. Çünkü o dönemdeki ceza kanununa göre zaman aşımı süresi 5 yıldır ve 2011 yılında bu suç zaman aşımına uğramıştır. Öncelikle mahkemenizden son dilekçemde belirttiğim gibi müvekkilim unsurları oluşmayan suçtan beraatine, zaman aşımından davanın düşürülmesine, aksi halde kamu zararı ve tanık yönünden talebimizin mahkemenizce değerlendirilmesini talep ediyoruz” dedi.

C.Savcısı ise; sanık müdafiinin dosya kapsamına uygun bulunmayan taleplerin reddi ile daha önce vermiş olduğu esas hakkındaki mütalaalarının doğrultusunda sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini talep ettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti ise, sanık müdafisinin bu celse talep ettiği kamu zararının hesaplanması ve tanık dinletme yönündeki taleplerini oy birliğiyle reddetti.

Mahkeme heyeti kararında şu ifadelere yer verdi;

Sanık Fulya Erkan hakkında, kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nun 158/1-e, son-2. Cümlesine göre suçun işleniş şekli, özellikleri, failin amacı dikkate alınarak sanığın 3 yıl hapis cezası ve 5 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanıklara netice olarak TCK 158/son maddesine göre verilecek adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olmayacağından ve adli para cezasının üst sınırı 5000 gün ile sınırlandırdığından sanığın 5000 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, yasal şartlar oluşmadığından TCK 43 maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına, sanığın yargılama aşamasındaki tutum ve davranışı dikkate alınarak hakkında TCK 62 maddesinin takdiren uygulanması ile cezanın 1/6 oranında indirilerek 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 4166 gün adli para cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmasına, sanığın verilen adli para cezasının beher günü TCK 52/2 maddesine göre 20 TL hesabı ile paraya çevrilerek sanığın 83.320 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın netice olarak 2 YIL 6 AY  HAPİS VE 83.320 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığın TCK 53/1-a, b, d, e bendlerinde sayılan haklardan aynı kanunun 53/2 maddesi gereğince cezanın infazının tamamlanmasına kadar yoksun bırakılmasına, TCK 53/1-c maddesindeki haklardan aynı kanunun 53/3 maddesi gereği şartla salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına, sanığa verilen adli para cezasının birbirini takip eden aylarda ve 24 eşit taksitle tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan taksitlerin tamamının tahsil edilmesine ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesine, sanığa ihtarat yapılmasına (ihtarat yapılamadı) 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya tutanak tutulması koşuluyla mahkememizin zabıt katibine yapılacak beyan ile YARGITAY TEMYİZİ KABİL olmak üzere, C. Savcısının mütalaasına uygun, heyetçe oy birliğiyle karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 22/12/2015

Yukarıda yayınladığımız kararın kanuni süreç kesinleşirse (Karar temyiz edildi), Fulya Erkan’ın çalıştığı belediye başkanları hakkında ne işlem yapılacağı ve bu süreç de görev aldığı müdürlüklerde attığı imzalar, Belediye Meclis Kararları vs. hakkında ne işlem yapılacağı merak konusu. Erkan’ın suçu sabit görülüp ceza alması durumunda bu suçu tek başına işlememiş olduğu görülüyor. Fulya Erkan, şu an Adalar Belediyesi’nde evlendirme memuresi olarak görev yapmakta…

17 yorum

 1. Hakkaetten film gibi olay. Buda ancak Adalar Belediyesinde olur. Oldu.Geriside gelebilr. Bu malum marsağın altın kızları olarak nam yapan bayanlardan birisinin ipliği pazara çıktı ise diğerininde pazartesiye kalmaz çıkar. Maytaç halefi olarak altın kızları deviraldı ve bu saate kadar idare etti.Aslında kerhen idare etti. Devamlı kızların açıklarını aradı durdu. Başından atmak için fırsat kolladı. Tabi çaktırmadan atması gerekiyordu. Çaktırsa Marsakta onun kaçak katından kendisine çakacak diye hep kazık üstünde durduğu için bu olay varya maytaç için mumla aradığı olay oldu. Göstermelik herkese temyiz sonucu gelmeden görevden almam derken bile olayların geldiği bu nokta için nerdeyse çıkıp göbek atacak ama yok görevden almam ayaklarını altın kızlar gibi marsakta yemiyor . Marsak gibi kinci adam film içinde film çeviren meşhur kaymakam bu işe bir kumpas kurarda bakalım onunda huyu belli sonradan çıkar suyu. Merayın durumu ortada. Belediyeden zor kaçtı. Attı kendini dışarı Allaha şükür dedi. Yoksa maytaç onu paspalya yapacaktı. Marsak ekibini muntazam ayda bir toplayıp moral veriyormuş. Onlara dayanmalarını 3 sene sonra tekrar başkan olacağını kendilerinbi yine aynı konuma getireceğini hatta aralarından birini başkan yardımcısı yapacağını söyleyip gazlama yapıyormuş. O ekibin asker gençleri ise maytaça çok kin güdüyorlar ya bırak marsak başkan gidip şunu çarşı içinde herkesin önünde bi dövüm gelim bile diyolarmış.

  • Gerisi gelir demişinde bilader nedir gerisi. Anladım tavuğun derisi ile gerisi lezzetli olurda bu geriden gelen lezzetlimidir nedir yani anlamadık. Bu bahsettiğin altın kızlardan birisi daha mı bu durumda demeye getiriyosun açık ol. Öyleyse kadrolu ispiyoncu onuda gönderirdi sana. O göndermezse meşhur kunta kinte ve eşi gönderir demi. Bu belgeler sana nerden geliyoki anlamıyoruzmu sanıyon.

 2. Reşadiyeli memurlar vardı eskiden. Ne mi o ? Şöyle yani reşadiyede erkek çocuklar doğduğunda nüfusunu geç çıkartıp erkek çocuklar askere gönderirlermiş. Eskiden çocuk ölümleride çok olurmuş. Kız çocuklarıda bişrkaç yıl önce ölen çocukları varsa doğduğunda onun nüfus cüzdanından devam ettirilermiş ki genç yaşta evlendirdiklerinde nüfustaki yaşı büyük olsun kanunsuzluk olmasın diye. Çocuk 13 yaşında 19 – 20 yaşında nüfus cüzdanı ile everiyorlar yani anlıcanız. 14 yaşında anne oluyor 16 yaşında adamını bulursa belediyey memur diye girebiliyor. Olmaz demeyin burası adalar her şey olur şaşar kalırsınız. Bence sağınıza solunuza bakın derim .

 3. Adaların dedikodusu bol gazinosunda altın kızlara yapılan operasyona bozulanlar var. Hemde öyle bozuluyoki meşhur gizli farsakçı ve gizli atillacı ayaklı dedikodu gazetesi ,ayak çalımları değilde kalça çalımları ile meşhur adaların hiç adamı bu işe çok bozulmuş ve bana düzenli aksatmadan mütemadiyen içerden belge bilgi aktarımını sekteye uğrattınız ben şimdi kime ne satacağım diye ismi lazım değil birilerine çok kızıyomuş.

 4. Maytaç ipi çekti. Demesi şuki gazetelere bile malzeme oldu ben artık onu koruyamam görevden alırım. Ya bırak maytaç gazeteye kim verdirtti bu haberi. Sen harcamak istediğin kişileri zaten sen verdiriyosun bunu bilmeyenmi var. Mahmut hocayada aynı tarifeden gitmedinmi.Yoksa projelere kadar Belediyenin arşivcinde olan belgeler nasıl dışarı çıkar ya. Ha tarifeyimi anlamadın. Motor tarifesi değil avukatada aynı tarifeyi yapmadınmı. Avukatın kardeşinide aynı gazeteye haber yaptırtmadınmı. Sonrada onuda kapı dışarı etmedinmi. Görende ada gazetesi ile kavgalısın zanneder seni. Bırakın bu kayıkçı kavgalarını yemeyiz biz. Bunuda zaten yayınlamaz dı ya sen istemesen senin yayın organın olmuş gazete kimi kandırıyosunuz ya. Göstermelik sana saldırıyor gözüküyor işte. bak iki aydan beri senle ilgili tek bir olumsuz haber çıkmadı. Bıçak gibi kesildi her şey biranda. Ne o senmi düzeldin,Hulisimi,yaşarmı düzeldi. Düzelen bir şey yok bilakis ya.ma,ta .an almış başını gidiyor. Bu haberde çıkmazdıda çıksın diye sen verdin bunuda. İpini çekecen ya hadi bakalım orta oyununa devam edinde yiyoruz zannetmeyin. YEMİYORUZzzzzzzz. Bakalım ortağın bu yorumu yayınlayacakmı onu merak ediyorum…

 5. Bu olay ferdi bir olay değilki. Organize işlem yapılmış. Burda memuru işe alan personel baş suçlu. Alındığı tarihten memurluk ilişiği kesildiği tarihe kadar görev yapan Belediye başkanlarının hepsi suçlu. O dönemdeki İnsan kaynakları müdürlerinin tamamı suçlu. Hakkında pek çok ihbar yapılmış olmasına rağmen ihbarları dikkate almayan belediyedeki yetkililerinin alayı suçlu. Bu iş organize bir eylem olup sonradan kocası olan adam en en baş suçlu. Onunda yargılanıp en az bukadar hatta 2-3 katı fazla ceza alması gerekiyordu. Belkide istim arkadan gelecektir. İnşallah diyor bekliyoruz. Kurban olduğum Allahım verdikçe veriyor diyecem de arkadan gelenleride bir görsem.

 6. Marsak zamanı yıldızı kutup yıldızı gibi parlayan müdürler vardı. Her iş ona sorulur marsak tüm işlerini ona bırakırdı. Sağdan soldan marsağın tüm avantalı işlerini o takip ederdi. Marsak İstanbul dışına giderkende asistanlığını yapardı yanı başında. Yani okadar iyiydi geliştirmiştiki kendisini memurluk için kriterler onada aynı şekilde ekstra larç esnetildi memur bile yapıldı bu memurluk kriterleri zayıf ama dış ve ikili ilişkilerdeki bilhassa üstün asistanlık poerformansı ile bu açıkları kapatan arka sayfa güzeli gibi memuranımımız ile hep beraber gurur duyardık haklı olarak.Yani diyorumki bu memurunda azcık vasıfları ve memur olunması için girdiği kadro boşlukları incelenirse arkadaşına eşlik eder bence bu üstün meziyetli çakma müdür.

 7. Burnuma yanık kokuları geliyor. Nerden derseniz maytaçın ordan. Neden derseniz bu diplomasız memurların,alınancak memur kadrolarının alınanlarla eşleşmemesinden,memurluk yaşlarından tutunda aklınız memurluk için ne şart varsa hepsinin tecavüz edilmiş olmasından. İnsan kaynakları müdürüne burada tiyo veriyom. Tüm memurların giriş, çıkış,kadroları,diplomalarını kontrol etsin. Patates mühürlü mü bir bakıversin. Yanık kokusu adayı sardı.

 8. Haberi okuduğumda aklıma bir senaryo geldi. Sanık belediyeye girmek için bazı usulsüzlükler yapmış ve buna da içeriden destek gelmiş ve bugüne kadar başkanlar da olayı bilmesine rağmen göz yummuşlar ve hala yumuyorlar.Sanık belediyeye usülsüzlüklerle girdiğine göre hak etmediği bir işe alınmış.Peki bu sanık işe alınmasa idi onun yerine burayı hak eden, belgeleri doğru olan biri alınacaktı öyle değil mi? Senaryoya başlayalım. Burayı hak eden memurun önü sahtekarlıkla kesildiği için işe girememiş ve başka bir işe girmiş olması muhtemel.Ancak önü sahtekarlıkla kesilen bu kişi (kadın, erkek) evli ve çocuklu olabilir ve asıl girmesi gereken yere değilde başka bir işe başlamış ve orada ölümcül bir iş kazası geçirip hayatını kaybetmiş olabilir. Sonuç öksüz ve yetim çocuklar. Senaryo işte olabilir mi? Belki de olmuştur. Yanlışların ve hataların nasıl dönüşleri olduğunu tarihin karanlık sayfalarından okuyoruz. Düşünmeden günü kurtaralım diye yapılan yanlışlar bir felakete sebep vermiş olabilir. İşte hak hukuk adaletin önemi burada başlıyor. Hakim ve savcı memur falan dinlememiş gereğini yapmış cezayı vermiş. İşte adaletin tokmağı…..

 9. Marsak son gelişmeler üzerine altın kızları olağan üstü toplamış ve hesini itidale davet etmiş. Korkmayın demiş arkanızda ben varım ,bakın bende 5 ay hapis cezası aldım ama dimdik ayaktayım . Sonra dönmüş bunlar yolumuzdan bizi saptıramaz demiş. Tam gaz gazlamaya devam ederken huyla ya demiş başkan sen ne diyon ya ben 2,5 sene yedim içeri atacaklar sende 5 aydan bahsediyosun demiş. Marsakta demişki benim 5 ay cezam senin 5 yılki cezana eştir ne diyon sen terbiyesizlik yapma başkanına demiş. Birbirimize girmeyelim kenetlenelim şimdilik demiş. Hulyada sen bizi kenetledin sonrada arazi oldun hiç müdahil olmadın ceza almamı engellemedin bida seni dinlemeyecem demiş. Marsakta sen merak etme temyizden o kararı bozduracam seni kurtaracam demiş. Ben bu zamana kadar bu yaptıklarımla içerden dışarı hiç çıkamamam lazımdı bakın işte hala buralardayım demiş. Hulyada ben artık inanmıyorum sizlere deyip basmış fırçayı marsağa. Demişki ben seneler önce daha lunaparklarda oynarken zaten memur yapacam hayatını kurtaracam diye kandırıldım hayatım ayarı kaydı artık inanırmıyım ona,buna,şuna,sana bana ne ya neyse ne sana ne git işine gücüne sen ver Yeditepelerde yüksek lisans öğrencilerine yüksek lisans yapacaklar diye kandırabiliyorsan onları kandır sende başka bir mapıksın
  ,sabuncu marsak hadi ordan demiş. Bilmiyormuyuz senim yüksek lisans öğrencilerinin vaziyetini. Buraya gelen bir öğrencin vardı bide memurlarada ders verdirttin ona sonrada sen ders vermiştin geceyarıları balık rakı sofralarında. Bilmeyen kalmışmıydı senin yediğin yüksek lisans ders haltları. First başkan matice bile bu öğrencini bida belediyede görmeyecem deyip seni azarlamıştı makamında da ses çıkartamamıştın. Kızında tokat atmıştı makamında onada ses çıkartamamıştın demi . Ben bi kalıp sabuna gittiysem sende çok kalıpsabun harcadın buralarda hepsini biliyoruz,benim mapık kocamdan farkın varmıki konuşuyosun. Marsak bakmışki huyla dolu girmiş bel altına,kendi mapıklıklarına dalıyor meclis toplantılarında yaptığı gibi sana konuşma hakkı vermiyorum ben başkanım diyerek susturmaya çalışmış ama bakmışki hulya kaptırmış gidiyor tamam benim işim çıktı başka zaman toplantıya devam ederiz deyip kaçmış toplantıdan. Sebboy,meray,müray ,mırat,memal ağzı açık kalakalmış. Ne haber ama demi.Bu ekip yakında tam dağılır,patlar sesi adalara kadar gelir.

 10. Başkan size rot balans ayarı vermiş besbelli şükrü bey. Hani eskisi gibi danışıklı paslaşmalara başlamışınız maşallah. Avukat hanımın kardeşinin haberi nasıl haber yaptıysanız şimdide Fulya hanımın haberini büyük mutlulukla yaptığınızı izliyoruz. Bu haberleri size yaptıranda belli. Kınalıadada rakı sofralarında eşlik ettiğiniz başkan bey değilmi. Yazık size rakı masalarına meze olupta haberler yaptınız sonra ne olduysa aranız bozuldu verip veriştirdiniz işte o aşamada size sayın başkan rakı sofrası partneriniz bir rot balans ayarına çektiki bir anda bütün haberler unutulup yine özünüze dönüp başkan tetikçiliğe başladınız. Fulya hanımın haberinin kaynağıda bellidir. Bundan zarar gören Fulya hanımken asıl suçlular ellerini kollarını sallaya sallaya gezmeleri can sıkıcı. Ama ilahi adalet mutlaka tecelli edecektir. Gerçek suçlular ortaya çıkacaktır mutlaka. Sizi meslek etiğine aykırı davranıp tetikçilik yaptığınız için kınıyorum. Mademki habercilik yapacaktınız haberleriniz içinde duyurduğunuz Burgazadasındaki haberi ve Heybeliadadaki sankomudur temkomudur ne ise neden hala yapmadınız. Noldu Burgazadasındaki meşhur illegal Kadıköy belediyesi başkan yardımcısının tarihi kçşkte yaptıkları ile heybeliadadaki otel inşaatı yalanmı oldu. Noldu gazeteciliğiniz. Sayın başkan sizi ikna mı etti. Anlaşılan çok ikna olmuşunuzki yine aslı göreviniz başkan tetikçiliğine başlamışsınız.

  • Yandaş kalem bence sen yandaşsın. Ne o başkanın seni müdür yaptı diyemi kalkıp burada tetikçilik yapıyosun. Burdan yalakalık yapma adını açıklarım bida kimsenin yüzüne bakamazsın. Sizlerin ne dolaplar çevirdiğinizi tek tek açıklarım görürsün. Otur oturduğun yerde yalakalıktan vazgeç.

 11. YA MARSAK DAHA NE ETSİN HULYAYA. ADALARIN MİLLİ İSPİYONCUSU MAYNUR TARAFINDAN İKİ DEFA ŞİKAYET EDİLMİŞ. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA GELEN MÜFETTİŞLERİ MARSAK BAĞLAMIŞ. BUKADAR AÇIK SEÇİK NET ORTADA OLAN DOLANDIRICILIK SUÇUNDA SUÇU YOKTUR KARARI VERDİRTMİŞ. ESKİ KAYMAKAM VE MÜLKİYELİ MARSAK MÜFETTİŞLERİ HALLETTİĞİ GİBİ SORUŞTURMA İZNİ VERDİRTMEMESİNE RAĞMEN SAVCI ISRARLA İŞİ TAKİP EDİP YOK ÖYLE YAĞMA DEMİŞ VE 4483 S.K NUNUN HİKAYE OLDUĞUNU MÜFETTİŞLERDEN BİR CACIK OLMAYACAĞINI ANLAYARAK TAKİBATINI YAPARAK KAMU VİCDANI DOĞRULTUSUNDA TAHKİKATINI YAPMIŞ DOĞRULARI AÇIĞA ÇIKARTMIŞ VE ADALETİ SAĞLAMIŞ. HELAL OLSUN DİYORUZ BU SAVCIYA VE HAKİME. İŞTE ADALET BU ŞEKİLDE MEMURA AYRI NORMAL VATANDAŞA AYRI ÇALIŞMADIĞI TAKDİRDE KİMSENİN ADALAETE ŞÜPHESİ KALMADIĞI GİBİ SAYGISI,KORKUSU,CAYDIRICILIĞI ASLA AKILLARDAN ÇIKMAZ. SAYGIYLA EĞİLİR HERKES ADALETİN ÖNÜNDE.
  BU KARAR İKİ MÜFETTİŞİN SORGULANMAMALRINA GEREK YOKTUR KARARLARINDAN SONRA ÇIKIYORSA 4483 S.K İFLAS ETTİĞİNİN KANITI OLMUŞTUR. MARSAK BELEDİYEYE GELEN HER MÜFETTİŞİ BAĞLIYABİLİYORDU AMA SAVCILAR İŞTE ADAMI BÖYLE YAPARLAR MARSAK. ŞAŞ KALIR ŞAŞI OLURSUN BÖYLE. BÜTÜN YAPTIĞINIZ ÜÇ KAĞITLAR HEPSİ BÖYLE GÜMLEYECEK İNŞALLAH. SIRADA BU MEMURLARA KOL KANAT GEREN MARSAK,MAYTAÇ VAR İNŞALLAH ONLARIDA HAKETTİKLERİ SON BEKLİYOR.

 12. Bu belediye nasıl kötü bir yer olmuş böyle.kimse kimseyi sevmiyor,eskiler yeniler,farsakçılar coşkuncular,akpliler chpliler,taşeronlar işçiler memurlar,menfaati bitince düşman olan canciğerler,makam mevki için birbirini satanlar,kuyu kazanlar,bir menfaate bitecek sahte arkadaşlar,bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın derken kendini ısıran yılanın açığını arayan bana evrak verin diyen kankalar.İlerde lazım olur diye evrak toplayanlar ..Ne olmuş böyle ya.Personel personele güvenmez,personel başkan yardımcılarına ,başkana güvenmez. Başkan yardımcıları birbirine güvenmez,Başkana güvenmez.Başkan alayına güvenmez ,güvenemez.herkes birbirinin açığını arar durur.

 13. Belediyede fulya erkan hala çalışıyor. Belediye başkanı bence suç işliyor. Sizcede öyle değilmi. Şimdi mahkeme kararı belli. Memur temyize gitmiş. Peki temyiz 2 yıl sonra sonuçlanırsa iki yıl fulya Hm. Maaşını belediyeden alacak öyle değilmi. Peki iki yıl sonra okadar parayı iade etmesi gerekipte edemezse,bu arada kendi üzerine olan tüm malları üzerinden çıkartıp yakın akrabalarına veya kankalarının üzerine geçirir üzerinde hiçbir mal varlığı kalmazsa devlet nasıl bu parayı tahsil edecek. Edemeyecek. Peki bu kamu zararı olmayacakmı. Olacak. Peki bu kamu zararının olmasına kim neden olmuş olacak Adalar Belediye Başkanı. Sen böyle bir karar varken hemen o memuru açığa alıp aylıktan kesmen icap etmiyormu. İlerde olabilecek kamu zararını şimdiden senin önünü kesmen icap etmiyormu. Neymiş daha belediyeye ilgili mahkeme kararı gelmemişmiş. Sayın aytaç Güray Erdeği anında kapı dışarı koydun birde memurluğunu anında yaktında Fulay erkan için niye mahkeme kararı yetmez temyizden onyalansın gelsin sonra alırım diyorsun. Yoksa kuyruğundan bağlımısın bu memuruna. Yoksa seni birisi ilemi hülle evlilik yaptırttıda haberimiz yok. Yoksa daha başka bir özel husus var aranızdada ayrıcalığı var bu memururun sizin gözünüzde. Belliki varda oda yakında senide yargı karşısına çıkartır.

 14. Marsağın tayfalarını teker teker yedi . Yemeye devam ediyor. Marsakoğlunun her ay malum arkadaşlarla Kartaldaki birahanede toplantı yaptığını duyuyoruz. Matilda maytaç bilmiyorki kendisini belli etmeyen ama ona müritleri gibi bağlı olan memurlar var. Onlarda her istenen bilgi belgeyi anında marsağa iletiyorlar. Bunlar altın kızlardan daha tehlikeli çünkü fark edilmiyorlar. Matilda onları temizleyemezse 3 sene sonra nasıl kaçak evi seçimden önce su yüzüne çıktıysa bu seferde illegal işlerinin hepsi savcılık soruşturmasına konu olacak marsakoğlu sayesinde. Marsakoğlunu seçim için Matildanın tüm illegal işlerini arşivliyor. Bunlarıda gizli müritleri ile yapıyor. Matildaya söyleyecek tek lafım pirincin içindeki siyah taşlardan korkma altın kızlar gibi onları bilirsinde beyaz taşlar yokmu pirinçle karışık olan işte onlar ağzında taş diş bırakmaz dönersen babaanneme valla. Sen sen ol onları ortya çıkart sür kınalıadanın antenlerinin dibine ordan gelen geçen motorları saydırt. Yoksa sana saydıracaklar su uyuyor düşmanın uyumuyor matilda. Sana benden dost tavsiyesi. Bidaha yapmam bunu söylediklerimi aklından çıkartma.

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*