logo

sex izle rokettube cialis hap viagra krem rokettube kuvvet macunu recep tayyip erdoğan kimdir? Kimdir sevişmeli porno

09 Mart 2017

Adalar Belediyesi’nde müdür olma şartı!!!

Bu yazımızda Adalar Belediyesi’nde görev yapan müdürlerden belediyenin kasası sayılan en önemli müdürlüklerden biri olan Mali Hizmetler Müdürlüğünü mercek altına aldık. Almamızın sebebi her yazımızda olduğu gibi Kamu Menfaati

Adalar Belediyesi'nde müdür olma şartı!!!

Bunu yapmamızdaki diğer sebep ise müdürleri direk atamalarını yapan Adalar belediye başkanlarının beraberce çalışacağı birim amirlerinde aradığı özelliklerin neler olduğunu ortaya çıkarmak, müdür olabilmeleri için hangi yeteneklere sahip olabilmeleri gerektiğini kısaca liyakatlerinin neler olduğunu tespit etmek…

Öyle ya, 12.005 seçmen kayıtlı Adalar İlçesindeki imardan tutun hukuk işlerine kadar görev yapan müdürlerde aranan şartların neler olduğu ve oy aldığı Adalar İlçesinde yaşayanlara karşı verilecek hizmetlerin başında olan birim amirlerinin ilçede yaşayanların talep ve isteklerine ne ölçüde duyarlı olabileceklerini ve ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacaklarının da faturasının belediye başkanına çıkabileceği bu önemli görevlere hangi özellikleri ile layık oldukları çok önemli…

Adalar İlçesinin yönetilmesinde söz sahibi olan Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç tarafından bizzat direk veya vekaleten atanan müdürleri incelemeye başlayalım.

En başta Adalar belediyesinin kasasının teslim edildiği müdür olan Mali Hizmetler Müdürü Hacer Özdemir’den başlayıp ilçede yaşayanları etkileyebilecek önem sırası ile devam edeceğiz.

Önceki dönemin belediye başkanı olan Dr. Mustafa Farsakoğlu Mali Hizmetler Müdürlüğüne ada dışından ada ile alakası olmayan bir müdür atamak için arayışlara girdiğinde Hacer Özdemir’in İstanbul Defterdarlığı Kağıthane Müdürlüğü’nde  Mal Müdür Vekilliği yaptığını ve Adalar belediyesinde çalışabileceği aracılar tarafından kendisine iletilince Hacer Özdemir’in  CV’lerini inceleyerek olur vermiş ve bunun üzerine Özdemir 20/09/2012 tarihinde  3823 sayılı dilekçesi ile Adalar belediyesine müracaat etmiş ve talebini kabul eden dönemin belediye başkanı olan Dr. Mustafa.Farsakoğlu 23/10/2012 tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne atanabilirliğine bakmadan 1635 sayılı oluru ile söz konusu müdürlüğe atamasını yapmıştır.

Dönemin belediye başkanı olan Dr. Mustafa Farsakoğlu, yaptım oldu diyerek yasalara göre atamasını yapamayacağı Hacer Özdemir’in önce  atamasını yapmış ama kısa sürede çalışamayacağını anlayınca onu görevden tenzil etmek için yasaya aykırı atamasını yaptığı Özdemir için atamasını nasıl iptal edeceğini de bildiğinden 05/11/2012 tarih 1668 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığına atama yazısını göndererek bilerek yanlış yaptığı atamasının sorgusunu yaptırmış, bakanlığın cevabi yazısı ile 20/11/2012 tarih-28697 sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğünün yazılarında “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Daire Yönetmeliğin 5, maddesi hükmü uyarınca müdür kadrosunun görevde yükselme sınavına tabi olduğu, Özdemir’in görevde yükseltme sınavına girmeksizin müdür olarak atanmasının mümkün olamayacağı” yazı ile bildirilmesi üzerine eski belediye başkanı tarafından sözde sehven yapılan atamanın düzeltilmesi adına Özdemir Adalar Belediyesi’ndeki  1. Dereceli Mali Hizmetler Müdürlüğü görevinden alarak 3. Dereceli şef kadrosuna ataması yapmış personel dilinde kızağa çekmişti. Ancak Hacer Özdemir ile anlaşamayınca gerekli yazışmaları yaparak sehven yaptığı yanlışlığı düzeltip Hacer Özdemir’i memur yapmıştır.

Kısaca kendiside hukukçu olan eski belediye başkanı Farsakoğlu hukuku  iyi bilen birisi olarak illegal atama yaptığını bildiği için nasılsa istediğim anda düzeltme hakkımı kullanırım diyerek  asaleten atama yapmakta sakınca görmemişti.

Farsakoğlu, İstanbul Defterdarlığı Kağıthane Müdürlüğü’nde  Mal Müdür Vekilliği yapan, büyük umutlarla çok iyi çalışacağını umut ederek getirdiği Hacer Özdemir’i yasal olmadığı halde Adalar Belediyesine Mali Hizmetler Müdürlüğüne müdür olarak atamasını yapmış ama anlaşamayınca da atamasını yaptığı müdürlükten alabilmek içinde Mahalli İdareler Müdürlüğüne ve İç İşleri Bakanlığına yaptığı atamayı bildirip sözde görüş istemiş ve beklediği bildiği cevabı aldıktan sonrada yaptığı müdürlük atamasını iptal etmiş ve 1. Derece şeflik kadrosunda  bulunan  Hacer Özdemir ‘i Adalar belediyesinde 2. Derece şeflik kadrosu olmadığı için 3. Derece şeflik kadrosuna atamasını yapmıştır.(atama şeklinde görev yaparken bir üst dereceye atamasının yapılması zorunluluğundan mecburen aynı kadroya da verilemeyeceği için 3. Derece şeflik kadrosuna atama gerçekleştirilmiş ve ancak bu şekilde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınabilinmiştir)

Hacer Özdemir  Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınması üzerine İst. 2. İdare Mahkemesi’nde dava açmışsa da, İdari Mahkemenin 2014/1521 kararında “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Daire Yönetmeliğin Yönetmeliğin 5. Maddesi uyarınca görev yaptığı Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosunun görevde yükseltme sınavına tabi olduğu ve davacının görevde yükseltme sınavına girmeksizin anılan kadroya atandığı anlaşılmakta idarenin hukuka aykırı işlemi her zaman geri alabileceği açık bulunduğundan ve davacının yönetmeliğin 22. Maddesi uyarınca bu yönetmelik kapsamında bulunan ünvanları ,daha önce ilgili mevzuat hükümlerine göre kazananların ve bu kadrolara atananların hakları saklıdır” kuralının yer aldığı yönetmelik hükmüne göre görevde yükseltme sınavına girip başarılı olmaksızın Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosuna atanmasının mümkün olmadığı göz önüne alınarak dava konusu işlem ile 3. Derece Şef kadrosuna atanmasının hukuka aykırılığı olmadığı gerekçesi ile Hacer Özdemir’in davasını reddetmiştir.

Hacer Özdemir, İst. 2. İdare Mahkemesi’nin 15/09/2014 tarihinde verdiği kararı Danıştay’a başvurarak temyiz etmiş ve Danıştay 5. Dairesi 2015/338 kararı ile “….görevde yükselme sınavına girmeksizin müdür kadrosunda görev yapamayacağı gerekçesi ile Mali Hizmetler Müdürlüğü görevinden alınarak 3. Derece şef kadrosuna atanmış ise de;Hacer Özdemir’in daha önce 1. Derece saymanlık müdür yardımcısı ve şef kadrolarında görev yaptığı göz önüne alındığında söz konusu atama işleminde kadro derecesinin gözetilmemiş olması, yasal düzenlemeye aykırılık oluşturduğundan dava konusu işlemin iptali istemi ile açılan davanın reddi yolundaki mahkeme kararında hukuksal isabet görülmediği, yargılamanın sonunda verilecek iptal kararı ile önceki halin iadesi zorlaşmaması adına dava konusu işlemin ve İst 2. İdare Mahkemes’ince verilen 15/09/2014 günlü  E:2013/1303,2014/1521 sayılı kararın yürütülmesinin durdurulmasına 28/04/2015 tarihinde oy çokluğu ile karar verilmiştir.” demektedir.

Bu karar ile birlikte Atilla Aytaç, Hacer Özdemir’i Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne iade edecek atamayı yapmış ve şu anda Adalar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esasları madde 5’de açık net olmazsa müdür olamaz  maddesi ihlal edilerek bilerek isteyerek Mustafa Farsakoğlu zamanında illegal olarak Mali Hizmetler Müdürü yapılmış sonrasın da başkanın Hacer Özdemir ile geçinememesi üzerine görevden aynı gerekçeler ileri sürülerek alınmış, Adalar’a geldiği 1. Derece şeflik kadrosundan 3. Derece şeflik kadrosuna atanmasına rağmen Hacer Özdemir’e bu atama yeterli gelmemiş, Mali Hizmetler Müdürlüğüne atanmış olması ile aldığı müdürlük maaşından olunca sırası ile hukuki işlemleri gerçekleştirmiş, yürütmeyi durdurma kararı aldığı gerekçesi ile de aynı Farsakoğlu’nun bile bile Mali Hizmetler Müdürü yaptığı gibi Atilla Aytaç’da görevde yükselme sınavlarına girmeyen bu personelin müdürlük yapmasının sakıncalarını bile bile müdürlük makamına oturtmuştur.

Danıştay 5. Dairesi Hacer Özdemir için göreve iade kararı vermemiştir. Ama Atilla Aytaç aşağıdaki Danıştay kararını Hacer Özdemir’in Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne iade kararı gibi değerlendirmiş ve muhtemelen de” nasılsa önceki belediye başkanı bile bile Mali Hizmetler Müdürü yaptı ta ne oldu bir cezamı aldı bana da bir şey olmaz” diye düşünüp müdür yapmış olabilir.

Yasa dışı bir uygulamanın cezalandırılmadığı takdirde emsal karar gibi doğru olduğu yorumlarına neden olabilmekte oluşunun en güzel örneği olmuştur Hacer Özdemir’in Müdürlüğü.

Ancak şu anda Hacer Özdemir maaşına ek olarak hak etmemiş olduğu müdürlük maaş farkı almaktadır ki işte bu KAMU ZARARI yaratmaktadır.

Hacer Özdemir’den önceli Mali Hizmetler Müdürü olan Yeşim Şener’in  ise 17 yaşında devlet memuru olduğunu öğrenen Hacer Özdemir ve ona yakın memurları “eğer ki Mali Hizmetler Müdürlüğünden ayrılıp koltuğunu Hacer Özdemir’e vermez ise kendisini şikayet edip memurluktan attıracaklarının”  tehdidini  yaptıklarını ve yapılan şantaj sonucu Yeşim Şener’in  Mali Hizmetler Müdürlüğünü mecburen bıraktığı  iddialar arasındadır.

Asaleten müdür olan Yeşim Şener şimdilerde Hacer Özdemir’in altında memur olarak çalıştığı ama müdür maaşı aldığı bilinmektedir.

Adalar belediyesinde göstermelik müdürlerden olan Gönül Ülker’inde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olmasına rağmen Mali Hizmetlerde memur olarak çalıştığı onun yerine vekaleten zabıta memuru olan Bünyamin LÖK’ün İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürüğü’nü illegal olarak sürdürdüğü de iddialar arasında.

Adalar Belediyesi resmi sitesinde zabıta memuru Bünyamin LÖK’ün İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak gözükmesi bu iddiaları doğrulamaktadır.

Bilindiği üzere Zabıta memuru olan birisinin başka bir görevde çalıştırılması yine yönetmeliklere göre mümkün değilken iken Atilla Aytaç Belediyesinde ” ben ne dersem o olur yasalar, yönetmelikler vs gerisi teferruattır” diyerek Bünyamin LÖK’ü yasalara aykırı olarak  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak çalıştırmakta ve müdürlük maaşı vererek KAMU ZARARI yapmakta ve yapmaya halen de devam etmekte olduğu konuşulmaktadır.

Bu husus 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 45 inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan hüküm şu şekildedir: “Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.”

Adalar belediyesinde kanunlar, yönetmelikler ile yönetilmediği, 4483 S.K  memurun yargılanması için onay alınması kanunun Adalar belediyesindeki hukuksuzlukların  baş sebebi olduğu, soruşturma için belediyeye gelen müfettişlerin tarafsızlık içinde olmadıkları, açık şekilde yapılan hukuksuzluklar olmasına rağmen raporları ile belediye üst yöneticisi ve birim amirlerini koruyucu raporlar düzenledikleri iddialar arasında…

Bu şekilde adaletsizliklerin aynen devam edeceğini mağdur olanlar artık yüksek sesle dillendirmekte olduklarını görmekteyiz.

Bugün itibarı ile belediyede ön inceleme yapan müfettişlerin olduğu bilinmektedir.  Temennimiz odur ki gelen müfettişler işlerini layığı  ile yapar ve artık bu düzenin patronunun kanunlar olduğunu ve belediye üst yöneticileri ve birim amirleri makamlarını kanunlara uygun sürdürmek zorunda olduklarını anlarlar yada anlayacakları cezalara çarptırılırlar.

Elbet yasalar galip gelecek.

Kişiler, makamlar, mevkilerin geçici olduğu bazı kişilerin kafasına dank edecektir. Bunun er geç gerçekleşeceğine olan inancımızı bizlerde halen muhafaza ediyoruz.

Bir sonraki haberimizde Adalar Belediyesinde Birim Amirleri olarak çalışan Müdürlerin,  Müdürlüklerinden önce belediyede  hangi konumdan çalıştıklarını ve müdürlük koltuklarına nasıl gelebildiklerini mercek altına alacağız. Çok şaşırtıcı sonuçlar ile karşılaşacağınızı bu kadar da olmaz diyeceğinizi şimdiden söyleyelim.

Şükrü Abanoz

İçişleri Bakanlığının Adalar Belediyesine  cevabi yazısı

Adalar Belediyesi'nde müdür olma şartı!!!

 

İst. 2. İdare Mahkemesi Kararı
Adalar Belediyesi'nde müdür olma şartı!!! Adalar Belediyesi'nde müdür olma şartı!!!

Danıştay Beşinci Daire Kararı

Adalar Belediyesi'nde müdür olma şartı!!! Adalar Belediyesi'nde müdür olma şartı!!! Adalar Belediyesi'nde müdür olma şartı!!!

Etiketler: » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ

9+10 = ?
#

Adalar Belediyesi’nde müdür olma şartı!!!” için 18 Yorum

 1. Haşim : diyor ki:

  Atilla Aytaç’ın neden Hacer Özdemir’i hukuksuz olmasına rağmen Mali Hizmetler Müdürlüğüne atadığı anlatayım
  2012 yılından beri Adalar Belediyesindeki alacağını almak için uğraşan Simge İnş.Taah.Tic.San.Ltd.Şti firmasının Adalar esnafına 89/1 haciz ihbarnamesi göndererek Belediyeye olan borçlarını kendi alacaklarına karşılık ödenmesi için tebligat çıkarttığını burada yapılan haberlerden biliyoruz
  Söz konusu firmanın faizleri ile beraber 20 milyonu geçtiğini ve ayrıca ihalesiz dönem çalışmaları için ayrı dava açıldığını ve o davanın değerinin de 6,5-7 milyon arası olduğu biliniyor.. Yani anlaşılan firmanın devam eden davası ile birlikte 26-27 milyon bir alacağının olduğu iddiaları mevcut. Burada defalarca okuduk.
  Yıllardır parasını alamayan Simge İnş. Firmasının alacağını ödemeyen Mali Hizmetler Müdürleri ve dönemin Belediye başkanları için Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına sayısız değişik şikayette bulunduğu, Belediyeye gelen Müfettişlerin bir şekilde kamu kurumunu koruma refleksi içinde davranarak yada bir şekilde Belediye çalışırken dirsek teması kurulup yada ikna edilerek memurlar hakkında soruşturma izni verilmediği ama kendisini de şikayet ettiği için özellikle Hacer Özdemir’in kendini Belediye Başkanına gösterebilmek gözüne girebilmek adına firmaya karşı aşırı HASMANE tavır içinde olduğu ayrıca Hacer Özdemir’in 5018 S.K 34. Maddesine göre Belediye borçlarının muhasebe işlem sırası oluşturarak ödenmesi gerekirken mevcut yasaya uymayarak Simge İnş. firmasına ödeme yapmadığını, en eski alacaklı firma Simge İnş. iken ondan sonra Belediyede aynı işi yapan tüm firmalara ödeme yapıldığını, Hacer Özdemir’in mevcut 5018 S. yasayı umursamaması ve Simge İnş. düşmanlık beslemesi Atilla AYTAÇ için olmazsa olmaz bir müdürdeki liyakayat derecesi kabul edildiği için Hacer Özdemir Adalar Belediyesinde Mali Hizmetler Müdürü yapıldığı yönünde Başkana yakın kaynaklardan kulağımıza geliyor.
  Firma sahibinin 2016 yılında Atilla Aytaç ile beraber Hacer Özdemir hakkında savcılığa suç duyurusu yaptığı ve eski başkan ve yardımcıları ile beraber Hacer Özdemir’i defalarca Savcılığa şikayet etmesine rağmen maalesef edilen şikayetlerin hepsi çok ciddi ve işlem yapılması mutlak şikayetler olmasına rağmen, 4483 S.K ile memurun yargılanması için öncelik ile müfettiş soruşturmasının yapılması gerektiğini gelen müfettişlerin yapılan şikayetleri çarpıtarak akıl almaz alakasız raporlar tuttuklarını ve olayı sübuta ermemiştir diye kapattıklarını ve bundan cesaret alan görevdeki memurların,birim amirlerinin ve Belediye Üst Yöneticilerinin usulsüzlüklerine ve yasalara aykırı iş ve işlem yapmalarına devam ettikleri görülüyor.
  İşte Hacer Özdemir’in müdür olmasının tek liyakat sebebi, Simge İnş.olan HASMANE tavrı.

  • TAMTAMCI : diyor ki:

   DUYDUĞUMA GÖRE YAŞARI GÖNDEREN EKİP SIRASIYLA HACERİDE GÖNDERECEKMİŞ DOSYALARI TOPLANMIŞ.
   KESİNLEŞMEYEN BİR KONUDA ÖDEME EMRİ YOLLAYAN HACER HANIM.ŞİMDİ NASIL KURTULACAKMIŞ

   • sedef : diyor ki:

    ödeme emri göndermek büyük suc tüm mali hizmetler müdürlerinin asılması lazım yeşim, feza , ahmet ,figen en büyük yönetici olarak ta başkanlar

 2. Hacer Özdemir : diyor ki:

  Bu manşetinizle şahsımı karalayıcı haber yapmaktasınız. görevimi danîştay 5. dairenin idarenin kararını hem usulden hemde asıldan bozma kararıyla, adalar belediyesine atamayla ilgili harhangi bir talebim olmadan idarenin mahkeme kararını zorunlu olarak uygulama saiki ile atandım ve mali hizmetler müdürlerinde bulunması gereken olmazsa olmaz  şart olan muhasebe yetkilisi sertifikası olan tek yetkiliyim. sitenizdeki tamamen FETÖ cü yapilanmaya hizmet eden ve yürütülmekte olan adli ve idari soruşturmaları olumsuz olarak etkilemeye yönelik yayınınızı ve yorumlari en kisa surede kaldirmanız aksi taktirde tekzip için mahkemeye elde ettiginiz belgeleti kanunsuz okarak size ulastiran kisiler içinde başvuracağimı ihtaren tebliğ ederim Hacer ÖZDEMİR 

  • Palabıyık : diyor ki:

   HACER KIZIM, belgeleri inceledim. İçişleri Mahalli İdareler Birliği belediyenize yazdığı yazısında “Göreve Yükselme Eğitim Sınavı” na girip başarılı olması lazım demiş, palavra atmış, İstanbul 2. İdare Mahkemesi Farsakoğu’nun seni 3. Derece şefliğe atamasında bir kanunsuzluk yoktur demiş, oda palavra atmış. Danıştay, İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı durdurmuş gerçi göreve iade edin dememiş ama olsun biz sana inanıyoruz. Sen müdür maaşı almaya devam et. Sonuna kadar arkandayız. Bu kendini bilmez gazeteciyi Savcılığa, Cumhurbaşkanına, Başbakana, Anayasa Mahkemesine, AİHM’e şikayet et hatta hızını kesme ABD Pensilvanya’ya yolla idam ettir biz senin yanındayız.

   • Hacer Özdemir : diyor ki:

    Süper degerlendirmişsin “mahalli idareler birliği” adini yazma cesaretini gösterirsen birdahaki seneye seni avukat yaparız belediyeye ama o zamana kadar bir türkçe öğretmeninden okuma ve okuduğunu anlama , bir psikologdanda da cesaret dersi al ben belediyenin giriş katındayım kime sorsan gösterir sonra o cesareti topla gel

    • Palabıyık : diyor ki:

     Ah be HACER KIZIM biz senin yanındayız diyoruz sen bizi rezil ediyorsun paramparça yapıyorsun. Sen bu dolmalara gelme HACER KIZIM. Başlıklarkla kafalıklarla uğraşma HACER KIZIM işin özüne bak. Ama seni kırmayayım “İçişler Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü” diyelim. Böylece belgeyi perçinleyelim. Davet etmişsin tabi ki gelirim HACER KIZIM. Emanet oturduğun makamına gelip bir çayını içmek isterim

 3. Kaytan bıyık : diyor ki:

  Hacer ciğim, takke düşmüş kel gözükmüş. Daha ne dövünür onu,bunu,şunu,herkescikleri tehdit edersin. Adam yazmış dökmüş belgelemiş hala konuşursun hacerciğim. Yapma böyle, haberi yapan şahsını karalamamış bilakis yüceltmiş. Senin vasıfların tutmuyormuş müdür olmaya ama işini kıvırmışın makamında oturanı mahkeme beni görevime iade etti görevimi vermezsen savcılığa şikayet ederim seni demiş safinazı korkutup koltuğu kapmışsın. Hani birileri senin kankanmış ya habire sağda solda bunu empoze eder o birisinin mesajlarını bana o birisi mesaj atıyor diye hava yapar gösterirsin bir yandan da o mesajlarla milletin gözünü korkutur bana bulaşanı o birisine yaktırırım ha dersin sağa sola ya. İşte o havaların burada geçmez bence. Nedeni basit nah buradaki gibi tüm haberlerini belgeli bilgili yapıyor olması. Nerden buluyorsa artık bizlere ampul değil güneş gibi aydınlatıyor. Bravo artık gazete bile almıyorum burayı takip edince her şeycikleri anlıyoruz. Yakında safinazın bombaları da patlar bence…

 4. Kara sakal : diyor ki:

  Nede olsa müdürlük şatafatlı yer. Bak makam odanı emir erin güzel …….. esnaftan kopartıkları p…lar ile sıfır yeniletti. Matildanın odası senin mobilyaların yanında sönük kalır. Bu gözüken kısmı. Güzel ……. ev.ni..ki TV den tut möblelerine kadar yeniletti. Kendisi neler yaptı bildiğin yok akıllım. Oğlunu yurtdışında okutmanın hesabını yapıyor. Bedavadan gelen …. çok olunca hesaplar ülke sınırlarını aştı. Genç arkadaşı ile kafa kafaya ne işler bitiriyorlar. Emlakçılık dahil,izaleyişuurdan satılıklar ve bittabiki ecrimisiller den tabiî ki. Esnaf 84 m2 yer işgal ediyor Güzel M……… 4 m2 yazıyor 20 m2 sini k…….. alıyor 20 m2 ………. esnafta kalan 40 m2 oda yarı yarıya karlı oluyor. Herkes karlı … karlı,Güzel……….. karlı bir tek Kamu zararlı. İşte devlet böyle soyuluyor.Sonrada Matilla başkan bir şeyden haberi yokmuş gibi Belediyenin bütçesi yok küçük belediyeyiz falan diye hesapta belediyeyi ezik gösterip belediyeyi zar zor idare ediyor gösteriyor. S.f.r.ğl.nu nasıl koparttıklarını bilmeyen mi kaldı.

 5. Memur : diyor ki:

  İdarenin mahkeme kararını zorunlu olarak uygulama saiki ile atanması yapılmış. Öyle söylüyor muhterem. Ya siz onu külahıma anlatın. Senin oraya atanmanın tek nedeni simge inş. Ona husumetin yargı kararının önünde Atilla başkan için.Müdürlük koltuğu için tüm memurları töhmet altında bırakıp mahkeme kapılarında süründürmek için Atilla Başkana cengizin 2 dönem önceki hak edişleri incelettirip kamu zararı çıkartıp cengizden kurtulalım fikrini sen vermedinmi? Bir taş ile iki kuş. Cengiz senin hakkında bir sürü suç duyurusu yapmıştı. Sen Cengiz niye başka müdürler hakkında yapmıyorda benim hakkımda yapıyor diye sızlanıp duruyordun o dönemler . Adam adalı adalı memuru savcıya şikayet edermi. Kollayacak tabiî ki. Sen gelmişin dışarıdan senin hakkında yapar kaçırmaz şikayetini. Senin içinde belediyede çalışan memurlar aynı. Adalı değilsinki adalı memuru kollayacan. Naparsın hem cengizden hemde adalı rakibin olacak memurları hepsini Atila başkan ile birlikte çuvala koydunuz attınız savcının önüne. Sene 2017 ama Simge inşaatın 2010 yılından itibaren olan bütün hak edişlerini inceletip kamu zararı tespiti var diye şikayet ettiniz. Cengizle derdiniz varsa sadece onu edin bizi neden şikayet ediyorsunuz ne biçim insanlarsınız. Sizin ananız babanız böylemi yetişitirdi yoksa sonradan mı bu moda geçtiniz.
  Şimdimi aklına geldi. Kamu zararı varda akşamleyin içkili lokantalarda ne işin var Cengiz ile yediniz içtiniz s,ç….z.. Adamın alacağının ……. isteyip kopartamayıncamı şikayet etmek aklınıza geldi. Adamla yediniz içtiniz sonra anlaşamayıncada göreve geldikten 3 sene geçtikten sonra savcılığa şikayet ettiniz. Gelir gelmez neden işlem kamu zararı için şikaytet etmedinde 3 sene bekledin diye sormuşlardır mutlaka. Sizde ,Savcı beye valla 3 senedir adamı k.p.rt.aya çalıştım gavur gibi adam çıktı a.a.t. vermemde vermem dedi bana çare bırak madımı dediniz.
  Cengizden …. kopartamayınca memuru niye alet edersin. Ne adamlığına nede devlet adamlığına yakışır ama anlayana. Gözünüzü a.a.t. bürümüş memuruda alet edersiniz. Hakedişleri gel kendin imzala o zaman. Hepsini tek tek imzala. Hakedişleri imzalamazsın işlem yaptırır memuru sürdürürsün,korkudan imzalarız sonrada pazarlık yapıp istediğinizi alamayınca memurları çuvala koyup alayını savcının önüne koyarsınız sizin var ya Allah … versin. Yedikleriniz içtiklerinizi hastane köşelerinde çaresi olmayan hastalıklarla çekersiniz cezasını inşallah.Şe..r..s..l.r..r..ü.v..r

 6. 2/3 çıktı : diyor ki:

  Editör bey. Önce mahkeme kararlarını yayınlamıştınız. Hacer hm cevap yazıp nerde ise sizi FETÖ cü ilan edince bu seferde Belediye içindeki yazışmaları çıkartıp yayınladınız. Acaba başka bir evraklarda var mı? Hani üçün birini ustalık payı olarak sonamı sakladınız. Yoksa Hacer hm ikinci cevabını yazınca mı kalan üçün birinide çıkartacaksınız? Merak ettim.

 7. Hacer Özdemir : diyor ki:

  Burdan haklarında soruşturma istenen arkadaşlara ve beni hedef gosterenlere şunu söylemek isterim ki sizin soruşturmanız ve ihalelerin incelenmesiyle hiçbir ilgim ve alakam yoktur daha öncede iki tehdit aldım mahkeme kararları mevcuttur iki çocuğum var başlarına birşey gelir ihtimaline karsi savcılığa bilgi de verdim burada yazılıp çizilmemin sebepleri çok başkadır onlarada şunu söylemek isterim korkunun ecele faydası yoktur olacak olur isteyen herkese hukuki yardımda bulunurum süreçte görev alanları herkes bilir buraya bilerek beni yazmalarının sebebi size hedef yapmak bir tasla iki kus vurmak bunu yemedik olay çok başkadır muhtemelen yazanda neye alet olduğunu bilmiyor malesef ki danîştay gibi bir üst mahkemenin kararını beğenmeyip hakaret eden bu internet yayıncısı ni okuduğunuzu biliyorum bu sebepten yazdım yoksa bu ismini gizleyen korkakları kale almıyorum tabiki i..t ürür kervan yürür

  • MAGDURE : diyor ki:

   Hacer hm. Bizler sizin üstün zekanız sayesinde söruşturma kapsamındayız. Daha öncede memurların yargılanması hakkında arkadaşlarımıza neler dediğinizi biliyoruz. Bunları bilmeyenler için yazdıklarınız ile kendinizi masum gösterebilir birilerinede inandırıcıda olabilirsiniz. Ama adalı memurların hepsi sizin asıl yüzünüzü biliyor. Siz hakikaten iyi birisi değilsiniz. İçinizin ruhu yüzünüze yansımış. İki çocuğum var diyorsunuzda bizlerin çocuğu yokmu. Bizimkiler çocuk değil sizinkiler kıymetlinizmi. Herkes ailesi çocukları için koşturuyor. Ama siz koltuğunuz için Belediyedeki tüm memurları yakarsınız. Sizin kadar makam mevki düşkünü insan adalara gelmedi bugüne kadar. Magdure edebiyatı yapmayın kimse yemez. Siz magdure olmaz içinizdeki fesatlıkları dışarı vurur memurları magdure mağdur edersiniz. İki çoçuğum var deyip vitrinlere oynayacağına bir de haklıymışın gibi savcılıklara şikayetlere koşturacağına azcık insan ol. Başkana yalakalıklar ile makamda oturmaya gayret ediyor tüm memurların yargılanmasına gidecek suçlamaları en başta sen yapıyorsun. Bilmeyen memur kaldımı çevirdiğin dolapları. Memurların yargılanması davasında avukatlara Atilla başkana çıkan bilirkişi raporu ile beraat kararı için itiraz edelim diyen sen sin be. Bizlere beraat kararı çıkan bilirkişi raporuna çalıştıkları Belediye itiraz ediyor. Hangi belediyede bunun örneği olmuş. Sorununuz varsa gidip Cengiz ile halledin bizi ne karıştırırsınız. Ona dava açamayınca onun üzerine memurlar üzerinden gitmeye çalışmak memura yapılan en büyük hainliktir. Sanki ona yapılan suçlamaların aynısı Altaş döneminde hala yapılmıyormu. Atiila Başkanın zamanında yapılanlarda aynısı değilmi. Şimdi ne olacak peki onlarıda müfettişe verin ön inceleme yapılsın onlarda yargının karşısına çıksın. Ondan sonrada gerçekleştirme görevlisi sen olursun başkan yardımcında harcama yetkilisi olur başkanında ödeme yapar. Bu gidişle belediyede memur kalmadığı için bu olur. Ama dikkat etimde herkes yargı karşısına çıkarken bir tek senin için yargı karşısına çıkacak şikayet konu edilmiyor. Senin imzaladığın kaç tane dosya çıkartırız illegal olan. onlardan hiç bahsedilecek cahilce söylemler içinde şikayet yok hacer hm. Yapılan suçlamalarda Belediye Başkanı Atilla Aytaç bile soruşturma kapsamında olduğu söyleniyor bir senin adın hiçbir şekilde konu bile edilmiyor. Hani sen akıllısında millet aptal mı? Adalara Belediyeyi bilen Mali Hizmetler Müdürü olarak KAYYUM olmak gibi bir projenin olduğu söyleniyor. Yapılan ihbarlara bakılırsa Belediyede herkes tü kaka bir tek sen cevher gibi ortadasın. Başkanı başkan yardımcılarını,müdürlerin hepsi cahil ağzı ile şikayet konusunda araştırılıyor ama kağıthaneden gelen şef Belediyeyi sinsi bir planın eşiğinde KAYYUMA taşıyor. Senin masken düştü. Zaten son söylediğin laf senin karakterini belli ediyor. Nebiçim bir laftır hesapta bayansın müdürsün söylediğin lafada bakarmısın. Yakışık alıyormu bir bayana bu laflar. İşte sen busun kendinide çok güzel ifade etmişsin. Memurlar biliyorda sayende adalılarda öğrenmiş oldu aferin sana. Başkanında şimdi düşünsün ben koynumda ne beslemişim diye. Yerinde ben olsam yerine birisini söylesem diyeceklerki birbirlerini kolluyorlar . senden başka dışarıdan kimi getirirse ancak bu girdaptan çıkar. Yapılan ihbardaki her konu mali hizmetlerin elinden geçen tek yer . Fazla söze gerek yok. Arif olan anlar.

  • Benimde 4 çocuğum var birde yolda yolcuyu sayarsak 5 olacak yakın zamanda. Sen beş çocuklu bir ailenin ekmeği ile oyna kalk benim iki çocuğum var de. Ne yapalım sendekiler çocuk bizdekiler köpek yavrusumu. Bırak bu acındırma laflarını. Bayan san bayan gibi konuş çocuklarım var de ama sen erkekler gibi itten kervandan bahset dayı dayı köşelere yazı yaz sonrada şikayet ettim sizleride ederim diye buradan bile millete göz dağı ver. Savcılık makamı bir tek sana çalışmıyor. Senin kalem müdüründe değil akrabanda değil. Herkesin savcısı. Bizde gider senin fitne fücurluklarını şikayet ederiz. Edeceksen de et be buradan ayak yapma kokuyor senin ayakların adanın havası değişti bu kokun sayesinnde.

 8. Hakan : diyor ki:

  Eeee sen tüm memurları suçları yokken tutup savcılıklarda süründürüp mahkemede beraat edecek memurlar hakkında hakime itiraz edip hepsi suçludur hatta ağır suçludur yargılandıkları suç bile hafiftir şu maddeye göre daha ağırlaştırın iddinameyidersen işte o memurlarda dosyalardan belgeleri çıkartır tek tek gönderirler gazetelere. Yayınlanan belgelerde delikli zımbaların izleri görünüyor. Belikli dosyadan çıkartılmış fotoğrafı çekilip gönderilmiş. Bu saatten sonra tüm memurlar dışarı evrak gönderir. Benden söylemesi. Bence şu an hiçbir memur ihalelerde ve kontrolüklerde görev almasınlar. Bunlar önce imzala der sonrada işleri bitince savcılığa şikayet ederler üstelik beraatı çıkan memurlar içinde itiraz ederler. Türkiyenin hiçbir belediyesinde yargılanan memur için yapılmayacak olanı Adalar Belediye başkanı yapar yaptırır. Buradan tüm memur arkadaşlarıma sesleniyorum. İhalelerde ve sorumluluk taşıyan belgelerde imzanız olmasın. Geçicikesin kabullerdede imzanız olmasın.Başkan ,başkan yardıncıları ile müdürlükten anlamayan müdür yapılıp müdür maaşı alanlara imza attırsınlar. Zaten bu anlayış ile yakında belediyede memur kalmaz bunlarda başka yakacak başka memurları CHPli belediyelerden ocağın altına çıra olup yakmak için alırlar. Bunların adalet önündeki yanışını elbet rabbim bize gösterecek .

 9. Memure : diyor ki:

  Her türlü dalgayı yapın adaları haraca bağlayın Buraya kadar artık deşifre oldunuz. Yakın zamanda ipinizi çekerler. Mağdur edebiyatınız bukadar. Kim mağdur ya hem milleti bağış altında soyup soğana çevirin hemde memurlar bunu yapıyor deyin nasıl bir cerahatsınız ya

 10. KARAGÜMRÜK'LÜ : diyor ki:

  Yapılan yorumlar okuyorum da; Adalar belediyesinde iğrençlik diz boyu.

 11. Tamtamcı : diyor ki:

  Ya haberlere bakıyorumde sizi tebrik ediyorum. Siz olmasanız bu adamlar adalarda at koşturur. Ama bu kadar milletin üstüne gitmeyin sonra Belediye adamsız kalır baksanıza imarda adam kalmadı sürülenler geri geliyor gelenlerde nezaman alınacakları belli değil.