logo

istanbul escort
escort istanbul
şirinevler escort
şişli escort ataköy escort
halkalı escort
esenyurt escort
avcılar escort
beylikdz escort
mecidiyeköy escort
bakırköy escort
avrupa yakası escort
anadolu yakası escort

astropay sex izle seks izle

Adalar Belediyesi’ndeki adım adım FETÖ yapılanması!

18/10/2017 tarihinde belediyeler imamı Erkan Karaaslan’ın Adalar çiftliği! haberimizde FETÖ belediyeler imamı Erkan Karaaslan’ın Adalar Belediyesi’nde nasıl çalıştığı, belediyeye nasıl yerleştiği ve belediyeden bizzat kendisinin  tahsilat yaptığını gösterir belgeleri yayınlamıştık.

Adalar Belediyesi’ndeki adım adım FETÖ yapılanması!

Daha düne kadar Adalar Belediye Başkanı Atilla AYTAÇ  dost meclislerinde, belediyeler imamı Erkan Karaaslan’ın kendi döneminde çalışmadığını, bir önceki başkan Dr. M. Farsakoğlu dönemiyle ilintili olduğunu, o dönemler için yapılan çalışmaların parasının ödenmesinden kendisinin sorumlu tutulamayacağını söylerken  18/10/2017 tarihinde belediyeler imamı Erkan Karaaslan’ın Adalar çiftliği! haberimizin yayınlanması üzerine bu söylemi değiştirdiğini ve benin dönemimde yapıldı ise de benim haberim yok demeye başladığı söylenmektedir.

Adalar Belediyesinin sahnesinde yine doğrudan temin yöntemi var. Yine FETÖ’den tutuklu Erkan Karaaslan!  Adalar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne gidip kendi el yazısı ile hazırladığı faturayı açık fatura olarak tanzim ederek faturanın üst kısmına firmasının kaşesini vurup  kaşe üstüne de ve kendi imzasını attığı görülüyor.

İlginç bir fatura! Konusu Belediye Hizmet İçi Eğitim Bedeli. Faturaya bakarsan belediyenin hizmet içi eğitim noksanlığı olduğu ve bu eksikliği de ancak adresi Çankaya/Ankara olan Erkan Karaaslan’ın kapatabileceği anlaşılmaktadır. Mali Hizmetler Müdürü Yeşim Şener’in uygun gördüğü gerçekleştirme görevlisi Şadan Güzel’in ve memurluğu o dönemlerde devam eden daha sonrada memuriyetten çıkartılmış olan Güray Erdek’in hazırladığı piyasa fiyat araştırma tutanağına göre de yan teklif olarak Dikmen/Ankara adresli MHD firması bulunmuş ve üçüncü teklifin alınmasına bile gerek kalmadan Erkan Karaaslan’ın firmasına 27/01/2015-28/01/2015 tarihleri arsında 2 günlük hizmet içi eğitim doğrudan teminini yapıldığı ve hizmet bedelinin de Adalar Belediyesinin tüm hesaplarının bulunduğu DENİZBANK ile aynı banka fakat farklı şube olan Beyoğlu şubesine yapıldığı hizmet bedelinin ödendiği eldeki belgelerden anlaşılmaktadır.

Enteresan gelen kısmı hizmet içi eğitim konusunun Kamu İhale Mevzuatı ile ilgili olmasına rağmen doğrudan temin için üç teklif almadan iki Ankara firmasının bulunarak ertesi gün karar verilmesi ve Erkan Karaaslan’ın firmasına bu eğitimin verdirilmiş olmasıdır. Erkan Karaaslan için bir üçüncü firma, otuz üçüncü firmayı bulmak zor değilken neden bu kadar lakayt olarak iki teklifle kendi doğrudan temin evrakları hazırlanmıştır?

Erkan Karaaslan Adalar Belediyesine Kamu İhaleleri Mevzuatı Değişiklikleri için geldi ise en basit doğrudan temin evrakının hazırlanmasında hele kendi yazısı ile faturasını hazırlayıp Adalar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim ettiği faturasının olduğu doğrudan temin evraklarında nasıl yanlışlık yapar.

Buradan çıkan sonuç şudur. Erkan Karaaslan Kamu İhale Konusunda uzman değildir. Olsaydı en basit ihale alımı olan doğrudan temin evrağında üç teklif olurdu diyor aşağıdaki evrakların asılları görülen söz konusu faturaya konu olan hizmet içi eğitiminin Kartal Belediyesine ait Büyükada Orman Kampında bizzat Atilla Aytaç’ın da başında olduğu çoğunun Belediye Birim Müdürleri ve personellerinin olduğu 13 personel ile toplantı düzenlendiği ve seminer sonrası Atilla AYTAÇ’ın Erkan KARAARSLAN’a  verdiği üstün hizmet için teşekkür ettiği bilinmektedir.

Bu hizmete verilen paranın boşa verildiği Müfettiş raporları ile anlaşılmaktadır. Gazetenizinde gönüllü Bilirkişiler vasıtası ile konu hakkındaki kamuoyu bilgilendirmesi yukarıda yazıldığı gibidir. Peki neden çok fazla olmayan bu tutarlardaki paralar Erkan Karaaslan’a ödenmektedir. İşte bu sorunun cevabı ise Erkan Karaaslan’ın gizli planını ortaya çıkartmaktadır.

Erkan KARAARSLAN öncelikle, irtibatta olduğu Belediye Başkanları ile görüşmekte, FETÖ yapılanması için belediyelerinde Hizmet İçi Eğitim adı altında eğitimler vererek, Belediyelerin içinde FETÖ yapılandırması için irtibatta olacağı kişileri tespit etmekte ve daha sonrada bu kişiler aracılığı ile istediği işleri, istediği şekilde dizayn ettirmekte ve çözüm ortağı olan firmalara verdirerek onlardan HİMMET KOMİSYONLARI almakta olduğu ortaya çıkartılmıştır.

Bunun içinde belediyelerdeki en büyük hacimli işleri yapacak olan firmalar ile temasa geçmekte oldukları ve HİMMET KOMİSYONLARI alınmak suretiyle bu firmalara belediyelerin en kazançlı, para getiren işlerini ihale edilmekte olduğu, bu ihalelerin şartnamelerinde, HİMMET KOMİSYONU verecek firmalara göre hazırlattırıldığı ve karşılığında FETÖ terör örgütüne gidecek olan FETÖ HİMMET KOMİSYONLARI alınmış toplanmış olduğu yine müfettiş raporları ile tespit edildiği anlaşılmaktadır.

Adalar Belediyesi’nde adım adım FETÖ terör örgütünün nasıl yapılandırıldığının ispatı olan belgeler sırasıyla aşağıda yayınlanmış olup en çarpıcı kısmı da Erkan Karaaslan’ın Adalar Belediyesi içinde elini, kolunu sallaya sallaya faturasını kestiği, tahsilat fişi keserek para tahsil ettiği ve belediyenin içindeki müdürlerin kendisini ÜSTAT sınıfında görülmesinin Belediye Başkanı Atilla AYTAÇ vasıtası ile sağlandığının tespitinin yapıldığı görülmektedir. Özetle; Adalar Belediye Başkanı Atilla AYTAÇ’ın beyanlarının doğru olmadığı, Erkan Karaaslan’ın bizzat kendi eli ile belediyeye sokulduğu ve doğrudan temin evrakları ile bu FETÖ’cü belediyeler imamı lakaplı vatandaşa para ödediği ortaya çıkmıştır.

Şükrü Abanoz

MÜFETTİŞ GÖRÜŞÜ

ADALAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER  MÜDÜRLÜĞÜ

 Mali Hizmetler  Müdürlüğünce Eğitim Ve Kurs bedelinin ödenmesi

30/07/2015 – No: 1929/1  Ödeme Emri Belgesi

22/01/2015 Başkanlık Makam oluru ile Gerçekleştirme Görevlisi Şadan Güzel, Harcama Yetkilisi Yeşim Şener, Başkan Yardımcısı İsmail Şener ile Belediye Başkanı Atilla Aytaç’ın aynı tarihte olur verdiği Mal/Hizmet Alımı Talep belgesi, 22/01/2015-22024496-49 sayılı Harcama Talimatı ile Mal Hizmet tutarının ne kadar olduğu belirtilmeden Harcama Yetkilisi olarak Yeşim Şener’in imzaladığı Harcama Talimatı, 22/01/2015-22024496-50 onay sayısı ile Gerçekleştirme Görevlisi Şadan Güzel ve Harcama Yetkilisi olarak Yeşim Şener’in imzaladığı Onay Belgesi, 23/01/2015/52 tarihli Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağında iki firmadan teklif alındığı Gerçekleştirme Görevlisi Şadan Güzel ve Harcama Yetkilisi Yeşim Şener’in imzaladığı, 27-28/01/2015 tarihinde Kamu İhale Mevzuatı Hizmet İçi Eğitime katılan çoğunluğu Adalar Belediyesi Birim Amirlerinden oluşan 13 kişinin listesi, 27-28/01/2015 tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünce Tutulan bir nevi işi teslim belgesi yerine geçen Tutanak, FETÖ/PYD Belediyeler imamı olduğu iddiası ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından tutuklanan Erkan Karaslan’ın firması olan e-yöntem Eğitim Danışmanlık A.Ş firmasına ait KDV dahil 7.080.-TL bizzat ERKAN KARAARSLAN’ın açık fatura olarak imzaladığı Hizmet İçi Eğitim Bedeli faturası, Gerçekleştirme görevlisi Şadan Güzel’in11/02/2015 tarih 22024496-49 sayılı yazısı ile  yapılan hizmet İçi Eğitimin ödenmesi için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesi ve Harcama Yetkilisi Yeşim Şener tarafından verilen olur, 30/07/2015 tarihinde Denizbank Adalar Şubesi’nden 56,88.-TL sözleşmeye esas damga vergisi kesintisi yapılarak 7.023.-TL E-YÖNTEM EĞİTİM DANIŞMANLIK A.Ş firmasına gönderildiği anlaşılmıştır.

Dosyasında ödemenin Doğrudan Temin  ihale usulü ile yapıldığı anlaşılmıştır. Ancak 30/07/2015 -1929/1 sayılı Ödeme Emri Belgesinde sözleşmeye ait damga vergisi olarak 56.88.-TL yapıldığı gözükmek ile beraber dosyasında yapılan bir sözleşmeye rastlanmamıştır.

FETÖ/PYD belediyeler imamı olduğu iddiası ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından tutuklanan Erkan Karaslan’ın firması olan BEKAD ile  sözde eğitim adı altında Erkan Karaslan’ın talimatlarına göre belediyelerini yapılandırmak için olsa gerek BEKAD ’ın hesabına gönderilen parasal tutar ile  Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet edildiği anlaşılmıştır.

DEĞERLENDİRMELER  :

Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve ödemesi yapılan işin dosyasında piyasa araştırması sırasında teklif alınan firmalar olan E-YÖNTEM EĞİTİM DANIŞMANLIK A.Ş’nin şirket merkezinin  Ankara  ve Mali Hizmetler Derneği İşletmesinin şirket merkezinin Ankara olması ve Adalar Belediyesi’nde  çalışan gerçekleştirme görevlisinin Ankara’dan  her iki firmasında FETÖ/PYD belediyeler imamı olduğu iddiası ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından tutuklanan Erkan Karaslan’a ait olmasının tesadüf olması olası değildir.

Piyasa araştırması yapan Gerçekleştirme Sorumlusu Şadan Güzel’in söz konusu  eğitime ait tekliflerini imzalayarak onaylayan Harcama Yetkilisi Yeşim Şener ile bu eğitime onay veren ve Mal Hizmet Alımı Onay Belgesinde ayrıca imzaları olan Başkan Yardımcısı İsmail Şener ile Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç’ın  personeline verdireceği Hizmet içi Eğitiminin FETÖ/PYD Belediyeler imamı olduğu iddiası ve Silahlı Terör Örgütüne Üye olma Suçlarından tutuklanan Erkan Karaslan’ın vereceğinden bilgisi olmadığı düşünülemez.

Dolayısıyla bu eğitimin bedelinin ödenmesi için piyasa araştırması ile alınan tekliflerin Erkan Karaarslan ile ilişkili olmasının bilgisi Adalar Belediye Başkan yardımcısı ve Başkanı tarafından bilindiği muhakkaktır. Ödeme belgelerinin her bir aşaması Başkan Atilla Aytaç tarafından talimat verilmeden düzenlenmesi bile söz konusu olamaz.

22/01/2015 tarihli Mal Hizmet Alımı Talep Belgesinde Talep maksadı sütununda K.İ.K mevzuatı ile ilgili değişiklikler, süreç yönetimi adı altında eğitim verileceği yazmakta ise de Adalar Belediyesi’nin müfettişliğime gelen ihale dosyaları ile özellikle FETÖ/PYD belediyeler imamı olduğu iddiası ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından tutuklanan Erkan Karaslan’a ait firmaların dosyalarının incelenmesinde ortaya çıkan K.İ.K usulüne aykırı pek çok eksiklik tespit edilmiş olup verilen bu eğitimlerin bir faydasının olmadığı aşikardır. Bu kadar masraflar yapılarak alındığı söylenen K.İ.K ile ilgili seminerlerin faydalı olmadığı ortadadır. 27-28/01/2015 tarihli bu dosyaya konu olan Hizmet İçi Eğitime katılanların arasında Mali Hizmetler Müdürü olarak Yeşim Şener gözükmesine rağmen dosyalardaki eksiklerden bu eğitimin Mali Hizmetler Müdürüne dahi bir yarar sağlamadığı görülmüştür. Hizmet içi eğitimin en temel amacı personele yapmakta olduğu işin daha iyi yapılmasını sağlamak için gerekli bilgi ve yeteneği kazandırmak ve geliştirmek iken sözde alınan hizmet içi eğitime göre Adalar Belediyesi dosyalarının eğitimin konusuna göre alınmadığının da göstergesi olmuştur.

27-28/01/2015 tarihli mal/hizmet alındı tutanağında iş bu tutanak taraflarca düzenlenerek imza altına alınmıştır denmesine rağmen E-YÖNTEM EĞİTİM DANIŞMANLIK A.Ş’nin hizmeti teslim edenler kısmı açılmamış ve imza attırılmamıştır. Dolayısıyla bu evrakın üzerinde herhangi dosya kayıt numarasının da olmaması bu telim alındı tutanağını şaibeli bırakmakta sanki sonradan dosya tamamlanması için Gerçekleştirme görevlisi Şadan Güzel ve Mali Hizmetler Müdürü Yeşim Şener tarafından hazırlanıp konulduğunu düşündürmektedir.

Ayrıca piyasada bu tarz çeşitli eğitim veren pek çok İstanbul firması olmasına rağmen FETÖ/PYD terör Örgütünün Belediyeler İmamı olarak tutuklu bulunan Erkan Karaarslan’ın iki firmasından teklif alınarak  E-YÖNTEM EĞİTİM DANIŞMANLIK A.Ş’nin eğitim vermesi adı altında  bu oluşuma para gönderildiği ve  FETÖ/PYD terör Örgütünün Belediyeler İmamı olarak tutuklu bulunan Erkan Karaarslan’ın firmasından eğitim adı altında para aktarıldığı ve  bu anlamda dosyadaki ödemenin  Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet ettiği bu hain oluşumun yanında olunduğunu göstermek adına terörizm finans ettiği kanaati oluşmuştur

RESİMLERİ BÜYÜTMEK İÇİN ÜZERLERİNİ YIKLAYIN

Adalar Belediyesi’ndeki adım adım FETÖ yapılanması! Adalar Belediyesi’ndeki adım adım FETÖ yapılanması! Adalar Belediyesi’ndeki adım adım FETÖ yapılanması! Adalar Belediyesi’ndeki adım adım FETÖ yapılanması! Adalar Belediyesi’ndeki adım adım FETÖ yapılanması! Adalar Belediyesi’ndeki adım adım FETÖ yapılanması! Adalar Belediyesi’ndeki adım adım FETÖ yapılanması! Adalar Belediyesi’ndeki adım adım FETÖ yapılanması! Adalar Belediyesi’ndeki adım adım FETÖ yapılanması! Adalar Belediyesi’ndeki adım adım FETÖ yapılanması! Adalar Belediyesi’ndeki adım adım FETÖ yapılanması! Adalar Belediyesi’ndeki adım adım FETÖ yapılanması!

Etiketler: » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ

4+6 = ?