Adalar Belediyesinin hayali bütçesi meclis gündeminde

Adalar Belediyesinin hayali bütçesi meclis gündeminde

İle paylaş:


Adalar Belediyesinin hayali bütçesi meclis gündeminde

Adalar Belediyesinin hayali bütçesi meclis gündeminde

Sevgili Adalılar, yıllardır Adalar Belediyesinin Kamu Kurumları dahil iş yaptırdığı Müteahhitlere borçlanmasının en büyük nedeni olan Adalar Belediyesinin meşhur bütçesi, yine aynı mantık ile hazırlanmış değişik versiyonu bugün meclise getirilip 2016-2017 yılı bütçelerinin oylamasına geçilecek. Aynı tiyatro sahnesi mecliste yine tekrarlanacak. Aynı sonuç yenilenecek ve büyük ihtimal ile kabul edilecek gibi gözüküyor.

Adalar Belediyesinin makus kaderi olan aynı borçlanma kaosu hayali Bütçe ile yaşanmaya devam edilecek. Ama sanmayın ki bu gerçek dışı olan bütçeyi sadece CHP Belediye hazırlayıp meclise getiriyor. Biz tarafsız gazeteciliğimiz ile iki dönemdir Adalar Belediyesini yöneten CHP li Mustafa Farsakoğlu ve Atilla Aytaç başkanların döneminde hazırlanan hayali bütçe, Ak Parti zamanında da aynı şekilde hazırlandığını söylemek zorundayız. Ancak Cuma günü Adalar Belediye Meclisi’nden geçecek olan hayali bütçe içinde maalesef Ak Partili Meclis üyelerinden medet ummaktayız. Sanki; Ak Parti zamanındaki belediye yönetiminde benzer bütçe aynı şekilde geçirilmemiş gibi. Yine de kamu menfaati olduğundan dolayı boynumuzu büküyor ve Ak Partili Meclis Üyelerine muhalefet sorumluluklarını gereği de olsa bu hayali bütçe için gerekli mücadelenin verilme gayretini göstermelerini adalılar adına talep ediyoruz. Çünkü; biliyoruz ki CHP li Meclis Üyeleri, hayali olup olmadığını düşünmeden gerçek dışı olan bütçeden dolayı belediyeyi daha borç batağına çeken bu bütçe oylamasında bütün CHP’li meclis üyeleri kabul için el kaldıracaklar ve Adalar’ın geleceği ile oynamaya devam edeceklerdir. Ak Partili meclis üyeleri tam kadro şeklen de olsa hayır için el kaldıracağını düşünürsek belki bütçenin gerçek hale getirilebilmesi ve senelerdir yapılan aynı hatalardan dönülebileceği için bir umut olabileceğini, geçmeyebileceğini düşünmekteyiz. Bazılarınız düşüncemizi saflık olarak görebilir ama onaylanmayan hayali bütçenin düzeltilmesi için hala bir şans vardır diyoruz. Çıkmadık canda kalan umut gibi.

Aslında Adalar Belediyesi’nde yıllardır aynı tarz bütçe hazırlanmasında ve kabulünde en büyük pay o dönemlerde belediyede görev yapan Mali Hizmetler Müdürleridir. Adalar Belediyesi’ndeki Mali Hizmetler Müdürleri, ezberlerindeki bütçeyi nasıl olur da daha gerçekçi hazırlarız ve belediyeyi borca sokmadan ayağımızı yorganımıza göre uzatırızın hesabını yapmadan hazırladıkları geleneksel kolay şablon bütçeyi, belediye başkanının önüne koyup işte hazırladık deyip belediye başkanına da başka alternatif bırakmaz isen zaten konuya bihaber olan belediye başkanları da herhalde bu işler böyle oluyor bütçe başka türlü dengelenemiyor diyerek yanlışa yanlış ile devam etmekte olduklarını da düşünüyoruz. Burada asıl sorun maalesef Adalar Belediyesi’nde bütçeyi hazırlayacak evsafta Mali Hizmetler Müdürlüğü yapacak memur olmayışıdır.

Basit olarak anlatmak gerekir ise Adalar Belediyesi Bütçesi hazırlanırken, belediyedeki tüm birim amirleri kendi birimlerindeki yapılacak hizmet ihaleleri ile mal alım ihalelerinin bir yıllık gider toplamlarını Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne vermeleri  bütçe hazırlığının ilk aşamasını oluşturur. İkinci aşaması olan ve birim amirlerinin verdiği tutarları alt alta toplayan Mali Hizmetler Müdürü için en büyük referans 2016 yılı Bütçesi için Belediyenin 2015 yılındaki gelir ve giderler tutarıdır. Yani 2015 yılında toplanan vergiler dahil tüm gelir kalemlerin devletin açıkladığı yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpıldığında (tef-tüfe katsayısı gibi düşünebilirsiniz) 2016 yılı belediye geliri % 99 oranında doğru olarak bulunmaktadır. İşte Mali Hizmetler Müdürü bu hesabı çok kolay bir şekilde yapıp önüne koyacak ve birim amirlerinden gelen giderler toplamı 2016 gelir rakamını geçiyor ise birim amirlerine aradaki fark kadar masraflarını azaltmasını talep edecek ve revize edilmiş yeni tutarlara göre bütçeyi dengelemiş ve denk bütçeyi oluşturmuş olacaktır. Eğer ki birim amirlerinin olmazsa olmaz hizmetler dedikleri hizmetlerde tasarruf yapma gibi imkanları yok ve giderlerini azaltamıyorlar ise bütçedeki gider, gelirden fazla olacağı için bütçe açığı ortaya çıkacaktır. Eğer ki gelir, giderden fazla ise bütçe fazlalığı ortaya çıkacaktır. Bütçe fazlalığı Adalar Belediyesi için hayali bütçe gibi hayal olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Yıllardır Adalar Belediyesinin katlanan borçlarının tek nedeni hayali bütçeler olduğuna şahit olmaktayız.

Ancak oluşan bütçe açığını bütçede kapamak için uygulanacak yöntemler yine bellidir. Bunlar bankalardan borçlanma şekli ile olabileceği gibi rantabl olmayan belediyeye ait gayrimenkullerin ve arsaların satımı şeklinde olabilir. Adalar Belediyesinin en büyük şansızlığı da aslında atıl halde duran bu arsalar olmaktadır. Sedefadası’nda bulunan bu arsalar maalesef belediye bütçesinin bütçe açığını kapamak için kullanılmakta olan tek argüman olarak görev yapmaktadır. Başka hiçbir işe yaramamaktadır. Bu işe yaramayan arsaların satışını geçen dönem Mustafa Farsakoğlu satış için Belediye Meclisinden izin istemiş ancak meclis, satış yetkisini kendi meclis üyelerinden bazılarının da red oyu vermesi ile reddetmişti. Keşke o yıllarda bu arsaların satışı yapılmış olsaydı da Adalar Belediyesinin her yıl katlanan borçlarının nedeni ortada kalmasaydı. Çünkü senelerdir gerçek satış değerinin bazen 3 katı bazen 5 katı bazen de 10 katı değeri bütçeye koyarak bütçenin gerçek dışı denkleştirilmesinin baş aktörü olmuşlardır. Senelerdir hiçbir işe yaramayan Sedef Adası’ndaki arsalar yıllardır aynı şekilde görev yapan Mali Hizmetler Müdürlerinin bütçeyi hazırlarken aynı şekilde kolaya kaçarak Adalar Belediyesinin Bütçelerinin hazırlanmasında yama görevi yapmakta, oluşan bütçe açığı tutarı ne kadar ise arsaların değeri bir anda gerçek satış değerinden bütçe açığı tutar olan değere çıkartılarak bütçe hesaplamalarına dahil edilmekte ve denk olmayan hayali bütçeler oluşturulmaktaydı. Mali Hizmetler Müdürleri de çok basit hale gelen, en fazla bir günde belediyenin bütçesini hazırlayıp belediye başkanının önüne sanki büyük bir iş başarmış gibi onaylaması için koymuşlar, sonrasında anlaşılması çok zor olmayan bütçeyi anlamaya, çözmeye çalışmayan başkanlar yüzünden de sırf mecliste çoğunluk olması sebebi ile hayali bütçeler meclislerde kabul edilmiş ve Adalar’ın hızla borçlanmasına devam edilmişti. Bizce Adalar Belediyesinin bu derece borçlanmasının en büyük nedeni konunun uzmanı olmayan, makamının görev ciddiyetini, sorumluluğunu kavrayamamış, başkanlarını doğru yönlendiremeyen, bütçe açığını kapatılması için tasarruf önlemlerinin seçeneklerini sunmayan vasıfsız Mali Hizmetler Müdürleri olmuş, sonrasında bu müdürlerin dediklerini soruşturmayan, sebep sonuç ilişkisini kuramayan başkanlar da belediyenin bugünkü durumuna gelmesine sebebiyet vermişlerdir.

Belediyeye gelen müfettişlerden Necati Küçükdumlu’nun raporunda 2015-2016 yılı bütçe hazırlanış şeklinin aynısı ile hazırlanmış olan 2013 yılı Adalar Belediyesinin Bütçesinin aşırı şişirilmiş olduğunu, arsa satış hedeflerinin çok abartılı olduğunu, bağış hesabının afaki olduğunu, arsa satış değeri ve bağış hesabının bütçe açığını kapamak için kullanıldığını, daha ciddi hazırlanması gerektiği yönünde tespitleri olmasına rağmen bugün hiçbir değişiklik olmadan afaki rakamlar ile yine hayali bütçe hazırlandığını görmek üzüntü vericidir. İllaki bu müfettiş raporundan sonra Mali Hizmetler Müdürü başta olmak üzere sorumluların görevi kötüye kullanmaktan yargılanmaları mı gerekmektedir ki gerçek denk bütçe hazırlasınlar . Tarih tekerrürden ibarettir lafını Adalar Belediyesinin bütçesi içinde örnek olacak bir söz olmuştur.

“Tarihî olaylar süreklilik gösterdiği için olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır; bir olay kendinden önceki bir olayın sonucu ve kendisinden sonraki bir olayın sebebini oluşturabilir. Bu nedenle tarihte zaman ve kronoloji son derece önemlidir. Olayların üzerinden belli bir zamanın geçmesi ise olayın sonuçlarının ve etkilerinin tüm yönleriyle görülüp analizinin yapılması ve hangi olayın nedeni ya da sonucu olduğunun tespit edilmesi açısından önemlidir.” Her yıl tekrarlanan bütçede sebep sonuç ilişkisini Mali Hizmetler Müdürü kurmasa bile belediye başkanı olan kişinin belediyenin bu sebep bağlantılı borçlardan belini doğrultamadığının sonucunu çıkartabilmeli yeteneğine sahip olmalıdır diye düşünüyoruz. Neticede bir belediyeye başkan seçilebilmek için normal vatandaşlardan daha meziyetli olunması gerekmektedir ki belediye başkanı olunabilsin. Belli ki Mustafa Farsakoğlu’da, Atilla Aytaç’da bu çeşit meziyetleri olabilen kişiler olmalılar ki belediye başkanı seçilebilmişlerdir. Öyle ise bu sebep-sonuç ilişkisi kavramından belediyenin borçlanmasının nedenini konunun uzmanı olmasalar da çözebilme yetisine sahip olmalılardı. Kendilerine Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından onaylanması için getirilen hayali bütçe için tepkilerini hemen vermeleri dönemlerinin Mali Hizmetler Müdürlerine işlerinin gerektirdiğini yapmalarını, yapamıyorlarsa o işi yapacak bilgi, tecrübe de memurları Mali Hizmetler Müdürlüğüne getirmeleri ve bütçe açıklarının reel kapatılması önerileri ile dolu olan bir bütçeyi hazırlatmaları gerekmekteydi.

Adalar Belediyesi’nde bütçe açığının kapatılması tasarruf tedbirlerinin alınması ile mümkün olduğunu bilmek için başkan da olmaya gerek yoktur ya yapılacak işlemi mali müşavir olmasak da naçizane söyleyelim. Belediyenin en büyük gider kalemi çöp toplama hizmet alım işidir. Ancak büyük borçlanma yapılarak kredi karşılığı çöp arabaları, yol süpürme araçları, Mercedes araba fiyatına akülü araçlar alınmış (şu an akülü araçlar hurdaya çıkacak durumdadır) ve bu kadar ekipman alınmasına rağmen hala çöp ihalesi yapılması ve yapılan ihaleye hala araç eklenerek ihale edilmesi akıl dışıdır. Belediyede 50 den fazla işçi vardır. Bu işçiler ile çöp toplanma işi gerçekleştirilmesi halinde senelik ihale gideri kadar bütçe açığı oluşmamış olacak ve yapılan tasarruflar ile geçmiş yılların borçları da kapatabilinecektir. Belediyenin her kademesinde tasarruf önlemleri çöp ihalesindeki gibi önlemler ile yapılmasına çalışılması gerekirken sanki bütçe fazlalığı veren bir belediye gibi davranılması ve belediye başkanının da önündeki tabloyu okuyamaması veya başkanın hala fotoğraf çekimi yapıyorsa çektiği fotoğraflarda belediye bütçesinin fulu çıkıyor olmasından mı kaynaklandığını tüm adalılar gibi gazetemizde anlayabilmiş değildir.

Ama kısaca özetler isek, normal bir aile reisi evin bütçesini aldığı aylık maaşına göre nasıl ayarlıyor ise belediye bütçesinin de hazırlanma esası bundan farklı değildir. Siz aile reisi olarak aldığınız milli piyango biletine çıkabilecek hayali ikramiyeye güvenip sınırsız harcama içine girer iseniz iflasınız nasıl kaçınılmaz ise belediyenin de hayali hazırladığı bir bütçe ile iflası kaçınılmaz olur. Herkesin anlayabileceği şekliyle hayali bütçenin tehlikesi en nihayetinde belediyeyi iflasa götürecek derecede tehlikeli olması nedeni ile gazetemiz kamu adına bu olayın vahametini sizlerle paylaşmaktadır. Neticesinde Adalar sadece adalılarında değildir. Gelecek kuşaklara bırakacağımız Tabiat Varlıkları mirasımızı hayali bütçelerden dolayı İflas etmiş bir belediye yüzünden aslı gibi bırakamıyorsak, toplanamayan çöpler, takılmayan etiketlerden dolayı Adalar’a gelen giden bir daha mı Adalar’a gitmek Allah korusun diyorlarsa böylesine menfi duruma düşülmesinden dolayı bizlerinde yaşayanlar olarak hatalarımızın olduğunu gösterir. İlçede yaşayanlar olarak Hayali Bütçe oylaması sırasında meclise gidip meclis üyelerinin el kaldırırken ki gözlerinin içine bakmak kalkacak olan ellerin kalkmamasına yada kararsız kalmasına neden olabilir. Meclis üyelerinin vicdanlarına ulaşmak her adalının görevi olmalıdır. Vicdanlı bir meclis üyesi partisinin grup kararına da itiraz edebilir. Bu basma kalıp, hayali bütçe şablonunun düzeltilmesini sağlayabilir. Ümidimiz vicdanlı meclis üyelerinin bu oylamada ret oyu verip düzeltilmiş doğru bir bütçenin hazırlanmasının sebebine katkı vermeleridir. Ak Parti Meclis Üyelerine sadece muhalefet görevi için ret oyu vermemeleri gerektiğini, çözüm üretmelerini, 2016 yılı bütçesinin hazırlanmasının aslında idari bir işlem olduğunu, oylamadan önce verecekleri bir dilekçe ve gensoru ile hayali bütçenin düzeltilmesini talep etmelerini, düzeltilmediği veya ret cevabı vermeleri halinde yapılan bu idari işlemin mecliste onaylanması halinde bile İdari Mahkemeye taşınıp iptal edilmesinin yada onaylanan Bütçenin güdük olmasının sağlanabileceğini, Adalar Belediyesinin 2015 hayali bütçesine Ak Partili Meclis Üyelerince verilen önergenin sonucunu alınıp alınmadığının Kamuoyu tarafından bilinmediğini, menfi, müspet bir sonuç çıktı ise gazetemize ulaştırmaları halinde sonuçların tarafımızca da yayınlanabileceğini, 2015 yılındaki bütçenin de aynı 2016 bütçesi gibi hayali olduğunu ve 2016 taslak bütçesi ile aynı hayali özellikleri taşıdığını dolayısı ile aynı gensorunun tarihi değiştirilerek bugün meclise verilmesinin dahi yanlış olmayacağını, bütçe hazırlanmasının 5393 sayılı Belediye Yasası’nda idari bir işlem olarak gözüktüğünü, dolayısıyla bu yapılan yanlış hazırlanan bütçe için İdari Mahkeme de dava açmaları gerektiğini gazetemizin yaptığı araştırmalar ve belediye mevzuatı hakkında bilgili kişiler ve mali müşavirlerle yaptığımız istişareler ile öğrendiğimiz kadarı ile meclis üyelerinin yapabileceklerinin neden yapmadıklarını anlayamadıklarını, meclis üyelerinin başkana değil başkanın meclis üyelerine itaat etmesi gerektiğini, sonuçta meclis üyelerinin oluşturduğu mecliste karar çıkmadan başkanın elinin kolunun bağlanacağını ve hiçbir fiili işlem yapamayacağını, makamında konu mankeni gibi kalacağını, meclis üyelerinin ellerindeki gücün farkında olmalarını, varlık nedenlerinin halka hizmet olmak için seçilmiş olduklarının bilincinde olmalarını, partinin grup kararının Adalar’da yaşayan aileleri, arkadaşları, dostları ve adalıların geleceğinden üstün olamayacağını, kamu vicdanına paralel olarak vicdanlarını sorgulamaları gerektiğini ve bu şekilde düşünüp mecliste bütçe oylamasında el kaldırmalarını yada en azından çekimser kalarak bu hayali bütçenin düzeltilmesi için bir şans tanımaları gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Ümit ediyoruz ki; Her birisi eski adalı olan meclis üyeleri parti gözetimi yapmadan bütçenin hayali değil, olması gibi hazırlanması gerektiğinde fikir birliğinde olur ve hayali bütçe Adalar’ın makus kaderi olmaktan çıkar.

Nasıl ki; Mustafa Farsakoğlu’nun Sedefadası’ndaki arsaların satış yetkisine kendi CHP’li meclis üyeleri bile red ederek Mustafa Farsakoğlu’na gereken had bildirmeyi yapmış iseler, bugün de aynı dirayeti CHP’li meclis üyelerinden bekliyor ve Adalar’ın geleceğinin borç batağına saplanmasına sebebiyet verecek olan hayali bütçenin red edileceğine dair inancımızı koruyoruz.

Sayın Adalılar; belediyeden emekli mali müşavir bilirkişimizin yakın zamanda ayrıntılı bütçe raporunu artıları ve eksileri ile gazetemizde yayınlayacağız…

Şükrü ABANOZ

Bugün oylamaya sunulacak ve büyük ihtimalle meclis den geçecek olan HAYALİ BÜTÇE nin tamamını  yayınlıyoruz...

Resim (389x640)Resim (20) (640x389)Resim (2) (640x389)Resim (3) (640x389)Resim (4) (640x389)Resim (5) (640x389)Resim (6) (640x389)Resim (7) (640x389)Resim (8) (640x389)Resim (9) (640x389)Resim (10) (640x389)Resim (11) (640x389)Resim (12) (640x389)Resim (13) (640x389)Resim (14) (640x389)Resim (15) (640x389)Resim (16) (640x389)Resim (17) (640x389)Resim (18) (640x389)Resim (19) (640x389)Resim (40) (640x389)Resim (21) (640x389)Resim (22) (640x389)Resim (23) (640x389)Resim (24) (640x389)Resim (25) (640x389)Resim (26) (640x389)Resim (27) (640x389)Resim (28) (640x389)Resim (29) (640x389)Resim (30) (640x389)Resim (31) (640x389)Resim (32) (640x389)Resim (33) (640x389)Resim (34) (640x389)Resim (35) (640x389)Resim (36) (640x389)Resim (37) (640x389)Resim (38) (640x389)Resim (39) (640x389)Resim (60) (640x389)Resim (41) (640x389)Resim (42) (640x389)Resim (45) (640x389)Resim (46) (640x389)Resim (47) (640x389)Resim (48) (640x389)Resim (49) (640x389)Resim (50) (640x389)Resim (51) (640x389)Resim (52) (640x389)Resim (53) (640x389)Resim (54) (640x389)Resim (55) (640x389)Resim (56) (640x389)Resim (57) (640x389)Resim (58) (640x389)Resim (59) (640x389)Resim (94) (640x389)Resim (61) (640x389)Resim (62) (640x389)Resim (63) (640x389)Resim (64) (640x389)Resim (65) (640x389)Resim (66) (640x389)Resim (67) (640x389)Resim (68) (640x389)Resim (69) (640x389)Resim (70) (640x389)Resim (71) (640x389)Resim (72) (640x389)Resim (73) (389x640)Resim (74) (389x640)Resim (75) (389x640)Resim (76) (389x640)Resim (77) (389x640)Resim (78) (389x640)Resim (79) (389x640)Resim (80) (389x640)Resim (81) (389x640)Resim (82) (389x640)Resim (83) (389x640)Resim (84) (389x640)Resim (85) (389x640)Resim (86) (389x640)Resim (87) (389x640)Resim (88) (640x389)Resim (89) (640x389)Resim (90) (640x389)Resim (91) (389x640)Resim (92) (640x389)Resim (93) (640x389)

13 yorum

 1. Çöp ve bütçeden bahsedince aklıma eski çöp müteahidi Cengizhan Yılmazkulaş geldi. Parasız usa tatili olur mu?Cengiz benim bildiğim Amerikada şu anda. Amerikaya parasız gidilirmi. Demekki parayı kaptı Amerikaya tatile gitti. Oh maşallah ne güzel. Bende Amerikaya gitmek istiyorum Aytaç abi benide gönder nolurrrrrr. Amerikan filimlerinin başında çıkan kadının meşale tuttuğu yerde sana fotoğrafımı çektirip gönderirim sözz. Gelirkende Amerikan bayrağı ile oraların ünlü gök kuşağı renkleri olan bayraktan hediye olarak getirecem.

 2. Daha öncede yazdığım gibi, Belediye simge inşaata çalışıyor. Bunu bilmeyen mi var. Atilla ona para biriktiriyor. Biriktirecek biriktirecek cengizin parasını komple ödeyecek. Hani kime para biriktiriyor diye merak edenler varsa diye söyledim. Ben bu işi biliyorsam Şefik Toprak,Aykut Mutlu falan hikaye asıl siz cengize dikkat edin öyle bir ortaya çıkacak ki yine baş aktör olacak Belediyede ben yılların memuruysam eğer.

  • Yılların memuru ; senin gibilere kaşar memur denirde cengizin çalışmaya ihtiyacı yokmuş öyle söylermiş sağda solda . Belediyedeki alacaklarımın çalışan faizini ben iş yaparak kazanamam ki dermiş. Bundan sonra yattığım yerden alacağıma dokunmadan faiz paraları ile bile krallar gibi geçinir giderim amerikadan montecarloya geçer orda yerim paraları diyormuş.Yani öyele demiyorsada öyle gibi geliyor bana. niye gelsin belediyede çalışsında baş aktör olsun. Çok mantıklı gözükmüyor adamın dediğine göre yani. Cengizin adalı arkadaşlarına söylediği eğer doğruysa İcra kapak hesabı toplamı 20.000.000-TTTLLLL yi geçmiş,21 milyona dayanıyormuş.Ya benim kalbim dayanmıyor böyle rakamlarada Bayramdan önce verdilerse 1.500.000 kalır 19.000.000 TTTLLLL. Belediye bütçesini şişirmeseler zaten belediyenin bir yılda bu kadar geliri bile yok. Belediye bir yıl hiç iş yapmasa topladığı parayı komple Cengize verse belki kapatır bu borcunu. Sahi bütçede nasıl gösteriyorlardır bu borcu acaba. Faizleri ile berabermi yoksa anaparamı. Bunada bir sabunlama yapılıyormudur acaba.Diğer mütahit alacakları faizleri ile beraber 25 milyonu geçmiştir. Bütçeyi bu borçla dengelemeleri nasıl olacak.Bence sabunlama yetmez Yeşimin eline kese alması lazım bence.

 3. Belediyelerimiz yerel gereksinimleri karşılama ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmada henüz yeterli bir düzeyde işlevlerini yerine getirememişlerdir. Bununla beraber iyi bir mali yönetimin uygulama araçları olan bütçe, gelir, gider ve mal yönetimi ve mali yönetimin etkinliğini sağlayacak mali denetim ile bunlara yardımcı olan raporlama sistemlerini bilimsel yöntemlerle düzenledikleri ve uyguladıkları takdirde, daha ussal kararlar alıp, mali yönetimlerini geliştirerek, mevcut kaynaklarla daha etkin ve verimli hizmet sunmada daha başarılı olabilirler görüşü temel varsayımını oluşturmalıdır. Böyle bir düzenlemede doğal olarak kaynakların uzun dönemli planlanması ve bunların yıllık devreler halinde programlanarak uygulanması sonucunda etkin ve verimli hizmet sunmada bütçe yönetimi önemli rol oynayacaktır.Bugün artık bütçeyi salt bir gelir- gider göstergesi ya da yasal zorunluluklar nedeniyle düzenlenen bir belge olarak görmemek gerekmektedir. Bütçe mali kaynakların yönetimini sağlayan bir araç haline gelmiştir.Yukarıdaki bütçenin hayal mi? Gerçek mi ? Onu bilemem dökümanları incelemek lazım. Ancak amaç yukarıda yazdığım olmalı. İlk baktığımda Kadıköy Belediyesinin bütçesini andırıyor. Adalar Belediyesinin o kadar bütçesi olmadığına göre yazı doğru şeylerden bahsediyor. Vasıfsız Mali İşler Müdürleri bölümü. Kopyala yapıştır. Yanlış…Bir çok konu yazıda doğru olarak yazılmış kutlarım…

 4. Bütçe nasılmı dengelenir. Meşhur sedef adsındaki parseli gösterirsin değerinin 5 katı, bütçeyi dengelersin. Çoşkunda,farsakta,Aytaç da öyle dengelediler. Aytaç’dan sonrakide öyle dengeleyecektir merak buyurmayın siz. Mutfaktaki asıl sabunlama bütçede oluyor ama bu geleneksel sabunlama müfettişler bile biliyor ses çıkartmıyorlar. Eeee onlar da çıkartmazsa kim kalıyor ses çıkartacak. Madem devletin müfettişi bile yasaya aykırı iş ve işlemleri görmezden geliyor ve sabub bütçeçilere yol veriyor Ha ben çıkartayım ses o vakit ama bi kurufasulye üstüne cacık sona şöleee çarttttttt,curttttttt yellenerek olsunnnnn. Yasa dışı iş yapanlara artık yüksek perdeden böle ses verecem haberiniz olsun Bütçecilerrrr

 5. Adalarda Ak parti varmı bazen çok merak ediyorum. Varsada ne iş yaparlar. Meclisteki üyeler düşmüşler Grup başkanları avukatın peşine yapamazlar o demedikçehiçbirşey. Afferin ona . Ondan çekindikleri kadar İlçe Başkanlarından çekinmiyorlar. İlçe başkanıda zaten o nediyorsa haklısın diyor ve dönüyor kendi fikriymiş gibi başlıyor sağa sola bakın işte bu iş böyledir şöyledir diye. Rahmetli Besim üstünelden 180 bin kaymeyi şartlı bağış adı aldılar bu yetmedi başka insanlardan yüzbinlerce TL bağış aldılar.Kreşin maliyeti milyon TL leri geçti.Bakıyorum bu paraları bütçede göremiyorum.Gören varsa bana söyletin allah aşkına.O parayıda harcadılar. Eğerki kreş yapılmasa harcadıkları parayıda iade etmek zorunda kalacaklar diye kreş inşaatı doğru yanlış yapılmaya başlandı. . Yoksa 99 yıl daha sürüncemede kalırdı. Hoş keşke hiç başlanmasaydı. Yaptıkları kreş değil adeta bubi tuzağı. Ada gazetesi kıçını yırttı eski meclis üyesi daha kanuni yasak süresi dolmadan görev yaptığı belediyeden kreş inşaat işini aldı başladı diye tın yok . Başladı da doğru yapsa eyvallah daha temelden yanlışlıklar ile dolu bir kreş inşaatına başladıki ilk depremde bubi tuzağı çalışır içindekilere mezar olabilir orası Allah korusun. Ak parti ortada yokki olsa çıkar ortaya savcılığa çıkan Ada gazetesindeki haberleri, bilirkişi raporlarını delil olarak gösterir“KREŞ İNŞAATINDA YASAKLI MECLİS ÜYESİ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR VE EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRILMIŞTIR , ARAŞTIRILMASININ YAPILMASINI OLUŞTURULACAK ADA İLE İLGİSİ OLMAYAN BİLİRKİŞİLER İLE BASINDA ÇIKAN FOTOĞRAFLARIN TETKİK EDİLMESİ” deselerdi ve sonucuda şimdiye kadar alıp Adalı halka duyursalardı CHP 1 kasımdaki seçimlerde adalarda hezimete uğrar sokaklarda gezecek halleri kalmazdı. Davutoğlu bunların adlarda ne halt yediklerini bilse veya siyaseten hiç bişey yapmadıklarını bunların Ak partiden üyeliklerini bile sildirir vallahi.Bir deprem olurda kreş içinde cocuklar varken çöker,yıkılır,devrilir,yan yatarda bir şey olursa elime bir değnek alıp kovalayacam onlarıada iskelesine kadar , ben onlara gösterecem o vakit.

 6. Sayın yetkili, Aytaç abim hala foto çekiyor herhalde. Malum fotoğraf merakı olduğunu bilmeyen yokta hepmi fulu çıkar çektikleri ile yaptıkları . Bakınız Bütçedeki Örnek 23 hani resim 86 da ki K cetvelindeki İHDAS OLAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL nedense fulu olmuş. Akıllara şu soru geliyor hemen. Bu cetveldeki memurların durumu içinden G…. E….’in memurluktan alınması için İçişleri Bakanlığından yazı gelmişti. Ayrıca G…. E….’i memur kadrosuna alan ve aralarında E….’lerin 2 numaralı ablasının olduğu ve bildiğim kadarı ile Farsakoğlu dahil pek çok kişi hakkında da açılan soruşturma sonucu mahkemeye verilmişlerdi. EEE eski Yazı İşleri Müdüranımının durumuda ortada. Memurluğu yapılan soruşturma sonucu yargıda onunda sonunun G… E…. gibi olacağı konuşuluyor. Basın Yayın da da böyle düzenleme diplomaların aynı şekilde muammalı bir üretim olduğu söylentileride gündemde. Oda nolur bilinmez. Şimdi bu kadar memurun Hülleli memurluğu bazılarının kesinleşmiş bazılarınında yargıda ve tartışmalarda olması üstüne üstlük resmi belgelerde onların isimlerini gösteren K1 cetvelinin FULU çıkmış olması bunun bir kaza değil bilerek, isteyerek,inceden düşünülerek ,sanki bir fotokopi makinasının azizliğiymiş gibi bir karartma yapılmış olduğunu bizlere düşündürmektedir. Ama kimsede bunu yemez yani. Şimdi Ada gazetesine düşen görev bu sayfanın orjinalinin bulunarak üzerinde bu yönde bir değerlendirme yapıp tüm adalıları bilgilendirmesidir. Başkanın fotoğrafları fuluda fotokopiside mi fulu çekiyor. Çeke çeke de o sayfamı fulu oluyor. Bunlar bizimi salak mı zannediyor. Aslında olduğu gibi koymuş olsalar hiç dikkat çekmeyecekti. Ama zorla dikkatleri üstünü örtmek istedikleri K1 CETVELİNDEKİ memurların kadrolarına çekip niyetlerinin onları kamufle etmek olduğunu belli etmiş oldular. Yine iyot gibi açığa çıkıp kendi kendilerini ele verdiler.

 7. Yauv Belediye fotokopisinin toneri bitmiş ordaki sayfayı okadar çekebilmiş. Nekadar fesatsınız hemen konuyu nereye bağladınız. Hızını alamadın bahçıvan kadrosuna kadar gidersin bu gidişle. Zaten Belediyedeki fotokopi makinasına toner alacak paraları bile yok hep bağışlarla geçinip gidiyor garibanlar. Kimi görürse bağış alıyor. Sahi adamlarda iyi veriyor . 200bin TL, 400 bin TL,500 bin TL ayrı ayrı kim kime verir bu devirde . Bu adamlar okadar hayırsevermi ? Gazetede çıkan haberlere göre ki devamıda varmış bağış üstüne bağış adamlar yapıp duruyor Allah Aşkına bizde bağış yapmak istiyoruz diye herkescikler sıraya giriyormuş. Sırada daha bir sürü adam bağış yapmak için beklemekteymişte şu an Belediyeye bağış yapanları Adalar Savcısıda merak etmiş bu adamlar niye böyle bağış yapmak isterler diye. Belediyeden bağış yapanların listesini ve niye bu kadar bağış yapmaya istekli olduklarını sorgulayınca iş ortaya çıkmış. Bağış yapanların hepsinin imar yasasına aykırı işlemlerden yargıda dosyalarının olması ortak özellikleri çıkmışşşş. Peki anlamadığım yargılanan adamlar Belediyeye bağış yapınca yargılanmalarından mı vazgeçiliyor yoksa Belediyedeki dosyalarına savcı beyin istemiş olduğu belgeler mi kanuna uygun hale getirilip bir güzel sabunlanıp öylemi gönderiliyor. Ama yaptıkları bu sabunlama ile bu savcı beyle birlikte yargının kandırılışı olmuyormu. Paranın gücü bunları yaptırabilirmi. Yoksa bunlar hani derler ya sahte evrakmı tanzim edip savcı beye gönderiyorlarda ondan mı adamlar bu kadar büyük paraları bağış yapıyorlar belediyeye. Ama belediyeye böyle para bağış yapmaları sabunlama işini yapanlar için gerekçe olamaz ki. Öyle ya Belediyenin kasasına para girecek diye memurlar kendilerini niye riske atsınlar ki. Yani bu sabunlama işini yapan memur belediyeye bağış yapıyorlar diye kendilerini ağır cezada yargı karşısında bulacakları bir işlemi niye yapsınlar dimi ama. Öyleyse yoksa bu bağışçılar onlara da ayrı daha güzel bağışlarmı yok olmadı bahşişlermi yada daha güzeli cep harçlığımı veriyorlarda bu sabunlamayı yapıyorlar. Ama onların ceplerine de girmezki o kadar gayri resmi bağış. Organize mi çalışıyorlar anlamadım. Bal tutan parmağını yalar gibi İmardaki en alttaki memurdan en üstte kadar mı beraberce sabunalama çitileme yapıyorlar yani. Acaba adaya geldiği daha 8 ay bile olmadan adada ikinci ev alan memurlar tuttukları yada tutmadıkları tutanaklardaki sabunlamaları karşılığındaki kendilerine verilen bağışlarlamı alıyorlar diye düşünmemek elde değil. Sonrada Almanyadaki çalışan abisi para göndermişte onun üzerine aldım diye akılları sıra bizimi kandırıyorlar. Haa anladım o vakit bunlar o işi bir güzel yapıyorlar buradan o sonuç çıkıyor. Başkası zaten aklada gelmiyor. Bende saf gibi bukadar hayırsever adamın içinde kendimi adasever gördüğüm için asgari ücret olarak aldığım aylığımdan 50 TLyi belediyeye gidip bağışlayayım diyordum ki işin aslını öğrenince vermekten vazcaydım valla. Evimin bir haftalık Pazar parasını verecek hanımdan da sen nasıl bir safsın bu bağışların neden verildiğini bilmeyen mi var sende gidip evin nafakasını vermeye kalkıyosun diye. Ucuz kurtuldum.

 8. Ak Parti Görevini Böyle yaptı ve beklenen oldu. Bütçe oylamasında Ak Parti müthiş bir muhalefet yapmayarak müthiş sabunlanarak hazırlanmış Hayali Bütçeye aslında evet dedi. Neden mi evet dedi. Zaten mecliste CHP’nin 8 meclis üyesine karşılık 4 tane Ak Parti meclis üyesi var. Yani Ak parti evet de dese Hayırda dese sonuç değişmeyecek. Ak Partinin sonucu ca etki edecek,değiştirecek tepkisi Meclisteki hayali Bütçeye Red vermesi ve Şerh koyması değildir. Gerçekten etkin bir muhalefet yapmak isteselerdi yapmaları gerekeni Ada gazetesi son derece açık yazmış yaparlardı. Ada gazetesinin teşhisini ve tedavisini verdiği reçeteyi uygulasalar bu bütçeyi meclisten geçse dahi daha sonra iptal ettirme şansları vardı. Demek ki Ak Partililere sorulursa şerh koyup reddettiler ama yapmaları gerekeni yapmayıp Hayali Bütçeye onlarda yol verdiler. Belkide zamanında kendileride aynı şekilde hayali bütçe yaptıkları için kimi,kime ne yaptıkları için şikayet edecezki demişlerdir..

 9. Bu CHP lilerin yaptığı bu işte . Bunlar birde genel seçimlerde başarılı olup ülkenin başına gelseler demekki bütçelerini denkleştirmek için arsa satış hedeflerinde KIBRISI bile koyarlar gibi geliyor.Ona göre oy verirken herkes bir düşünsün derim.

 10. C CETVELİ’nin anlattığı
  Bu cetveller bir acayip olmuş. İlkokulda bir hocamız vardı valla dersi dinlemeyenleri,ödevlerini yapmayanları cetvelle döverdi. Ellerimiz kıpkırmızı olur kan otururdu ama o öğretmenin derslerinde mum olurduk. Çıt çıkmaz full ödevlerimizi yapardık. Demekki cetvel dayak cennetten çıkma lafı doğruymuş. Peki belediyenin cetveli öylemi. Ya bu cetvel Aytaç’ın fotoğraf makinasından çıkmış belli. Neden mi?
  C cetvelinde 2016 yılında İdari Para Cezası tahmini 1 milyon olarak hesaplamalara konmuş.Bu nedemektir ya. Sen şimdiden İPÇ’yi bir yıl sonraki ceza tutarını hemde rakama bakarmısın 1 milyon olarak tahmin ediyor ve gelirine koyup bütçeni denkleştirmede kullanıyorsun. Peki B Cetvelinde Gelirin Ekonomik Sınıflandırılmasında Bina İnşaat Harcını 50 bin koyuyorsun. Bukadar inşaat harcı 2016 yılında oluyorsa 1 milyon İPÇ nasıl oluyor. Senin ilçende ne kadar çok kaçak inşaatlar yapılıyor demek ki sende bunu bütçene koyuyorsun. Kardeşim Belediyenin en büyük ayıbını bütçene koyuyorsun. Bir Belediyenin en büyük önceliği hele SİT alanında ise Tabiat Varlıklarını korumak gecekondulaşmayı veya kaçak inşaat yapılıp ilçenin genel sülüetinin bozulmasını önlemekken bu bütçedeki İPÇ’nin 1 milyon konulması ve Adalarda kaçak yapılar için ASLA YIKIM YAPILAMAMASI(yıkım yapacak ekiplerinin olmayışını bahane etmektedirler) nedeni ile ben İPÇ’yi alırım yapılan kaçaklara göz yumarım demek değilmidir. Parayı veren yasalara aykırıda olsa istediği kaçak binayı yapacaktır öylemi. Sende İPÇ yi keser gelir yaparsın. Ama fark şu sen 1 milyonluk Belediyeye gelir koyarsın kaçak bina yapanlar kaçak çatı katını bile 2 milyona satarlar. Burdan çıkan sonuç bütçedeki 1 milyon İPÇ bu işin bahanesi, kamuflajı ama Kaçak çatı katı,rıhtım,iskele,deniz dolgusu yapıp bedava arsa oluşturmak, kaçak bodrum katları,kaçak çatı katları yapmak işin şahanesi. Herhalde Ak partili meclis üyeleinin gözünden bu tezat kaçmamıştır ve HEMEN GENSORU vermişlerdir. Öyle ya işleri muhalefetse eğer kanunsuzlukları ,detayları,tezatları bizlerden iyi bilir ve takip ederler. Tabi muhalefet yapıp sonrada Adaları tekrar Kazanmaksa amaçları yoksa ticaretlerinden kazanmaksa bilemem her birinin kuyruğu bir şekilde Aytaç’ın elinde gibi gözüküyor. Gensoru vermiyorlarsa tercihlerini yapmışlar demektir.

 11. Sıkımı İdari Mahkemeye götürsünler Ya bırakın bu işi Atilla başkan İdari mahkeme haberleri çıkınca muhalefet ile yoğun bir görüşme trafiğine girdi. Duyduklarıma göre bazı üyelerin yaptıkları işleri hatırlatarak işlerine devam etmek istiyorlarsa Bütçeye red oyu vermelerinin kendisini rahatsız etmeyeceğini,muhalefet olmaları nedeni ile evet oyuda zaten veremeyeceklerini,red vermeleri sonucu değiştirmeyeceğini ama Bütçe hazırlanışını İdari Mahkemeye götürmeleri halinde olabilecek sonuçlarına katlanmaları gerektiğini,onların işlerini bitirmek için her şeyi yapacağını açıkça bildirmiş.Sıkımı idari mahkemeye götürüp kendi bindikleri dalı kessinler. Hele hele bazıları Atilla başkana göbeğinden bağlı. Neden derseniz eski çöp firması Simge inşaat Cengiz’e bayramda önce ödenen 1,5 milyon TL’sinin arkasında kimin olduğunu bilmeyen yok. Zaten Bütçeye ses seda çıkartmadan geçireceklerinin habercisi olmuştu.Ardından yine bir inşaatın ruhsatı olarak inşaatına başlayıp daha sonra İmar kanununa aykırı bağımsız bölümler halinde iskan işleri gibi olmayacak işlerini sürdürmesi için Atilla başkana göbeğinden bağlı olduğunu bilmeyende kalmadı Farsakoğlu’da M…..’ü çok güzel yönetirdi. Sanki
  kendi partilisi gibi Davranırdı M…..e gel gel git git der istediği gibi davranırdı. M….. neden yapardı kardeşinin yeri için katlanırdı. Siyaset yapan adamın belediye kontrolünde olan illegal işi varsa ondan hayır beklenmemesi gerektiğinin en güzel örneğiydi M….. . Şimdide aynı senaryo oynanıyor. Atilla Başkanın Otur otur ,kalk kalk,zıpla zıpla komutları daha nice bütçeleri geçirir adalarda .

 12. Taze aldığım habere göre Hulusi Şenocak devereye girerek Cengizin parasını peşin ödetmenin peşine düşmüş.Nedense artık. Hep para lafının geçtiği yerlerde bu şahsın adının geçmeside enteresan demi.Acaba bu işleri çözmek için mi aytaç tarafından transfer edildi. Belediyenin parası okadar varmıymış diye demeyin. Valla bu haber çok taze sölimm. Hemide hepsini peşin peşin ödeyeceklermiş. Annaaaaaaa okadar para adamı manyak yapar bee. Bide diyorlarki Adalar Belediyesini parası yokmuş haaa. İnananı gözünden öpüyimm.

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*