YÖK'ten ''pedagojik formasyon'' açıklaması,TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Kadir Gökmen ÖĞÜT İstanbul milletvekili Mil¬li Eği¬tim Ba¬kan¬lı¬ğı'nın, 28-29 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) Ortak sınavlar öncesi 8. sı¬nıf öğ¬ren¬ci¬le¬ri¬ni sı¬na¬va alıştırmak ama¬cıy¬la de¬ne¬me sı¬na¬vı ki¬tap¬çı¬ğı ha¬zır¬la¬yarak, 81 il¬de de¬ne¬me sı¬na¬vı ya¬ptığı ancak 9 kente gönderilen deneme sınavı kitapçıklarının ara¬sın¬dan, 28-29 Kasım ya¬pı¬la¬cak sı-na¬vın soru ki¬tap¬çık¬la¬rı çık¬tığı iddiası kamuoyuna yansımıştır. Bu doğrultuda; 1) Söz konusu iddialar doğru mudur; 9 ilde 8. sı¬nıf öğ¬ren¬ci¬le¬ri¬ni sı¬na¬va alış¬tır¬mak için yapılan deneme sınavlarının arasından gerçek sınav soruları çıkmış mıdır? 2) Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9 il¬de 33 so¬ru ki¬tap¬çı¬ğının ortaya çıkmasının ardından ye¬ni sı¬nav so¬ru¬la¬rı ha¬zır¬lat¬tığı doğru mudur? 3) Söz konusu olayda sorumluluğu bulunanlar kimlerdir? İhmali ve sorumluluğu bulunanlar hakkında ne tür bir yaptırım uygulanması planlanmaktadır? 4) Ye¬ni so¬ru ki¬tap¬çı¬ğı bas¬tı¬rıl¬ma¬sı yü¬zün¬den dev¬le¬t ne kadar zarara uğramıştır? 5) 'Milli Eğitimde Neler Oluyor' toplantısında, "Bu uygulamanın yürümeyeceğini göstermek isteyen bir kesim tarafından test yaparken sabotajlar yapıldı" şeklindeki açıklamanızla kastettiğiniz olay, yukarıda bahsi geçen olay mıdır?,YÖK'ten ''Roman Enstitüsü'' kararı

YÖK’ten ”pedagojik formasyon” açıklaması

06 Aralık 2013 Ada Gazetesi 0

Yükseköğretim Yürütme Kurulu, pedagojik formasyon başvurularında, adayların disiplin cezası alıp almadıklarına bakılmaksızın başvurularının kabul edilmesine ve geçici kaydının yapılmasına karar verdi. ANKARA Yükseköğretim Yürütme Kurulu, […]