Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

İle paylaş:


Aralık ayı meclis toplantısı belediye binasında yapıldı.Toplantıda, bir türlü soru önergelerine cevap alamayan meclis üyelerinin,soru önergelerine devam etmesiyle başladı;

Söz alan Oktay Altın;

Temenni Konuşması;

Sayın Başkan Sayın Meclis Üyeleri,

Kış aylarında gelir getirici bir faaliyete konu olmayan alanlardan işgaliye harcının tahakkuk ettirilerek tahsil edileceğine dair görevliler tarafından bildirimde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

–         Kış aylarında adalara gelen ziyaretçi sayısının yaz aylarına göre yok kabul edilebilecek seviyede olduğu gerçeğini hepimiz bilmekteyiz.

–         Kış koşullarında işgaliye ödenen alanlarda bulunan masalarda kullanım hava şartları uygun olduğu takdirde mümkün olabilmektedir. Bu alanlarda genelde depolama dışında kullanım olmamasına rağmen, işgaliye harcı tahakkuku uygulamasını hakkaniyet ilkesine aykırı bulduğumu ifade etmek isterim.

–         Bu gerçek göz önünde tutulduğunda kış aylarında işgaliye tahakkuku ettirilerek gelir beklemek anlamsız olacaktır, çünkü işgaliye mükellefleri bu alanları kullanmayacaklar ve yeterli kaynakları olmadığından işgaliye harcı ödemeyeceklerdir.

–         İşgaliye mükelleflerinin büyük çoğunluğu kış boyunca katma değer yaratmayan alanlara tahakkuk edecek işgaliye bedellerini ödeme gücüne sahip değildir. Bu anlamda uygulama Adalarda hayatın doğal akışına aykırıdır.

–         İşgaliye uygulamasının 2,5 yıldır sürdürüldüğü gibi devam ettirilmesini arzu ettiğimi, Başkanın bu yönde beyanatının konuya taraf olan adalı hemşerilerimiz tarafından beklendiğini Sayın Başkan ve Meclis üyelerinin bilgilerine arz ederim.

Bu temenni konuşmasının ardından Sayın Farsakoğlu uygulamada bir değişikliğe gidilmediği, eski uygulamaya devam edileceği konusunu ifade etmiştir. Meclis üyesi Oktay ALTIN bunun üzerine Adalı hemşeriler adına Başkana teşekkürlerini sunmuştur.

ÖNERGE

Sayın Başkan Sayın Meclis Üyeleri,

Adalarda uygulanabilecek şehir mobilyaları ve reklam standartlarını bildiğiniz gibi bir yönetmelik ile yayınlamıştık,

Şu anda uygulanmakta olan kaldırım kaplamaları da ayni bütünlük içinde yönetmeliğe ithal edilerek uygulamaya geçilecek bir konu olarak karşımıza çıkmakta iken, encümen kararına dayanan bir işlemle gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Bu kaplamaların tek bir firma ürününe yönelik olması, pahalı olması, alternatiflerinin belirlenmemiş olmasının hatalı olduğunu düşünüyorum. Kaldırımlardaki düzenlemenin taş ürünlerinin de değerlendirildiği alternatifli bir uygulamaya geçilmesi, bu işleme ilişkin belediye meclisimiz tarafından kabul edilmiş bir yönetmeliğe ithal edilmek suretiyle mümkün olacaktır.

Önergemin değerlendirilmesi ve sonuçlarının tarafıma yazılı olarak bildirilmesi maksadıyla Başkanlık makamına havale edilmesini arz ederim.

Soru Önergesi

 

Sayın Başkan Sayın Meclis Üyeleri,

  1. 06 12 2010 tarihinde LİDO projesi ile ilgili bir soru önergesini başkanlık makamına havale etmiş ve bu önergemize 03.01.2011 tarihli Sayın Başkanın kapak yazısı, Sumru SÜSLÜ’nün metin imzası ile bir cevap almıştık. Bu cevap yazısının 9. Maddesinde LİDO anılan alanda gerçekleştirilen inşaat faaliyetlerine ait Onaylı Projesinin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarına aykırılık taşımadığı açıkça ifade edilmektedir.
  2. Ağustos 2011 ayında bu konuda verdiğim bir başka önergeye ise ayni imza sahipleri tarafından verilen yazılı yanıtta, LİDO Proje alanının 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında Öneri Turizm Tesis Alanında kaldığı açıkça ifade edilmektedir.

Sayın Başkan,

Soru önergelerime verilen cevaplarınızda yer alan bilgiler göre, plan notlarında turizm tesisi yapılması gereken bir alanda konut yapılmasına onay verdiğiniz anlaşılmaktadır.

Adalarımıza katma değer yaratacak Turizm Tesisi projesi yerine, rant projesi olan rezidans projesinin gerçekleşmesi yönünde, hangi gerekçeler ile koruma kurulu nezdinde oy verdiğinizi ve uygulamaya geçirilmesini sağlandığını yazılı olarak tarafıma bildirilmesini,

Önergemin Başkanlık Makamına havale edilmesini arz ederim

Söz alan Bülent Mısırlıoğlu;

Adalar Belediye Meclis Başkanlığı’na;

Adalar Belediyesinin çıkarmış olduğu Ağutos-Eylül 2011 tarih, 9 sayılı bültende imzanızla yayınlanan bir beyanatınızla ilgili olarak;

Soru önergem Kaldırım Katkı payı ile ilgili olacaktır. Bilindiği gibi, önceki dönemde yapılmış olan bordür ve tretuvar yenileme çalışmalarının malzemelerinin tamamı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden bedelsiz olarak temin edilmiş ve sadece işçilik kısmı, Adalar Belediyesi tarafından ödenerek hizmet Kınalı ada ve Burgaz adasında 2007 ve 2008 yılında, Büyükada Maden mahallesinde ise 2009 yılında, yani döneminizde tamamlanmış idi.

Bu hizmetin, Kınalı ada ve Burgaz adası ihale bedelleri de 2007 ve 2008 yıllarında tamamen ödenmiş, sadece 3 milyon TL’lik Büyükada ihale bedeli borç olarak döneminize devredilmiştir.

Belediye gelirleri kanununa göre bu hizmetin bedeli istifade edenlerden tahsili öngörülmektedir. Bu tahsilatlarında Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tamamlanıp hizmete sunulan yılı takip eden yıldan itibaren 5 yıl içinde yapılması  öngörülmüştür.

Bu tahsilatın yapılmasına imkan veren, hizmette kullanılan tüm malzeme bedelleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Adalar Belediyesine döneminizde yapılomış bir ayni yardım niteliğinde dir.

Bu çerçevede 2009 yılında başlattığınızı beyan ettiğiniz Katkı payı uygulamasındaki yasal sürecin yanlışlığı, hesaplama hataları, listelerin yayınlanmaması ve fahiş fiyat uygulamaları sebebiyle konu tarafımdan devamlı surette meclis gündemine taşınmış ancak yeterli açıklama ve cevap verilememiştir.

Bültendeki yazınızda bahsi geçen “ çıkar grupları, halkı aldatanlar vb.” ifadelerinizi çok yakışıksız bulduğumu ifade ederek, bir meclis üyesi olarak yanlış ve yasalara aykırı bir uygulama konusunda halkımızın çıkarlarını koruma görevimin en önde olduğunu, bir vatandaş olarak da kendi çıkarlarımı korumamın da çok doğal bir davranış olduğunu ifade ederim. Ayrıca vatandaş olarak da tarafıma tebliği yapılan ihbarname konusu işleme Dava da açmış bulunmaktayım.

Bu açıklamalarım çerçevesinde aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını arz ederim.

  1. Katılım payı uygulamasında 2011 yılında yeni tahakkuklar yapılmakta mı dır.?
  2. Katılım payı uygulamasında bugüne kadar yapımış olan toplam tahsilat miktarı ne kadar dır.?
  3. Bu hizmette kullanılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınmış tüm malzemelerin miktar ve tutarı ne kadar dır.?
  4. Yargı süreçleri tamamlanan ve kazanıldığı beyan edilen dava sonuç ilamları isim ve adres bilgileri gizlenerek kamuoyuna açıklanması ve tarafıma verilmesi mümkün mü dür.?
  5. İhale bedelini ödeyemediğinizden dolayı Belediye ye icra emri gönderen müteahhide kalan borç miktarı ne dir.? 05.12.2011

Gündemin diğer maddeleri konuşulduktan sonra meclis sona erdi.

NOT:Bağımsız meclis üyesi Bülent  Mısırlıoğlu,Adalar Belediyesinin çıkartmış olduğu Adalar isimli dergideki haberler’e istinaden yukarıdaki soru önergelerini vermiştir.(haberi okumak için  resmin üzerini tıklayarak büyütebilirsiniz)

Haber-Fotoğraf

Şükrü Abanoz

 

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*