Başbakan Adana’da konuşuyor

Başbakan Adana'da konuşuyor

İle paylaş:


İslam ülkelerinde kadın konusunun
çoğunlukla yaşamsal değişim tartışmaları bağlamında ele alınıp tartışıldığı
malum bir husustur. Fakat, uzunca bir zaman sömürgeci tecrübenin ve oryantalist
söylemin tesiriyle daha bir sürü savunmacı bir yaklaşımla  kadının
hakları ve yaşamsal konumu üstünde durulduğuna dikkat edilmelidir. Bu önce aşamada bayanların söylem üretmede daha pasif kaldığı söylenebilir.
Bununla beraber, 1980’lerden bu yana yepyeni bir sürece girilmiş ve 1990’lı
senelerde gündeme gelen İslamcı feminizm, kadınların bizzat kendilerinin
ürettiği daha orijinal bir söylem olmuştur. Bu dönemden bu yana İslamcı
feminizm genellikle, kimliğe sahip ülkelerdeki -seküler feminizmden ayrı
meydana gelen feminist yaklaşımları söylemek amaçlı kullanılmıştır. Biz de bir
hamle daha ileri gittikçe, İslamcı olarak nitelendirilen kadın hareketlerine
düşünsel tabanı hazır hale getiren entelektüel gayretleri, bilhassa teoloji,
felsefe, sosyoloji, antropoloji ve kültür çalışmalarından beslenen düşünce
çizgisini İslamcı feminist söylem olarak ele almayı öneri ediyoruz. Çünkü bu
söylem, birbirinden kopuk, çeşitli ülke deneyimlerine sahip bayanlar amaçlı
fakat böyle partner bir taban hazırlayabilir. Bununla Beraber, çeşitli
biçimlerde ifadesini bulsa da partner bir inanç ve gelenekten beslenen
bayanların en mühim gayretleri, hem bir içerisinde bulundukları dini çevrelere
hem bir de seküler gruplara karşınbirey olduklarını duyuru etmektir.  Bunun amaçlı de dini kaynaklara
olduğu kadar toplumsal bilimlere derinlemesine nüfuz etmiş çözümlemelere
gereksinim duyulmaktadır. İşte bu yüzden Amina Wadud, Rıfat Hassan, Aziza
el-Hıbri, Asma Barlas, Hidayet Şefkatli Tuksal benzeri kadın düşünürler ile
Zanan mecmuası etrafı ile Sisters in Islam (SIS) gibi kadın gruplarının
başlattığı tartışmalar, İslamcı feminist söylem üzerinde konuşabilmemize olanak
tanımaktadır. Diğer taraftan, aşağıda da zikredeceğimiz benzeri,
toplumlardaki her inanç ve kadın eksenli tartışmayı
bu söyleme dahil olmak üzere eden ve bu yüzden ele aldığımız olguyu
değerlendirmemizi zorlaştıran yaklaşımlar da mevcuttur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*