Belediyeyi dışarıdan denetletecekseniz sizin orada ne işin var!

Belediyeyi dışarıdan denetletecekseniz sizin orada ne işin var!

İle paylaş:


Adalar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yaptığı işleri denetletmek için dışarıdan bağımsız bir denetleme şirketine para ödemesi belediyenin kaynaklarının nasıl hoyratça harcandığını gözler önüne serdi.

Belediyeyi dışarıdan denetletecekseniz sizin orada ne işin var!

Adalar Belediyesinde yapılmış olan “Adalar ilçe Sınırlarında Katı Atıkların Toplanması,Cadde ve Sokakların El ve Makine ile Süpürülmesi ve Adalar Kıyılarının Karadan ve Denizden Özel Teknelerle Deniz Temizliğinin Yapılması, Toplanan Atıkların Nakledilmesi Hizmet Alımı İşinin 2010,2011,2012 yıllarına ilişkin yapılan ihalelerine( İKN: 2010/103357, İKN: 2011/14941 ve İKN: 2012/25456)ait işlemlerin ihale şartlarına uygunluğu konusunda, sözleşme, hak ediş, takip çizelgeleri vb evraklar üzerinden özel amaçlı bağımsız denetim hizmeti verilmesi ve gerektiğinde yargı mercilerinde kullanılabilecek (Mahkeme kararlarında hükme esas teşkil edecek nitelikte),özel amaçlı bağımsız denetim raporu hazırlanması hizmetinin alınması  4734 S.K – 22/d maddesine dosya hazırlanması için firmalara harcanan para belediyenin başkanının, yardımcılarının ve memurlarının orada ne iş yaptıkları sorusunu gündeme taşıdı.

Adalar ilçe Sınırlarında Katı Atıkların Toplanması,Cadde ve Sokakların El ve Makine ile Süpürülmesi ve Adalar Kıyılarının Karadan ve Denizden Özel Teknelerle Deniz Temizliğinin Yapılması, Toplanan Atıkların Nakledilmesi Hizmet Alımı İşinin denetim raporunu çıkartacak   SMMM veya YMMM firmalarının bu denetimi yapmak için yeterli olmadığı bu denetimi yapmalarının mümkün olmadığı ortaya çıktı.

 

İŞİ GERÇEKLEŞTİRECEK FİRMALAR OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞ

 

Doğrudan temin usulü ile yapılan hizmet alım dosyasında işin adı ve gerekçesinde yazdığı gibi Mahkeme kararlarında hükme esas teşkil edecek nitelikte bir hizmet alımı olduğundan olsa gerek doğrudan temin usulü ile yapılan diğer alım dosyalarına göre dosyanın tüm evraklarının sıralı olarak tek tam dosya  olduğu ancak hizmet alınacak işin konusu itibarı ile Piyasa Araştırma komisyonunun aldığı firma tekliflerinin, işi gerçekleştirecek firmalar olmadığı tespit edildi.

Yapılan teftişte, Kamu Kurumlarında gerçekleştirilen ihalelerin işlem ve hak ediş dosyalarından dosyanın konusundaki araştırma, denetim raporunu çıkartacak firma seçimleri  SMMM veya YMMM firmaları arasından seçilmesinin mümkün olmadığı, seçildi ise de hazırladıkları rapor geçerli olmadığının altı çiziliyor.

 

FİRMALARIN KONTROL ETME YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ YOK

 

SMMM veya YMMM firmaları, 4734 S.K göre yapılan ihale mevzuatlarını ve hizmet alım ihalelerindeki hak edişlerin kontrolünü yapabilmeleri için yetkilendirilmediği belirtilen raporda, yeminli Mali Müşavirlerin inceleyecekleri konular arasında hak edişlerin kesilen faturaların KDV’leri Tevkifat kesintilerinin yapılıp yapılmadığı, firmaya tahakkuk etmiş alacaklarında mükerrer ödemelerin yapılıp yapılmadığı, sözleşme ve karar pullarının, damga vergilerinin kesilip kesilmediğini, ihale dokümanlarındaki bilanço hesaplarının doğru olup olmadığından başka ihale dosyasını kontrol etme yetki ve yükümlülükleri olmadığı belirtiliyor.

Piyasa araştırma komisyonu İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliği tespit edilen adaylar ile piyasadan araştırılmamış ihale dokümanında konusu belli olan işin  değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenlerden fiyat alınmadığının altı çizilen raporda, idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşmesi gereli olduğu belirtiliyor. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini istemeleri halinde Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Firması ile diğer firmaların söz konusu ihaledeki İdarenin beklentisini karşılayamaya yetecek yeterliliğin olmadığı ortaya çıkarıldı.

Dolayısıyla söz konusu doğrudan temin usulünde piyasa araştırması ile alınan üç teklif olan Report Bağımsız Denetim Firması, Etken Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Firmalarının teklifleri doğrudan Temin usulünde istenen hizmet işi için geçerli teklif olamayacağı tespit edildi.

 

FİRMALARA PARA ÖDEMEYE GEREK YOK

 

Raporda, SMMM veya YMMM firmaları Kamu Kurumlarının geçmiş yıllarının hizmet ihalelerinin mahkeme kararlarına esas olacak tespitler yapabiliyorlarsa zaten Adalar Belediyesinin Mali Hizmetler Müdürlüğü ve bu müdürlükteki Muhasebe yetkilileri ve çalışanlarınca bu tip bir tespit için dışarıdaki bir firmaya para ödenmeden yapılabileceğinin altı çiziliyor.

Ayrıca, Belediyenin diğer dosya incelemelerinde 2012-2017 yılları arası Osman ÖZTÜRK isimli Mali Müşavir firmanın kesmiş olduğu serbest ticaret faturalarından anlaşılacağı üzere  Adalar Belediyesi Mali Müşavirlik danışmanlık adı altında bu şahısa aylık para ödendiği ortaya çıkarıldı.

 

BELEDİYE ZARARA UĞRATILMIŞ

 

Adalar Belediyesi bünyesinde bulunan  Mali Hizmetler Müdürlüğü ve çalışan personelleri mevcut iken ve bu personeli eğitme adı altında fetö belediyeler imamı firari Erkan Karaarslan’ın kendi yada çözüm ortağı olan firmalarından danışmanlık eğitimleri ve seminerleri için hizmet alımları ile  paralar ödenirken hala Belediye kendi bünyesinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğünü bay pass ederek Belediye dışından bu tip özel amaçlı ama hukuken de geçersiz raporlar hazırlanması vb hizmet alımları ve danışmanlık adı altında firmalara veya şahıs firmalarına para ödemeleri ile Kamu Zararını doğurduğu ifade ediliyor.

Adalar Belediyesinde tüm hak ediş, pazarlık, doğrudan temin ödemelerinin ön mali kontrolü Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılmak zorundadır. Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğünün asli görevleri arasında olan görevlerini bu tip hizmet alımları ile dışarıdan temin edilmesi Kamu Zararını sebebiyet verdiği gibi bu hizmetlere onay verenlerinde imzalarından  doğan  sorumluklarının bu Kamu Zararının doğmasının  en büyük etkeni olduğu tespit edildi.

Şükrü Abanoz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*