Besim Üstünel kreş inşaatını derhal mühürleyin

Besim Üstünel kreş inşaatını derhal mühürleyin

İle paylaş:


Besim Üstünel kreş inşaatını derhal mühürleyin

Resmi tıklayarak büyütebilirsiniz…

Besim Üstünel kreş inşaatını derhal mühürleyin

Besim Üstünel Kreş yapımı için Üstünel ailesinin yaşadıklarını daha önceki yazılarımızda anlatmıştık. Besim Üstünel hayata iken Adalar Belediyesine 180 bin TL’lik bağış yapmış ve Adaların ihtiyacı olan kreşin yapılmasını yalvar yakar rica etmişti.

Rahmetlinin yaşarken son arzusu ölümünden sonra kendi adını yaşatacak ve Adalı komşularına, hemşerilerine kendisini anımsatacak bir eser kalsın istemişti. Yaptığı bağış, 05.09.2011 tarih ve 2011-73 sayılı ve 08.10.2013 tarih 2013-59 sayılı Belediye Meclisi kararı ile kabul edilmiş, belediye hesaplarına geçmiş ve o tarihten sonra mülkiyeti Adalar Belediyesine ait 90 ada 29 parsele, Prof. Dr. Besim Üstünel- Gülen Üstünel kreşi bir türlü yapılmamıştı.

Belediye yetkililerinin yapılan ihaleye katılımcı olmadı, ihale iptal oldu, yeni ihale açıcağız, önümüzdeki yıl yatırım programına alacağız bahanelerinin arkasındaki gerçek, Adalar Belediyesinde iş yapan ve alacağını alamayan bir firmanın Prof. Dr. Besim Üstünel şartlı bağışının aslında şartlı bağış hesabında olmadığı, şartlı bağışın başka harcama kalemlerine aktarılıp harcandığı ile ilgili olarak Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması ile açığa çıktı. (5018 S.K ilgili mad.’de şartlı bağış kati surette bağış haricinde Belediyenin hiçbir kaleminde kullanılamaz demektedir.) Daha sonra sorumlu Müdür ve Başkan.Yardımcısı. hakkında yapılan suç duyurusu ile 4483 sayılı kanun kapsamında belediyeye gelen müfettişler konunun vahameti üzerine skandal olan şartlı bağışın ‘ın harcanma olayını ört bas etmek için hemen hesaba 180 bin TL para yatırttırmışlar ve tutukları raporda da denetim yaptıkları tarihte paranın şartlı bağış hesabında eksiksiz olduğunu dolayısıyla suçun subuta ermediğini raporlayarak dönemin şartlı bağış harcayan yetkililerini yargılanmaktan kurtarmışlardı. Ancak tüm bu olaylardan sonra Adalar Belediyesi şartlı bağış parası olan 180 bin TL’yi Üstünel ailesine teslim edip etmediği bilinmiyor.

Tabii siyaset ve seçimler araya girince biri yerel biride genel seçimler öncesi bu kreşin temel atma töreni sanki Adalar Belediyesinin bir projesiymiş gibi gerine gerine iki defa temel atma töreni yapılmıştı. Bir Belediye düşünün ki parası peşin bir ihaleyi 4 yıldır yapamıyor, iş devamlı iptal oluyor ve en sonunda ise iddiaya göre geçen dönemin meclis üyesi Aykut Mutlu kurtarıcı gibi ortaya çıkıyor ve kimsenin yapamadığını ben yaparım diyor. Peki bu kurtarıcı neden bu kadar geç ortaya çıkıyor derseniz oda kanunların kendisine koyduğu yasaktan dolayı beklemek zorunda kaldığı için diye açıklanabilinir. Kanunlar geçen dönem belediyede görevli olan meclis üyelerini belediye ile ilişkili işlerden, ihalelerden 1 yıl, Belediye Başkanlarını 2 yıl yasak koyduğu ve o bir yılın dolması üzerinden 64 gün geçmesinden sonra bu işi alabilmesinden kaynaklandığını ama bir meclis üyesinin görevi başındayken devamlı surette iptal edilen bir işi daha sonra meclis görevin bitip yasak devresinin geçmesi ile bu işi alıp yapması ne kadar etiktir! Artık gelin varın hep beraber düşünelim. Muhalefet meclis üyelerinin bu konuda meclise gensoru verip kreş ihalesinin devamlı iptallerinin arkasında bu işi Aykut Mutlu’ya ihalesiz vermenin yattığının iddiasını araştırılmasını istemeleri sürpriz olmaz herhalde.

Yukarı yazılanlar işin rahatsız edici boyutu gibi gözükse de en rahatsız edici tarafı inşaatın yürütülmesi aşamasında olmaktadır.

1999 depreminden sonra artık İnsanlar kaliteli ve rahat edeceği korku ile yaşamını sürdüreceği inşaatlar istememektedirler. Ama maalesef inşaatlar yapılırken çok şey göz ardı edilmektedir. Belediyelerin görevi ise ilçelerinde yapılan binaların sağlam ve risksiz olarak mimari, statik, mekanik, elektrik projelerine uygun olarak yapılmasını Kamu adına sağlamaktır. Devlet, bugün insanların yaşamının tehlikede olmaması ve rahat bir biçimde inşaatın devam edilmesi için yapı denetim firmalarının kontrolünü inşaatlarda zorunlu kılmış bu firmaların denetimlerini de ilgili belediyelerin yapmasını emretmiştir. Böylece yapılan inşaatların kontrolünü ve oto kontrolünü sağladığını ve vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağladığını düşünmektedir. Tabii kurulan bu sistemde her birim görevini yapsa sistemin işleyeceği düşünülse de sistemin işlemesindeki hesap Adalar Belediyesinde işletmekte olduğu Besim Üstünel kreş inşaatından anlaşılmaktadır.

26/03/2014’de temeli atılan inşaatın halen yüklenici isminin ruhsat tarihi, mimari, elektrik, mekanik, yapı denetim, şantiye şefini belirten ve her inşaatın başlamadan önce inşaatın görünür yerine asmak zorunda olduğu levha daha yeni konulmuş ama yazılı olması gereken isimlerin hiç birisi yazılmadan bomboş bir levha olarak duvara asılmıştır.

Levhanın altında ise “çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” yazısını yazmışlar asıl rahatsızlığın sorumluların adının olmaması ve yapılan inşaai faaliyetlerin yanlış olduğunu düşünmemeleridir.

Konuyu İnşaat Mühendisi danışmanlarımıza sorduğumuzda ise dehşete düştük.

Besim Üstünel kreş inşaatını derhal mühürleyin

Resmi tıklayarak büyütebilirsiniz…

3/6/2015 tarihnde atılan temelin arkasından çok fazla zaman geçmeden çelik konstrüksiyon malzemeler getirilerek binanın yapımına geçildi. Ancak Kreşin taşıyıcı kirişlerini ve kirişlerin taşıyacağı döşemelerin yüklerini aktardıkları kolan flanşlarının subasman kotunda dökülen radye temelin üzerine oturtturulduktan sonra flanş deliklerinden radye temele matkapla 10 cm derinliğinde delikler açılıp kolonları sabitleyecek saplamaların bu deliklere çakıldığı ve müteakibinde somunlarla kolonların ankastre edildiğini görünce DEHŞETE kapıldık.

Kreşi yapan firma ve onu kontrol eden yapı denetim firması ve onu da kontrol eden Adalar Belediyesi mıntıka mühendisinin yapması / yaptırması gereken, radye temel dökülmeden önce zemin kat kolon aplikasyonuna göre çelik konstrüksiyon kolon flanşlarının deliklerine denk gelecek kolon aplikasyonunu yaptırmak ve şablon flanş deliklerine göre denk gelecek şekilde saplamaların betonun içine en az 60 cm girip ucu kanca yapılıp radye temelin demirlerine bağlanıp ardından beton dökülmesini ve binayı sabitleyecek kolon saplamalarının ÇAKMA ANKASTRE DEĞİL KELİME ANLAMI VE TEKNİK DİLDE TAM ANKASTRE olmasını sağlamalarıydı. Neticede Yapı Denetim Firması radye temel demirlerini ve onlara montaj edilmiş kolon saplamamlarını kontrol etmeden temel beton dökümüne başlanmaması gerekmekteydi.

Tabi siyaset ve seçim araya girince temel atma töreni dolayısıyla önce temeli atalım sonra çaresine bakarız denildi ve bu mühendislik dışı çözüm yapıldı. Radye temel betonunun döküldüğü gün temel atma törenindeydik ve her yönden geniş açılı çekilen fotoğraflarımızdan da kolon saplamalarının temele ankastre olmadığı net belli olmaktaydı. Şu anki şantiye çalışmalarından ve anlık çekilen fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla kolon flaşları temele matkaplarla açılan deliklere 10 cm lik saplamaları ne olduğu belli olmayan beton yapıştırıcıları ile sabitlenmeye çalışılmaktadır. Oysaki, yine ekteki sadece bir ampül taşıyan aydınlatma direğinin kolon saplamalarının ne şekilde betona ankastre edildiği, saplamaların şakülünde olması ve delik aralıklarının kaymaması için ince bir saçtan dikilecek direğin flanş deliklerinin şablonu çıkartılıp beton içinde kalacak saplamalara somunlarla monte edildiği ve daha sonra betonun döküldüğü gözükmektedir. Böylece getirilen aydınlatma direğinin flanş deliklerine muntazaman hatasız montajının yapılması sağlanmış olmaktadır. Besim Üstünel kreş inşaatında bekli de çalışanlarla beraber 100 yakın çocuğun barınacağı bir binadaki kolon saplamalarındaki ve inşaatın temelinden yanlış olan bu binadaki ciddiyetsizlik, ihmalkarlık, sorumsuzluk, vicdansızlık sadece rant getirisine bakıp inşaat tabelasını bile doldurmaya cesaret gösteremeyen bu zihniyetin durdurulması, inşaattan el çektirilmesi, temelinin komple kırılıp sıfırdan kolon saplama filizlerinin şartnamelere uygun bir şekilde (oluyorsa aydınlatma direklerinin detaylarının ilgili kurumdan istenip sisteme eşleştirilmesi) kolon direklerinin flanş deliklerinin şablonunun çıkartılarak aydınlatma direklerindeki gibi ankastre edilmesinin sağlanması yapılmalıdır. Fotoğraflar olayın vahametini bütün çıplaklığı ile ortaya koymaktadır. Fotoğraflardaki taşıyıcı kolonların sonradan çakılan saplamalara taşıttırıldığı dolayısıyla içinde çocukların olduğu koskoca binanın yükünün bu kolonlardaki 6 adet 1 cm lik saplamaların üzerinde olduğu gözükmekte olup bu uygulamanın herkesin gözü önünde yapılıyor olması da ayrı bir handikap oluşturmaktadır. Bazı kolonların ise boylarının kısa gelmesinden dolayı altlarına 10 cm’lik-15 cm’lik-20 cm’lik yastık betonu dökülerek zeminin yükseltildiği, yastık betonunun kaç dozlu betondan döküldüğü ve uygun beton olup olmadığı, betonun döküldükten sonra sulanıp sulanmadığı bile kontrol edilmediği için zaman içinde yastık betonunun yüksek bina basıncı karşısında ufalanıp kolonun altının boşalması ve neticesinde kolonun askıda kalarak taşıyıcı kolon olmaktan çıkabileceği bununda binanın statiğini dolayısıyla rijitliğini etkileyip yıkılma riski taşıyabileceği, yapılan çalışmanın risk teşkil edip destek verdiği yan evlere zarar vereceği ve komşu evlerin yıkılma riski taşıdığı bu nedenle bu kontrolsüz mühendislik dışı uygulama derhal durdurulmalı ve Adalar Belediyesi kanunlar ile kendilerine tevdi edilen sorumluluğunu yerine getirerek Yapı Tatil Tutanağı düzenleyerek MÜHÜRLEMELİDİR. 

Yapılması gereken ; Radye temelin kırılarak tekrar demirlerinin bağlanması, kolon aplikasyonunun yapılarak kolon flanşlarına denk gelen deliklerin saplamalarını statik projedeki detaylara göre saplamaların yerleştirilmesi ve ardından her noktasında aynı kotta tesfiyesi yapılarak temel betonu dökülerek KOLON SAPLAMALARININ TAM ANKASTRE edilmesidir.

Adalar Belediyesi ödeneği hazır bir kreş binasını 4 senede yapamamanın ve sonucunda “Ben yapmıyorum paranı iade edeyim sen yap” diye şartlı bağış parasını iade etmenin verdiği mahcubiyet ile nasılsa bağış bina yapılıyor diye kontrol etmemenin lakayitliği içerisinde olduğu gözükmektedir.

Yada bu kontrolsüzlük binayı yaptığı iddia edilen Aykut Mutlu’nun gücünden mi gelmektedir bilinmez ama kontrol eden birim olmasa da Kamu adına bizim kontrolümüzün olacağının bilinmesini isteriz. Sonuçta şu an Cocuklarımızı koyup emanet edeceğimiz kreş binası da 10 cm’lik saplamalara emanet. Adalar Belediyesini GÖREVE ÇAĞRIYORUZ.

Konu ile ilgili bazı teknik bilgiler okumak için tıklayın 

Şükrü ABANOZ

 

3 yorum

  1. Yazıda geçen, 100 yakın çocuğun barınacağı bir binadaki kolon saplamalarındaki ve inşaatın temelinden yanlış olan bu binadaki ciddiyetsizlik, ihmalkarlık, sorumsuzluk, vicdansızlık sadece rant getirisine bakıp inşaat tabelasını bile doldurmaya cesaret gösteremeyen bu zihniyetin durdurulması bölümüne katılmamak elde değil yazılanların yetkili kişlerce kontrol edilip gereğinin yapılması gerekiyor. Yoksa allah korusun ileride olabilecek kötü olaylardan hepiniz sorumlusunuz

  2. İnşaattan anlayana resimler yetiyor. Yazıya gerek yok.Saplamaların betonla birleştiği kısma baktığınızda yapıştırıcıları dışarı taştığı belli. İlk resimlerden beton üzerinde hiç bir filiz saplamasıda görülmüyor. Bir ampul taşıyan direk örneğinide çok güzel kıyas için koymuşlar ortaya. Bu bina kreş olmayıp depo bile olsa sakıncalı. belediye hala niye bekler. Felaket geliyorum demiyor ada gazetesi sayesinde işte felakete adım adım gidiliyor deniyorsa mühürlemek ve tarifi yapılan düzeltmeleri yaptırtmak gerekiyor. Yapı denetim firmasıda bayındırlık bakanlığına bildirilmeli ve tutulan tunak ve resimlerde gönderilmeli.Müteaahhiti ve şantiye şefi ayıplı imalat ve can kaybına neden olabilecek imalatlarından dolayı hukuki işlem dahil her türlü girişim yapılmalı. Haydi belediye durma göreve.Tüm sorun belediye takipsizliği değilmi zaten

  3. Bağışı yapanlar ketenpereye gelmiş.ne tanırlar mütahiti.mutlaka onuda belediyeden tavsiye etmiş buna verin demişlerdir.. Hani belediye olarak 4 senede parası peşin işi yapamadınız sizin uzantılarınız nasıl yapsın diyecemde oda uymuyor. Yaızda zaten partiliye işi vermek için 4 sene oylandığı iddia ediliyor bu daha dehşet bişey. Anlaşılan tek sorumlu belediye.Aile mütahitle olan sözleşmesini inşaatın şartnamelere göre(ayıplı imalata kelimesi bu olayı açıklamakta yetersiz kalır) yapılmadığından sebeple derhal mütahite ihtar çekmeli ve tespit için mahkemeye müracaat etmeli. Yoksa ilerde mal sahibi olarak vahim bir olay olup bina çöküpte can kaybı yaşanırsa bağış yapılıp yapılmadığına bakılmadan mal sahibi yaptıran olarak kendileri yargılanır ve ceza alırlarki T.C de bağıştan,iyilikten,insanlıktan dolayı hapis cezası ile yargılanan ilk kişide olabirler. Ne acı bir durum.Yazıklar olsun iyiniyetli bir teşebbüs ne hale getirilmiş belediyede inşaatı mühürlemediğine göre kendi partilisi diye göz yumuyor herhalde. Başka açıklaması yok

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*