Büyükada’da organize işler

Büyükada'da organize işler

İle paylaş:


Büyükada'da organize işler

Büyükada’da organize işler

Adalar’da kaçak inşaatlar nasıl organize ediliyor

Sayın Adalılar evvelki yazılarımızdan olan “Başkan ve yardımcısı konuştu tereke mühürü yahu” yazımızda bahsettiğimiz Adalar İlçesi Büyükada 130 ada 6 parsele ait bilirkişi raporu aldığımız yazımızı hatırlayacaksınız. Ardından aynı parselin yanındaki parsel olan 5 parseldeki olayları “Boğazın ‘Zarraf’ı varsa Adaların da ‘Arkas’ı var” yazımız ile yine Bilirkişi tespit raporunu ek yaparak bildiğiniz gibi duyurmuştuk.

Gazetemiz için her iki haberde ivedi statüsünde olduğu için bilirkişilerden ricamız üzerine raporunun detaylarına çok girilmeden acil hazırlattığımız raporu siz Adalı hemşehrilerimizin bilgisine hemen sunmuştuk. Her iki parsel ile ilgili olarak araştırmalarımızın devam ettiğini, yeni gelişmelerden söz konusu parseller için yazı dizimizin devam edeceğini de ayrıca beyan etmiştik. 6 No lu parsel için beklediğimiz belgelerin gazetemize ulaşması üzerine; eldeki belgeler ile yeni gelenler birleştirildiğinde sizlerinde çok ilginizi çekeceğini düşündüğümüz sonuçlar ortaya çıktı.

Sonuçlarına çok şaşıracağınız, kaçak iskeleler, rıhtımlar, deniz dolguları, deniz dibi derinleştirmeleri, sahil şeridinde kaçak müştemilat yapılmaları, vaziyet planında olmayan ne zaman yapıldığı da belli olmayan kaçak yapılan müştemilatların onarımı adı altında basit bakım onarım ruhsatı kapsamında kuruldan “Onarım Ön İzin Belgesi ” verilmesi, 6 parsele ait yıkım kararı olan havuzun ve 5-6 parsellere ait (vaziyet planına işli olan sahil şeridi genişliği 20 mt’dir) sahil şeridinde yapılan rıhtım, iskelelerin hala yıkılmaması, bırakın yıkılmamasını yeni “Onarım Ön İzin Belgesi ” leri ile başka başka kaçak inşaatların nasıl yapıldığını, 5 no lu parseldeki yıkım kararı olan duvarın yarım asırdır Adalar Belediyesince hala yıkılmaması, artık bu Adalar Belediyesince sonucu belli yıkımdan başka çözümü olmayan parsellerin hala yazışma trafiği içersin de sürüncemeye bırakılıp dosyasındaki yıkımların unutulmasına çabalayanlar, zaman aşımına sokulan iş ve işlemlerin aynı yöntem ile birbirinin kopyası olarak yan komşu parselde de aynı şekilde devam etmesi, Parsel Sahiplerinin, Yüklenicilerin, Belediye ve Kurul üyelerinin hep beraber sanki organize bir şebeke gibi çalışmalar sergileyerek kanunları hiçe saydıklarını, yine aşağıdaki bilirkişi raporunda belge numaraları ile bulacaksınız. Futbol deyimi ile dar alanda kısa paslarla aynı konuyu yıllardır kendi aralarında paslaşıp oyalayıp suçluların cezasız kalmalarını sağlayan ekip gerçekten ÇOK İYİ ORGANİZE OLMUŞLARDIR.

29 Pafta,130 Ada, 5 ve 6 parsellerin uzman  bilirkişi raporu için TIKLAYIN

 

130 ada 6 parselle ilgili belgeler için TIKLAYIN

130 ada 5 parselle ilgili belgeler için TIKLAYIN

Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olduğunun ezberinin lafta kaldığı 5 ve 6 no’lu parsellerdeki kaçak yapıların yıkılmaması, yapan, yaptıran ve göz yumanların cezasız kalması ile görülmektedir. Halkın Devlete olan güveninin zedelenmemesi için tüm adalıların gözleri önünde pervazsızca yapılan kaçak katlar, kaçak müştemilatlar, işgal altındaki halkın faydalanması gereken sahil şeridinin gasp edilmesi, denizin doldurulması, denizden dolma mahale rıhtımlar, iskeleler yapılması, birde utanmadan yaptıkları işten dolayı ceza almamaları için dolgu alanı kiralamaya çalışmaları, kira bedelini çok bulup yazlık olarak kullanılan evleri için senelik 1,5 aylık kira verilmesi gerektiğini söyleyip itiraz etmeleri ile pişkinlikte sınır tanımadıklarını göstermeleri, yıkım kararlarının bu kişilere uygulanmaması ile ilgili kurumların derhal bu olaya el koyması ve halka çifte standartın adalet mekanizmasında olmayacağını bu tip yapan Kamu Kurum yetkililerinin cezasız kalmayacağını gösterip halkın devlete olan güvenini en üst seviyeye taşımaları elzemdir. 

Bu yazımızı özellikle Adalarda çok çok basit İmar suçlarından ağır hapis cezası alan adalı Hemşehrilerimize üzülerek ithaf ediyoruz. Adalar Belediyesince İmar suçlarında ve İmar Suçunu işleyenler arasında bariz şekilde görülen (Kamudaki) çifte standart mağdurlarının bu yazımızı ve Bilirkişi Raporumuzu EMSAL göstererek her türlü kamu kurumuna ayrı ayrı tazminat davası açma haklarının olduğunu düşünüyorum.

5 ve 6 nolu parsellerde olan olaylar namzetliktir. Adalar Belediyesi ve kurul hocalarının istedikleri takdirde yarım asırı geçen süre zarfında (yaklaşık bir insan hayatı süresi kadardır) kaçak inşaat tespitinin yüksek sesle kendilerine bile söylemeyip, dillendirmedikleri ama kurula yapılan şikayet üzerine yazışmalarda yapılan işlerin kaçak olduğunu eski dönemlerin Belediye Üst Yöneticisi tarafından her kuruma bildirilmesine rağmen İCRAATÇI Kurum Adalar Belediyesi olarak yetkinin kendisinde olmasına rağmen hiçbir işlem yapmaması ve zaman aşımına bırakılması HUKUKUN, ADALETİN bittiği noktaya getirmiştir. Hukuk birgün onlara dahi lazım olacakken……..

Şükrü ABANOZ

29 Pafta,130 Ada, 5 ve 6 parsellerin uzman  bilirkişi raporu için TIKLAYIN

130 ada 6 parselle ilgili belgeler için TIKLAYIN

130 ada 5 parselle ilgili belgeler için TIKLAYIN

 

Uzman bilirkişinin raporunun sonuç bölümünde ise şu ifadelere yer veriliyor

SONUÇ:

Yukarıdaki belgelerin incelenmesinden birbirine komşu parseller olan 5 ve 6 parseller olarak iki parselde de yapılan imara aykırı, ruhsatsız inşaat imalatlar (mevcut iskelenin yıkılarak yenisinin yapılması veya Adalar Belediyesinin ısrarla iddia ettikleri gibi güçlendirme yapılması her ikisi de suçtur, sahildeki müştemilatlar da yıkım yapılarak yeni inşaat yapılması, denizin tabanının derinleştirilmesi, her iki binanın yapıldığı iskan alındığı yıllardaki vaziyet planına işli kat sayısında olmayışı (H:6,50 mt olması gerekirken 6 no’lu parselin 4 kat,5 no’lu parselin 3 kat olması), iki parselde müştemilat vaziyet planlarında ve ilk imar durumlarında da gözükmezken ne zaman yapıldığı belli olmayan müştemilat olması ve bu kaçak görünümündeki müştemilatlara da “Onarım Ön İzin Belgesi ” verilerek o belgenin de dışına çıkılarak kaçak inşaat yapılması, 6 no’lu parselle ilgili Bilirkişi Raporumuzda ki 2,3,4,5,6 no’lu maddelerinde o dönemin Belediye Başkanı olan Coşkun ÖZDEN ve ve Başkan Yardımcısı İshak GÜVELİ tarafından ilgili parseldeki deniz dolgusunun 3621 S.K hükümlerine bağlı olduğu ve beton iskele, rıhtımın kaçak olarak yapıldığını, duvarın yıkım kararı olduğunu bilmesine ve kurula bildirmesine ve ondan sonraki iki dönem Belediye Başkanlarının da bilmesine rağmen 2863,3194,3621 S.K’ara göre yasal işlem yapmamaları, ilgilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmamaları ve kurulunda bu kadar yazışmaya rağmen işlem yapmamakta direnen, kurulu senelerce aynı konu ile oyaladığı görünen Adalar Belediye Başkanlığına karşı İBB’nin müfettişlik mekanizmasını devreye sokup Adalar Belediyesine tazyik yapmayıp kanunların uygulanmasını sağlamadığı ve seyirci kaldığı, deniz dolgusunu ilk yapıp kıyı kenar çizgisinin değişmesine sebebiyet veren parsellerin ilk sahipleri için işlemiş oldukları suçları zaman aşımına sokup cezalandırılmalarının önüne geçtikleri için en basitinden görevi ihmal suçunu işledikleri ancak açılacak soruşturma kapsamında özellikle Kurulun 809 ve 810 no’lu kararlarının Kamunun menfaatini koruyan kararlar olmaması nedeniyle (hem deniz dolgusunun yapıldığını, kıyı kenar çizgisinin değiştirildiğini, denizden dolma mahal üzerinde kaçak beton iskele ve rıhtım yapılarak deniz derinleştirilmesi yapıldığı tespit edilmesine rağmen, bu işleri yapanın denizden dolma mahali kiralama talebi için kaçak duvarın yıkılması ve sahil geçişlerinin açılması kaydı ile uygun yönünde karar vermeleri, işlendiği ispatları ile önünde duran suçları görmezden gelip bütün olay kiralama işiymiş gibi basite indirip şikayet olup kaba tabir ile foyaları ortaya çıkınca şikayet sahibine yazılan cevabi yazılarında beton iskele ve rıhtım ile duvarın kaldırılması için Adalar Belediyesine 6 ay süre verildiğinin yazmaları ile dolaylı olarak tüm bu kararları imzalayan kişiler suça ortak olmuşlardır. Şikayet olmasaydı bu kararda çıkmayacak sahil şeridi 5-6 parsellere kira adı altında para karşılığı peşkeş çekilmiş gibi olacağı gözükmektedir. Halbuki 3194 S.K göre de Bir aylık süre belediye veya valiliklerce yapı sahiplerine tanınması gereken sürenin üst sınırıdır. Kurulun 6 Aylık bir süre vermesi de Kanunlara göre mümkün değildir.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR DENETİM YETKİSİ -MADDE 1.20 -“Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, (…)*Her türlü hakkını kullanmakta serbesttir” demektedir.En basitinden İBB müfettişleri devreye sokulabilinir senelerdir yıkılamayan halende yıkılmamış olan duvarın yıkılması sağlanabilirdi.

29 Pafta,130 Ada, 5 ve 6 parsellerin uzman  bilirkişi raporu için TIKLAYIN

 

130 ada 5 parselle ilgili belgeler için TIKLAYIN

 

130 ada 6 parselle ilgili belgeler için TIKLAYIN

Üstelik Kurulun Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğünce 22/5/2015 tarihinde yapı tespit tutanağı tutulup yapının durdurulması ile 1 aylık süresi başlamış ve 22/6/2015 bitmiştir. Bu tarihe kadar alınan bir ruhsat olmadığına göre Adalar Belediyesi Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğünce kendisine gönderilen Yapı Tatil Tutanağına işlem yapmalı ve 22/6/2015 tarihinden sonra İmar Müdürlüğünce ilk 10 gün içinde İPC kesmeli 30 gün dolduğunda 2. Kere İPC kesmeliydi. (5 no’lu parsel Bilirkişi Raporunda açıkladığımız maddelerden) Sonrada yapı tatil tutanağı ile anılan para cezalarının tahsili amacıyla tanzim edilen ödeme emri ve söz konusu yapının kaçak kısımlarının yıkımına ilişkin encümen kararının tesis edilerek ilgiliye gönderilmesi ve Savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekmekteydi. Özellikle 3621S.K ve 3194,2863 S.K ilgili maddelerinin cezai maddeleri her iki parseldeki ruhsatsız, kaçak inşaat, imalatlar için uygulanmalı ve İPC dahil savcılık suç duyurularının yapılmasının da takipçisi olmalıydı. Ayrıca bir duvarı dahi Belediyeye yıktıramadığı gibi parsel sahibinin denize inen yolu kapattığına bile seyirci kalmaları üniversite hocalarının ağırlıklı olduğu kurul karalarında hiç mevzu bahis edilmemesi de şaşkınlık verici olmuştur.

Adalar Belediyesi basit bir duvarı senelerdir yıkmayarak, gerçeğe aykırı rapor düzenleyip 5 ve 6 no’lu parsel sahiplerini açıkça kollandığı ve 2863,3194 ve özellikle 3621 S.K OLMAZSA OLMAZ KANUN MADDELERİNE göre savcılığa suç duyurusu yapmayıp suçu ört bas etme yoluna gittiklerinden dolayı söz konusu suçların cezalandırılmaması için görevini suistimal eden ve parsel sahipleri için olumsuz karar vermemek adına gerçekleri göz ardı eden raporları hazırlayan ve bu raporlara imzalarını atan teknik elemanlardan, kurul üyelerine, başkan, başkan yardımcılarından, raportörlere, imar müdürlerinden, imar şeflerine, Belediye Başkanlarından, Belediye Başkan Yardımcılarına kadar Kamudaki imza sahiplerinin hepsi (zaman aşımına girmemiş bu işlerden sorumlu olanlar) ile Parsel Sahipleri, Proje Müellifleri, Şantiye Şefleri, Yükleniciler, Harita Mühendisleri (zaman aşımına girmemiş bu işlerden sorumlu olanlar) ayrı ayrı suçlu konumuna düştükleri görülmektedir.

29 Pafta,130 Ada, 5 ve 6 parsellerin uzman  bilirkişi raporu için TIKLAYIN

 

130 ada 6 parselle ilgili belgeler için TIKLAYIN

 

130 ada 5 parselle ilgili belgeler için TIKLAYIN

İş bu Bilirkişi raporumuz daha önceki 5 ve 6 nolu raporlarımızın devamı niteliğinde olup bu raporlarımızda bahsi geçmeyen konular ve detaylar için önceki raporlardaki tespitlerimiz geçerlidir. Raporu uzatmamak için söz konusu edilmemiş konular diğer raporlarımızdaki mevcut maddelerden alınmalıdır. 6 nolu raporumuzun son paragrafı bu raporumuza ek yapılmıştır. İki parsel içinde geçerli ve raporlarımızın ana temasını oluşturmaktadır.

5-6 parsellerdeki binaların ve müştemilatların şu andaki halinin ilk yapılmış haliyle(müştemilat olup olmadığı yönüyle de bakılması) aralarındaki kontur, gabari farkları yönünden inceleyerek tespit tutanağı hazırlanması, kaçak katları veya bodrum katının tam kat haline getirilmesi için yapılan hafriyat çalışmalarını, hafriyatların nereye döküldüğünün tespitinin yapılmasını, ada dışına çıkarılmadığının ispatı halinde, sahil dolgusunda kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasının yapılmasını, ruhsatsız yapılan iskele ve beton mahal güçlendirilmeleri için 3621 S. Yasa çerçevesinde (kıyı dolgusu, kıyı kenar çizgisinin değiştirilmesi, sahil şeridinin işgali, sahil şeridinin kapatılması, sahil şeridinde havuz, rıhtım, iskele, duvar yapılması) gereken işlemlerin yapılmasını, parsel sahibi tarafından sahil şeridine inen yolu (şair celal Sk) demir parmaklıklar ile kapatılması, yolun atıl hale getirilip kullanılmayan yol statüsüne düşürülmesi sağlayan çalışmalar içinde olan teknik personelin, şantiye şefinin, proje müellifinin, yapı denetim firmasının, harita mühendisinin, müteahhitlerinin sorumlulukları ölçüsünde 3194, 2863, 3621 S. yasalar çerçevesinde yasal işlemlerinin yapılması, alınan Onarım Ön Belgesinin başından kaçak olan müştemilatlar için alınan bakım onarım ruhsatı ile Müştemilatlar da ki katlardaki çalışmaları hükümsüz bıraktığı için Onarım Ön Belgesi geçersiz olmaktadır. Dolayısıyla yapılan inşai faaliyetlerin özünde ruhsatsız çalışma kapsamına girmesi sebebi ile yapılacak iş ve işlemlerin her yönü ile Ruhsatsız kaçak inşaat uygulamasına göre cezai yönünün tesis ettirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

29 Pafta,130 Ada, 5 ve 6 parsellerin uzman  bilirkişi raporu için TIKLAYIN

 

130 ada 5 parselle ilgili belgeler için TIKLAYIN

 

130 ada 6 parselle ilgili belgeler için TIKLAYIN

İş bu rapor Ada gazetesinin talebi üzerine ve yapılacak soruşturmalara (adli,idari) ışık tutması için hazırlanmıştır.

UZMAN BİLİRKİŞİ

ADA HABERLERİNİN CEP TELEFONUNUZA GELMESİNİ İSTİYORSANIZ TIKLAYIN

22 yorum

 1. Vay anasını sayın adalılar. bu adamlar ne yapmamışlarki. Ya bence bilirkişi Orman kanununa baksa onlada ilgili bişeyler çıkartırdı.Bunlar ağaçlarıda traş etmişlerdir kesin. Bilirkişi abimi ablamı bilmeme de bide o yönü ile incelerse çok makbule geçer. Ellerine sağlık ellerinden öperim.Ormanada bi bakıverin sevabına……

 2. Havlumu aldım nereye seriyim. Anlamadığım resimdeki havlu serilecek yer deniz dolgusu ise sahil şeridi nerde kalıyor. yani sahiller halka açık ya ondan sordum. Hani resimdeki oklardan sahil şeridini anlayamadımda yani o bakımdan.Aslında havlumu sericem yer o binların müştemilatlarının oluduğu yerin arkasına kadar gidiyor.Deniz dolgusun olduğu beton rıhtıma zaten havlumuzuda serebiyoruz tabi. Adamlar müştemilatlarını sahil şeridinde kaçak yapmışlar. Beldiyede ne karşılığında olduysa görmezden gelmiş demi.Kurula ne demeli bilmiyorum. onca oaca bu tezgaha seyirci kalmış bi duvarı yıktıramamışlar bide tüm bunları yapana kiralamaya kalkımışlar ya akıl almaz bişi. Hani filimlerde olur ya tecavüzcüsü ile evlendirmeye kalkarlar bazen. hadi onlar köyler cahil insanlar diyeceksiniz de hocalara ne demeli. Allah iyiliklerini mi versin diyek bilmiyorum.

 3. Gariban Şezlongcu
  Kınalıadada 10 tane şezlongu sahile sereyimde nafakamı çıkartayım dedimdi. Ortalık karıştı. Sahillerin tarifesi varmış. Şezlongları sahil şeridine serince anladımki bana bu işi burada yaptırmayacaklar. Rantçılar bölüşmüşler kilometrelerce sahili. Zabıtalar geldiler beni engellediler. Burdaki sezlong yerleri isime tahsisli diye.Dedimki nerde isim nerde bunların vergi levhası,nasıl tahsistir,nasıl gidişattır,kestikleri bir tek fiş,fatura varmı ki tahsislidir dedim, nasıl,nasıl yani dedim ama dinletemedim. Tabi yemedim tahsis işini de kavga edecek değilim devletin zabıtası ile belliki danışıklı dövüş yapılıyor sezlongcular mutlu zabıta mutlu,belediye mutlu ben ise hala bir yer bulurum diye umutluuu.
  Elimde kalacak hali yok ya şezlongların dedim başladım araştırma yapmaya. Derken çıktı sizin yazınızı okuyunca kapladı içimi tatlı bir şezlong serme çoşkusu. Acaba milli emlağa müracaat etsem burayı komple kiralayabilirmiyim diye. Yok zabıtaya söylesem benide kumpanyaya dahil edin desem, yada Belediye başkanına ne derler acaba. Kiralarsam bu nadide sahil şeridini ve deniz dolgu alanını buranın sahiplerine %50 indirim yaparım valla. Şemsiyeleride bedavaya veriririm para mara almam onlardan.Allahı var okadar emekleri var buralarda. Devletin gözü önünde Koskoca denizi doldur,betonlar at,rıhtımlar yap,iskeleler yap kolay işmidir bunlar. Emek ister,para ister,cesaret ister. Zaten fazlası ile yapmışlar b.s.e.e işini ki ne belediye nede kuruldan kuru gürültüden başka ses çıkmamış sonuçta zaman aşımına sokulması için her şey yapılmış gibide bu yeni tarihli yapılan işin zaman aşımı ne zaman son bulacak acaba. Kesin o tarihe kadar yine yazışır çizişir, geçiştirirler bunlar. Aman canım bana ne kine. Burayı dolduranlara saygı duyarım. Nede olsa emek harcanmış bana da şezlong yeri açmışlar. Emekçiye saygımız sonsuz diyorum. Neticede nankör adam değilim. Orayı kiralayım bak sandiviçlerde %50 indirimli onlara ama içeceklerden tam ücret alırım. Malum buz soğutma falan emek istiyo ya. Gerçi onlarda anlar biz emekçilerin halinden. Biralar 10Tlden veriririm onlara hemi valla hemi billa.En kısa zamanda cevap bekliyor gözlerinizden öpüyorum. Gariban sezlongcu Rafet

 4. Avukat
  Gazete sahibini uyarayım şimdiden bu yazılanlardan dolayı sizlere çok ağır bir işler yapacaklarmış. Aldığım duyuma göre bazı yetkililer,adaların bu işler ile ünlü mimarı,kendilerine ait dosyanın belediye dışına çıkarılmasının sorumlularının Belediye olarak ortaya çıkarılmasını talep ettiklerini,Belediyede olması gereken resmi belgelerin,tutanakların,fotoların nasıl dışarı çıkarılarak iyot gibi tüm yapılanların deşifre edilmesini sağlandığını bunu ya belediyenin yada kendilerinin suç duyurusu yapmak istediklerini söylemişler. Belediyenin avukatı ise ağır olmalarını, öfke ile kalkmanın zarar ile oturmaya yol açacağını ,bu işin kolay olmayacağını çünkü yazılanların,bilirkişi raporları ile desteklenmiş olduğunu ve üstelik de yanlış olmadığını ,Bilirkişi raporunun maddelerini tek tek incelediklerini her maddesinin bir belgeye dayandırıldığını büyük ihtimal ile AVUKAT BİLİRKİŞİ tarafından kaleme alındığını, bu işleri böylesine detaylı bilen avukatın fazla olmadığını iki üç isimden birisinin raporunun olduğu konusunda fikir birliğine varıldığını yakında bu avukatı ortaya çıkararak ne kadar ayıp ettiğini söyleyeceklerini, fillerin tepişmesine ne gerek olduğunu falan filan söyleyeceklerini konuşmuşlar. Babası emekli savcı olan Belediyenin bayan avukatı ise yazılan yazının hepsinin belgeleri ve bilirkişi marifeti ile ilgili kanunlar mesnet gösterilerek yazılmış yazılar olduğunu savcılığa yapılacak şikayetin arsa sahibinin YAPTIKLARI ile Belediyenin YAPMADIKLARINI afişe etmekten başka bir işe yaramayacağını dolayısı ile hep beraber dua edelimde adalar gazetesindeki 130 ada 5-6 parsellerdeki ORGANİZE İŞLER haberlerini Adalar Savcılığının okumasın yoksa sizde bizde kurtulamayız ama haberleri sızdıranı bulalımki diğer benzer işler içinde ayrı haber olmayalım Ada Gazetesine deyip şu aşamada yapacak bir şeylerinin olmadığını söyleyerek dağıldıklarını duydum haberiniz ola . Sizlerin adalıları bilgilendirme kıyağınıza karşılık Benden de karınca kararınca bu kadar kıyak olsun. Haberlerinizin devamını diliyorum dört gözle bekliyoruz.

 5. Ne gerekçe ama
  Siz kimler ile dans ettiğinizi bilmiyorsunuz. Arkas Holding sahibi zat 2012’de Türkiyenin en zengin 3. Kişisi olarak en zengin 100 listesinde yer aldı bildiğim kadarıyla. Şimdi böyle bir adama belediye ne diyecek. Gel belediye senin dir deseler haklılar. Adamın bir aydaki şahsi harcaması Belediyenin yıllık bütçesine denk gelir belki de. Zaten Atila başkanda İmar müdüründen arkas holdinge her konuda yardımcı olunmasını istemiş.Sahibinin çok yardımsever,hayırsever kendisinide bizati çok sever olduğunu söylemiş ve talimatı vermiş. Luis Arkasa Yardımcı olunacak,ollll. Tabi başkan öyle söylerde muhterem beş vakit namaz kılan ,her Salı Perşembe oruç tutan, her sabah Belediye Başkanına çayını elleri ise götürüp servis yapan Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar bey dururmu. Derhal sayın başkanım demiş ve şimdi kahvenizi getiriyor ve gereğini derhal yapacağım siz merak buyurmayınız sizi çok seven holding sahibi benide çok sevecektir, inanıyorum sevdiğini de gösterecektir demiş ve sormuş kahveniz sade mi olacaktı demiş. Servisi bittikten son ilk talimatını imar şefi olan büyük umutlar ile belediyeye getirilen Fikri beye vermiş. Denizden dolma sahildeki yapılan iskele ve kaçak müştemilattaki kaçak işlerin önünden geçmeyin geçersenizde görmezden gelin görürsenizde fark etmeyin,farkedersenizde raporunuzu tutarken incitmeyin falan demiş sonrada eklemiş yanlış anlamayın hani bunları söylerken aklınıza bir şey gelmesin arkas holdingten Allah Razı olsun adamlar Belediyenin hizmet tekneleri olan Hızır ,horoz reis teknelerinin bakımları,boyaları tersanelerinde kızağa çekip ücretsiz yapılıyormuş. Belediyenin parası yokmuşta Arkas Holding ücretsiz bunları yapınca onlarında bu kıyaklarına karşılık vermek için yaptıklarına ses çıkartılmaması gerekiyomuş yoksa bida tekne bakımları için para vermek gerekirmiş. Yapılan Kanunsuzlukların kılıfıda buymuş. Ne güzel gerekçe,ne güzel adalar negüzel organize işler demi. İşini bilene cennet buralar. Cennete giden yolda Belediyeden geçiyor.Sorarsan nasıl cennet diye oranında ruhsatı yok deyecem.

 6. Adalarda özellikle de Belediyede Arkas Holding adı bir aşağı bir yukarıdır gidip geliyor dillerden düşmüyor. Artık bundan rahatsız olan Belediye Başkanı Atilla AYTAÇ gürleyerek nedir kardeşim bu iş demiş ve toplamış konseyi. Bakın biz size ne izni için söz verdik siz neler yaptınız. Buraya kadar sizi kolladığımız yeter. Görmezden geldik,duymazdan geldik,anlamamazlıktan geldik,İBB zabıta tutanak tuttu,fotoğraflarla bizim raporumuzu yalanladı biz yok öle bişi adamlar kaçak çalışmıyorlar dedik,yarım asırdır duvarı yıkmadık diye madara olduk,savcılığa suç duyurusunda dahi bulunmadık ama yeter gari demiş. Avukatınız bile böyle savunma yapamazken biz sizleri savunduk durduk. Az daha böyle gidersek ben bile sayenizde yargılanacam kardeşim demiş. Bi adagazetesidir gidiyor koskoca holdingsiniz reklam meklam verir adamları sessiz bırakırsınız diye düşündüm onuda beceremediniz ,susturamadınız adamları bende susmayacam demiş.

  • “yurdum insanının hak, eşitlik, özgürlük duygularını kamçılamak maksatlı geliştirilmiş söylemin”i sana slogan yapıyor ve sesleniyoruz. Susma sustukça sıra sana gelecek başkan. Kim tutar seni Arkas Markas Karkas hikaye gelir. Neymiş iskelenin karkasına dokunulmamış hemi öylemi. Susma başkan kurt gibi atıl ileri. Hatta haykırıyoruz sana atıl kurt atıl. Duymadık ne diyon başkan????

 7. Benim başkanım susmaz kardeşim. Netekimde susmamış haykırmış. Kime mi haykırmış?
  Belediyeye gelen bazı yetkililere
  Ne diyemi haykırmış? Bu sahah belediyede konuşuyorlardı.
  Yetti gari Tutanak tutacağım kardeşimmm diye haykırdığı söyleniyor.
  Eğer bu doğru ise Ne tutanağı tutacakmış anlamadım ?
  Ne tutanağı olacak yapı rezilliklerini gösteren tutanak tutacakmış.
  iyide Belediyenin tuttuğu tutanak zaten var. Hani arkasın savunma avukatı olsalar bukadar tutanak tutulur denen meşhur tutanak işte.
  Anlaşıldı o tutanağı başkan tutmadı ya kendisi tutanak tutacağım dediğine göre daha meşhur bi tutanak tutacak herhalde.

  Neyse Başkan bey günün büyük lafını ederek
  ” TUTANAK TUTACAĞIM” lafına
  Denecek tek laf “Geçti Büyükadanın Arkas’ı Sür eşeğini Heybeliada Sanko’ya..” yada …….çok var hangisini söylesek eşeği oaraya sürse yauv.

 8. Büyükada madende top sahasının karşısındaki eski eser binanın önünde neler oluyor, , burgazada sahilinde 2 adet iskele herhalde halk plajına eklenecek, Büyükada nizam da kaçak binanın pansiyon ruhsatı hayırlı olsun,sahildeki tarihi rıhtım duvarına yapılan restoran iskelelerinden biz de istiyoruz,,Büyükada çarşıdaki kaçak ve ruhsatsız işyerleri hayırlı olsun, kuşadiye sokaktaki belediye şirket ortağının yakınının kaçak binaya apart oteli hayırlı olsun,kapatılan sahiller,işgal edilen sokaklar hayırlı olsun,belediye plajı işleten şirket hangi güzide tatil yöresinde odalar kiralıyor,kimler tatile çıkıyor.Plajda boğulan,zehirlenen ve darp edilenlerin durumu ne olacak,plajda neler oluyor. hangi belediye eski elemanı belediyeden ayrılarak ama belediye içindeki yüksek kademe tanıdıkları ile halen paslaşarak dışarıdan iş takibi yapıyor ada da ve İstanbulda birçok resmi kurumda eski çalışma arkadaşlarının referansı ile ne işler yapıyor hangi otel kumarhanesinde paraları yiyor.Tüm yazlık yerlerde ki başkanlar yaz tatili uzasın bize daha çok yerli yabancı turist gelsin derken Sayın başkan iskele de tur rehberlerine “adaya arap getirmeyin” diye telkinde bulunuyor. Şükrü bey bunları da haber yapın sizin daha çok işiniz var

 9. Akıllı,duyarlı degiliz hicbirimiz. Bu olanlardan sonra demeyelim bilmem kaç senelik adalıyız diye.
  Adalı olmuşuz haspelkadaerde duyarlı insan olamamışız maalesef.
  Cünkü can cekisen ,yağmalanan adalarımızın sahil şeridi,kıyıları,doğal mirasımız insanligimiz,güdülerimizin himayesinde nefes almaya çalışıyor.
  Unutturulan birseyler oluyor,zaman aşımına bırakılıyor öğrendigimiz inanılmaz gercekler.
  Gözlerimiz kör, kulaklarimiz sagirmi? Yok değil ama öyleymiş gibi görüyorlar oy verdiklerimiz.
  Düsündügümüzle, yasadigimiz Adalardaki ucurumların kıyısındaki sahillerin bile yatay,düşey asansörler yapılarak betonlarla doldurulmasının,tabiatı katledilmesinin hiclikleriyiz,bosluklarinda hayatin.
  Ihanet ettiklerimiz acaba çocuklarımızın,torunlarımızın geleceği ve kendimiz degilmiyiz?
  Ihanet ettiklerimiz neler o halde,güya sosyal hayvanlariz birde üstelik.
  Bir hayvan kadardami? olamiyoruz mesela.
  Bir inek kadardami? sütünü ve etini veren.
  Afedersiniz bir esek, ömrünü yükümüze adamis bir esek kadardami? faydamiz yok kimseye. Kimseyede olmasa geleceğimiz olan çocuklarımıza olsun bari göstereceğimiz tepki ile.
  Yada adaların sahillerini katledenler ile göz yumanlar bu hayvanlardandami? Akıllı oldugunu iddia ediyorlar,bu yaptiklariyla.
  Bu mal ve para hırsına sahip,sahilleri yağmalayıp gelecek kuşaklarımızın denize girecek bir karış yer bırakmayan rant ve keyif canavarları ile onlara yol verenler olanlar bu esekler kadardami? olamiyorlar.
  Hic düsüncesi olmayan bir esekmi? olmali acaba.
  Bu sosyal hayvanlar degilde,bu inekler ve esekler mi? yönetseydi dünyayi.
  Bize bu skandalları dayatan güclere, dur demeyisimizin sebebleri neler?
  Hani oy verdiğimiz başa getirdiğimiz için mi suclumu? Oluyoruz yoksa ordan bakınca aptalmı?
  Yoksa onlar bizi kandırdıkları için mi cok mu akıllılar? Yada süperler .bizmi gerizekalı.
  Yada insanlar haklarinimi? bilmiyorlar. Tabiatın sahillerin denizin balıkların kuşların herkese ait olduğunu,betonla doldurulamayacağını.
  Veya diger insanlarinda kendileri gibi, haklari oldugundanmi? habersizler.
  Neden bu mal,rant, bu kavga,bu para hırsı.
  Varmı kefenin cebi,götürebilirmisin diğer tarafa çalıp çırptığını yada doldurduğun deniz dolgu alanının, iskeleni .
  Bu keyfiyeti,halkın denize girme hakkını nereden aliyorlar. İyi yönetirler diye getirdiklerimiz istediklerine göz yumuyor istediklerini adliyelik yapıyorlar. Oy verenlerden bile alıyorlar adeta intikam. Nasıl bir hırstır tanrım bu.
  Halka verirken talkını kendileri yutarken salkımı düşünmezler hiç yarın ölmeyecekmiş gibi yaşam tarzınından vazgeçmeyi.
  Onlar kanıksamış vur patlasın çal oynasın dökülsün meyler yere ,peki ya siz alıştınızmı böylesine yönetilmeyi.
  Baskalarina yapilan haksizliklarin,yarin aynisinin bizede yapilacagindan haberimizdemi? Yok sesiniz çıkmaz.
  Bu cifte standard niye diye?
  Neden adalar sahil şeridine yapilan haksizliklara,gasplara banane demek yerine, kesinlikle olmaz, olamaz diyemiyosunuz.
  Yarin sizin kaçak yerlerinize yıkım kararı gelir diyemi sizi korkuyorsunuz.
  Yada hiç bahanesi olmayanlar size sesleniyorum Bananecilik yaptığınız,sessiz kaldığınız için utanin diyorum.
  Ama yardima ihtiyaciniz oldugunda,bananélerle karsilasacaginiz ihtimali,kendi bananecigizle alakali degilmi?
  Yoksa siz hala bir yolunu buluruz, allah büyük cezalarını verir diyenlerdenmisiniz?
  Kendi haklarinizi tanriyami? havale ediyorsunuz. Ya çocuklarınız,torunlarınız ve gelecek kuşaklarımız eyvah ki ne eyvah.
  Tanri zaten bu dünyanin sorunlariyla yeterince mesgul degilmi?
  Birde öbür dünyayla ugrasiyor zaten ayni anda.
  Yoksa siz hic bir emek ve bedel ödemeden,size esek kadar bilde faydasi olmayan insanlardan medetmi? umuyorsunuz.
  Kaybedeceginizi sandiginiz kaçak katlarınız,işletmeleriniz onlara ait kirlilikleriniz oldugunun farkina hala varamadinizmi?
  Sorunlarinizi havale ettiginiz tanrinin en kötü savunucularinin,onlar oldugunudami? göremiyorsunuz.
  Tanrinin kitaplarinda yazanla, oy verip iyi şeyler yapsınlar diye başa getirdiğiniz bu insanlarin yaptiklari aynimi?
  Acaba avanta alın sahilleri yağmalayın,yağmalatın tanrımı yapın dedi.
  Acaba tanrımı size çocuklarınızın,torunlarınızın tabiat mirasını, sizin göz yummak sessiz kalmakla yok olmayacağını mı ? söyledi.
  Tanrıyı karşınıza almaktandami? korkmuyorsunuz.
  Yoksa siz rantı,yağmalamayı,yağmalamayı yapanları,göz yumanları cokmu? seviyorsunuz.
  Tanrınızın onlar kadar degeri yokmu? kalmadimi?
  Isa peygamberin “komsum acsa ben tok yatmam”sözünün bir degeridemi? yok yaninizda.
  Acaba siz tanrıyı, kandirdiginizimi? saniyorsunuz.
  Yoksa kendi kendinizimi? kandiriyorsunuz.
  Neden bildiklerinizle yüzlestirmiyorsunuz? hayatinizi.
  Ahiretdendemi? korkmuyorsunuz,cehennem atesindendemi?
  Yoksa bunlardami? artik hikaye sizler icin.
  Tamam bunlarida bir kenara birakalim.
  Aynaya bakarken, hala geleceğin yok edilmesine seyirci kaldığınıza kızıp bunu yapanlara sövmüyormusunuz.?
  Utanmak hayvanlardada yoktu mu? olacak savunmaniz.
  Bedeninizle ruhunuzun rant karşısında ikiye bölünmüslügü,sizi korkutmuyormu?
  Düsüncelerinizle yaptiklariniz arasindaki celiskiler,dogrularinizi yanlisliklariniza kurban ettiginiz, ikiyüzlülükleriniz degilmi?
  Halinizdende memnun olmadiginizda kesin.
  Siz cocuklarinizidami? hic sevmiyorsunuz. Yazık değimli onlar denizi ada motorlarına binerken mi görecekler?
  Ayni sekilde cocuklarinizin yasamasi, yarın denize girecek bir karış yer kalmaması sizi endiselendirmiyor mu?
  Yoksa siz endiselerinizi, cocuklariniza emanet etmeyi,bıraka bıraka endişeyimi miras bırakmayı bir borcmu? sayiyorsunuz.
  Neden normal olamiyorsunuz? Tepkisiz,sinirsiz,duygusuz davranıyoruz. İnsanlığa Koyun kadar faydamız dokunmazken diyemiyorumki nasıl koyunluktur bu. Özür diliyorum koyundan dört ayaklı hayvanlardan saygım kalmadı duyarsız,tepkisiz iki ayaklı olan insanlara.
  Düzen böyle diye bizde böylemi? vurdumduymaz olmaliyiz.
  Bu vurdumduymazligin ve aymazligin arkasinda daha ne kadar duracaksiniz. Haykırın rantçılara çüş diye.
  Sonra eşeklerden binlerce kez özürde dilemeyi ihmal etmeyin eşek kadar olamıyorsunuz diye.
  Yoksa siranin size gelmesinimi? bekliyorsunuz.
  Yada siranin size hic gelmeyeceginemi? inaniyorsunuz.
  O zaman ne diyelim.
  Allah büyük….de sizler sessizliğinizle faydalı olamıyorsunuz bir eşek yada inek kadar dünyaya.

  • edebi eser tarifi :Duygu, düşünce ve hayallerin insanda estetik zevk uyaracak şekilde, sözle veya yazıyla etkili olarak anlatılması sonucu ortaya çıkan esere “edebi eser denir diyorlarsa bu yazdığnı harbiden EDEBİ ESERDİR Çüşing. Hem nalına hem mıhına hemide oy verdiğimiz yüzsüzlere nasıl bir üslup nasıl bir nüktedanlık 10 numara 5 yıldız bravo diyorum. adada bir döktürürsen zevkle okuyacağımızdan emin ol.arka arkaya 5 kere okudum bri okadar daha okurum herhalde.Devamını beklerim.

 10. Adalı bişiler bişiler yazıp durmuşunda kardeşim biz münnecimmiyiz. Sokağın adnı vermişsin kapı numarasınamı bakamadın.Kapı numarasına baktın kimin olduğunumu bilmiyon. Kim olduğunuda biliyonda niye söylemiyon. Tmm lütfuoğlu her tarafta şantiye şefi biliyoz,kreştede o,tatil işi bizimde kulağımıza geldiydi, hulusi ile 5 vakit yaşarın belekte 7 yıldızlı otele gidecekleri hafta sonu tatiline başkanlarının gönderdiğini,çok başarılı sezon geçirmişler acayip bağış toplamışlar,acayip ava… toplayıp baş…..vermişler başkanlarıda onları başarılı operasyonlarını ödüllendirmek üzere beleğe göndermiş. hatta bugün uçağa binmişler de bunlarıbiliyonda ne açık açık konuşmuyon adalı. Nasıl adalısın be kardeşim. Adalı idrek dobra dobra konuşur bilmece bulmaca gibi muammalı yazma bidaha. Net ol korkma bişi olmaz. Olursa ben arkandayım. hadi bakalım daha net bilgiler bekliyoz senden bida.

 11. Cüşing yazdığı “Tabiatın sahillerin denizin balıkların kuşların herkese ait olduğunu,betonla doldurulamayacağını”yazısına inat ARKAS HOLDİNG sahibi l. Ar…s sahilleri beton hayvan heykelleri ile donattı ya. Sorararsan tabiatı,doğayı,denizi yokedince hayvan falan kalmayacak da gelecek nesillere bu hayvanların en azından şekillerinin nasıl olduğunu hatırlatmak maksadı ile koyduk derler.Arkasındanda lodos oldu sanat eserleri yok olmasın diye diplerine beton attık şimdi artık lodostan etkilenmiyo güzelce rıhtım yaptık,iskele yaptık, helikopter sahası yaptık derler. tabi arkasından da biz doldurduk denizi bize kiralayın keriz yerine koyarlar milleti. Bizde yine seyrederiz sonrada Çüşingin bu yazısına cevapta veremeyiz . Adam haklı eşşekler yönetsin bizi derken. Dört ayaklılar daha insaflı olur iki ayaklılardan en azından orası kesin. Bu arada tebrikler çüşing kardeş müthişti yorumun.

 12. Helal olsun Adalar Belediyesine Milleti şair yaptılar. Arkadaş valla Bekir Çoşkun’u severim takip ederimde artık adagazetesini takibe başladım. Maalesef ağlanacak haldeyiz sahillerimiz peşkeş çekiliyor,kimsenin çıtı çıkmıyorsa işte böyle adama giydirirler. Yani en azından ben bu şair çüşingten feyz aldım ve ayaklarım üzerinde yürümeyecem artık. sahilde çocukllar gibi emekleyerek dolaşan birisini görürseniz hah işte o benim. Yok yok A. Başkan öle yürümez o akülü araca biner buralar benden sorulur dercesine gerine gerine dolşır onu öğrendik.Bursasporun ünlü Timsah yürüyüşü ile emekleyerek yürüyecem. Biz suskun kaldıkça tepki göstermedikçe bunlar yazar,çizer iş yapar görünür zaman aşımına sokarlar. Birisi sorarsada biz yazdık cevap bekliyoruz efenim derler.Eşşekler yönetisn bizi daha iyi be hiçdeğilse art niyetleri yoktur. Dertleri akşam önlerine konacak bişr tutam saman ya başımızdakilerin dertleri nde sahiller beton altında,sokaklar kapatılmış,sahile inişler kaldırılmış resmen organize çalışıyorlar yahu

 13. Her yaz hafta sonu kınalıadaya gelir sahillerde sezlonçuların sezlonglarında yatar güneşlenir denize girer serinleriz.Kınalıada şezlongun en rahat olduğu ada. Büyükada da çok ölyle imkan yok. Zaten anlaşılan zenginler kıyıları yağmalamış beton yığını hale getirmişler. Hele resimlere bakınca büyükada olmuş türkbükü sahilleri. Hiç değilse kınalıada sahillerini betonlayıp yalılarına dahil etmemişler. Büyükada tam yağma olmuş yazık. Bu yağmayı yapanları,yaptıranları,göz yumanları üç kuruş para için sahilleri satanların Allah Belalarını versin diyorum. Denize girilecek yer bırakmamışlar sahil yağmacıları.inşsh kendi çocukları torunlarıda denize giremesinler,Bunlar PKK’dan daha fazla zarar veriyorlar geleceğimize

 14. Bunlar götürmeye gelmiş iş yapmaya değil. Hemde hamudu ile götürecekler. Zaten yazılardan belli. Bilirkişi diyecek diyecekte diyemiyor bunlar avantayı alıyorlar sonra başlarını başka yere çeviriyorlar,bir duvarı bile yarım asırdır yıkmıyorlar diye . İyide al işte sana bilirkişi raporu. Tarafsız ne varsa döktürmüş .Al işte bütün belgeler sıralı boşa yazıp çizmemişler. herbir maddesi belgeye dayandırılmış. Alalahaşkına helal süt emmiş birileri çıksında devletin gücünü göstersin. Yoksa develetin gücü hep garibanlaramı çalışıyor. Para babaları parayı bastırıp düdüğü çalıcaklar,her haltı yiyecekler,sahilleri biz resimlerden görecez onlar kapatıp sahillere köpeklerinide dikecekler sahile yaklaşsan üstüne köpeklerini salacaklar hemde iki ayaklı,dört ayaklı karışık olarak bizde seyredecez.Haykırıyoruz helel süt emmişlerrrrrrrrr nerdesiniz. ortaya çıkında şunları ibretlik hale getirin minnettar kalalım sizlere,kahramanımız olun diyelimki devlet bunları sıraya dizdi verdi cezalarını işte torunlarımıza anlatacağımız bir devlet memuru hikayesi olsun. . Hemde öyle bir hale gelsinler ki bu yağmacılarla onlara yol verip haram yiyen haramzadeler evlerinden dışarı değil cezaevini meskenleri olsun dışarıda çıkamasınlar.Haydi ya nolurrrrrrr bekliyor bütün adalılarrrrrr

 15. Şükrü bey mahmut boz sana takılmış kelepçe takılarak polis markajında hapishane yolu gözükmüş. Cezasını çeksinde sana başka takılanlarda oluyordur yaptığın şu haberlerden dolayı. Ne dersin yeni kelepçelenmeler sıradamı ? Bu gidişle Adalarda Mahnmut Boz gibi kelepçeletme furyasına başlatacaksınız pek çok kişiyi gibi gözüküyor. Cesaretli gazeteciliğiniz sayesinde bizleride uyandırdınız daha başka bakıyoruz artık olan bitene ve farkedememişiz olan biten yolsuzluğu. Hele bir duvar nedir ki 60 yıldır konu ediliyor eski sahipleri ölüyor yeni sahipleri neler neler yapıyor ve Belediye daha şunları eksik yaptınız onlarıda yapabilirsiniz biz sizi idare ederiz diyorlar adeta.Yol boşa kenarda duruyor yolun ağzınıda kapatın kimse girmesin,sahilinize kadar inipte sizleri rahatsız etmesinler,bu arada yoluda tepe tepe kullanındiyor, Ne karşılığı olduğu belli.Kahretsin halkın malını zenginlere 3 kuruşluk menfaat için peşkeş çekenlere,göz yumanlara,halkın hakkını korumayanlara. Niye o makama geldiler. Zenginlerin kanunsuz işlerini ortaya çıkartıp onları s.ğüş.emek içinmi yoksa onların foyalarını ortaya halkın sahillerden faydalanmasını sağlamak içinmi. Bence halkı düşünen yok c.bini düşünen çok. Hemde organize c.pci olmuş bunlar. Yazılar öle sölüyor.

 16. YA KARDEŞİM BENİM ZAMANIMDA DA BU GAZETE BELEDİYE HAKKINDA OLE ŞEYLER YAZARDİKİ YAZDIKLARI İLE BENİ BAŞKANLIKTAN ETTİ.ŞİMDİ SABAH İLK İŞİM ADAGAZETESİNİ AÇMAK OLUYOR.KEYİFLE KAHVALTIMI YAPARKEN SENİN İCRAATLARINLA İLGİLİ YAZILAN ÇİZİLENLERİ ÜZÜLEREK (ASLINDA SEVİNEREK) TAKİP EDİYORUM.ADAGAZETESİ İYİCE AZITTI ŞİMDİ İŞİ İYİCE İLERLETİP BİLİRKİŞİ ROPORUNU DA HABERİN ALTINA DAYIYOR.HABERDE SORU İŞARETİ BIRAKMIYOR.HERKES BİLİYOR Kİ ARTIK HABER DİBİNE KADAR DOĞRU.BİLİRKİŞİ RAPORLARIYLADA İSPATLANMIŞ.ARTIK KURTULUŞUN YOK KANKA.BİDAHAKİ DÖNEME SEN KÖŞEYE ÇEKİLİRSİN BEN GEÇERİM BAŞKANLIĞA.SEN BEN FARKETMEZ NASILSA KANKA.(BEN OLSAM DAHA İYİ TABİİ) HERKESCİKLER BİLİYO ZATEN HA SEN HA BEN DEMİ AMA.ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME BEN HAZIRLIK YAPACAMDA BENİM ESKİ DOSYALARIMI DA AÇAR DİYE KORKUYORUM ALLAH ÇARPSIN.ZATEN ADALILAR ÇARPTI YÜZÜME BAKIP SELAM VEREN YOK SOKAKLARDA.GAZİNODA Bİ ÇAY İÇİYORUM MASAMA GELEN BİR ÇAYCI. BİDAHA GELEN YİNE ÇAYCI ODA HESAP ALMAK İÇİN VALLA.ADALILAR TARAFINDAN AFOROS MUAMELESİ GÖRÜYORUN DA YANLIŞKLA ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM BİR BAŞKAN OLURSAM VALLAHİ,BİLLAHİ,TİLLAHİ SORACAM HESABINI CÜMLE ESNAF İLE ADALILARDAN.HA BİDE ESKİ YAZI İŞLERİ ALTIN KIZLARIMIZDAN FULYANIN ŞİFRESİ İLE LAPTOPU BENDE BELEYİYEYE GELEN GİDEN EVRAKLARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNDE OLMASI GEREKEN ŞİFRE İLE BİR BİR EVDEN TAKİP EDİYORUMDA BİDE MALİ HİZMELERİN ŞİFRESİNİ ALİM BİR ARADA KASA HAREKETLERİNİ GÖREYİM NELER OLUYOR HARCAMALAR NE OLUYOR NE GELİYOR NE GELMİYOR NEDEN GELMİYOR GELEN NEREYE GİDİYOR NİYE BU KADAR PARA BİRİKTİRİYON ŞEFİK KARDEŞİNE Bİ İŞMİ İHALE EDECEN O PARALARLA AYKUT MUTLU YA KREŞİ PASLADIĞIN GİBİ ONLARIDA ANLIK TAKİP EDEYİM KANKAA.HADİ KAL SAĞLICAKLA KANKA.AMAN DİKKAT EDESİN ADAGAZETESİNE SONUN BENİM GİBİ OLMAYA.SENİN DEVLETTE BENİM GİBİ ARKANDA YOK GİDERSİN TEPETAKLAK ALİMALLAH.

 17. Şükrü bey; sen gazetene Alo İhbar Hattı diye bir köşe açsan var ya süper olacak.Hiç boş kalmaz acayipte etkili olur.Gazetenize gönderilen evraklar İBB dahil bakanlıklara kadar gönderiliyordur bildiğim kadarıyla, kimsenin umursamadığı yoksa siz üşenmeden Bilrkişi Raporlarına kadar çıkarıp tüm rant tablosunu göz önüne seriyorsanız kimsenin başka yere şikayet edeceğini sanmıyorum. Etselerde işte hep zaman aşımına çalışacak şekilde yazılar,yazılar,yazılar vede yazılar yazılıyor ve sonuçta yapılması gerekenler yazılarda kalıyorama yapılmıyor.Kardeşim koskoca belediye başkanı olarak kaçak yasalara aykırıikaçaktır,yıkım kararı vardır diye kurumlar arası yazışmalar yapıyorsun da niye yıkım kararı olan yeri yıkmıyorsun.Ne avan.. alıyorsunuzda utanmadan YAIYA DÖKÜYORSUNUZ. Diğer kurumlarda aynı yolun yolcusu. Demiyor ki sen koskoca Belediye Başkanı olarak altını imzalayıp kaçak olduğunu bize bildirinceye kadar neden acaba bu denizden yaratılmış arsanın kiralanması acaba mümkün müdür diye yazı yazıp birde altına imza atıyorsunuz demezler.Cevaplarında ise kiralama talepli yazınızı bırakında orayı derhal yıkın başka ihsan istemez bide kiralama yazısı yazıp suç işleme ey belediye reisi demezler.Çünkü onlarda aynı yolun yolcusu da ondan. Eyyyy Adaların güzide savcıları hakimleri tüm güvencemiz sizlersiniz.Dizi filimlerde karadayı,kara para aşk ya boşverin dizileri zekeriya temizel gibi tüm adalet duygularımızı şüpheye düşüren etkenlerden arınmak istiyoruz.Allahaşkına makamı eline geçirip istedikleri gibi kendilerine yontanların cezalarını verinde vizdanlarımız rahatlasın.Feryadımızı duyunnnnnn

 18. *Eh Be Başkan..
  Duyarız ki sağa,sola dermişin yazılan,çizilenler Seref ve Haysiyetinle oynanmaktaymış diye. Eğerki yapılan haberler yanlış ise doğru söylersin ve gereğini adli makamlara hemen yaparsın. Yok eğer haberler doğru ise (haberler bilirkişi raporları ve ekindeki belgeler ile nerdeyse bir belgesel gibiyken) sen hem Adli makamlarla hem Adalılar ile hemde geleceğimiz ile oynarsın. Elbette bu çok geçmeden ortaya çıkacaktır.Bu ortaya çıkıncaya kadar “başına gelenlerden şikayet etme bunlar bir imtihandır, imtihan dediğin illa kağıt kalem ile olacak değildir”, yaptıkların,yapmadıkların emrin altındaki personele yaptırtmadıkların,senin bu böyle yapılsın diyemeyeceklerin için maşa olarak kulladığın yardımcıların vasıtasıyla yaptıkların yine aynı kişler vasıtası ile yaptırtmadıkların ile SINANIR!!!… Sence bu SINAMADAN geçmen mümkünmü dür.
  Sen bile inanmıyorsun değil mi?.
  Boşa mağduru oynama o halde.
  Yinede sana birkaç kelam edecem belki doğru yolu bulmanda yardımcı olur diye.

  *Eh Be Başkan..
  Bir Belediyenin güzelliği:::::: Ilçesindeki insanları mutlu edecek hizmetleri yapması kadardır…
  Bir Belediyenin güvenliği::::: :İlçesindeki insanların Belediye içinde kendilerini ne kadar güvende hissettikleri kadardır…
  Bir Belediyenin sevinci:::::::::::Yaptığı hizmetlerin İlçesindeki yaşayanlar tarafından takdir edilmesi kadardır.
  Bir Belediyenin zenginliği:::::İlçesinde yaşayanların cebinden topladığını vergilerinin yine ilçesinde yaşayanların daha refah yaşaması için yapacağı hizmetler için harcadığı kadardır…
  Bir Belediyenin anayasası::::: İlçesinde yaşayanlar arasında yasalar karşısında çifte standart yapmadan herkese eşit muamele yapması,TBMM’den geçen kanunların harfiyen uygulanması,kimseye yasalara aykırı taviz vermemesini dustur edindiği kadardır…
  Bunları uygulamayı başarabiliyorsan Eh be Başkan İlçende en SEVİLEN , SAYILAN ve en ŞEREFLİ HAYSİYETLİ Kişisin demektir..
  Bunları uygulamayı başarabiliyorsan Eh be Başkan Senin ŞEREF VE HAYSİYETİNİ KENDİ ŞEREF VE HAYSİYETİMİZ olarak göreceğimizi ,savunacağımızı bil. İşte asıl imtihandan geçiş budur.
  *Eh Be Başkan.. İNSAN,ne ederse kendine eder,Ama Sorarsan suçlusu ya HAYATTIR yada KADER.!’ Olur ya Adli olarak başına bir iş gelirde ceza alırsan sen sen ol sakın suçlu olarak KADER demeyesin Ey Başkan. Kader seni düşünemeyeceğin mevkiye getirdi. Akıllı,tamahkar,adil,alçak gönüllü, veasli görevin olan hizmet etmek ve gelecek kuşaklara daha güzel bir ilçe bırakmak için çalışman halinde suçlayacağın KADER bu defa seni ikinci,üçüncü kere aynı koltuğa taşıyacaktır. Bunuda aklından çıkartma başkan.
  *Eh Be Başkan.. “Ey Başkan, yazılan,çizilenler için edepsizlik yapıyorlar dermişin.
  “Edep nedir diye arar sorarsan bil ki; edep, ancak her edepsizin edepsizliğine sabır ve tahammül etmektir..”
  Gazetede çıkan ve başrolünde senin olduğun haberlere rağmen sabrımız ve tahammülümüz ne derece edepli olduğumuzun kanıtı olmuştur. Bir tek cümlesinin doğruluğundan bir an bile tereddüt etmediğimiz haberlere verdiğin tepki ortada iken Edeplerimizi teraziye koymaya bile gerek yoktur. Sizin edebinizin bize göre çok hafif olduğu aşikardır.
  *Eh Be Başkan.. Her Gördüğün Ata Sakın Deme Binektir. Sırrını Verme Dostuna, Bazıları Gevşektir. Altın Semerde Vursan Eşek Yine Eşektir…Kuyruk takımına altın semerde vursan, 7 yıldızlı otellerede göndersen fark yaratmıyor ve sırrını verdiğin dostun sırrını taşıyorsa mezara taşıyorsa nerde yanlış yaptığın ortada anla başkan.
  *Eh Be Başkan.. Körden Değil NANKÖRDEN, Yüzsüzden Değil, İKİ YÜZLÜDEN, Tipi Bozuktan Degil; AHLAKI Bozuktan Kork.!’ıda Yakınındaki bulunanlara bakılırsa senin korkularını anlamak mümkün değil ya neyse başkan. Onlardan korkmazsan bari Allahtan kork.
  *Eh Be Başkan.. Hayatta iki şeyden korkarım, bir ALLAH’tan bir de Allah’tan korkmayandan..! Sen neden korkarsın başkan?. Bende öyle düşünmüştüm başkan.
  *Eh Be Başkan.. Senin en kötü hikayeni, Sahte dostların yazıyor..Bunun bile farkında değilsin başkan.
  *Eh Be Başkan.. Cömertlik Olmayınca Malın, Vefâ Olmayınca Arkadaşlığın, SEVGİ Olmayınca Hayatın Bir “DEĞERİ” Olmaz…!!! Başkan cümle alem bilirki cebinde yaşar bir akrep elin cebine gitmez asla,şahittir çoğu kimse söylediğini Vefanın bir semt adı olduğunu ve ayrıca yakın çevrene yaptıklarınlada pekiştirirsin ,geriye kaldı bir sevgi onuda sana sormalı. Hayatın bir değeri olmadan yaşamayı Allah kimseye nasip etmesin deriz haketmeyene bile…
  *Eh Be Başkan.. Gözünden Akan Yaşları Sileceğine ; Akmasına Sebep Olanları sil,Hayatından !.. Yakışmıyor başkan yanlış kişilerle berabersin başkan, akıl hocaların ise komple yanlış. Böyle giderse yakında salya sümük dolaşacaksın
  *Eh Be Başkan.. Kiminle Gezdiğinize,Kimle Arkadaşlık Ettiğinize Dikkat Et..Çünkü Bülbül Güle,Karga Çöplüğe Götürür..Kargalardan uzak dur başkan. Şahsiyetinin çöplükte olması senin insiyatifinde ama makamın saygınlığını çöplüğe götüremezsin ona göre.
  *Eh Be Başkan.. İsteyen yanımızda, istemeyen yolundadır.. Yüreklerde ünlem, akıllarda soru işaretiyiz.. Anlayana çok, anlamayana az geliriz.. Bizim hiçbir kaybımız olmaz.. İsteyen yanımızda, istemeyen yolundadır.. Dikkatimizi çekmez kimse, Biz dikkat çekeriz yanlış işlerde.. Kalbimizde bikaç kişinin adı var; Kiminin altı çizili, Kiminin üstü..!!… Yaparsan kanunlara uygun işler olursun gönlümüzde yoksa bulursun bizle beraber adaleti tepende.

 19. Büyükada da kaçak inşaat lar yapılmaya başlanmıştır. Yakında Nizam caddesi açelya sokak no 9 da bulunan 2.5 dönüm boş arsaya evler ve havuz yapılacakmış.Atilla Aytaç çok üzerine düşüyor arsanın kimbilir ne kadar yolunu buldular, yakında çıkar. .

 20. Büyükada Yörükali ve prenses plajından sonra doğal kumluk ve plaj alanı birilerine kiraya verilmiş olduğunu biliyorduk. Şimdi de barakalar yapılıp kumsal alanı şezlonglar için makinelere düzeltilip doğasını bozmaya devam ediyorlar. Ayrıca iskeleler artmış. Yuh artık… Oysa o bölge hiçbir yapılaşma yapılmadan doğal haliyle adalılaran denize girebileceği yerlerden biriydi. Orman işletmesi ve İBB göz yumması ve birilerinin kazanması için bu yerleri bozmaya kimin hakkı var.. Buna dur diyebilecek bir kuruluş yok mu. Adalar belediyesine bildiksek gidip bakmadan biz karışamayız o bölge bizim yetki alanımızda değil diyecek kadar aciz ve işlere karışmadan zaman geçiren bir yönetim şeklinde…Yani Adaların her tarafını işgal edilmesini göz yuman tüm kişi ve kuruluşları kınıyorum. Yazık ettiler…

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*