Büyükada’daki Kaçak İskele’nin İnşaatı’na Son Sürat Devam!!!!!!

İle paylaş:


Sayın okuyucular,

Belediye Meclis Üyesi Sn. Oktay ALTIN tarafından Ağustos ayında verilen, daha sonra Kasım Ayı meclis toplantısında soru önergelerinin yanıtlanmadığı gerekçesi ile söz alarak soruların yanıtlanmasını ısrarla talep edilen konulardan birini hatırlatarak haberimize başlıyoruz.

Sn Oktay ALTIN’ ın soru önergesinin ardından durdurulan, planlara aykırı, izinsiz, kıyı kanununa açıkça aykırı olan yük iskelesi, çok çalışkan kişilerce gece tamamlanmaya başlanmıştır. Bu çalışmalara ilişkin 23 Kasım 2011 Çarşamba sabahı saat 07.00 saatlerinde çekilen fotoğraflar  görülmektedir.

Anlaşılacağı üzere gece boyunca devam eden inşaat faaliyeti ile birileri bir şeyleri oldu bittiye getirmek niyetindedir. Ardından Kim Sorumlu? Sorusunu daha önce yaşadığımız Kınalıada, Burgazada örneklerdeki gibi soracağız, ancak kimse sorumluluğu kabul etmeyip, kafaları karıştırmaya yönelik açıklamalara devam edeceklerdir.

Aslında cevap çok açık olup, İstanbul İmar Yönetmeliği yetki paylaşımını tarif etmektedir. İBB nin tartışılmaz bir denetim yetkisi bulunmaktadır.

Sayın Adalılar, kamu kurumları yasa tanımaz, yetkilerini kullanıp takipçi olmaz ise yönetimlerine ne kadar güvenebiliriz?

Hakkaniyet duygumuzu yok eden bu uygulamalar ile güven duygumuz yok edilmekte, saygı ve sevgi esasına dayalı adalılık bilincimize saldırılmaktadır.

Kamu Hizmetinde görev başında olanlar, şu anda sorumluluklarını yüklenerek, açıkça kaçak olan iskele inşasın müsaade edenleri ve uygulamayı yapanların tespiti ile yasalar önünde hesap vermelerini sağlamak durumundadırlar.

Bu vazifenizi yerine getirmeniz vicdanlarımızın rahatlaması ve örnek teşkil etmesi bakımından Adalıların beklentisi olacaktır.

Soru Önergesi,

Büyükada sahil kesiminde halen Mavi Marmara Kooperatifi tarafından kullanılmakta olan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından adı geçen kooperatife kiralandığı ifade edilen bir iskele mevcuttur. Bu iskele kısa zaman öncesi seyir terası halinde küçük bir alan iken,önce iskele olarak tadil edilmiş,şimdilerde ise yaz başında yapılan faaliyetlerle,üzerinde bir de gündüz kondu sıfatını yakıştırdığım bir yapı ile faaliyet gösterilmektedir.

Bu alan kiralandığında üzerinde yapı olmaması ve alan büyüklüğü itibarıyla,bu günkü halinden 7 kat küçük olması nedeniyle o zamandaki rayiç değere sahip iken,şu anda bu koşullar değişmiştir.Bu nedenle kira şartlarının yapıldığı durum göz önünde tutulduğunda alan içi kamu gelirinde eksiklik durumunun ortaya çıktığı aşikardır.

BU AÇIKLAMALAR DOĞRULTUSUNDA;

1.  Bu alanda yaz başında yapılan inşa faaliyetleri için Adalar Belediye Başkanlığının onarım işine dair bir tabela asılmıştır. Bu onarım işi için verilen iznin yasal mesnedi nedir? Onarım için verilen izinle iskelenin 7 kat büyütülmesine göz yumulmasının nedeni nedir?

2.  Bu iskele üzerinde yapılan yapıya kim tarafından, hangi yasal sürece istinaden izin verilmiştir?

3.  Kıyı kanununa göre bu tür alanlarda 1/1000 lik koruma uygulama planlarında yer verilmesi ve Bayındır Bakanlığı tarafından onanması gereken iskele inşasının yasal olduğunu ifade edebilir misiniz? Ayrıca iskele ile yük iskelesi arasında inşa edilen iskele de aynı yasal duruma uygun mudur?

4.  Adalarda iskele enflasyonu yaşandığını açıkça izlerken ve şehir hatları iskelesi atıl durumda iken ilave iskeleler yapılmasında kamu yararı görüyor musunuz? Şehir hatları iskelesinin etkin kullanımı için kurumsal girişimlerde bulunulmuş mudur?

5.  Kiralama bedelinin yeni oluşan fazla yapılaşma ile artması gerektiğini, kamu gelirleri açısından kiralama bedelinin  de bu gelişmelere bağlı olarak yükseltilmesini kiralayan kuruma bildirecek misiniz?

6.  Kıyılara yapılan her yapı,her iskele ile adalıların deniz görünümünden görsel,fiziksel bir şeylerin kopartıldığını görebiliyor musunuz?

Adalı hemşerilerimiz adına sorduğum soruların cevaplarının Belediye Başkanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması maksadıyla önergemin başkanlık makamına havale edilmesini arz ederim.

 

Oktay ALTIN

Adalar Belediyesi Meclis Üyesi

 

Haber

Şükrü Abanoz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*