CHP tüzüğü TBMM adayları ve Siyasi Partiler kanunu

chp-il-baskanlarinin-bugunku-basin-aciklamasi-sessiz-devrim-23095CHP tüzüğü TBMM adayları ve Siyasi Partiler kanunu,chpnin-dikenli-gulu,CHP Parti Meclisi seçimi sonuçları belli oldu

İle paylaş:


CHP tüzüğü TBMM adayları ve Siyasi Partiler kanunu,chpnin-dikenli-gulu,CHP Parti Meclisi seçimi sonuçları belli oldu
CHP TÜZÜĞÜ TBMM ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLARIN BELİRLENMESİ
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik.
Madde-58
A. Yöntemler: (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
TBMM üyeliği için adayların belirlenmesinde yöntemler,
önseçim, aday yoklaması ve merkez yoklamasıdır. Önseçim ve aday yoklaması, öncelikli yöntemlerdir.
B. Yöntemlerin belirlenmesi: (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
Aday saptamada hangi seçim çevresinde hangi yöntemin uygulanacağına Parti Meclisi karar verir. Parti Meclisi, önseçim veya aday yoklaması yapılan bir seçim çevresindeki aday listesinde, merkez adaylığı için Siyasi Partiler Kanunu’ndaki ilkelere göre yeteri kadar sıra ayırabilir.
C. Yöntemlerin uygulanması: (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
1. Önseçim, partiye yazılı üyelerin katılımı ile yapılır.
2. Aday yoklaması partide belli görevlere seçilmiş olan delegelerin katılımı ile yapılır.
3. Merkez yoklamasında adaylar Parti Meclisince saptanır.
4. Önseçim veya aday yoklaması yargı yönetimi ve denetiminde yapılır.
5. Merkez yoklaması yöntemi uygulanarak belirlenecek adayların toplam sayısı, Genel Merkezce Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına sunulan Partinin gösterdiği milletvekili adaylarının yüzde on beşinden fazla olamaz. Partinin son genel seçimlerde yüzde onundan az oy aldığı seçim
çevrelerinden gösterilen toplam milletvekili aday sayısı bu orana göre hesaplanan milletvekili aday sayısına dahil değildir.
6. Önseçim veya aday yoklamasına katılanlar, merkez adaylığı için başvuramazlar.
7. Parti Meclisi, adayları belirlerken, kadınların, gençlerin ve engellilerin TBMM’de temsiline özen gösterir. (5-6 Eylül 2014 tarihli 18. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
8. Aday belirlenmesinde merkez yoklaması yapılmasına karar verilen yerlerde, eğilim yoklaması yöntemleri kullanılabilir.
(5-6 Eylül 2014 tarihli 18. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
D. Yönetmelikle düzenlenecek hususlar: (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
Aday belirlemede uygulanacak yöntemlerle ilgili diğer hususlar ve aday yoklamasında oy kullanacakların nasıl belirleneceği yönetmelikle düzenlenir.
SİYASİ PARTİLER KANUNU
Madde 37 – (Değişik: 28/3/1986 – 3270/9 md.)
 Siyasi partiler, milletvekilliği genel veya ara seçimlerinde, adaylık için müracaat eden ve adaylığı uygun bulunanlar arasından, adayların tespitini; serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasları çerçevesinde, tüzüklerinde belirleyecekleri usul ve esaslardan herhangi biri veya birkaçı ile yapabilirler.
 (Ek: 31/7/1998 – 4381/7 md.) Siyasi partiler, ön seçim ya da aday yoklaması yaptıkları seçim çevrelerinde, toplam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının % 5’ini aşmamak üzere, ilini, seçim çevresini, aday listesindeki sırasını, ön seçim veya aday yoklaması tarihinden en az on gün önce Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek koşuluyla merkez adayı gösterebilirler. Ön seçim ya da aday yoklaması yapılmayan yerlerde, siyasi partilerin merkez yoklaması veya diğer usullerden biri veya bir kaçı ile aday belirleme yetkileri saklıdır.
 (…)(1), partilerin tüzüklerinde gösterilen merkez yoklaması dışındaki parti aday seçimleri seçim kurullarının yönetim ve denetimi altında yapılır.
Partilerin tüzüklerinde herhangi bir seçim çevresinde bütün üyelerin iştiraki ile yapacakları ön seçimde bu Kanunun ön seçimlerle ilgili hükümleri uygulanır.  Aday tespitinin yapılacağı gün, Yüksek Seçim Kurulu tarafından genel seçimlerden en az yetmişbeş gün önceki bir tarih olarak belirlenip ilan edilir. Seçime katılacak bütün siyasi partilerin tüzüklerindeki usullere göre il ve ilçelerde yapacakları aday tespitleri bütün yurtta aynı günde yapılır.Genel seçimler için kabul edilen seçim çevresi, aday tespiti için de esas alınır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*