logo

sex izle rokettube cialis hap viagra krem rokettube kuvvet macunu recep tayyip erdoğan kimdir? Kimdir sevişmeli porno

18 Şubat 2016

CHP’li Adalar Belediye Başkanlarına ZİMMET!

chpli-adalar-belediye-baskanlarina-zimmet

CHP’li Adalar Belediye Başkanlarına ZİMMET!

Sayın Adalılar; oylarımız ile Adalar Belediyesi’nin başına getirdiklerimiz maalesef koltuğa oturur oturmaz kendi havarilerini çevrelerine yerleştirmenin peşine düşmeleri ile zaten düşük bütçe ile boğuşan Adalar Belediyesi’ni daha borçlu hale getirmişler ve her yıl bankalardan alınan krediler ile memur ve işçilerin maaşlarını dağıtmaya çalışmaktadırlar.

Belediyeyi hemşehrilerinin, yağcılarının arpalığı yaptıkları yetmezmiş gibi eski ve yeni CHP’li belediye başkanları adalı memurları işe yaramaz deyip kızağa çekmişler ve Adalar dışından getirdikleri hangi vasıflarından dolayı olduğu belli olmayan yüksek ücretli danışmanları, başkan yardımcıları, mühendisler ve teknikerler getirerek özellikle belediyenin icracı müdürlüklerine koymuşlardır.

Peki, seçilmiş olan belediye başkanlarının bu memur kıyımındaki amaçları nedir?

Neden belediye başkanları mazbatalarını alır almaz ilk icraatları bir önceki dönemin memurlarını kızağa çekerek onları bankamatik memuru yapıp ve dışarıdan memur getirmektedirler? Belediyeler şeffaflıkla yönetilecek ise var olan memurun yerine başka bir memurlar getirmenin yeni belediye başkanına ne faydası vardır? Ya da o görevdeki eski memurların halkın oyları ile seçilmiş yeni belediye başkanına ne zararları vardır? Bu nasıl bir anlayıştır ki her seçimde belediyedeki bir önceki dönemin memurları kızağa çekilip dışarıdan memurlar getirilir? Eski memurlar hakkında şaibe mi vardır da kızağa çekilirken başka belediyelerden şaibesiz, tertemiz, sıfır km de memurlar mı getirilmektedir?

Getirilen memurlar pırıl pırıl dır da kızağa çekilenler hırsız mıdır?

Üstelik belediyenin kuruluşu olan Adalar Sosyal Hizmetler San. Ve Tic. Anonim Şirketi’nin başına Kadıköy Belediyesi’nden getirilen Hulusi Şenocak’ın ihale işlerinden 5 ay mahkumiyet cezası aldığı, Yaşar Kıroğlu’nun yine Küçük Çekmece Belediyesi’ndeki icraatlarından dolayı yargılandığı düşünülürse getirilenlerin yanında kızağa çekilen adalı memurlar gelen  memurlara kıyasla piripaktır. En azından mahkûmiyetleri yoktur. Peki, adalı memur istenmemesi nedendir derseniz bizce belediyenin şeffaflığı istenmediğinden olsa gerek diye düşünmekteyiz. Şeffaflık her seçimde bolca vaatlerin arasına sıkıştırılan ama işin gerçeği bu kelimenin kolayca ağızdan çıktığı gibi uygulanmasının işlerine gelmemesinden kaynaklanmasındandır.  Adalar Belediyesi, meclis ve encümen kararlarını dahi nasıl kapalı anlaşılmaz hale getiririz de belediye içindeki uygulamalarımızı dışarıdan hiç kimse anlamasın mantığı üzerine kafa yormakta oluşları ile ünlenmiştir. 5393 S.K Belediye Yasası’nda alınan meclis, encümen, bütçe, kesin hesap, hukuk komisyonları kararlarının 3 gün içerisinde halkın bilgilendirilmesinin yapılması zorunlu olmasına rağmen konu başlıkları şeklinde içeriğinin ne olduğu anlamak için falcı/müneccim olmak gereken, karar başlıklarını belediye web sitesinde yayınlamak ile bu görevlerini yerine getirdiklerini zannetmektedirler. Şeffaflık bu ise genel başkanlarına seçimlerdeki bizzat kendi vaatlerinin en başındaki her belediyemiz şeffaf olacak sözünü tekrar Sayın Kılıçdaroğlu’na hatırlatmak, CHP’li diğer belediyeleri bilemeyiz ama Adalar Belediyesi’nin karanlıkta kaldığını söylemek gerekmektedir.

Ama ne hikmet ise Adalar’da gelen belediye başkanı da, giden belediye başkanı da aynı tarzda, halkı bilgilenmesini umursamaz davranışları ile Adalar halkı, belediyelerinin hizmetlerinden ve gidişatından haberdar sahibi olamamaları ile sanırız Türkiye’nin en şansız ilçesi olmaktadır.

Acaba adalı memurların belediyede olan bitenleri haber taşıyıcı, posta elamanı gibi adalılara ileteceklerini mi düşünmektedirler?  Öylede olsa belediyecilik şeffaflık değil midir? Belediyedeki her haber halkı ilgilendiren gizli olması mümkün olmayan haberdir. Belediyedeki tek gizli kalması gereken haber ihale yaklaşık maliyetleridir. Bunun dışında hiçbir bilgi gizli olamaz. Her komisyon raporunun 5393 sayılı yasaya göre 3 gün içerisinde halkın bilgisine yayın zorunluluğu bu yüzdendir.

Adalar İlçesi özelliği nedeni ile ulaşımın deniz vasıtaları ile olmasından ve kışın hava muhalefetinin Adaları daha sert etkilemesinden, 20. Yüzyılda hala ulaşımın motorlar ile yapılıyor olunmasından ve İstanbul ilinin en küçük ilçesi olma özelliği ile sosyal imkânlarının daha kısıtlı olması nedenlerinden dolayı memurlar için Adalar’da görev yapmak çok tercih edilen bir yer değildir.

Ancak, Adalar Belediyesi’nde çalışan adalı memurlar için tüm bu olumsuz şartlar onların evlerinden çalışma yerlerine yürüme mesafesindeki bir belediyede görev yapma ayrıcalığını olması nedeni ile Adalar Belediyesi’nde severek, gönüllü çalışmalarının baş sebebi olmaktadır.

Şimdi gelelim adalı memurların Adalar Belediyesi’nde neden çalıştırılmak istenmediğine.

Siyasiler, seçimlerden önce adalı memurların evlerine kadar gidip olanca şirinliklerini kullanıp belki de bu memurların annelerinin veya babalarının ellerini öperek oylarına talip olmuşlardır. Bu oy kapma ziyaretlerinde belediyedeki görevli adalı memurlara bir takım sözler, bir takım vaatler  vermiş olabilirler. Ama mazbatayı alır almaz ilk harcadıkları da yine öncelikle adalı memurların olması ve dışarıdan ithal memur transferleri üzerine bu ikiyüzlülüğü deşifre etmek için yazımıza başlamışken araştırmaları derinleştirdiğimiz de  memur kıyımının ardındaki gerçeğin  büyük bir ZİMMET olduğu gördük.

Hem de bu ZİMMET yılların birikimi ile katlanarak, her yıl üstüne daha fazla KAMU ZARARI koyarak ortaya çıkmakta olup halende devam etmektedir.

Başlıksız-2

Nasıl mı?

AYAN BEYAN KAMU ZARARI,

2009 yılından 2015 yılına kadar Adalar Belediyesi’nin gerçekleşen kesin hesapları incelendiğinde 5393 S.K Belediye Yasası –  Belediye Teşkilatı – Madde 49 göre CHP’li eskisi ve devam eden Adalar Belediye Başkanları’na ZİMMET çıkması gazetemize göre kesindir.

2009-2015 yılları arasındaki personel giderlerini irdeleyecek olursak KAMU ZARARI kolayca görülmektedir. 

1580 sayılı Kanunun 117. nci Maddesinin 16. ncı Fıkrasına ve Bütçe Kanunu’nun 37. Maddesi’ne göre belediyelerin gider bütçelerine konulan 100 harcama kalemindeki personel giderlerinin toplamı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarın % 30’unu GEÇEMEZ demektedir. 

5393 S.K Belediye Yasası –  Belediye Teşkilat – Madde 49 – Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000’in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz.

Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Denmektedir.

Geçici Madde 2 –  Bu kanunun yayımı tarihinde personel giderlerine ilişkin olarak 49 uncu Madde de belirtilen oranları aşmış olan belediyelerde bu oranların altına inilinceye kadar, boş kadro ve pozisyon bulunması ve bütçe imkanlarının yeterli olması kaydıyla 1.1.2005 tarihinde mevcut memur ve sözleşmeli personel sayısının yüzde onunu geçmemek üzere İçişleri Bakanlığı’nca zorunlu hallere münhasır olacak şekilde verilecek izin dışında ilave personel istihdam edilemez. Denmektedir.

Aşağıda 2009 yılından 2014 yılına kadar olan tutarlar Adalar Belediyesi Meclisi’nce onaylı bütçe kesin hesaplarından alınmıştır.  2015 yılının kesin hesabı Nisan ayında meclise onaylanmak üzere getirileceği için 2015 yılı ile ilgili geliri hesaplamak için 5393 S.K’nun 49.Md. göre 2014 yılı bütçesinin gerçekleşen gelirinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen 2015 yılı için yeniden değerleme katsayısı olan 5,58 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar alınmıştır. Personel giderleri ise tahmini bütçe değerlerinden alınacak ve aşılamayacak oran olan personel giderleri/ bütçe gelirleri <max % 30 oranını tahkik edilmiş ve yıllara göre KAMU ZARARLARI ortaya çıkarılmıştır.

Ekran Alıntısı-1

Çizelgeyi tıklayarak büyütebilirsiniz

 

Söz konusu Kamu Zararı Tespit Çizelgesinde 2015 yılı Bütçe Gelir Tutarı için tablodaki 2014 yılı kesinleşmiş bütçe geliri olan 20.433.924,32.-TL X 1,0558 = 21.574.137,30.- TL 2015 yılının gerçekleşmesi muhtemel bütçe geliri olarak alınmış olup personel giderleri ve personel SGK giderleri ise fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde izleyen iki yıldan 2015 Yılı Bütçe Teklifinden alınan değerlerdir.  Her ne kadar 2015 Yılı Bütçe Kesin Hesabı daha yapılmamış yada yapılmak üzereyse de 2015 yılı bittiği için personel giderleri ve bütçe gelirleri kesin belli durumda olup soruşturma kapsamında net rakamlar tabloda yerine konularak 2015 yılı için daha kesin/net KAMU ZARARI ortaya çıkacaktır.

Ancak 2009 yılından 2014 yılı dahil KAMU ZARARLARI tartışılmasız tutarlardır. 2015 yılı yeniden değerlendirme katsayı oranı resmi olarak yayınlanmış oran olan  %5,58 olarak alınmıştır.

2009-2013 yılları arası beş sene Adalar Belediyesi Belediye Başkanı olarak görev yapan M.Farsakoğlu döneminde belediyede 40’a yakın sözleşmeli personel çalıştığı, pek çok Adana Osmaniyelinin çeşitli vasıflardaki elemanın belediyenin stratejik önemli her biriminde Resmi/Gayri Resmi görev yaptığı daha sonrada sözleşmeli olan bu personellerin memur yapılarak belediyenin kadrosuna dahil edilerek Adalar Belediyesi’ne ağır personel yükü oluşturduğu bilinmektedir. Adalar Belediyesi’ni 5393 sayılı yasaya aykırı/keyfi olarak memur bolluğuna sokan, hemşericilik yapan Dr. M. Farsakoğlu döneminde ki Kamu zararı toplam olarak 14.188.691,69.- TL olmuştur.

chpli-belediye-baskanlarina-zimmet-belgeler-30536

Adalar Belediyesi’nde bu kadar memur fazlalığı varken ikinci dönem yine CHP’li başkan olan Atilla Aytaç da aynı şekilde adalı memurları kenara koymuş olup, adalı memurları bankamatik memuru denilen pozisyona sokmuş ve yine çeşitli belediyelerden getirdiği personeller ile Adalar Belediyesi’nin kabarık olan kadrosunu daha da kabarık hale getirecek memur alımları yapmış ve toplam da 8.138.254,04.- TL Kamu zararına sebep olduğu görülmektedir. 2016 yılı Kamu zararı devam etmektedir.

Kanun maddesi açık olup özellikle 2009 yılından 2016 yılı bugüne kadar görevde olan belediye başkanları belediyedeki mevcut memurlar ile belediye hizmetlerini sürdürmeleri yerine belediyeyi kapalı kutu haline getirmek için olsa gerek göreve başlar başlamaz kendi hemşehrilerini, kendi memurlarını dışarıdan getirerek veya sözleşmeli memurları çalıştırarak, sözleşmeli memurları belediyenin personel yükü yetmiyormuş gibi onları da memur yaparak artırmışlar ve belediye içinde bir sürü iş yapmayan memurların doluşmasına ve belediyenin kaynaklarının israf edilmesine neden olmuşlardır.

adalar-belediyesi-2013-yili-kesin-hesabi-30563

2009-2015 yılları arası görevde olan belediye başkanları toplam 22.326.945,73.-TL Kamu Zararı oluşturmuşlardır.

Bu tutar 2015 yılı Adalar Belediyesi’nin toplayacağı Vergi Gelirleri, Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağışlar ve Yardımlar, Diğer Gelirler, Sermaye Gelirleri kısaca halkın anlayacağı şekilde Vergi, Resim, Harç, İller Bankası Payları, İBB payları, Resmi/Gayri resmi bağışlar toplamından büyüktür.

Her yıl Gerçek Gelir Bütçesi’ne göre personel giderleri max %30 oranının çok çok üstünde olmasına rağmen bütçe cetvellerinde  “GEÇMEMEKTEDİR” diye not düşülmekte ve bakanlık dahil devletin onaylayan her kademesi yalan beyanlarla kandırılmaktadır.

Gerçekleşen personel giderlerinin tutarı ile o yılın gerçekleşen bütçe gelir tahsilat rakamları oranlandığında 2009 yılında oran %46, 2010 yılında oran %57, 2011 yılında oran %55 olduğu, 2012 yılında oran % 46, 2013 yılında oran % 40, 2014 yılında oran % 52, 2015 yılında oran % 49 olduğu görülecektir.

Ayrıca bu orana hizmet işlerinde belediye adına çalışan çaycılar, fotokopiciler, temizlik personeli, demirciler, boyacılar, motor ustaları hatta mühendis, avukatlar da dahil değildir.

Hizmet işleri vasıtasıyla belediye içinde çalışanların sayısı en az belediyedeki kadrolu işçilerin sayısı kadar olmakta oluşu da ayrı bir handikaptır.

Reel olarak belediye içindeki bu personelinde dahil olması halinde bütçe gelirlerinin neredeyse tamamı personel giderlerine gitmekte Adalar Belediyesi İlçesindeki yapması gereken yatırımları yapamamaktadır.

Başlıksız-1

Aylık ve İşçi Ücretlerinin Oranı:

Madde 37 – 1580 sayılı Kanunun 117 nci maddesinin 16 nci fıkrasına göre belediyelerin gider bütçelerine konulan 100 harcama kalemindeki personel giderlerinin toplamı, gelir bütçesine konulan gelir toplamının % 30’unu geçerse Bakanlıktan onay alınması zorunludur.

Gelir ve Gider Bütçesini Oluşturan Cetveller:

Madde 38 – Belediyelerin, program bütçe esasına göre düzenledikleri bütçeler aşağıda yazılı cetvellerde oluşur

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KANUN Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine göre ihdas edilen, (K-I) kadro cetveli. (Örnek: 2/K-I)

8 – 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesine göre ihdas edilen (K-2) sürekli işçi kadro cetveli. (Örnek: 2/K-2)

Dolayısıyla 2009’dan 2015’e kadar olan gelir bütçelerini gerçeğe aykırı, aldatıcı şekilde değiştirip, gerçeğe aykırı bütçeler düzenlenmiş ve bu tahmini bütçeler meclis üyelerince de onaylanarak İçişleri Bakanlığı’na gönderilmiş bakanlık bu yanlışlıklara alet edilmiştir.

Ayrıca 2010 yılından itibaren 1580 Sayılı Kanunun 117 nci Maddesinin 16 nci Fıkrasına ve Bütçe Kanunu’nun 37. Maddesine göre belediyelerin gider bütçelerine konulan 100 harcama kalemindeki personel giderlerinin toplamı, gelir bütçesine konulan gelir toplamının % 30’unu geçerse bakanlıktan onay alınması zorunlu olan kanun maddesini uygulamaktan ve bakanlığın belediyeye uygulayacağı müeyyideden kasıtlı olarak kaçınmışlardır.

2009 yılından beri Adalar Belediyesi bütçesini hazırlayan belediye üst yöneticileri ve mali hizmetler müdürlerinin tek kriterleri personel giderlerinin tahmini kâğıt üzerinde bütçedeki Max olan % 30 oranının getirebilmek için gelir bütçelerini gerçekleşmesi mümkün olmayan iki katı tutarındaki rakamlar yazmak olmuş.

Adalar Belediyesi’nin yıllara göre Tahmini Bütçeleri hazırlanırken en kolay belli olacak kalem Personel giderleri kalemidir. Çünkü belediye de çalışan tüm personel bordrolarda kayıtlı olup artması da eksilmesi de ön görüler içinde kalacağı için gerçekleşen en son yıl personel giderlerinin ücret artışlarındaki fark üstüne konulduğunda bir yıl sonraki tahmini bütçedeki personel gideri kesin tutara yakın ortadadır. Aslında tahmini bütçe geliri de en son yıl gerçekleşen bütçe gelirinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı ile ortaya çıkan tutarda kesin tahmini bütçe rakamını bulmak çok basittir.

Peki, Adalar Belediyesi neden tahmini bütçe geliri tutarını her yıl iki katını bütçe tahminlerine koymaktadır.  

            2009 yılından 2015 yılına kadar tahmini bütçe gelir tutarlarının bütçe kesin hesaplarında gerçekleşme oranları % 50 olarak görülmektedir.

Peki, her senede tahmini bütçe gelirleri yanlış olarak mı hesaplanabilir mi?

Öyle ya tahmini bütçeyi hazırlayan belediye üst yöneticisi ve mali hizmetler müdürü diyelim ki 2009 yılında tahmini bütçe gelirini olması gerekenden iki kat fazla hesaplamalara dahil ederek yanlışlık yaptılarsa bir sene sonra bütçe kesin hesabı meclisten onaylandığında bu yanlışlığı fark edip gelecek yıllarda aynı yanlışlığı düzeltmeleri gerekmekteyken yada bu kabul edilmez tahmini hesaplama yanlışlığını kendileri fark etmezse de hem tahmini bütçeye hem de bütçe kesin hesabına onay veren meclis üyeleri tarafından hemen ikaz edilip kendilerinin bu yanlışlığa ortak edilmemesini ikaz etmeleri, hukuki sonuçlarından sorumluluğa alet edilmemelerini makamdan talep etmeleri gerekmez miydi?

Üstelik çoğu yıllar tahmini bütçe gerçekleşme oranı %50’nin bile altına düşmektedir. Bu kadar kolay hesaplanacak bir matematik işlemini belediyelerin üst yöneticileri ve onlara bağlı olarak hazırlayan mali hizmetler müdürleri bu hesapları yapamayacak kadar acizdirler mi?

            Gazetenizce bu acizlikten yapılmamaktadır.  Bütçedeki bu alengirli işlem bilerek, isteyerek, taammüden yapılmaktadır. Adalar Belediyesi CHP’li belediye başkanları zamanında Adana Osmaniyeli olduğu bilinen Dr.M. Farsakoğlu ve şimdiki Trabzonlu olduğu bilinen Atilla Aytaç seçildikleri ilçenin belediyesinde çalışan ADA YERLİSİ MEMURLARA, İŞÇİLERE, PERSONELE bakış açıları adalı personeli belediye dışına haber taşıyan, dedikodu yapan, güvenilmez adeta belediye haini olarak gördüklerinden olsa gerek adalı memur istemediklerini, yakın çevrelerine kendilerini yapılan kanunsuzlukları gizleyecek, sadakatli hemşehrilerini koymaya çalışmalarından dolayı her gelen başkan çevre ahalisi ve tanıdıklarını belediyeye aldırmıştır.

Sonra bu ayrıcalıklı sadakatli, imtiyazlı, ağzı sıkı personeller belediyeye gelir gelmez kilit mevkilerde iş başı yapmışlar ve bir şekilde önce hizmet işlerinden maaşları ödenecek şekilde çalıştırmışlar ve daha sonra sözleşmeli ve en sonunda sözleşmelilerin memur olabileceği ile ilgili kanun çıkması ile birlikte memur olarak Adalar Belediyesi’nin personel ordusunun arasına katarak personel giderlerini arttırmışlar belediyenin personel maaşı ödemekten hizmet yapacak parasının kalmamasına neden olmuşlardır.

Adalar Belediyesi’ne her gelen belediye başkanı aldıkları personellerden dolayı bu gidiş ile 3-5 sene içerisinde bütçe gelirlerinin %100’nü yani tamamını belediye personellerine ödemek zorunda kalacağı için Adalar Belediyesi’nin varlık nedeni olan ilçesinde yaşayanlara hizmet kalkacak topladığı bütçe gelirlerini maaşlara yatırmaktan başka vasfı kalmayacaktır.

İşte bu tehlikeli gidişata engel olmak için kanun koyucu 5393 S.K.’nun 49.Md. de Belediye başkanlarına müeyyide koymuştur.

Bu seferde kanunun bu maddesini aşmak içinde sistem geliştirmişler ve tahmini bütçe hazırlanırken gelir bütçesine göre personel giderleri max %30 oranının çok çok üstünde olmasına rağmen bütçe cetvellerinde  “GEÇMEMEKTEDİR” diye not düşülmekte ve bakanlık dahil devletin onaylayan her kademesine yalan beyan yapılmaktadır.

Belediyeleri denetlemeye gelen müfettişlerde bu suça ortak olmaktadır. Gelen müfettişler bütçenin hazırlanışının kanunlara aykırı olduğu görmelerine rağmen yuvarlak kelimeler ile “her ne kadar personel giderlerinin bütçe gelirlerine oranı %30 oranının geçiyor ise de personel hizmet muhasebeleştirilmesinin doğru yapıldığı gözlemlenmiştir” diyerek geçiştirmekte ve suç işlemektedirler.

Müfettişlerin belediyelerdeki muhasebeleştirilmenin doğru yapılmasından ziyade konusu suç olan işlemlerin varlıklarını ortaya çıkartmak ve ilgili makamlara suç duyurusunu yapmaktır. Adalar Belediyesi’ne her gelen müfettiş belediye başkanlarına zimmet çıkacak söz konusu suçları görmezden gelmeleri ile suça ortak olmakta ve müfettişlik görevlerini gereği gibi yapmamalarından dolayı belediyenin her yıl hantallaşmasına, ne yaptığı belli olmayan personeller ile dolmasına, kızağa çekilen bir sürü memurun bankamatik memur statüsünde olup boşuna belediyeden para almalarına, belediye kaynaklarının etkili, verimli kullanılamamasına, vatandaşlara hizmet yapılamamasına neden olmaktadır.

  Adalar Belediyesi’nin önceliği artık halka hizmet vermek değil belediyelere alınan danışmanların, başka belediyelerden getirilen toplama, doldurma personellerin maaşlarını ödemek olmuştur. Adalar Belediyesi maalesef belediye başkanlarının çevrelerinin, tanıdıklarının iş istihdam kapısı olmuştur. Bu yasa dışı personel alımlarını ve personel fazlalığını saklamak için tahmini bütçelerde bütçe gelirlerini de gerçek dışı iki kat olarak koymuşlardır. 

Doğal olarak 7 senedir bütçe kesin hesaplarında gerçek bütçe gelirlerinin kadar yarısı tahsilat yapabilmişlerdir. 

Personel giderinin toplam bütçe gelirlerine oranı ise 2009 yılından 2015 yılına kadar  % 50 civarında olduğu yukarıdaki ZİMMET TABLOSUNDAN net şekilde görülmektedir.

Adalar Belediyesi, bütçe gelirlerinin % 50‘sinin personel giderlerine harcandığını göstermemek için tahmini bütçe hazırlanırken bütçe gelirini olması gerekenden iki kat fazla göstererek 5393 S.K.’nun 49.Md. aşmaya çalışmışlardır.

Madde 37 – 1580 Sayılı Kanunun 117 nci Maddesinin 16 ncı Fıkrasına göre belediyelerin gider bütçelerine konulan 100 harcama kalemindeki personel giderlerinin toplamı, gelir bütçesine konulan gelir toplamının % 30’unu geçerse bakanlıktan onay alınması zorunludur.

Adalar Belediyesi bütçe cetvellerinde, gelir bütçesine göre personel giderleri max %30 oranını GEÇMEMEKTEDİR diye not düşüp altını imzalamak ile İçişleri Bakanlığı’na YALAN BEYAN yapmıştır.

Ayrıca belediye, varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı malî tablolarını üçer aylık dönemler hâlinde İçişleri Bakanlığı’na, Maliye Bakanlığı’na, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na ve Hazine Müsteşarlığı’na gönderir denmekte yalan beyanlarına, sahte evrak düzenlemelerine üçer aylık dönemlerde devam edildiği anlaşılmaktadır.            

2009 yılından 2015 yılına kadar belediye tahmini bütçesini ve bütçe kesin hesabını onaylayan meclis üyeleri ile bu bütçelerin hazırlanmasında rol alan plan bütçe komisyonlarında görevli başkan ve üyeleri ve onayda imzaları olan belediye meclis üyeleri suça iştirak etmişlerdir.

 Madde 62 göre -2009-2015 yılları arasında belediye başkanları tarafından hazırlanmış olan bütçe tasarıları ait oldukları yılların eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulmuş ve İçişleri Bakanlığı’na gönderilmiş ve İçişleri Bakanlığı’nca gerçek dışı belediye bütçe tahminlerini konsolide edilmiş ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmiş sonrasında o yılların eylül aylarının sonuna kadar Maliye Bakanlığı’na bildirilmiş, o yıllardaki belediye encümenlerince, gerçek dışı sözde bütçeyi inceleyenlerin görüşüyle birlikte Kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunulmuş, encümen üyeleri ile yine o yılların    meclis üyelerince bütçe tasarısını ait oldukları yılın yılbaşından önce, aynen kabul etmişlerdir.  2009-2015 yılları arasında gerçek dışı hazırlanan ve kabul edilmiş olan bütçeler, ilgili yılların malî yılbaşlarından itibaren yürürlüğe girmiş ve o yıllarda imzaları ile söz konusu bütçeleri onaylamış olan meclis, encümen üyeleri de ayrı ayrı suç işlemiştir.

Dolayısıyla,

Yeni Türk Ceza Kanunu Madde 204:

(1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

MADDE 205. – (1) Gerçek bir resmî belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

MADDE 206. – (1) Bir resmî belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

657 sayılı Yasanın 125/D-f maddesinde “gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek” f- Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek (md.125/D-f) Fıkrada memurun – gerçeğe aykırı olarak – rapor ve belge düzenlemesinden söz edilmektedir.
Burada “rapor” denilerek herhangi bir sınırlama yapılmamıştır, böylece her türlü rapor fıkra kapsamına dâhil edilmiştir. Ör: doktor raporu, sicil raporu, teftiş raporları vs.
Fıkrada sadece gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek belirtilmiştir; Dolayısıyla böyle bir rapor ve belgeyi kullanmak fıkra kapsamı dışındadır.
Sahte belge düzenlemede ise memur, evrakı düzenlemesi sırasında cereyan etmiş olayları, söylenen sözleri gerçeğe aykırı bir şekilde yazmaktadır. Belgeden kast olunan şey resmi evraktır. Müellifler arasında çoğunlukta olan görüşe göre, resmi evrak, bir memur tarafından kamu görevi dolayısıyla ve görevi gereğince düzenlenmiş bulunan belgelerdir.

Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır.

Kesin hesap meclisçe görüşülerek kabul edilir. Ancak kabul edilmeyen hususlar gerekçeleri belirtilmek suretiyle karara bağlanır. Konusu suç teşkil eden hususlar var ise meclis başkanlığınca yetkili mercilere iletilir. İlgili yılların meclis başkanlarınca suç duyuruları yapılmamış suç örtbas edilmiştir.

Gazetemizce yukarıda açıkladığımız ve ZİMMET TABLOSUNDA listelenen KAMU ZARARI için Belediye Üst Yöneticileri, Mali Hizmetler Müdürleri, Meclis ve Encümen üyeleri ve başkanları ile Plan Bütçe Komisyon Üye ve Başkanlarının, Kesin Hesap Komisyon Üye ve Başkanlarının hep beraber organize çalıştıkları anlaşılmakta olup oluşan KAMU ZARARINDA suçlarının sabit olduğu kansındayız. 

TCK’nın 204. Maddesinin 1.2.3 Fıkraları, 657 Sayılı Yasanın 125/d-f Maddelerine, 5018 Sayılı Kanunun 70 nci Maddesi, kesin hesapta komisyon başkanı konusu suç teşkil eden hususlar var ise meclis başkanlığınca yetkili mercilere iletilir maddesine göre karşılığı olan cezanın ilgili dönemlerin meclislerine başkanlık yapan meclis üyelerine ve diğer eylem ve işlemlerden sorumlu olan belediye üst yöneticileri,  belediye meclis ve encümen üyeleri hakkında ve ayrıca KAMU ZARARININ oluşmasında ihmal/kasıt olan tüm komisyon üyeleri ve başkanlarının fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanır kararlarına göre cezalarının ayrı ayrı irdelenmesini görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmek sureti ile ZİMMET OLUŞMASINA neden olan kamu görevlilerinin cezaları 5237 sayılı TCK 257 Md. göre belli olup, söz konusu belgelerde imzası olan meclis üyelerinin ve üst yetkilinin ayrı ayrı bu suçlar yönüyle adaletin karşısında hesap vereceklerine ve devletin uğradığı KAMU ZARARININ ilgili belediye başkanlarına geçmiş dönem faizleri ile beraber rücu ettirileceğine olan güvenimiz tamdır.  İnanıyoruz ki Adalar Belediyesi’nde ki kamu zararının dönemin belediye başkanlarına rücu ettirilmesi ile birlikte, asli görevleri olan halka hizmet iken, belediyeleri arpalık haline getirip iş yapamaz hale getiren belediye başkanlarına ders olur. Çıkan ZİMMET faizleri ile düşünülecek olursa bu ağır ders Türkiyemizin 81 ili, 957 ilçesindeki belediye başkanlarına da ciddi bir uyarı olacak diye düşünmekteyiz. 

Şükrü Abanoz

Etiketler: » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ

7+8 = ?
#

CHP’li Adalar Belediye Başkanlarına ZİMMET!” için 18 Yorum

 1. Resmen Arpalık : diyor ki:

  Belediyenin durumunu çok güzel özetlemişsiniz Şükrü bey. Bravo. Hakikaten herkesin anlayacağı şekilde kaleme almışsınız. Tabi bunu inşallah savcı beylerde güzel yorumlar. Siz haber ile beraber suç duyurusu yapmışsınız. Bu haberinizi belgeler ile destekleyerek yaptığınız için iddianız Ada Adliyesinde karşılık görecektir. Belediyeleri her gelen belediye başkanı partizanlık yaptığını bilmeyen yokturda faturasının bu kadar ağır olduğunu düşünende yoktur bence. Yani 2015 yılının gelir bütçesi kadar kayıp varsa bu belediye nasıl vatandaşa hizmet için kaynak ayırabilirki. Zaten Atilla başkanın geldiğinden beri adalarda yaptığı tek bir hizmet yok. Varsa yoksa personel maaşını ödemek. Yazılarınızdan takip ettiğim kadarı ile adalılara hizmet yaptığı bir ayanikola plajı vardı oda geçen sene 15 gün ara ile iki kişi boğuldu bedavaya rahmetli oldular yazık günah. Yani Atilla başkan için aman adalılara hizmet vermesin demek geçiyor içimizden. Maazallah Aman Allah birde başka hizmetler vermeye kalksa sıralı cenazeler kalkacak adalardan. Millet zannedecekki ADALAR İLÇESİ ACABA DİYARBAKIR SUR İLÇESİNEMİ KOMŞU DİYE ????

 2. At boku daha temiz kaldı
  Eh işte Adalar Belediyesinin ve bizlerin durumu masaya sermiş editör. Evet aynen böyle. Hani adanın yetti gari adaların at bokundan çektiğimiz derler ya o at boku daha temiz kalmış habere bakarsanız. Adalı memurlar itilmiş,kakılmış,uzaklaştırılmış,görevleri ile alakalı olmayan yerlere verilmiş,adalı memurlar belediye değil nerdeyse vatan haini diye adlandırılan belediyede farsak zamanı sözleşmeli olanların hepsi komple memur yapıldı. Personel maaşları iyice şişti şişti sonunda birisi neşteri vurdu patlattı. Ortaya çıkan bedavaya memur yapılanlara ödenen para tutarı bir yıllık bütçe gelirine eşit. Peki bize hizmet vermek içinmi bu belediye var yoksa eşin,dostun çocuklarına iş kapısı olsun diyemi belediye var. Mademki doldurdular kendi ceplerinden ödesinlerde herkese ders olsun. O parayı zaten farsak çok rahat öderde görevde olmadan ödeyeceği için çok üzülerek öder. Aytaç desen 3 yıl daha Belediyede nasılsa inanlar, inanmayanlar, Akdağlar, Karadağlar, Sankolar, Mankolar, Cengolar, Mengolar olduktan sonra onlara paylaştırır oda rahat rahat zimmetini öder. Aytaça sıkıntı yokta farsak hazır küpten ödeyecek diye ona koyar. EEEE tatlı tatlı memur yapmanın,Konyadan adanadan aileleri ile beraber adamlar getirmenin,k. Çekmecelerden tahsilatçı getirmenin acı acı zimmet ödemesi çıkacak yalandan yere kıyamet koparma Aytaç nasılsa sen ödemeyeceksin bunu herkes biliyor . Farsakoğlu sen nekadar bağırsan haklısın nede olsa bütün birikmişin elden çıkacak.

 3. Havva otel : diyor ki:

  Ya Aytaçın muhteşem kuyruk ekibinin sadece maaşlarımı zimmet çıkıyor kardeşim. Bunların aldığı 1 lira ise belediyeye masrafları 5 lira. Birde o yönü ile inceleseniz de hesaplara onları da dahil etseniz zimmet daha ağırlaşacakmış. Adamlar Perşembeden gidip ayrı ayrı odalarda sorti yaparlar ona buna sonra Pazar’a kadar devam eder ayrı ayrı grekoromen güreşe de zannediyorlar ki yanlarına kar kalacak. Bu kamu paraları ile yaptıkları sorti ödemeleri mezara da girseler arkalarından gelecek. İnşallah kişi borçları da bu zati muhteremlere çıkar. Adaların yollarını bilmeyenler adalara geldiler milleti soğan soyar gibi soydular da gözleri yaşarmadı hiç. Adamın adı yaşar olunca kimsenin gözünün yaşına bakar mı yaşarıp yaşarmadığına? Bunların işi bu bakmazlar kimsenin gözünün yaşına başına tulum çıkartırlar da kabak reislerinin başına patladı ama.

 4. Nolacağını söyliyeyimde hiç umutlanmayın. Bu yazıyı kaale bile almaz hiç kimse. Haaa gazetesi çıkarsa yazılı basın diye savcı bey ister istemez alacaktır dikkate muhakkak.Tabi oda hemen 4483 memur yargılanması tarifesine yazılacak isteyecek müfettiş gazetedeki haber için. Gelecek müfettiş ağırlanacak Belediyede. Verilecek ona dayalı döşeli bir oda. Muhtemelen bir başkan yardımcısı feda edecek odasını gelen müfettişe. Oda muhtemelen bir ayağı dışarıda gitti gidecek olan Mahmut efendi hazretlerinin odasına. Sonra kurulacak müfettiş odaya. Aytaç yanpiri yanpiri yazılacak kolay gelsin nasıl gidiyor raporlarınız valla çok üzülüyorum yani ne emekler veriyorsunuz Allahın adalarına motorlar ile gelip giderken. Delinin teki bir gazeteci müsvettesi bir haber yapıyor sizlerin durumuna bakarmısınız yaa. Bütün rahatınız bozuldu işte kendini bilmez bir internet yazısı yüzünden. Ama merak buyurmayın her türlü konforunuz teminatım altındadır. Öğlen yemek fişleriniz hazır,lokantalara talimat verdim hangisine gidip yer içer şeederseniz masraflar belediyece ödenecek. Malum gariban belediye olarak gözüksekte halkımız bağışçıdır sever bize açıktan yardım etmeyi. Hatta Allah Aşkına alın derler. Almazsanız önümü öpün derler bizde dayanamayızda alırız valla kasıt yoktur başka. Aman benimde çenem düştü neler anlatıyorum 8 milyon zimmeti duyunca. Neyse Gelsin çaylar,kahveler,öğlen yemekleri derken balık rakı muhabbetleri. Gelen müfettişler olmuş rokfor peyniri bilmezlermi malın iyisini. İnceden inceden onlarda bulur yolunu sonra döşerler raporlarını. Personel giderleri için yazılanlar iftiradır. Belediye kadrolarının yarısı bile boştur. Aslında Belediye dahada memur alma hakkı vardırda almamıştır. Eksik memurla çalışan bu belediye diğer belediyeler örnek gösterilmesi gerekmektedir. Zimmeti bırakın başkanlara 2 maaş ödül verilmesi memnuniyet ile karşılanır derler ve giderler. Bizim işlerini bilen müfettişlerimiz eğer bunu yazmasın bende adadan taşınmazsam nolayim.

 5. Yok mu helinden müfettiş…Allah aşkına yokmudur helal süt emmiş müfettiş. Katılıyorum Müfettiş beye yorumuna. Gelen giden şimdiye kadar böyle söyledi. Bizlerde seyrettik. Tabi azcık konuşuncada hakikaten Ak partili t.lki İsmail belediyede bunlar hain diye bas bas bağırdı durdu. Anladıkki o vakit bunu bas bas bağırsın diye başkan yardımcısı yapmış Başkanımız. Belediyenin borozancıbaşısı zannedersiniz. Ha bide Başkanımda başkanım demesi varki sormayın sanki başkan onu d.ğu.du annesi yerine. Bu kadar y.lak.lıktan öte biat etmekte ilk defa gördük kaç yıllık memurluk hayatımızda. Farsağın sözleşmeli memurlarının hepsi memur oldu farsak zamanında. Bizler zaten maaşlarımızı 2 ay gecikmeli alıyorduk bunlar memur olduktan sonra 4 aya çıktıydı. Yahu kardeşim bir işte yapsalar bari. Sabahtan akşama kadar yan gel OSMAN misali takılıp paralarını alıp gidiyorlar. Bari bi taneside adalı olsun. Hepsi sayfiye adalısıydı. Çakma adalı başkanlar gibiydiler şimdi memur olup ekmeğimize ortak oldular. Gelen müfettişlerin belediyedeki hallerini iyi biliyoruz. Hesapta despot gelirler sonra kedi gibi sessizce en güzel marifetli raporlarını verip aklayıp gitmişler. Çok gördük bunlar gibisini. Belediye hiçbir yatırım yapamıyorsa bu memurlar yüzündendir. Birde maşallah çoğunun dışarıda işi vardır araki belediyenin içinde bulasın. Çoğu işinin başında sözüm ona memur. Avantadan belediyeden maaş al. Hele bir ikisi varki evlere şenlik hayret edersiniz. Farsakoğlu parkın içerisinde adama kahvehane açtırdı. Kendiside işçi olarak çalışıyor gözükür. Nerde çalıştığını gören bilen duyan varmı yoktur. Öbürsü iskeleden inince tam karşısında kahvehane açtı birde tüm belediyeyi denetleme yetkim var savulun der herkese nasıl bir denetlemek ise. Pansiyon açanlar,lokanta işletenler sanırsınız adalar belediyesi değil fırsatlar belediyesi. Bunun adını duyan duymayan koşturuyor adalara. İşte hulusisi,işte yaşarı,işte mahmutu,sormayın ismaili. Helalinden müfettiş mi kaldı bu devirde gelen madalya takar ilk defa böyle marifetli belediye marifetli işçiler gördüm hem içte hem dışta çift gelirli der giderler. Nede olsa Başkanlarını örnek almışlar hem içten hem dıştan y.y. y.y. bitiremediler Adalar belediyesini

 6. NE GÜZEL BİR FOTO. ESKİSİ YENİSİ YAN YANA. ESKİSİ 12 YENİSİ İKİ SENEDE 8 İSE BEŞ SENEDE 20 YAPAR KENDİ HESABIBA ZİMMETİNİ. PEKİ SELÇUK YAVUZADAMI ZİMMET ÇIKTI O KISMINI ANLAMADIM. HA ANLADIM 22 MİLYONUN ÜSTÜNÜ ÖDEYECEK O VAKİT. HERHALDE KAREDE TESADÜFEN BULUNMU.. İLK ZAMANLAR BAYAĞI HEVESLİYDİ SONRA NE OLDUYSA DÜŞMAN OLDULAR. GERÇİ AYTAÇ HAKKINDA BİR İYİ KONUŞAN VAR MI BİLMİYORUM.BEN DUYMADIM DA. BU GÜN CHP İL BAŞKANI GELİYOR İLÇEDE ÇALIŞANLARIN HABERİ YOK. ORMAN KAMPINDA İYİ KAFAYI ÇEKERLER HERHALDE. BAŞKA DA BİR YOĞÜRT OLMAZ.İLÇE BAŞKANI DENEN AVUKAT NE İŞ YAPAR BİLİNMEZ. HERHALDE YANLARINDA ADALARIMIZIN MEDAR-I İFTİHARI MİMAR (!!!) İLE DELİKANLI OLARAK BİLDİĞİMİZ ERCAN OLUR (!!!) SEVGİLİ BAŞKAN YARDIMCIMIZ GERÇİ CHP İLDE ŞEYİNİ SALLASAN BAŞKAN YARDIMCISINA DEĞİYOR.

 7. Habercilik : diyor ki:

  Sayın yetkili daha önce haberi okuduğumda 2014 yılı bütçe kesin hesabı yoktu yeni eklenmiş. Maşallah her dakika belge geliyor galiba arkası yarın gibi. Belediyenin yapması gereken işleri siz üstlenmişsiniz. Gazetecilik böyle bir şey herhalde özel tebrik etmek istedim. Siz olmasanız biz bunları nereden öğreneceğiz tekrar tebrikler

 8. sözleşmeli : diyor ki:

  SÖZLEŞMELİ OLMAK VARMIŞ
  Ben Dr.M.Farsakoğlu başkanımdan başka başkan tanımam arkadaş. Sayesinde tüm sözleşmeliler komple memur oldu. Bunu şimdiye kadar tek yapan başkandır kendisi. Kendisini tek geçerken Sayın A. Aytaç’a yazıklar olsun derim. Ne var oda sözleşmelileri memur yapsa. Mayısta 5 senelik hizmet işlerinde çalışan sözleşmeli personeller için memur olma hakkı tanıyacaklarmış. Şimdiden söyliyelimde belki insafa gelir oda memur yapar arkadaşlarımızı. Geçen dönem kumru kafa kola almıştı Dr.M.Farsakoğlu’nu başkana istediğini yaptırıyordu. İmarda kumrunun tayfası komple memur yapılmıştı. Olsun yinede onlarda bizim arkadaşımızdı ama hep Adanalılar ile kumrunun kızları memur olduydu. Frasakoğlu başkan doktorasınıda vermişti ama memurluğu verirken adaletli davranmadıydı. Neyse A.Aytaç başkan zimmetten korkmazsa oda yapar herhalde.

 9. Ada yerlisi olmak yada olmamak işte bütün şansızlık bu. Gelen giden başkanların hepsi adanın yerlisi memurlara karşı fena davranıyorlar. Adalı memurlar korku film kahramanları gibi görüyor bu başkanlar valla. Ama o filimlerde iyi rolledekinin olabilceğini değilde hep yamuk yumuk kötü rollerde olanlarmı adalı memurlar olur. Ayıp ya kardeşim okdarda değil. Tamam aramızda bazıları varya kesin başrol oynar o filimlerde,hele bir tanemiz varki bir ara yüzünün her tarafı şiş ortalarda dolaşırken ufak çocuklar anneciğim diye kaçıyorlardı. Vallahide feciydi. Ama hepimizi aynı kefeye koymayın bari. Vallahide çok ayıp ediyorsunuz.

 10. Yalan beyan : diyor ki:

  Bukadar saflık olurmu demeyin olmuş. İşte belgeleride sıralamışlar böyle tek tek. Resmi belgelerin altına yüzde otuzu Geçmemektedir deyip bakanlık dahil kaymakamı bile kandır sonra pardonmu diyeceksiniz gelen müfettişe. Size inananında geçmemektedir diye yazanında …………………. ……………..

 11. NE PARADIR BU YA : diyor ki:

  Adalarda tevekkili değil hiç hizmet yapılmıyor. Bizden topla topla vergileri eşini dostunu Belediyeye sokun kendi hemşerilerinize,adamlarınıza para ödeyin. Anladığımız bu. Bu parayı başkanlardan alsalar varya Adalar tarihinde görülmeyen bir hizmet yapılır. Bu kadar parayı belediye hiç görmüşmü.

 12. Dr. M. Farsakoğlu Başkanımız,DR olmayan sade sanayici A.Aytaç Başkanımız,Yazı İşleri Müdürü olan ama diploması olmayan hiç değilse 18 yaşını doldurmuş Fulya, Tabi Fulyayı 18 yaşında memur olma şartları olmadan memur olarak alan kocası şimdilik yırttı gözüküyor,Güray Erdek sırada şebboy daha sonra sırada kimler var derseniz personel kayıtlarına bakmak lazım ama arkası da gelecek gibi. Belediyenin kasası bayağı bir dolacak gibi.

 13. Yahu fotoğraftaki Atatürk Resmide ne manidar değilmi? Yani Atatürkün bakışı ile bence diyorki CHP nin Adaları yöneten adamları bunlarsa Allah Adalara yardım etsin der gibi bakıyor. Koskoca masada iki kalem bir ajanda bir mavi dosya ile adları yönetecekler. Tabi noldu nah işte böyle oldu. Gelene gidene zimmet. Partide teşkilatına da çıktımı acaba zimmet. Çıktıysa Selçuk yandı ki ne yandı.

 14. Kardeşin o bakış istikbal göklere bakışı oluyor. Allah sizin gibi çatal dilli,kötü niyetli adamlardan korusun CHP’yi. Nedir sizin işinizmi yokda olmadık şeyler yazıp çizip kendinizi saklayıp saklayıp atıp tutuyorsunuz. Gördüğünüzde aman başkanım canım başkanım arkasından verip veriştirin.Sizin delikanlılığınız bukadar işte. eski zamanda memur aylıkları dağıtılması meşhur çöp mütahiti TEM-İş ten sonra olurdu. Önce çöpçüye sonra kalırsa memura işçiye. Tem işten aylık aidatlarını alanlar zengin oldu ismi lazım değil bazı m….. hepsi dört köşe oldu. Şimdi bakın memur-işçinin maaşlarına en birinci onlar dağıtılıyor. İkramiyelerimiz bile aksamıyor. DR. M. Farsakoğlu dönemide ortada anlatmaya gerek yok. Hesapta kamu yönetimleri dersi veriyor kendisi bilmiyor kamu yönetiminin ne olduğunu ders verdiklerine acımalı. Ama Atilla başkan Allahı var hiç aksatmadı geldiği günden beri bizleri bir gün sallamadı. Adam o resimdeki en kişilikli duruşu sergiliyor hiç bok atmayın edepli olun azcık.

 15. MADDE 206 : diyor ki:

  Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan hah işte Adalar Belediyesinde en bol olan işlem. Yapanlar zaten otomatiğe bağlamışlar her yıl aynı SABUNLAMAYI yapar yapar sonrada “ay vallahi 20 gündür bütçeyi yapmaktan canım çıktı ”der bide caka satarlar. Ulan sizin yaptığınız bütçeyi mahalle bakkalına verseler hiç değilse yalan dolan yapmaz bide tam tutturur. Sizin gibide yalan beyanda yapmaz. Bizim köşedeki nalbur bile bu işi sizlerden iyi yapar be yalan dolan bütçeçiler sizi. İnşallah 125/d-f den ayrı girer, 204 den daha ayrı girer,257 dende kol gibi gire hiç çıkartamazsınız mapushanede. Ondan sonra ağlayıp durun Başkanlar emretti bizde yaptık. Okadarda söylemiştik böyle olmaz ama başkanım diye dinletememiştik. Orda müdür maaşı almak için Adalara verdiğiniz zarar içeri girsenizde düzeltilmez. Hiç değilse girişnde bizler oh diyelim. Cezalarını çekiyorlar diyelim. Neymiş birde müdürlermiş haa. Allah bel… ver… sizin gibi müdürlerin bee… O zimmeti başkanlarınızla pay edip ödeyinde aklınız başınıza gelsin.

 16. Top mu kale mi? : diyor ki:

  A.Maytaç A.maytaç eski başkan M. marsakoğluna topmu kalemi diye sormuş. Oda o nedir ya demiş. Bayram değil seyran değil top mu kalemi diyosun demiş. Oda demişki ya Musti yakında banada sanada zimmet çıkacak. Sen kaleye geç 5 tane penaltı ben sana atayım. Sonrada beş tane sen bana atarsın kim daha fazla atarsa o kazanır. Diğeri öbürsününde zimmetini öder nasıl demiş. Oda demiş ki yahu bunda adaletsizlik var. Niye diye sormuş matilda? Musti demişki sen görevdesin ben kazansamda sen bu zimmetleri birilerine paylaştırır cebinden ödemez kurtulursun. Ben kaybedersem kübümden harcayacam yerinede ancak önümüzdeki seçimlerde senin yerine ben geçersem koyarım. Seninde oradan kalkacağın banada bırakacağıngözükmüyor yani anlıyacağın sana şimdiden bir filimler yapıp ayağını kaydırmanın bir şeklini bulacam sonra eşitlenir durum. Eşitlenene kadar sen 5 ben 7 penaltı atarsan adalet sağlanır yoksa herkes kendi zimmetini ödesin demiş.

 17. EKREM KARA : diyor ki:

  bekleyin sayın adalılar öyle bir şey gelecekki sayın …… bile elimden bişey gelmiyor diye bunları tutamayacak adılar Fırtına öncesi sessizlik başlıyor.
  Artık adaları bütün pis işlerden temizleyecekler kelepçeli gidecekler bu sefer karşılarında Parayla satın alamayacakları Bir güç var..Artık müfettişlerde tutamayacak bunları tutan müfettiş bile yargılanacak bu kadarki güçlü karşılarındaki kişi….çünkü evraklar elimizde..hem farsak hem Atilla gidecek…..

  Başkan düşüyor filmi pek yakında bakalım ne olacak……….

  Selamlar

 18. KARAGÜMRÜK'LÜ : diyor ki:

  DEVLET MALI DENİZ, YEMEYEN DOMUZ ZİHNİYETİ ASLA BİTMEYECEK, SEÇİMLERDEN ÖNCE VERİLEN BEDAVA KAHVALTILARIN PARASI NASIL ÇIKACAKTI SANIYORSUNUZ.