Cumhurbaşkanı ve Başbakan için suç duyurusu!

Cumhurbaşkanı ve Başbakan için suç duyurusu!,Türkiye'den Süleyman Şah Operasyonu

İle paylaş:


Cumhurbaşkanı ve Başbakan için suç duyurusu!,Türkiye'den Süleyman Şah Operasyonu

 

TANAL’DAN ERDOĞAN, DAVUTOĞLU, YILMAZ VE ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

 

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut TANAL; vatan toprağı olan Süleyman Şah Türbesi’nin ve Saygı Karakolu’nun terkedilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özel hakkında Anayasanın “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” hükmüne aykırılık, TCK 302 gereğince, “Devletin Birliği’ni ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak” ve “Devlete karşı savaşa tahrik” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Tanal’ın suç duyurusunun gerekçesi şu şekildedir;

 

21.02.2015 tarihinde düzenlenen operasyon ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Süleyman Şah Türbesi’ni, Saygı Karakolu’nu ve türbenin içinde bulunan kutsal emanetleri bulunduğu Suriye’nin Karakozak Köyü civarından alınarak Türkiye’ye getirilmiş, ülke toprağımız olan söz konusu yerden bayrağımız indirilerek, bu toprak parçası herhangi bir çatışma yaşanmadan terk edilmiştir.

 

Türkiye Ankara İtilafnamesi olarak da bilinen 20 Ekim 1921 tarihli Türk – Fransız İtilafnamesi’nin (EK-1)9’uncu maddesi gereğince 8 bin 797 metrekarelik Süleyman Şah mezar alanı Türkiye Cumhuriyeti toprağı olarak kabul edilmiş olup, göndere bayrağımızın dikilmesi kararlaştırılmıştır. Bu madde hükmü şu şekildedir;“Sülalei Osmaniyenin müessisi Sultan Osmanın Büyük pederi Süleyman şahın Caber kalesinde kain ve Türk Mezarı namile maruf merkadi meştemelatile beraber Türkiyenin mali olarak kalacak ve Türkiye orada muhafızlar ikame ve Türk Bayrağı keşide edebilecektir.”Yine ülkemizin taraf olduğu 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması’nın (EK-2) 3’üncü maddesi işbu yukarıda izah edilen itilafnameye gönderme yapmış olup, sınırlarımızın bu şekilde çizilmesi kararlaştırılmıştır.

 

Yukarıda arz ve izah olunan uluslararası sözleşme ve itilaflarla Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu kara parçası ve içinde yer alan kutsal emanetler Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ayrılmaz bir bütünü, vatan toprağıdır.            Türk Silahlı Kuvvetleri’nin özel bir taburu tarafından 21.02.2015 tarihinde Suriye topraklarına girerek yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, Milli Savunma Bakanı İsmet Özel’in ve Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in komuta ve talimatıyla düzenlenen bu operasyon ile herhangi bir çatışma olmaksızın vatan toprağı olan Süleyman Şah Türbesi Saygı Karakolu tahliye edilmiş, geride kalan binalar yakılarak imha edilmiş, bayrağımız bu topraktan indirilmiştir. Bir karış vatan toprağı için milyonlarca şehidin kanının aktığı ülkemizde, bir taş parçasının dahi herhangi bir Devlete, terör örgütüne teslim edilmesi, Anayasamızın 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.” Hükmüne ve yine Türk Ceza Kanunu’nun 302’nci maddesinde düzenlenen “Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya Devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen kimse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır” hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

Yukarıda izah edildiği üzere Türk askerinin vatan toprağını terk etmesi sadece kendi sınırlarımızın daraltılması anlamına gelmiyor olup aynı zamanda uluslararası anlamda da ülkemizi zor bir duruma düşürmektedir. Şöyle ki; izin almadan bir başka ülkenin topraklarına askeri birlikleri sokmak, sınırlarına riayet etmemek, o ülkeyi savaşa tahrik etmek sonucunu doğurmaktadır ki bu da yine Türk Ceza Kanunu’nun 304’üncü maddesi uyarınca “Devlete karşı savaşa tahrik” suçunu oluşturmakta olup bu maddede düzenlenen şu hükümlere aykırıdır; “Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı savaş açması veya hasmane hareketlerde bulunması için yabancı devlet yetkililerini tahrik eden veya bu amaca yönelik olarak yabancı devlet yetkilileri ile işbirliği yapan kişi, on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Bu madde uygulamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenliğine karşı suç işlemek üzere oluşturulmuş örgütlerin doğrudan veya dolaylı olarak desteklenmesi, hasmane hareket olarak kabul edilir. (3) Bu maddede tanımlanan suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.”

             Tüm bu anlatılan nedenlerden dolayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve diğer tüm sorumlu yetkililer hakkında suç ihbarında bulunma zorunluluğu doğmuştur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*