Devletin İmar Barışı Adalar Belediyesi’nde rant haline mi getirildi!

Türkiyemizde yaklaşık 20 milyon bina var. 13 milyon konutun imar ve ruhsat sorununu çözecek olan imar barışına müracaat 31/10/2018 tarihi itibarı ile son bulacak.

Devletin İmar Barışı Adalar Belediyesi’nde rant haline mi getirildi!

Devletin  vergi kayıplarının engellenmesi, arsa vasfından alınan emlak vergisinin yapı vasfından alınmaya başlanması ve Türkiye genelindeki binaların 2/3’nün küçük/büyük imar eklentileri/aykırılıkları nedeniyle kaçak pozisyondan çıkartılıp alınır, satılır hale getirilmesi, devletin alım satım vergileri ve imara aykırı kısımların harçlara tabi tutulması ile kanayan bir yaraya pansuman olacak vergi barışını düşünen ve planlayanları tebrik ediyoruz.

İmar barışının açıklamaya muhtaç olan maddeleri olsa da yine de toplum açısından en faydalı yasalarından birini uygulamaya koyduğu kuşkusuz. Yasa açık. Müracaatlarda İlçe ve İl Belediyeleri bay-pas edilmiş. Müracaat, yapı sahibi şahısların/firmaların internet üzerinden E-Devlet şifreleri ile girmeleri ve ekrandaki formları doldurmaları ile gayet basit yapılıyor. Bakanlık, müracaat işini vatandaşları için o kadar kolaylaştırmış ki bu işi organize eden bürokratları kutlamamak elde değil. Vatandaşları belediyelerdeki gözlerini rant bürümüş bazı memurların eline düşmekten kurtarmak için belediyelere sistem içinde görev verilmemiş.

İmar barışı sistemini devlete ciddi kaynak yaratmasının yanında, Türkiye nüfusunun yarısından fazlasının imara aykırı binalarda oturmalarının psikolojik baskısından, stresinden, endişesinden kurtulmalarını sağladığı inkar edilemez.

M2 FİYATLARI BELEDİYEDEN ALINIP İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANMALIYDI

Her sistemde olduğu gibi imar barışında da dikkatten kaçan bir önemli eksikliğin bulunduğunu gözden kaçmıyor. Bu kanunu hazırlayıcıların belediyelerdeki uygulamaları bilmeleri nedeniyle olsa gerek ki vatandaşın söğüşlenebileceği hesabı ile mademki belediyeler sistemin dışında tutulmuştur öyle ise vatandaşı hiçbir işlem için belediyenin kapısından içeri girmeyecek çözümü de internetteki on-line sistemin içine yerleştirilmesi gerekmekteydi.

On-line sistem ile müracaatlarda af kapsamındaki gayrimenkulün bulunduğu ilçenin sokağındaki m2 rayiç bedelleri ilgili belediyelerden alınıp liste halinde internet sistemine konulmalıydı.  Yani vatandaş gayrimenkulünün sokak rayiç değerlerini öğrenmek için bile dahi belediyelere gitmemeliydi. On-Line bakanlık sitesine girince tüm ilçe ve il belediyelerin sokak arsa rayiçleri siteden sağlanabilmeliydi.

Vatandaşın, sistemden öğrenemediği için ilgili belediyeye gitmesinin tek sebebi yapı kayıt belgesinde hesaplamaların yapılabilinmesi için bilinmesi gereken rayiç bedeller ne yazık ki sadece belediyelerin bilgisi içerisinde bulunması. Ne yazık ki diyoruz çünkü bu basit rayiç bedelin öğrenilmesi sırasında pastadan pay almak için bazı belediyeler akıl almaz yöntemlere başvurduklarını duymaktayız.  Tıpkı Adalar Belediyesi gibi.  Peki Adalar Belediyesi ne mi yapıyor ?

Söz konusu kanun belediyelere mülk sahipleri için sadece sokak rayiç değerini bilgi olarak verme görevini yüklemiştir.  Kanunun hiçbir yerinde belediyelere mülk sahipleri olan kişilerin internetten E-Devlet şifreleri ile yaptıkları müracaat sonrasında printerdan yazılı çıktısını aldıkları Yapı Kullanma Belgesinin gerçek m2’sinden fazla ya da eksik olduğunun tespiti kontrolü vermemiştir.

Zaten belediyelerin bu müracaatı bilmeleri de içinde yazılı affa tabi kısmın m2 değerini öğrenmeleri de mümkün değildir. İmar affına müracaat eden yapı sahibi kişinin internetten bakanlığa gönderdiği belgenin bir nüshasının belediyelere verilmesi kanunda yer almamaktadır. Hattı zatında kanunda kesinlikle belediyelere bakanlığa yapılan müracaatları kontrol etme veya hazırlanan avam projelerin onayı ve harçlandırılması ile ilgili bir sorumluluk vermemiştir.

Belediye yetkilisinin bir kişinin E-Devlet şifresini istemesi ve onunla iyi niyetle olduğunu iddia ederek işlem yapması bile suçtur. Bir şahıs için İnternet bankacılık şifresinden bile önemlidir E-Devlet şifresi. O şahısın E-Devlet şifresinin bilinmesi tıbbi tahlillerden tutun vergi borçlarına devam eden mahkemelerine kadar pek çok şahısa özel bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi, anne kızlık soyadından bankacılık işlemlerinin rahatlıkla üçüncü kişiler marifetiyle yapılmasına sebebiyet verecek kadar gizli bilgileri içermesi nedeniyle devlet tarafından sıkı sıkıya kimse ile paylaşılmaması hususunda vatandaşlar sürekli bilgilendirilmektedir.

“MERAK ETMEYİN SORUN YOK”

Adalar Belediyesi’nde bu işlemin ise, yardım amaçlı gösterilerek “herkesinkini böyle yapıyoruz”, “rutin işlem”, “merak etmeyin sorun yok”, “bir şey olmaz” denildiği kulağımıza gelen bilgiler dahilinde..

İmar barışına ilişkin uygulama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının birlikte düzenleyecekleri usul ve esaslara (yönetmelik) göre yapılacak. Bu yönetmelik, tüm İl/İlçe belediyelerine gönderilmiştir. Peki kanun bu kadar açık net iken, Adalar Belediyesi nasıl bir sorumluluk almakta ve ilçesindeki binaları kaçak durumdan çıkmak isteyen adalı hemşehrilerine nasıl bir kolaylık/ ek masraf/zorluk çıkartıyor.

Gazetemize imar barışı ile ilgili pek çok ihbar gelmektedir. Adalar Belediyesine gelenler veya dışarıda belediye başkanını görenler kendileri için hayati önemi olan binalarındaki imara aykırı eklentileri legalleştirmek için imar barışını nasıl halledeceklerini sorduklarında ”belediyeye gelin ben size yardımcı olurum” dediğini sonrasında belediyeye gelen vatandaşların işlerini hallediyormuş gibi  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde mıntıka mühendisi görevini yapan Hüseyin Yılmaz’a gönderildiklerini söylemektedirler. Hüseyin Yılmaz kendilerine yardımcı olmak için E-Devlet şifrelerini istediğini, onlar adına onların vermiş olduğu affa tabi m2’yi soru sormadan Çevre Şehircilik Bakanlığının on-line sitesine girmekte ve müracaatlarını gerçekleştirip printerdan Yapı Kayıt Belgesini alıp ellerine verdiğini beyan etmektedirler.

Buraya kadar süper bir hizmet. Düşünün, belediye başkanı imar müdürlüğünde çalışan bir memurunu  direk bu işe görevlendirdiğini ve vatandaşların işlerini halletmek için çalıştığını düşünebilirsiniz. Hatta işte hizmet budur diye de söyleyebilirsiniz. Belediyeler niçin vardır?

Aslında vatandaşlar internetten yapılan müracaatları direk kendileri yapmış olsa, Adalar Belediyesinin hiçbir şeyden haberi olmayacak ve sadece kendi tespit ettikleri yada dışarıdan bir mimara tespit ettirdikleri harç parasının ödenmesi ile işlemlerini tamamlayabileceklerdi. Yani olay bakanlık ve müracaat eden arasında kalacaktı. Yani belediyenin bakanlık ile imar barışını isteyen vatandaş arasında on-line gerçekleşen beyanları ve ödemeleri bilmesi mümkün değildi. Adalar Belediyesinin genel uygulaması kimin binasının imara aykırı ve ne kadar m2 için başvurmuş olduklarını belki yıkım kararı olan dosyalarda bilinse de yıkım kararı olan vatandaşın ne kadar m2 için affa başvurduğunu bilmeleri yine mümkün değildi.

İmar barışından faydalanmak isteyen bu kişileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başka aracı firmalar ve evrak düzenleyenler için para vermelerinin önüne geçip, belediye elemanları vasıtasıyla dışarıdan proje başına fason çalışan mimarlara bu işi pasladıkları, kendi yaptıklarının daha garantili/emin/güvenilir olduğu gerekçesi ile müracaatın kendi ellerinden (Belediye personeli ile) yapılmasının gerekli olduğunu ikna etmektedirler.

VATANDAŞ İHBAR MI EDİLİYOR!

Amaç, müracaatı belediye personeli yapsın ki af sahibinin E-Devlet şifresini kullanarak sisteme girilsin ancak sisteme girerken verilerin doğru yanlış olduğunu projelerden kontrol etmeden sadece af sahibinin beyanı ile yapıldığı ve  mükellef müteşekkir olduğu başkana ve Hüseyin Yılmaz’a teşekkür ederek af müracaatını ne güzel bilen kişiler eliyle yaptım diyerek gönül rahatlığı ile belediyeden ayrıldıktan sonra, Hüseyin Yılmaz’ın bahse konu af müracaatının dosyasını belediyenin arşivdeki projesi ile karşılaştırılıp müracaatın fazla/eksik olduğunu tespit edip  Çevre Şehircilik Bakanlığına yazı yazıp adı soyadını verdikleri kişileri ihbar ettiği, bakanlığın af sahibi baş vurusunu yapan kişilerin adresine yazı yazmalarını sağladığı, yazıyı alan müracaat sahibi kişilerin koşarak belediyeye geldiğinde kurulan tuzağın ikinci aşamasına geçildiği artık müşteri haline gelen af müracaatı yapan kişi ile sadece verilecek hizmetin detayları ve fahiş fiyatının kabul ettirilmesinin yapıldığı ve paranın tahsili ile doğru müracaatın yapıldığı, vatandaşların tuzağa düşürülerek resmi makamların kullanılması ile bu organize paslaşan/örgütsel şekilde çalışan  kişilerin büyük rant sağlandığı iddiası gazetemize kadar gelmiştir.

Hüseyin Yılmaz’ın af müracaatını yaptığı kişilere söylemi de, “siz söylediniz ben yazdım, keşke plan projesini ben çizip hesaplamalarını ben yapsaydım” deyip, esnaf ağzıyla bu işin çok zor olduğunu, harita mühendisi ve mimarın bu işten sorumlu olmaları ve proje çizilmesi gerektiği nedeniyle işin gerçek maliyetinin 40-50 bin TL olduğunu, muhtemelen kendilerinin daha cüzi bir fiyata yaptırmış olsalar da ucuz etin yahnisi misali sonucunun ne olduğunun görüldüğünü, bakanlık müracaatlarında kendilerinin yada belediye ile bağlantıda konu ile uzman mimarların hazırlamadığı af müracaat m2 sinin her daim yanlış sonuç vereceği gibi sözler ile af müracaat sahibini ikna ederek kendisinin bu işi üstlendiği, Beylikdüzü’ndeki mimar arkadaşlarına işi parça başı 5000 TL’ye pasladığı iddialar arasında. O zaman şu soruyu sormak gerekiyor. İddiaya göre dosya başı 50.000 TL alınıyorsa geriye kalan 45.000 TL’ye ne oluyor! Belediyenin kasasına mı giriyor yoksa başka bir yerlere mi..!

KİMDİR BU HÜSEYİN YILMAZ!

Doğruluğunu yanlışlığını bilemeyiz ama Hüseyin Yılmaz’ın Atilla Aytaç için önemi  gazetemizde “29 Nisan 2018  Pazar günü yayınlanan “Baskın erken seçime Adalar Belediyesi’nce partizanca karşılık” haberimiz Adalar Belediye Başkanlığı’nca, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edildiğinde anlamış olduk. Belediyenin şikayet dilekçesinde, Belediye Başkanı Atilla Aytaç’ın, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde çalışan Hüseyin Yılmaz için özel savunma yaptırmıştı.

Şikayete konu haberin bir yorumunda, hüso rumuzu için, Hüseyin Yılmaz’ın kastedildiğini iddia ederek, ”Devlet memurluğunun saygınlığı bertaraf edilerek internet sitelerinde yayınlanması, kamu yararının dışına çıkıldığı ve müvekkilimin kişilik haklarının zedelendiğini göstermektedir ” diye müvekkil olarak söylendiği anlaşılmaktadır.

BELEDİYENİN MEMURU MÜVEKKİL KONUMUNDA

Adalar Belediyesi şikayet dilekçesinde memurların isimleri çağrıştıracak yorumlar derken, neden yalnız Hüseyin Yılmaz savunulmakta ve müvekkil statüsünde göstermiştir.  Yorumlarda, belediyede çalışan pek çok kişiyi anımsatacak rumuzlu yorumlar varken ve hatta belediye müfettişini bile çağrıştıran yorum yapılmışken, belediyenin avukatının savcılık şikayetinde sadece Hüzeyin Yılmaz’a yapılan yorum için, müvekkilimize yapılan yorum diye bahsedilmesi, bu zatı şahanenin Atilla Aytaç için önemi de ortaya çıkmış oldu.

Hüseyin Yılmaz; Atilla Aytaç için belediye müfettişinden de diğer personellerinden de önemliymiş demek ki. Peki niye? Ne özelliği vardır Hüseyin Yılmaz’ın? Kimdir bu personel? Atilla Aytaç ile kan bağı mı vardır?  Diğer memurlardan ne farkı vardır bu memurun? Yoksa başka mevzular mı mevzubahistir! Belediye başkanı kadrolu avukatı ile Hüseyin Yılmaz’ın savunmasını yaptırabilir mi? Hüseyin Yılmaz kendisi için hakaret yapıldı ise dışarıdan bir avukat tutar bu işi kendi parası ile yapması gerekirken kamu kaynağını kendisi için kullanması yada Atilla Aytaç tarafından kullandırılması ve Hüseyin Yılmaz’ı müvekkil konumuna getirtmesi kamu zararı oluşturmaz mı?

 

BELEDİYE AVUKATLARINI 9 MEMURUN İÇİN NEDEN KULLANMADIN!

Mademki Belediye Başkanı istediği memurlara belediye avukatını bedavaya tahsis edebiliyor, bu uygulamayı şikayet ettiği suçlular dediği 9 memurunun yargılanması aşamasında niye kullanmamıştır. Belki de o memurların kendilerini savunacak paraları bile olmadığından doğru itirazları yapamayacaklarından ceza alabilme ihtimalleri olabilirdi. Niye 9 memurunun savunmasında belediye avukatını onların savunmasını üstlenmesi için talimat vermemiştir de göz bebeği gibi Hüseyin Yılmaz’ı korumaktadır. Ne ilişkisi vardır bilemeyiz ama ciddi bir ilişkisi olduğunu düşünmemize yetecek argüman vardır ortada.

HÜSO rumuzlu yorum incelendiğinde, Matilda rumuzlu kişi Atilla AYTAÇ olarak düşünüldüğü için mi belediye başkanı Hüseyin Yılmaz’a kol kanat germiştir. Belediye avukatı sadece niye Hüseyin Yılmaz’ı koruma altına almıştır. Buda acilen cevaba muhtaç konudur bizce.

Gazetemizde yapılan yorumlardaki sorumluluk, yorumu yapanlara aittir.  Yorumlarda ağır hakaretler hariç düşünce ve fikir özgürlüklerine müdahale etmemekteyiz. Yorumda iftira varsa yorum yapanla, yapılan arasındaki hukuki süreç tarafımızı bağlamamaktadır. Ancak resmi kurumlarında yorumları ihbar kabul edip araştırma yapması gerektiği kanaatindeyiz. Yani her yorumda acaba gerçek payı var mı? Yada ateş olmayan yerden duman tütmez deyip Adalar Belediye Başkanı Atilla AYTAÇ, önce Hüseyin Yılmaz’ın gerçekten mal varlığında artış olup olmadığını araştırması bir üst yöneticinin yapması gereken husus değil miydi ? Neticede memuru hakkında her an mal bildirimi isteyebilirdi. Atilla Aytaç’ın, Hüseyin Yılmaz’ı koruma altına aldırması ve gazetemizi savcılılığa şikayet ederken yalnızca Hüseyin Yılmaz’ı konu etmesi ayrıca müvekkil konumuna getirmiş olması olayı muammalı hale getirmiştir.

Halbuki, Hüso yorumunu yapanın belki bir bildiği, gördüğü, şahit olduğu, varda o yorumu yapmıştır diyerek, belediyenin kendine çıkar sağlaması en kolay olan İmar Müdürlüğünde, mıntıka mühendisi olarak görev yapan, İnş. Müh. Hüseyin Yılmaz  hakkında 2018 yılı mal bildirimi talep etmesi yorumu bir ihbar edip kabul edip soruşturması gerekirken yapmadığı gibi  belediye avukatının sadece İnş. Müh. Hüseyin Yılmaz’ı savunması da sizce de kuşkucu verici değil midir ? Acaba, Hüseyin Yılmaz kastedilerek yorumda yazanların doğruluk payından dolayı mı bu derece Hüseyin Yılmaz’ı savunmaya geçilmiştir.

FARSAKOĞLU ZAMANINDA MEMURLUĞA GEÇTİ

Bu soruların cevabı konuyu aydınlatacak gibiyse de gazetemiz bu şahıs hakkında kısa bir araştırma yapınca çarpıcı sonuçlara ulaştık. Hüseyin Yılmaz inşaat mühendisi olarak metro inşaatında çalışırken araya bir tanıdık sokarak bir önceki Belediye Başkanı M. Farsakoğlu zamanında taşeron, sözleşmeli ve en sonunda memur yapılan onlarca torpilli belediye çalışanından biri. Yani milyonlarca kişinin KPS sınavlarına girerek memur olmaya çalışırken torpilli olarak hiçbir çaba göstermeden hiçbir artı özelliği olmadan memurluğa geçmiş bir mühendis.

İmar Müdürlüğünde çalışan memurların rant temaslarının olacağının hesabı ile Atilla Aytaç bu memuru hakkında bırakın araştırma yaptırmayı belediye avukatını onun savunmasını üstlendirmesi bu şahısla belediye başkanı arasında organik bağın varlığını ispat etmiştir.

Bu şahıs belediye başkanı tarafından İmar affı için kendisine gönderilen vatandaşların hesapta yardım amaçlı olarak E-Devlet şifresini alıp vatandaşların yarım yamalak beyanları ile önce Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesinde başvurularını yaptıktan sonra ilgili başvurunun arşivdeki projesini alıp kontrol ettiği eksik yada fazlalık olmasının kesin olduğu kendi tarafından yapılmış müracaatın yanlış olduğu gerekçesi ile beyan sahibinin arkasından Çevre Şehircilik Bakanlığına kişinin müracaatının yanlış olduğunu bildirmesi adeta İHBAR etmesi sonrasında bakanlıktan gelen cevabi yazı üzerine şahısa doğru başvuru ve işlemler için çok fahiş fiyatta bir komisyon parası istemesi ve bu işi Belediye Başkanı Atilla Aytaç ile beraber organizeli gerçekleştirdiği söylenmesi gazetemizin görmezden geleceği bir haber değildir. Eğer böyle ise; İmar Affı ile ilgili müracaatlar, Adalar  Belediyesi için müthiş RANT KAZANCI olmuş,  gözükmektedir. Bununla ilgili adli makamların araştırma yapması elzemdir.

BU İDDİALARIN AYDINLATILMASI GEREKİYOR

Konuyu adli mercilerin aydınlatması son derece kolaydır. Çevre Şehircilik Bakanlığından, Adalar Belediyesine veya müracaat sahiplerine yazılmış yazıları veya Adalar Belediyesi tarafından Çevre Şehircilik Bakanlığına yazılmış imar affı şahıs müracaatları ile ilgili yazılar talep edildiğinde konu aydınlığa kavuşacaktır.

Devletin kurduğu sistemde imar affına müracaat eden kişi internetten kendi E-Devlet şifresi ile direk bakanlığın sitesine girdiği için belediyenin o kişinin müracaatında yanlışlık olduğunu bilebilmesi imkan dahilinde değildir. Belediyenin bilgisi yokken af sahibinin müracaatında nasıl eksiklik vardır diye bakanlığa yazı yazabilir yada İHBARDA bulunabilir. Diyemeyeceğine göre bu bildirimi belediyede çalışan bir kişinin yaptığı net ortaya çıkacaktır. Bakanlıktan müracaatlarınız yanlıştır yazısı gelen kişilerin sorgulaması yapıldığında nasıl bir tuzağa düştüklerini beyan edeceklerini ve  söylentiler doğru ise Hüseyin Yılmaz’ın yada her kimse onun adını deşifre edeceklerini ve bu kişilerin kimin tarafından onlara pasladığı da ortaya çıkacaktır. Bu yazıların varlığı işlenen organize suçun varlığını kanıtlayacaktır.

Belediyede, vatandaşa yardım bahanesi ile resmen yanlış müracaat ettirilmesi ve kaba tabirle vatandaşın tuzağa düşürülerek sonrasında metazori fahiş fiyat ile ,belediye memuru eli ile müracaatın yapılması ve rantın bölüşülmesi iddia edilmekteyse de adli makamların araştırması neticesinde konu aydınlığa kavuşacaktır. Adli mercilerin bu araştırmayı yaparken mutlaka ki alt, üst soy ve adı geçen kişilerin mal bildirimleri ile yakın tarihte yakınlarının edindiği gayrimenkullerin satın alınırken para kaynaklarının ve nerden bulduğu, yurt içi banka hesaplarındaki hesap artış kaynaklarının soruşturulması yada para transferlerinin bankalardan yapılıp yapılmadığının, izlerini kontrol ettikleri takdirde söylentilerin gerçek mi, iftiramı olduğunu da ortaya çıkacaktır.

İddialar ciddidir acilen araştırılmaya muhtaçtır. Hal böyle ise durum çok vahimdir. Adalarda 10 binden fazla bina mevcut olup, bu binalardan 5 binin belediye marifetiyle imar barışına müracaatı yapılmış olduğu varsayılsa ve her binadan iddia edildiği gibi 50 bin TL işlem parası komisyon alınacak olsa 250 milyon gibi bir tutar çıkmaktadır. Bunun fiili olara onda birini gerçekleştirdikleri düşünülürse 25 milyon rakam çıkar ki, rakamın tutarı, bahse konu iddialar için makamları işgal eden kişileri, bu illegal işlere meyil ettirebilir kabulü ile bu soruşturmanın yapılması halkın kamu kurumlarına güveninin kaybolmaması ve dolayısıyla devletine olan güven duygusunun zedelenmemesi ve için kamu vicdanı açısından, açıklığa kavuşturulması ivedi olarak yapılmak zorundadır.

Taraflardan bu iddialara bir cevap gelmesi halinde bu sayfadan yayınlayacağımızı bildiririz.

Şükrü Abanoz

29 YORUMLAR

 1. Haber karışıklığa mahal vermesin belediyeye geldiğim günden beri bu işleri ben yaparım eski tarihli imar affı evraklarını bile matbaada ben bastırıyordum şimdi gerek te kalmadı . Halen de elde dosya bütün gün kınalıdan büyükadaya geziyorum imar barışı için yanlış yere gitmeyin hem artık mimar avukatım ne var yani daha kapalıçarşının tamamını alamadım birkaç bina birkaç arsa var.Mahkemede benim ve ailem hakkında tedbir falan var ama bunlar boş şeyler.

 2. Bu tezgahta bizde varız. Malı götürecekler bizde seyredecez. Yok böle bi Ada. Müvekkillerimin çoğu nasıl olacak diye sorar bana. Benim hesabım ayrıdır hüsoyla. Matildanınki. Ayrı. Allahı var hesapları karştırmaz hüso. Matildanın gönderdiklerindeki aslan payı tabiî ki matildaya gideken benim gönderdiklerimde hüsoya gidiyor. Ama nedelim taşmı attımki. Okdar başkan farkıda olsun canım. Seçimlere para biriktirmem lazım. Mözlem aleyhime çalışsada parayı veren düdüğü çalar. Avukatlığı beceremiyor birde benim müvekkillerile konuşuyor ben daha iyi yapardım diye. Boh yapardın. Altına yapardın ancak. Ben kemiğine kadar sıyırırım adamı . Sen ne yapasın bre gafil,geç onları ben onay vermesem ilçe başkanımı yaparlardı. Siyesetini bile bana borçlu. Hadi bakayim canım benim benim olduğum yerde imar rantı pardon barışı olur oda banada illa güzellik olur . Adalarda kimse rantı bensiz yiyemez. İlla göz payımı alırım yoksa lidoyu şikayet ettiğim gibi herkesi ederim pay alana kadar. Bak lido en sonunda anladı kucağıma geldi. Aman avukatımız sen ol dediler. Yoksa parmaklarını bile oynatamayacakları ı anladı gafirler.yoksa aynen şikayete devam . Nereye kadar? bana avukatlık de, hava parası de, sus payı de,göz payı de, ne dersen de parayı bastıracak yoksa adım attırmam maazallah. Abime söylerim sözümü ikiletmez gereğini yapar. Zaafı var biliyorum seviyo beni. Bende onu. Ortak noktamız mı tabiî ki duygusallık.

 3. insanlarda çok değişti.Paralı imar barışı varsa bana gelin zamanında ipekçi nin çok işini hallettim.Daha geçen sene adada bir kat attım ve adanın arkasında uzaydan bile görünen çin seddi gibi duvarı yaptırdım abime ne oldu belediyeden birşey mi yapabildiler? Yapamazlar ben senelerden beri belediyede durmadan dışarıda her işi yapıp devletten maaş alıp keyfime bakıyorum.Hodri meydan!

 4. Piyango bileti alsan ikramiye rakamı bukadar değil. Alsanda sana çıkması milyarda bir ihtimal. Ama imar barışı bunlara çıkan piyango olmuş. Devlet belediyelere yetki vermemiş biliyormuş ne olacağını. Vermemişte bunlar yine yapacağını yapmış. Hırsıza kilit avantaya alışmış memura bahanemi yok. İşte ne güzel haraca bağlamışlar adalıları

 5. Kahramanmaraş Elbistan diyarından Dulkadiroğlullarından Kalender Şah boyundan gelen Hüseyin YILMAZ 1985 İstanbul Fatih doğumlu olup İlk,orta ve Liseyi Bakırköy İstanbul da Yüksek Öğretimini İzmir de tamamlamış akabinde İngilterede Yüksek Lisans yapmıştır.Evli ve 2 çocuk babası olan Hüseyin YILMAZ İngilizce bilmektedir.Proje Ofisi,Yapı Denetim Şirketi, İnşaat Firması,Metro Yapımı vb. işlerde görev almış ve yaklaşık olarak 5 yıldır Adalar Belediyesinde görev yapmaktadır.Mesleki anlamda birçok başarı belgesi

 6. Ne Hüseyin Yılmaz mış be kardeşim haberin içinde ima ve zamirler hariç adı 29 kere geçiyor .29 güzel rakamdır.Mesela içinde bulunduğumuz muharrem ayı ki hicri yılbaşıdır aynı zamanda 29 gündür.Alfabemiz 29 harftir.Hz. Ali (R.A.) “bana 1 harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum” buyurmuştur.Ali Rıza Binboğa bunun “29 kere 40 yıl kölesiyiz öğretmenin”şarkısını yapmıştır.Ulus 29 güzide bir kluptür.29 hatlı otobüs Zincirlikuyu Metrobüs hattıdır.Haber tamamen A Hüseyin Yılmaz Z Hüseyin Yılmaz haberi olmuş.Sayesinde bilgi tazeleme oldu.Reklamın iyisi kötüsü olmaz.

  • Bu avantavcı ile ne menfaatin var ki avantacıları dine alet ediyorsun. Bu heriflerin adının Muharrem ayı ile bağdaştırmışsın. Yazıklar olsun. Yalakalığın da bu kadarı olmaz. Ateist misin nesin. ne yalakalık yapacaksan yap dini bu heriflerle bir tutma. Yazıklar oldun. Allahından bulursun inşallah

    • Hüseyin Yılmaz isimli memuru savunduğuna göre belli ki bu Hüseyin Yılmaz denen memurla para ilşkilerin var. Aslında kim olduğun anlaşılır. Bu memurun yanına ve belediyeye gelip iş takibi yapanlardan birisin belli. Ya emlakçısın veya başka bir şey. Gündemde imar barışı olduğu için İmar barışını takip ediyorsun herhalde. ne yaparsan yap dini konuları burada meze yapma ayıptır günahtır. Alfabeyi biliyorsun ama okumadan bi habersin. Sana ateistsin demiyorum ateist misin diye soruyorum. Zekama gelince bir Albert Einstein değilim kendi çapımıza göre bir zekamız var.

 7. Başkan imar barışı için herkesi Hüseyin Yılmaz a yönlendiriyorsa demek ki konu hakkında belediyede tek bu işten anlayan bu kişidir ki bu durumda diğer imar kadrosu ne iş yapmaktadır ve zaten borçlu bir kurum olan adalar belediyesinde neden tutulmaktadırlar? Geçmiş zamanda adagazetesi başkanın şirketinin Türkiyenin 2. 500 şirketi arasında olduğunu anlatan bir haber yaparak başkanın yöneticilik öngörüsünden bahsetmişti.Bu durumda başkan işini hakkıyla yapan bir memuru ile ilgili adli kanuda kurum avukatını görevlendirerek isabetli bir karar vermiştir.

 8. Gördümde böle traş görmedim. Nasıl bir rakamdır. Yarısnın onda biri işi bağlasalar 25 milyon. Hüso bununla suadiyedeki rezidınsın tamamını alır. Zeki ipekçinin evininde tamamı arada kaynar. Pardon kaynamaz, orda c.v.ld.kların g.nci b.tm.zı ile daireleri var demi. Bu dairelerde rahmetliden nasıl üstlerine alındı ilginçr. banka kredisi ile almışlar güya. Len ne kreisiymiş. Kim ne kredisi verir verse ne ile neyi ödeyip ne yiyeceniz,içeçeğiniz.Kaç kuruş maaşınız varda size kredi verecekmiş banka. Bırkın hüsolaşmayı Matilda bunların mal varlığını nerden buldunu sorguladımı. Memur maaşı ile bu ikili, sonada üçlü apartman nasıl aldı soran yok. Ne işe yarar Belediye başkanı. Kendiside yaptığı için kimseye karşmıyor herhal. Öğrenirsem aynı tarifeden bende bina sahibi olayım bari. Rahmetli zeki ne işse belediyedeki çakallar tayfası hep onun evlerini yağmalamış. Marsak bile başkası adına daire almış deniyor. Mıklatıs gibi tüm çakalları çekmiş kendine. Bunuda bir araştırmak lazım adama öbür tarafa giderken şantaj yapıp malları üzerlerine geçirdiler kredi aldık diye. Adam çaresizlıkten vermiş gbi çakllara. Ailesi suç duyurusunda bulunmasın, Babamızın daireleri yağma edildi diye. Daire satış bedellerine baksalar anlarlar ama dememekki onlarında bir yamuğu varda ses çıkatamıyorlar. Çekirdek parasına satış gösterildi ise o çekirdek parasıda banka hesabına geçmediyse kağıt üzerindeki satışların yağma olduğu ortaya çıkar.. Acaba boşta dairesi kaldımı bana verecek. Başım kel değil. Bende isterem. Almayanı dövüyorlar gibi bii işi.Bende alayım kaldı ise

 9. Farsağı kaçak plajı yıktığı için komaya soktular. Atila kaçak plajı olan ilçe başkanı kerem ile taziyeye gitti. Nasıl bir çelişki. Adada köşeyi dönmenin bir yoluda kaçak plaj çalıştırmak. Çalıştırırsan ilçe başkanıda olursun, makam mevki sahipleri ile el ele kol kola Kılıçdaroğlunun yanınada gidersin. Kılıçdaroğlu biliyormu acaba. Biliyorda oda gidiyorsa ülkenin başına ondan gelemiyor beliki. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz. Bizi yönetenlerin her şeyi kaçak. Senin kçağın varsa düzeltmeyede aff çıksa onları görmeden affı bile uygulattırmıyorlar. Düzenin içine sıçayim.

 10. Taraflardan bu iddialara bir cevap gelmesi halinde bu sayfadan yayınlayacağımızı bildiririz. Demişin Şükrü bey bunlar sizin gazetenizi kapattırır cevap gelsede yayınlayamazsınız bence. Bu kadar parayı toplayan bu paranın azcığını dağıtsa gazetenizde kapatılır benden size söylemesi.

 11. 9 memura berat kararını merak buyurma üzülme atoşcuğum ben bunu temyizden bozdururum de sonra olmayacağını yorumlardan öğren ben hiç böyle bir şey dermiyim de. Demedinmi Atoşa bunu. Dedin. Şimdi ne kıvırıyorsun yumuşakça. Bunların kulağıma gelmeyeceğinimi düşündün. Hemde benim. İşim bu. Akp den seni ihraç etmeleri lazım. Özlem senin hakkında rapor düzenlemesi gerekir. Düzenlemezse şayet oda ortağın olduğunu düşünür onuda ilede genel merkezede şikayet ederim,Başkanada. Matildanın ortağı gibi çalıştın. Öncesindede İsmail ortağı gibi çalışıp gram muhalefet yapmadı. Sen meclisteyken gram muhalefet yapmadın. Sonrada AKP adalarda niye kazanamıyor. Sizin gibi rantçılar varken AKP yi düşünen varmı. Hep para hep para. Doyamadınız. İmarda ayrı dosya takibi yolsuzlukları,adliyede savcılıkta ayrı türlü garip takipler. Bereket kayıtlar varmış ortalarda. Hepsinde para konuşmuşun salak gibi. Hepsini öğrendim artık. Tafranı yediririm sana. Adanın dilindesin. Özlemi de takipteyim. Senin gereğini yapmasın buda onun ortağı çıktı AKP adalardaki rantçı Chp ye teslim olmuş diye Genel merkezede RTE yede yazmazsam namertim. Başka neler neler yaparım anladın sen onu. Hakkımda konuştukların kulağıma geliyor. Ayağını denk al yumuşakça. Süt banyosu yaptırırım sana. Demedi deme. Şimdi git Atoşuna beni şikayet et bakalım. Bana gelir nasılsa atıp tutukların. Hadi bakalım.

 12. Sarı zarflar noldu parçalı bulutlu tek tük yine gelmeye devam ediyor biliyormusunuz. Hiç gelmeyenlere dikkat. Onlar jurnalcı olabilir. Kenarda oturup sırıtıyorlar çünkü. Çok keyifliler.

 13. Milletin ağzı yoksa interneti var. İyiki var yoksa bunlar nasıl afişe olacaktı. Yapılanlar bence ihbar. Savcıların bunları ihbar kabul edip araştırmaya girişimesi lazım.

 14. Adalarımız için dev bir şans olabilir mi
  araştırıyormuyuz araştırıyormuyuz heey 16 senedir kazancını 6 ya 10 na 50 ye katlayanlar. Hepside başkanlar yakın havarilerimi olur. Nerde savcılar hakimler.
  heey herkesin 16 senede hayat standardı korkunç yükselenler herkesin hayat standardı yükselenler adalar için düşün çareler bul Adalar nasıl dev olur
  oku bak araştır. konu—belki bu kriz dev bir şans olmalı
  yasalar çıkmalı boş işlerle uğraşan parti üyeleri anında asılmalı
  muhalefet iktidara daima yol göstermeli
  konu—boş işlerle açılımla bölücülükle uğraşanlar anında idam edilmeli
  konu—–devletin malını boş işlerle uğraşanlar anında idam edilmeli
  konu–4 saatlik konserler için sanatçılara 50 bin 100 bin ödeyen sanatçılara belediye başkanları anında idam edilmeli
  giderleri fazla olan başkanlar idam edilmeli makam araçları luks den kaçınılmalı
  fırsatçılık ve stokçuluk yapanlar ağır cezalandırılmalı
  adalarda 10 senedir adaların etiket sorununu çözemedik
  bütün gerici ve yobazl kurumları tarikatlar tekkeler kapatılmalı
  camilerde arapça ezanın yanında türkçeside okutulmalı,hizmet yapacaklarına avanta alan belediyecileri şiddetle cezalan dırılmalı
  devamlı genel af nasıl ,imar affı olur soru cevaplar hazırlanmalı 1001 soruda her sınavda 100 soru sorulmalı herkes bu proğramlara katılmalı. Ama asla avanta olmamalı.

 15. Sizi kutluyorum şükrü bey. Bihassa yaptığınız şu tespite katılmamak mümkün değil. “M2 FİYATLARI BELEDİYEDEN ALINIP İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANMALIYDI, Her sistemde olduğu gibi imar barışında da dikkatten kaçan bir önemli eksikliğin bulunduğunu gözden kaçmıyor. Bu kanunu hazırlayıcıların belediyelerdeki uygulamaları bilmeleri nedeniyle olsa gerek ki vatandaşın söğüşlenebileceği hesabı ile mademki belediyeler sistemin dışında tutulmuştur öyle ise vatandaşı hiçbir işlem için belediyenin kapısından içeri girmeyecek çözümü de internetteki on-line sistemin içine yerleştirilmesi gerekmekteydi.”
  Belediyenin içinden girmeniz demenin ne demek olduğunu herkes biliyor. Adalar belediyesi hizmet için kurulmamış sanki geleni söğüşlemek için kurulmuş bir düzen. Gidiyorsun başkan olacak adama seni sevdiğinden değil ha, gözleri parlıyor bir kek daha geldi diye. Birde bir havalar tafralar gırla. É tamam ben sizi bir arkadaşa gönderiyim sizin işinizi halletsin ayakları. Gönderdiği adam tembihli. İşimizimi hallediyor bizimi hallediyor düdüklüyor ayak üstü belli değil. Tatlı tatalı E Devlet şifrenizi verirseniz ben sizin adınız sisteme girer hallederim diyor. Bakıyorsunuz Belediynin çalışanı. EEE başkan göndermiş veriyorsunuz. EEE be kardeşim verdiğim m2 bana göre doğruda projeden bak bir doğru mu diye değilmi Yokkkk hemen giriyor verakı çıkartıp veriyorda İ.nelik sonra başlıyor. Mazaret siz dedinizben girdim ne bileyim yanlış olduğunu deyip aradan çıkıyor. Sonrasımı doğrusu hassas bir çalışma ve prıjelendirme gereği50 bin TL. Virajdan önce son düzlük yaptın yaptın toksa binanız kaçak yıkım kararlı istesen satamazsın her an yıkılma tahdidi ile karşı karşıyasın. Sizlerin Allah b.la.ızı versin. Bunlar halkı sömürmeye gelmiş hizmet üretmeye değil İmar affı değil.bu. Söğüşleme mekanizması kurulmuş. Dediğiniz gibi “On-line sistem ile müracaatlarda af kapsamındaki gayrimenkulün bulunduğu ilçenin sokağındaki m2 rayiç bedelleri ilgili belediyelerden alınıp liste halinde internet sistemine konulmalıydı. Yani vatandaş gayrimenkulünün sokak rayiç değerlerini öğrenmek için bile dahi belediyelere gitmemeliydi. On-Line bakanlık sitesine girince tüm ilçe ve il belediyelerin sokak arsa rayiçleri siteden sağlanabilmeliydi.” Olmaması belediyecilerin vicdansızları Bizans oyunlarını gölgede bırakacak enrikalar ile vatandaşları soyuyorlar. Hüso yakında zeytinburnun Başkanın kaçak rezidansından da daireler alır başkancığı ile. Piyango onlara vurdu el ele paslaşarak bir güzel soyuyorlar milleti. İlla savcılar harekete geçecek. O dairelerin hesabını soracak. Mühendisin maaşı ne dirki 5 senede rezidıslarda daireler alacak sonda babam aldı diyecek. Adliyeye çok iş düşüyor iddialar mutlaka arştırılmalı.

 16. Bugün belediyede mali hizmetlerde işim vardı merakımdan üst kata imara da çıktım imar büyük odada habere konu Hüseyin Yılmaz ‘ın basında 2 kişi dosya bakıyordu odanın dip tarafındaki 2 masadakiler bilgisayardan haber okuyorlardı başkada odada görevli kimse yoktu diğer imar odasının kapısından baktım ordada planı olmayan adaların planlamacıları (ne gerek varsa boşuna devletin mali kaynağını israf ediyorlar) derin sohbetlerdeydi bu belediye imarın kadrosu bu kadar mı yoksa salla başını al maaşını başkaca kişiler var mi?

 17. Belediyenin vatandaşını ihbar edeceğine inanmak istemiyorum. Olmaz böyle bir şey. Mizansen yapıyorsunuz. Çok ayıp. Bu dünyanın öbür tarafıda var. İftira atmayın memurlara. Şveklerini kırmayın suç işliyorsunuz. Bu dünyada da cezası var öbür taraftada .

  • Gülizar abla doğru deyon. Suç işleniyor. Ama işleyenler vatandaşa hizmet vereceklerine ceplerinden parayı nasıl alırız diyen hesaptaki devlet görevlileri. Sorarasan eğer emeklerinin karşılığını alıyorlarmış. Hani zehir zıkkım olsun. Hele o hüso kılıklı herih aşağıda nasıl rahat dolaşıyor. Lokantalarda bakla masaların hesaplarını bile ödemeler bir artistlikler. Sen memurmusun kalantormusun. Bizde memuruz ancak belediyenin verdiği yemek fişi ile lokantada iki kap yemek yiyebiliyoruz. Rakı içemiyoruz. Bizden ne farkı var hüsonun. Para içinde yüzüyor. Milleten Aldığı paralar haram olsun. Bilmeden konuşma.

 18. Devletin avukatı memurda olsa şahısları müvekkil diye savunamaz. Eğer savundularsa yanlış olmuş. Kamu zararı açısından bakılırsa var mı var. Ama niye savunduysa sadece onu savunmuş. Blediye tüm memurlarını savundursaymış yine elle tutulur bir yanı olurdu. Dedrdiki Belediyenin saygınlığı için memurlarımı savundurdum. Ama sadece bir tanesini savunuyorlarsa işte o noktada kafalara soru işaretide takılır böyle ithamlarlada muhatap olunur. Başkan bey hatalı. Bu emsal tşkil eder diğer memurlar bizleri neden savunmasını yaptırmıyorsunda Hüseyin Yılmazın savunmasını yaptırıryosun der. Cevap veremez Başkan Bey. Verilecek cevapta yok ya. Neyse baştan yanlı olmuş düzeltmesi mi şu na yok artık. Bu lafları diğer memurlar nekadar söylese haklı durumdalar. Çok yanlış.

 19. Ya bunlar ortak. Bide Hüsonun mal varlığınımı araştırtacak. Zaten başkana bakın geldiğinde 70 kiloyud. Şimdi her akşam bir yerde yiyor içiyor oldu 130 kilo. Tostoparlak oldu. Nerden geliyor değirmenin suyu. Yanında Adalar gerçek Apo ile kaçak plaj sahibi ilçe başkanı kerem. Her yere beraber git bedava ye iç hepsine bak tonajlı dana gibi olmuşlar.

 20. Bende bıktım bundan ya napayim. Adamın gidecek kapısı yok. Konuşacak adamı yok. Belediyeden çıkıyor geliyor dükkanıma. Napayım be bilader kovayım mi. Hele başkanlığı bitsin nah sokarım kapıdan içeri. Malum gemiyi bağlıyorum bedavaya,palamar ücreti alsa gemiyi vermem lazım. Park ettim Heybeliadadaki iskeleye öyle parayla ödenecek rakam değil, kum çakıl,kamyon çalıştır falan elim mahkum. Kamyonu çalıştıramazsın dese kime şikayet edersin. Adam adam değil ama Başkan diye adliyede sözü geçiyor. Yoksa farsaktan beter olacak bunun sonu. Başkanlıktan düştükten sonra. Napayım ya sabır çekiyorum. Alkolikte oldu dolapta viskiyi bulundurmazsan bozuk çalıyor.Para basıyoruz sanki. Çoşkun gelsede kurtulsam bu g.v.ttan.

 21. Sedat danalara hakaret etme. Bak kahraman dana Rizeden atladı Trabzondan çıktı. Bu tonajlı adam müsvettelerini denize atsan oldukları yerde dibe çöker boğulurlar. Hele kaçak plaj çalıştıran ilçe başkanı olacak adam müsvettesi varya dakka duramaz su üstünde.

 22. Bu gün bir olaya şahit oldum gülmekten kendimi alamadım. Ak Parti belediye meclis üyesi bir şahıs kendi imara aykırı yerlerini halletmek için araya aracı sokmuş yapı kayıt belgesi almak için uğraşıyor. Yahu bu partiden ne beklersin. Bu zat nasıl başkana muhalefet yapacak. Yapabilir mi? Adalar da AKP’nin ne ilçe teşkilatı var ne meclis üyeleri.Hiç bir muhalefet yapmıyorlar. Onun için CHP ceketini koysa kazanır. Ha bu başkanla biraz zorlanır.Kazanma riski var ancak %75 almaz da %51 alır!Böyle muhalefete böyle başkan yakışır.

 23. Vallahi bu işleri tek başıma yapmıyorum. İşin içinde zeynoda var. Hiç aklınız alıyormu İmar Müdürsüz bu işler kıvrılırmı. Hiç sesi çıkmadan kenardan kenardan gidiyor demiyorki hepsi hüsonun değil paylaşım yapıyoruz diye. O söylemezse ben söylüyorum. İşin içinde oda var. Yok kenarda oturup masummuş gibi avantayı almak.

 24. Haber ile Savcılık tahkikat başlatmış. Belediye personeli panik içinde. Yorumda adı geçen mülk sahibi memurlar isimlerinin silinmesi için yoğun kulisler içindeler. Bazı memurlar isimlerini yorumlardan karalatma çabasına girmiş. Diğerleride sıraya girmiş gazetede bir tanıdık bularak devreye sokmaya çalışıyorlarmış. Belediyede kaynağı belirsiz avantadan mülkler sahibi dünün çulsuzları olanlar tam bir panik içinde. Hadi bakalım ananızın,babanızın, karınızın, çocuklarınızın üstüne yapılan gayrimenkuller bir bir ortaya dökülsünde devlet el korsun ne yapacaksınız. Birde içeri girin rüşvetle aldınız için. Bizim başımız keldi çünkü sizin yaptığınız ayak oyunlarını beceremezdik. Anamızın babamızın karımızın çocuklarımızın üstüne haram mal yapmadık,haram lokma yedirmedik . Zehir zıkkım olsun her bir avantanın hesabını içeri gidğinizde verirsiniz inşallah. Rabbim bize sizlerin yargılandığını gösterir dünün çulsuzları. Şimdiki savcı görevini iyi yapıyor. Kafa kola alamadılar. tüm suçluları bitirecek. Emniyet müdürüde suçluları yakalamak için zaten görevini layıkıyla yapıyor. Kaymakam Bey desen tertemiz adam. Şartlar değişti. Sıra adaletin tecellisine geldi. Rabbim bize bunları görmeyi nesip edecek inşallah

 25. Panikçi ne güzel yazmışın. Yüce Rabbimiz verdikçe veriyor. Kaymakam beyden, Emniyet Müdürümüze,Savcımıza,Hakimlerimize kadar şu an milliyetçi kişiler görevde. Kafakola almak demişin ya, çok çaba gösterdiler. Yok hasta ziyareti yok yemek davetleri,aracılar devreye sokuldu itibar görmediler. Sonuçta bunların adalıları soydukları ortaya dökülecek elbet. Belediyenin hiç yetkisi yokken yetkisiz yetkili gibi ortaya çıkıp iş bitiren memurlarına gönderip parçalatmak sonrsında paylaşmak Ada kahvelerinde konuşulan baş dedikodular. Allah bunların belalarını vermeyecek. Ondan önce savcı ve hakimler verecek. Öbür tarafta ayrı muhakemeye sokulackalr. Ama bunlar ATAİST dinleri yokta ondan böleler. Belediyede yıllarca çalışıp emekli olsa bile kulübe alamayan dürüst memurlar adına dediğin gibi mal mülk sahibi olanların ikinci derece akrabalarına kadar mal varlıkları araştırılıp nerden buldunda bu parayı bu mülkü aldın diye sormak şart olmuştur. Bunu dürüst memurların ortaya çıkıp onlarında karalanmaması için yapılması lazım. Tüm memurlar böle değilk çünkü. Dürüst memurların adı ortaya çıksın soysuzlarındai

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz