Eczacılar ve Eczaneler sorunları TBMM’sinde

Ceza İnfaz memurları TBMM'de,Milli Savunma Bakanlığı'nın cevabı,İş ve Meslek Danışmanları hakkında“üniversite öğrencilerinde kürtaj patlaması”TBMM gündemindeVerilmeyen İlaçlarla ilgili soru önergesi,CHP'li Tanal Sancaktar ve Yeni Akit'i şikayet etti!,CHP'li Av.Mahmut TANAL'dan suç duyurusu,Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı,Eczacılar ve Eczaneler sorunları TBMM'sinde,CHP Sayıştay raporları için önerge verdi,Greenpeace Üyesi Gizem Akhan'ın tutuklanması!,Muhabir ve kameramanların emeklilik şartları,Polis memurlarının sorunları TBMM'sinde,İtfaiye teşkilatıyla ilgili soru önergesi,İş kazaları ve hastalıklar için soru önergesiÖğrenci Andımızın kaldırılması,kılık kıyafet davalık oldu,Hukuka aykırı otopark işletmeleri ,Taksirle yaralama TBMM'sinde,Kamu Hastaneler Birliği ile ilgili soru önergesi ,Karakollarla ilgili sorunlar TBMM'sine taşındı,Mahmut TANAL örtülü ödenek konusunda teklif verdi
Ceza İnfaz memurları TBMM'de
Share

Eczacılar ve Eczaneler sorunları TBMM'sinde,CHP Sayıştay raporları için önerge verdi,Greenpeace Üyesi Gizem Akhan'ın tutuklanması!,Muhabir ve kameramanların emeklilik şartları,Polis memurlarının sorunları TBMM'sinde,İtfaiye teşkilatıyla ilgili soru önergesi,İş kazaları ve hastalıklar için soru önergesiÖğrenci Andımızın kaldırılması,kılık kıyafet davalık oldu,Hukuka aykırı otopark işletmeleri ,Taksirle yaralama TBMM'sinde,Kamu Hastaneler Birliği ile ilgili soru önergesi ,Karakollarla ilgili sorunlar TBMM'sine taşındı,Mahmut TANAL örtülü ödenek konusunda teklif verdi

Eczacılar ve Eczaneler sorunları TBMM’sinde

CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Av. Mahmut TANAL’ın vermiş olduğu kanun teklifi ekte sunulmuştur.

Teklif ile 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 5. Maddesine son fıkra eklenerek, aynı yerde bulunan eczaneler arasına mesafe sınırı getirilerek, eczanelerin ekonomik sorunlarının çözülmesi ve meslek açısından da bu durumun etik olması amaçlanmıştır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifim gerekçesiyle ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. 08.10.2013

 

Av. Mahmut TANAL

İstanbul Milletvekili

GENEL GEREKÇE

 

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 5. Maddesi; serbest eczanelerin nerelerde ve  hangi koşullara göre açılacağını düzenlemiştir. Söz konusu maddenin 3. fıkrası “Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az üç bin beş yüz kişiye bir eczane olacak şekilde düzenlenir. Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın bir eczanenin açılmasına müsaade edilir. Ancak bu şekilde açılan eczanelerin başka yerlere naklinde nüfus kriteri işletilir. Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunu’nda nüfusu üç bin beş yüz kişinin üzerinde olan yerleşim yerlerinde açılacak olan serbest eczaneler arasındaki mesafe sınırının ne kadar olacağı düzenlenmemiştir. Avrupa’da eczaneler arası mesafe kriteri söz konusudur.

 

Bilindiği gibi çok yakın mesafe ve yan yana açılan eczaneler, ekonomik olarak ciddi sorunlar yarattığı gibi etik olarak da doğru uygulamalar değillerdir. Eczanelerin yan yana bulunmalarından dolayı eczaneler amaçlarının dışına çıkmaktadır. Sağlık hizmeti veren eczaneler amaçları dışına çıkarak tamamen ticarethaneye dönüşmektedir. Bu da meslekte etik olmayan durumlara yol açmaktadır. Ayrıca birden çok eczanenin yan yana olması eczane ekonomisini de olumsuz yönde etkilemektedir. Yan yana bulunan eczanelerin amacı vatandaşa hizmetten çıkarak tamamen rekabete dönüşmektedir. Bu sorunlar sonucunda eczaneler arasında mesafe sınırının belirlenmesi gerekmektedir.

 

Bu gerekçeyle; 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 5. Maddesine son fıkra eklenerek, aynı yerde bulunan eczaneler arasına mesafe sınırı getirilerek, eczanelerin ekonomik sorunlarının çözülmesi ve meslek açısından da bu durumun etik olması amaçlanmıştır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

 

MADDE 1 Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 5. Maddesine son fıkra eklenerek, aynı yerde bulunan eczaneler arasına mesafe sınırı getirilerek, eczanelerin ekonomik sorunlarının çözülmesi ve meslek açısından da bu durumun etik olması amaçlanmıştır.

 

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

 

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 

 

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUNUN’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 16197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunu’nun 5. maddesine son fıkra aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

 

“(11) Nüfusu üç bin beş yüz’ün üzerinde olup birden fazla eczanenin açılması gereken yerleşim yerlerinde yeni açılan her eczanenin diğer eczaneye mesafesinin (kapıdan kapıya) en az 250 metre olması zorunludur.”

 

MADDE 2Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*