Fethi Okyar korusu için Adalar Belediyesine sorduk!

Fethi Okyar korusu için Adalar Belediyesine sorduk!

İle paylaş:


Büyükada’da bulunan Türkiye’nin ikinci başbakanı Fethi Okyar ile aynı isme sahip torun Ali Fethi Okyar ait arazide son zamanlarda ilginç gelişmeler yaşandığını daha önceki haberimizde paylaşmıştık.

Fethi Okyar korusu için Adalar Belediyesine sorduk!

Üst tarafı tarım! Alt tarafı kaçak iskele olan içinde “Tuğla Fabrikası Kireç Ocağı Bostan ve Kulübe” vasfındaki gayrimenkul ile Kagir Hane ve Kulübe ve Kireç Ocağı” vasfındaki Il. Grup Eski Eser ve Kentsel SİT, Arkeolojik SİT ve Kısmi Orman Vasıflı gayrimenkullerde yapılan çeşitli adlar altındaki oluşumlar için  Adalar Belediyesine bilgi edinme yasası kapsamında 23.02.2018 gün 1786 sayılı dilekçe ile bir kaç soru sorarak cevap istedik.

Cevaplarını istediğimiz sorular şöyle;

İstanbul İli, Adalar ilçesi Büyükada Nizam Mahallesi Büyük Tur Kamino Mevkiinde Kain mahallen Menekşe Sokak No 2 -18 -20 ve Büyük Tur Yolu No 32 adreslerinde kayıtlı Tapunun 56 Pafta 191 Ada 11 Parsel sayılı yerdeki 51437.50 m2 sahalı “Tuğla Fabrikası Kireç Ocağı Bostan ve Kulübe” vasfındaki gayrimenkul ile 56 Pafta 191 Ada 9 Parsel sayılı yerdeki 41.700 m2 sahalı Kagir Hane ve Kulübe ve Kireç Ocağı” vasfındaki Il. Grup Eski Eser ve Kentsel SİT, Arkeolojik SİT ve Kısmi Orman Vasıflı gayrimenkullerde son zamanlarda yapılan Yelken Klubü, Tarım Kooperatifi, iskele, rıhtım, güneşlenme alanı çeşitli inşai faaliyetlerle ilgili olarak ;

 1. Ticari işletmelerle ilgili olarak herhangi bir işletme izin ve ruhsatı var mıdır?
 2. Yapılan İnşai Faaliyetler ve uygulamalar yasal, izinli ve ruhsatlı mıdır?
 3. Anılan yer ile ilgili olarak yapılan kanuni işlem var mıdır?
 4. Her türlü vergi, harç vb. resmi ödemelerini yapmakta mıdır? (Emlak Vergisi, İşletme Harçları, Gelir ve Bağlı vergiler)
 5. Parseller içindeki geçmişten beri gelen ticari ve sanayi teşekküllerin korunma durumları nedir?
 6. 6552 sayılı torba yasanın 98. Maddesi gereği Adalar ilçe sınırları içinde aykırılıkları olan eski eser parsellere uygulanan geriye dönük vergi, vergi zayii ve gecikme faizi tahakkuku bu parseller için de uygulanmış mıdır?

Şükrü Abanoz

1 yorum

 1. Belediyeye ait internet sitesinde ilan edilen encümen kararları içinde ;
  26.12.2017 gün ve 144 sayı numaralı karara konu İstanbul İli, Adalar ilçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 16 ada, 17 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Gülistan Caddesi No:99 Adalar/İstanbul adresinde yapıda tespit edilen aykırılıklar giderilmiş midir? Anılan yerde faaliyet gösteren içkili restorant’ın ruhsatı geçerli midir?
  26.12.2017 gün ve 145 sayı numaralı karara konu Burgazadası, Gönüllü Caddesi No: 30 kapı, 27 pafta, 28 ada, 7 parsel sayılı yerdeki aykırılıklar giderilmiş midir? çay bahçesi,içkili restoran ve pansiyon işletmeleri ruhsatları var mıdır ve geçerli midir?
  09.01.2018 gün ve 2 sayı numaralı karara konu Büyükada,Nizam Mahallesi 23 Nisan Caddesi No:2 kapı sayılı adreste faaliyet gösteren cafe ruhsatlı mıdır? Tarihi eser binada aykırılıkları var mıdır?

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*