FRANSA HUKUK DEVLETİ İLKELERİNİ YOK SAYIYOR

İle paylaş:


FRANSA HUKUK DEVLETİ İLKELERİNİ YOK SAYIYOR
Hukuk Devleti ilkelerinin doğmasına ve gelişmesine kaynaklık etmiş Fransa’nın DÜŞÜNCE VE ANLATIM ÖZGÜRLÜĞÜNE sınırlamalar getirmesi doğal hukuk ile bağdaşmıyor.
Doğal hukuk doğada var olan ve insanlığın istikrarlı bir şekilde gelişmesini sağlayan ve hukuk otoriteleri tarafından keşfedilen yaptırımı olan kurallardır.
Pozitif hukuk ise uygulanan hukuk kurallarıdır. Demokratik parlamenter sistemlerde usulüne uygun olarak çıkarılmış yasalar pozitif hukuku oluşturur.
Pozitif hukuk, doğal hukuka aykırı kural tesis edemez.Eder ise bu kural uygulanamaz. Parlamentolar yasa yaparken doğal hukuk hükümlerini daima göz önünde tutmak zorundadırlar.
Fransız Parlamentosunun Türkiye hakkındaki son kararı doğal hukuk hükümleri ile bağdaşmıyor.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Doğal Hukuk kurallarını içeren belge olup 10.Aralık 1948 yılında Fransa’nın dahil olduğu Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmiştir.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 19. maddesinde HERKESİN DÜŞÜNCE VE ANLATIM ÖZGÜRLÜĞÜNE HAKKI OLDUĞU hükme bağlanmıştır.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde tarifi yapılan haklara uymak Hukuk Devleti olmanın birinci ve vazgeçilmez şartıdır. Anayasaları insan hakları beyannamesine uymadığı takdirde o ülke devleti hukuk devleti olarak tanımlanamıyor. Bırakınız normal bir yasayı, anayasa dahi Evrensel insan haklarına saygılı olmak zorundadır.
Doğal Hukuk hükümleri Parlamentolar tarafından geçici olarak ihlal edilse dahi kalıcı olamıyor.
İsviçre, İnanç Hürriyetine aykırı olarak referanduma gittiğinde Uluslararası Toplum tarafından insan haklarına aykırılık nedeniyle eleştirildi. Benzer eleştiri Fransa için de yapılacaktır.
Avrupa Birliği İnsan Hakları konusunda diğer ülkelere çağrıda bulunuyor.Avrupa Birliği ülkesi Fransa, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde kabul edilmiş haklara karşı hüküm tesis ederek hukuki yanlış yapıyor. Aldığı kararlar tarihin tozlu sayfalarında kalmaya mahkum. Sadece günü kurtarmak amaçlı siyasi bir hüküm.
Parlamentolar tarihi olaylar hakkında yasa düzenleyemez.Düzenlediği taktirde yasama görevi kötüye kullanılmış olur. Tarihi olayların değerlendirmesi tarihçilere bırakılmalıdır.Galiplerin hukuku olarak yazılmış tarihe not düşmek Fransa’nın ve Fransız ihtilalinin ideallerine uygun düşmüyor.

Şinasi Kara

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*