logo

istanbul escort
escort istanbul
şirinevler escort
şişli escort ataköy escort
halkalı escort
esenyurt escort
avcılar escort
beylikdz escort
mecidiyeköy escort
bakırköy escort
avrupa yakası escort
anadolu yakası escort
30 Haziran 2017

Heybeliada Çam Limanı Futbol Sahası 10 yıl İBB’nin

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarihli  birleşiminde Heybeliada Çam Limanı’nda yapımı devam eden futbol sahası yapılan protokol ile 10 sene boyunca İBB’nin ücretsiz olarak kullanımına sunuldu.

Heybeliada Çam Limanı Futbol Sahası 10 yıl İBB'nin

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarihli birleşiminde, Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Sağlık Bakanlığı’na tahsisli taşınmazlar üzerinde bulunan futbol sahasının 10 yıl süre ile bedelsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kullanılması için İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

İmzalanan bu protokol adalılar arasında sevinçle karşılandı. İdman ve müsabakalara çıkmak için her maçına deplasmanda çıkan Heybeliada, seyirci avantajı bir kenara mali bakından da yıpranıyordu. Futbol sahasının hızlı bir şekilde bitirilmesi bekleniyor.

 

KONUNUN ÖZÜ: Futbol Sahası Protokolü Hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarihli birleşiminde 2017/784 sayı ile komisyonumuza intikal eden Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün 08.05.2017 tarih 704 sayılı yazısında;

 

BAŞKANLIK MAKAMINA
Adalar ilçesi, Heybeliada, 101 ada, 1 parsel ve 113 ada, 1 parsel sayılı; mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Sağlık Bakanlığı’na tahsisli taşınmazlar üzerinde bulunan futbol sahasının 10 yıl süre ile bedelsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kullanılması için İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında düzenlenen protokol 5 (beş) nüsha halinde ekte yer almaktadır.

 

Makamınızca da uygun görüldüğü taktirde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesinin (m) ve (v) bentlerine istinaden, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı alınmak üzere yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim denilmektedir.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; teklif konusu ek’li protokolün imzalanması ve uygulanması 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 (m) ve (v) bentleri uyarınca komisyonlarımızca uygun bulunmuştur.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

PROTOKOL

 

I. PROTOKOLUN KONUSU:
Bu protokol: Adalar İlçesi, Heybeliada, 101 ada. I panel ve 113 ada I parsel sayılı, mülkiycti Maliye hazinesine ait, Sağlık Bakanlığı’na tahsisli taşınmazların protokol ekli krokide işaretli kısmı üzerinde bulunan futbol sahasının 10 (on) yıl süre ile bedelsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından futbol sahası olarak kullanılması için düzenlenmiştir.

 

Protokolde taraflar;
İdare ; İstanbul Valiliği 11 Sağlık Müdürlüğü’nü
Belediye ; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ifade eder.

 

BELEDİYENİN MÜKELLEFİYETLERİ:

2.1.idarenin ihtiyaç duyması ve bir ay önceden haber vererek taşınmazların tahliye edilerek teslimini istemesi halinde, belediye en geç 1 ay içerisinde taşınmazları tahliye ederek idareye teslim edecektir.

 

2.2: Taşınmazların kullanım süresi içerisinde Elektrik, Su, doğalgaz vb. hizmetleri alımı için ilgili kurumlarca yapılacak sözleşmeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına yaptırılacaktır.

 

2.3: Taşınmazlar tahliye edildikten sonra teslim edilirken daha önce yapılan elektrik, su, doğalgaz vb. sözleşmeler iptal edilecek, konu ile ilgili tüm borçlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenerek bina idareye borçsuz olarak teslim edilecektir.

 

2.4: Protokol konusu taşınmazlar kısmen veya tamamen başka bir kuruluş veya şahsa devredilme, sevk ve idaresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılır.

 

İDARENİN MÜKELLEFİYETLERİ:

3.1.Taşınmazların protokolde belirtilen kullanım süresi boyunca belediye’den hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

 

PROTOKOLUN SÜRESİ:

4.1. Bu protokol taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.

4.2. Belediye protokol süresini uzatmak istemesi halinde yürürlükteki sürenin bitiminden en az 3 ay önce idareye yazılı talepte bulunacak, talebin uygun görülmesi halinde protokol süresi 1(Bir) yıl uzatılacaktır.

 

4.3.Protokol yürürlük süresinin uzamaması halinde taşınmazları tahliye edilerek idareye teslim edilecektir.

 

4.4. İdare gerekli gördüğü hallerde önceden haber vermek kaydıyla protokol karşılıklı olarak feshetme hakkında sahiptir.

 

5-İHTİLAFLARIN HALLİ:

5.I. Bu protokolün yürütülmesi esnasında çıkabilecek problemler öncelikle taraflar arasında uzlaşılarak çözülmeye çalışılacaktır.
5.2.Taraflar arasında çözülemeyen itilaflar için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.YÜRÜRLÜLÜK
6.1.İş bu protokol 6 (altı) madde ve alt başlıklardan müteşekkil 5 (beş) nüshadan ibaret olup, tarafların imzası ile yürürlüğe girer.

201 7
Dr Hayri BARAÇLI

 

Prof Dr. Kemal MEMIŞOĞLU
Genel Sekreter İstanbul İI Sağlık Müdürü

Etiketler: » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ

6+6 = ?
#

Heybeliada Çam Limanı Futbol Sahası 10 yıl İBB’nin” için 3 Yorum

 1. Sedat : diyor ki:

  İyi bir karar almışlar. Çocuklar idman yapmaya ta nerelere gidiyorlardı. maçları hep deplasmanda oynayan Heybeliada ve diğer adalar için iyi olmuş.

 2. Ahmet : diyor ki:

  Adalar’daki takımlarımız maçlarını bu sahada yaptığında,İstanbul’daki dezavantajlar avantaja çevirip çok daha başarılı bir şekilde Adaları temsil edeceklerdir.Gençlerimiz büyük sahada çalışma imkanı bulacak.

 3. Ferit : diyor ki:

  Bu saha bittiğinde başarı oranı artacaktır.Çünkü heybeliada her maç deplasman mantığıyla gidip hem masrafı iki katına çıkıyor hem de seyirci dezavantajı oluyordu.Heybeliada’da tribünlü bir saha olduğunda bütün adalıların bu maçlara rağbet göstereceğini ve takımlarına destek sağlayacaktır.
  Adalar’da bütün takımları birleştirecek tek bir takım halinde profesyonel bir zihniyet kazandırıp,profesyonel liglerde mücadele etmek olmalı bence. Bu saha geçleri spora t teşvik edecektir. diğer Adalar’dan da sporcular gelerek burada spor yapacaklardır. Aslında bütün adalarda böyle spor sahalarının olması gerekir.