İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı’dan açıklama

İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı'dan açıklama

İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı’dan açıklama

 

İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı,  İşsizlik Sigortası Fonu Gelir-Gider tablolarında ‘Diğer Giderler’ olarak belirtilen tutarlara ilişkin bazı basın-yayın organlarında  yer alan  haberlerle ilgili basın açıklamasında bulundu.

 

İşsizlik Sigortası Fonu Gelir-Gider tablolarında Diğer Giderler olarak görülen tutarlar çeşitli gider kalemlerinin toplamıdır. OVP formatında hazırlanan bu tablolar daha detaylı alt kırılımları içermemektedir. Ancak Fon’un 3’er aylık bağımsız denetim raporları ile yıllık aktüreyal raporlarında daha detaylı olarak bu verilerin bulunması mümkündür. Aylık bültenlerimizde “Diğer Giderler” olarak görülen tutarların tüm detayları da aşağıda ayrıca sunulmuştur.

Bu giderler;

  • Fon’un işletilmesine ilişkin yazılım, bağımsız denetim vb. cari giderler,
  • İşsizlik sigortası ödemeleri ile aktif işgücü programlarına ilişkin yapılan prim ve vergi ödemeleri,
  • İstihdamın teşvik edilmesine ilişkin çeşitli yasal düzenlemelerden dolayı Fon’dan ödenen işçi ve işveren sigorta prim tutarları,
  • Özlük hakları Fon’dan karşılanan personele ilişkin giderler,
  • Mahkeme ve avukat ücretleri ile Fon’a fazladan ödendiği tespit edilen ceza vb. gelirlerin iadelerinden oluşmaktadır.

Bu tutarlardan bazılarında, önceki yıllara göre yapılan ödeme ve faaliyetlerdeki artışa bağlı yükselişler olması doğaldır. Örneğin; istihdamın teşvik edilmesine ilişkin olarak 2011’de 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen ve istihdamı teşvik eden Geçici 10’uncu maddeden yararlanan işçi sayıları birikimli olarak artmakta, yıllık teşvik tutarı 500 milyon TL’yi geçmiş bulunmaktadır. Yine Soma’da meydana gelen maden kazasından etkilenen işçiler ve ailelere yardım yapılmasın öngören Geçici 12’nci madde 18.6.2014 tarihinde yasalaşmış, bu kapsamda maden kazası mağdurlarına 56,5 milyon TL ödenmiştir.

Görüldüğü üzere bazı medya organlarında ortadan kaybolduğu iddia edilen Fon kaynakları; ilgili mevzuatı çerçevesinde, Türkiye İş Kurumu ve İşsizlik Sigortası Fonu’nun artan görev ve faaliyetlerine mütekabil bir artışla, işçilerimizin ve işsizlerimizin istifadesine sunulmuştur.

  2011 2012 2013 2014 (**) Yasal Dayanak
Cari Giderler 145.852,51 156.225,24 274.852,90 219.226,86 4447 Md.53 B-d
Damga Vergisi 5.209.573,83 6.291.295,88 9.462.549,82 10.119.849,32 4447 Md. 50, 53 B-d
GSS Primi 164.338.995,67 235.089.421,59 289.748.782,22 308.453.469,39 4447 Md.53 B-b
İadeler 31.094,93 15.220.404,75 19.784,86 18.716.960,75 Diğer mevzuat ve mahkeme kararları
Sözleşmeli Personel(*) 58.839.027,82 138.742.114,28 215.033.805,20 154.000.000,00 4447 Md. 48 7.fıkra
Teşvik Ödemeleri 225.308.097,20 142.582.603,06 522.161.767,48 522.674.194,35 4447 Geçici 5, 7, 9, 10. Md.
Vekalet Ücretleri 95.232,51 80.247,70 88.495,86 184.324,17 Diğer mevzuat ve mahkeme kararları
Soma ödemeleri 0,00 0,00 0,00 66.476.367,64 4447 Geçici 12. Md.
KÇÖ Harcırah Ödemesi 1.696,47 0,00 0,00 0,00 4447 Ek. 2. Md.
TOPLAM 453.969.570,94 538.162.312,50 1.036.790.038,34 1.080.844.392,48

 

* İŞKUR’un istihdam ettiği sözleşmeli personelden; özlük hakları Fon’dan karşılanmak üzere vize edilenlere ilişkin giderler.

**21.11.2014 itibariyle

 

 

 

Bilgi İçin:

Fahrettin Kaya

Basın, Yayın ve Tanıtım Birimi Koordinatörü

0312 216 32 61

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz