İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nden şok Sivriada kararı!

İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nden şok Sivriada kararı!
Share

Yapılaşmaya açılması planlanan Sivriada için İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Çevre Bakanlığı’nın 2017 yılına ait planlarını iptal etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 23 Ağustos 2017 tarihinde Adalar ilçesine bağlı Sivriada’ya ait 1/5 bin ve 1/1000 ölçekli imar planlarını onaylamıştı. TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası imar planlarının hukuka aykırı olduğunu ileri sürürek iptal davası açtı.

Davayı görüşen İstanbul 2. İdare Mahkemesi “Dava konusu planlar, yeni fiziksel yapılaşmalarla tahrip olmamasını sağlayacak, kıyı kesimindeki deniz altı flora ve faunasını gözetecek, kitlesel insan akımlarını cezbedici fonksiyonel önerilerden kaçınacak bir planlama anlayışını gözetmesi gerekmektedir. Ancak davaya konu plan değişiklikleri bu hassasiyetlerden ve bütüncül planlama yaklaşımlarından uzak, büyük sermaye yatırımları için ayrıcalıklı imar koşulları yaratacak şekilde düzenlendiğinden kamusal nitelik ve adaların planlama bütünlüğü çerçevesinde yeniden ele alınması gerekmektedir” dedi.

Mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin Sivriada ile ilgili daha önce verdiği iptal kararını anımsatarak “planlama alanı doğal ve arkeolojik sit alanı özelliği taşımasına rağmen, 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine ve diğer mevzuatta yer alan kısıtlama ve prosedürlere tabi tutulmaksızın gerçekleştirilen planlamaya dair dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” dedi.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline karar verdi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*