Kadıköy’e yapılması planlanan yeni cami Meclis’e taşındı

Kadıköy'e yapılması planlanan yeni cami Meclis'e taşındı

İle paylaş:


Kadıköy'e yapılması planlanan yeni cami Meclis'e taşındı

 

İstanbul’un siluetinin en önemli noktalarından biri olan Kadıköy sahiline “Ulu Cami” adında yeni bir cami inşaatı için düğmeye basılması Meclis’e taşındı…

 

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması için soru önergesi verdi…

Öğüt önergesinde;

 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Haydarpaşa Garı’nın da yer aldığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda İSKİ artıma tesisi olarak görülen ve fiilen otopark olarak kullanılan alana cami yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Mekansal Planlama Müdürlüğü’nden talepte bulunması, Bakanlığın görüş almak üzere projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Kadıköy Belediyesi’ne göndermesi, bir önceki projede cami için belirlenen alanın yeşil alana olarak ayrılmasına rağmen Mekansal Planlama Müdürlüğü’nün görüş almak üzere hazırladığı plan değişikliğinde söz konusu alanı cami alanı olarak belirlemesi kamuoyuna yansımıştır. Ne var ki, dava süreci devam eden ve mahkeme kararı ile bir bölümünün yürütmesinin durdurulması kararı verilen Haydarpaşa Garı Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na uygun Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılmadan plan değişikliği çalışmaları yapılması Koruma Planı amacına aykırı bir durum göstermektedir. Ayrıca bu bölgede Kadıköy Meydan projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi çalışmalar yürütülmekte olup bu alan 100.000 ölçekli plan doğrultusunda yeşil olarak planlanmıştır.

 

Bu bağlamda;

 

1)      Mekansal Planlama Müdürlüğü’nün hazırladığı teklif planına 1000 metre mesafede toplam 5 adet cami olduğu ve halihazırdaki Nazım İmar Planında söz konusu yerde cami projesi yer almadığı aksine yeşil olarak planlandığı göz önünde bulundurulduğunda Mekansal Planlama Müdürlüğü’nün plan değişikliğine gitmesinin gerekçesi nedir?

2)      Kıyı Kanunu’nun “Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma ve Bu Araziler Üzerinde Yapılabilecek Yapılar” başlıklı 7. Maddesinde “….Bu alanlar üzerinde 6ncı maddede belirtilen yapılar ile yol, açık otopark, park, yeşil alan ve çocuk bahçeleri gibi teknik ve sosyal altyapı alanları düzenlenebilir” denilmektedir. Dolayısıyla teklif plandaki yaklaşık 34.000 m2 lik  “İbadet Alanı” ve kütüphane, sergi, konferans salonlar vb. birimler şeklinde önerilen yapılaşmalar, Kıyı Kanununun 7. Maddesine aykırılık göstermektedir. Bu şartlar altında ilgili teklif hangi hukuki zemine dayanarak hazırlanmıştır?

 

3)      Mekansal Planlama Müdürlüğü, hazırladığı plan değişikliği teklifinde söz konusu alanı cami alanı olarak belirlerken, Kadıköy sahilindeki mevcut dolgu alanlarında çökmeler olduğunu, olası depremde kamu kullanıma açık bir tesisin halk güvenliğini tehdit edebileceğini neden göz önünde bulundurmamış, oluşabilecek riskler açısından ilgili birimlerin görüşünü almamıştır?

4)      Teklif planda caminin konumlandırıldığı yer o bölgenin yerleşik nüfusunun olmadığı aksine merkezden geçen hareketli nüfusun çoğunlukta olduğu bir bölgedir. Olmayan bir cemaat için zemin sorunu nedeni ile yüksek yapım maliyetli bir camiye neden ihtiyaç duyulmuştur? İfadelerine yer verdi….

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*