Kamu binalarında Ahmet Davutoğlu’nun dev pankartları

Kamu binalarında Ahmet Davutoğlu'nun dev pankartları

İle paylaş:


Kamu binalarında Ahmet Davutoğlu'nun dev pankartları

Kamu binalarında Ahmet Davutoğlu’nun dev pankartları

 

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut TANAL; Ankara Dikmen Caddesi üzerinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü binasının iki cephesine Ahmet Davutoğlu’nun dev pankartlarının asılması üzerine Çankaya Kaymakamlığı’na şikayet dilekçesi verdi. Seçim Takviminin 10 Mart 2015 tarihinde başladığının altını çizen Tanal, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 60 ve 61. maddeleri ne dayandırdığı şikayet dilekçesini bugün saat 15:30 da Çankaya Kaymakamlığı’na teslim etti.

 

ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI’NA

                                                           ANKARA

 

ŞİKAYET EDEN    : Mahmut TANAL (T.C. 11696474334)

  1. Dönem İstanbul Milletvekili Halkla İlişkiler Binası Kat:4 No: 4105 TBMM Çankaya/ANKARA

 

KONUSU                  : Dikmen Caddesi No: 14 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA adresinde mukim T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü binasının hem Dikmen caddesi tarafında hem de kurum otoparkı tarafında herkesçe görülebilecek şekilde asılı bulunan büyük boyutlardaki iki adet veya daha fazla pankartın, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun ve Yüksek Seçim Kurulu Kararları’nca belirlenen seçim yasakları kapsamında kaldığından işbu pankartların kaldırılması istemidir.

AÇIKLAMALAR   :

            Dikmen Caddesi No: 14 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA adresli T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adresinde bulunan  Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Başkanı ve Milletvekili Adayı Ahmet Davutoğlu’na ait pankartlar bulunmaktadır. (EK-1) Afiş/pankartın asıldığı bu yer 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun ve Yüksek Seçim Kurulu Kararları’nca belirlenen seçim yasakları kapsamında kalmaktadır.

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunu’nun 60. maddesine ilan ve reklam yerlerini belirtmiştir. Bu maddeye göre; “Siyasi partiler ve adaylar seçimin başlangıç tarihinden seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, açık veya kapalı yer toplantıları ile taşıtlarında; parti bayrağı, afiş, poster, pankart ve benzeri ilan ve reklam malzemesi kullanmakta serbesttirler. Miting günü, miting alanı çevresindeki güzergâhlarda, toplantı bitimine kadar bu malzemelerin kullanılması serbesttir.” Bu yerler dışında, propaganda ilan ve reklam malzemeleri, ancak seçim kurullarınca gösterilecek yerlere göre asılır ve yapıştırılır.

Aynı kanunun 61. maddesi ilan ve reklam yerleri ile ilgili yasakları belirtmektedir. “Seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar siyasi partiler, bağımsız adaylar, herhangi bir kurum veya kuruluş ya da vatandaşlar tarafından, bu Kanunda belirtilen yerler dışında, siyasi ilan ve reklam içeren afiş, poster, pankart veya parti bayrağı gibi malzemelerin asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasaktır.” Madde metninden de anlaşılacağı üzere kanunda belirtilen yerler dışında afiş, pankart, poster ve parti bayrağı gibi malzemelerin asılması ve yapıştırılması yasaklanmıştır. Bu konuya ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 887 Karar No ve 07.06.2011 – 734 Karar No ve 21.05.2011 tarihli kararları da bu yöndedir. (EK2) Bu hükümlerle çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, seçimin adil, eşitlik ve dürüstlük ilkesi çerçevesinde yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca ve önemle belirtmek gerekir ki Yüksek Seçim Kurulu’nun 325 sayılı ve 13.03.2015 tarihli kararında yer alan Seçim Takvimi’nden de açıkça anlaşılacağı üzere Seçim Başlangıç Tarihi 10 Mart 2015’dir. (EK-3)  298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunu’nun 61. maddesine göre; “seçimin başlangıç tarihi olan 10 Mart 2015 tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar siyasi partiler, bağımsız adaylar, herhangi bir kurum veya kuruluş ya da vatandaşlar tarafından, bu Kanunda belirtilen yerler dışında, siyasi ilan ve reklam içeren afiş, poster, pankart veya parti bayrağı gibi malzemelerin asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasaktır.”

Tüm bu açıklanan nedenlerden dolayı Dikmen Caddesi No: 14 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA adresli T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü binasının iki cephesinde de asılı bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Başkanı ve Milletvekili Adayı Ahmet Davutoğlu’na ait pankartların kaldırılması konusunda şikâyette bulunma zorunluluğum doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 60 ve 61. maddeleri, ilgili diğer kanunlar ve tüm yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        :

  1. Yüksek Seçim Kurulunun 887 Karar No ve 07.06.2011 – 734 Karar No ve 21.05.2011 tarihli kararları ve ilgili yasal mevzuat
  2. Asılı bulunan Afiş/Pankartın resmi
  3. Yüksek Seçim Kurulunun 325 Karar No ve 13.03.2015 tarihli kararlı seçim takvimi ve ilgili yasal mevzuat
  4. Her türlü hukuki delil

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, belirtilen adreste bulunan pankartların kaldırılarak, masrafların ilgiliden alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim. 09.04.2015

                                                                                                          Şikayet Eden

                                                                                                          Mahmut TANAL

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*