Kamuda Şeffaflık Paketi

Kamuda Şeffaflık Paketi,Cezasızlığa Oy Vermeyin!,​Meclis Araştırma Komisyonu'nun Kararına ilişkin Basın Bülteni,Şeffaflık Derneği'nin AB değerlendirmesi

İle paylaş:


Kamuda Şeffaflık Paketi,Cezasızlığa Oy Vermeyin!,​Meclis Araştırma Komisyonu'nun Kararına ilişkin Basın Bülteni,Şeffaflık Derneği'nin AB değerlendirmesi

Kamuda Şeffaflık Paketi

 

  BASIN BÜLTENİ

“Kamuda Şeffaflık Paketi” Üzerine Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin Görüşleri

23.01.2015, İstanbul- Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin 14 Ocak’ta açıklanan, mal bildiriminde bulunulması, siyasetin finansmanı, siyasi etik ve kurum içi ihbar mekanizmaları ile ilgili düzenlemeler yapılmasını öngören Kamuda Şeffaflık Paketi’ne ilişkin, pakete esas olacak taslak yasal düzenlemelere erişilememesi sebebiyle sadece basına yansıyan bilgiler üzerinden derlediği görüşleri:

Mal Bildiriminde Bulunulması

14 Ocak 2015 tarihinde açıklanan Kamuda Şeffaflık Paketi’nde mal bildirimlerine ilişkin mevzuatın yeniden düzenleneceği belirtilmiştir. Bu kapsamda bildirimlerin 5 yıl yerine 2 yılda bir yapılması ve partilerin genel merkez çalışanları ile il, ilçe başkanlarının da mal beyanında bulunması öngörülmektedir. Bu öneriler, mal varlığı bildirimleri ile yükümlü olanların kapsamının genişlemesi ve yenileme süresinin kısalması nedeniyle olumlu adımlardır. Ancak, mal bildirimleri vermek ile yükümlü olanların, şirket ortaklıklarını da bildirmesi; birinci dereceden akrabalarının da aynı şekilde mal varlıklarına ve şirket ortaklıklarına ilişkin beyanda bulunması gerekmektedir. Bu konudaki en büyük eksiklik, mal varlığı bildirimlerinin şeffaf ve sivil toplumun gözetimine imkan verecek şekilde kamuoyu ile paylaşılmıyor olmasıdır. Dünyadaki 172 ülkenin 109 unda mal varlığı rejimlerinin halka açık olduğu düşünülürse, Kamuda Şeffaflık Paketi’nin bu eksikliği giderecek şekilde genişletilmesi gerekmektedir. Ayrıca, başta seçilmişlerin olmak üzere mal varlığı bildirimlerinin düzenli denetiminin sağlanması şeffaflık açısından en temel gerekliliktir.

Siyasetin Finansmanı

Dünyadaki 171 ülkeden 105’inde siyasetin finansmanına ilişkin bilgiler kamuya açıktır. Türkiye, bu konuda adım atmakta geç kalmış olsa da Kamuda Şeffaflık Paketi’nde yer alan öneriler olumlu bir adımdır. Partilerin bilançolarının açıklanmasının zorunlu olması, adayların bağış ve yardım toplayacakları banka hesaplarının kamuya açık olması olumlu ve gerekli adımlardır. Paketteki bu hükümlerin en kısa zamanda yasalaşıp önümüzdeki 2015 genel seçimlerinde uygulanması ve denetlemesinin yapılmasını umuyoruz. Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşılaştığımız üzere adayların gelir kaynaklarının ve harcama detaylarının kamuya açık olmaması ve denetim konusunda önemli eksikliklerin bulunması, başlıca  sorunları teşkil etmektedir. Bu nedenle, seçim süreçlerine duyulan güvenin artması için siyasi partilerin ve adayların faaliyetlerinin finansmanı konusunda tam bir şeffaflık temin edecek düzenlemeler yapılmalıdır.

Siyasi Etik Yasası

Uzun yıllardır yasalaşmayı bekleyen Siyasi Etik Yasası konusuna Kamuda Şeffaflık Paketi’nde değinilmemiştir. Seçilmişler ve üst düzey bürokratların hediye alma, ağırlanma, görevden sonra yapılamayacak işlerini ve çıkar çatışması gibi alanları düzenleyecek olan ayrı bir Siyasi Etik Yasasının yürürülüğe girmesine acilen ihtiyaç vardır. Bu alanda sadece 2531 Sayılı Kanun’un genişletilmesi ile çözülemeyecek derecede ciddi sorunlarımızın bulunduğu 20 Ocak 2015 tarihli, dört eski bakanın Yüce Divan’da yargılanmasının reddi ile sınuçlanan oylamayla bir kez daha açığa çıkmıştır.

İhbar Konusu

Kamu kurumlarında ihbar mekanizmalarının yolsuzlukla mücadele ve şeffaflığa katkıda bulunabilmesi için en önemli unsur, ihbarda bulunan kişinin bilgilerinin gizli tutulması ve gerekli korumanın sağlanmasıdır. Bu unsurlar garanti altına alınmadan ödüllendirme ile şeffaflığı hedeflemek gerçekçi değildir.
Kamu kurumlarında, siyasette ve devletin vatandaşlarla kurduğu tüm ilişkilerde şeffaflığın sağlanması demokrasinin en temel koşullarından biridir. Bu koşul, ilgili yasaların yürürlüğe girdiği, kurumsallaşmanın sağlandığı ve şeffaflık kültürünün geliştirildiği bir süreçle sağlanabilir. Kamuda Şeffaflık Paketi’nin bu doğrultuda bir adım olduğunu ancak yeterli olmadığını düşünüyor; sivil toplumla daha güçlü bir işbirliğiyle hayata geçirilebileceğine ve geliştirilebileceğine inanıyoruz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*