Kasım ayı meclis toplantısında Oktay Altın’ın soru önergeleri devam etti….

İle paylaş:


Oktay Altın ağustos ayından beri sorup cevabını alamadığı soruları sormaya devam etti;

Sayın Başkan,Sayın Meclis üyeleri,

soru önergelerimi sunmaya başlamadan önce,sizlere adalı hemşerilerimiz tarafından seçilmiş meclis üyesi olarak bazı hassasiyetlerimi paylaşmak istiyorum.

Gerçek demokratik yapı ile yönetilen ülkelerde,parlamento ve seçilmiş meclislerin başlıca ve önemli görevi denetleme fonksiyonlarını kullanma yeteneği ve yetkisidir.Bu göreve ilişkin kullanılacak yöntem ve enstrümanlar bizim meclisimiz için Belediye kanunu ve Belediye çalışma Yönetmeliği içeriğinde açıkça ifade edilmiştir.Meclis üyeleri olarak bizler bu görev sorumluluğunu,seçilmiş olmanın verdiği yetkiler kapsamında yürütmek durumundayız.

Burada ifade ettiğim yetki ve sorumlulukların vatandaşlar adına kullanılmakta olması,demokratik bir şekilde seçilmiş olmanın doğal akışının gereğidir.

Bu bahsettiğim ifadelere dayanan soru önergelerimizin kaynağı doğal olarak kişisel değil,doğrudan adalı hemşerilerimizin iradesinin mecliste temsil edilmesi sorumluluğu olarak ortaya çıkmaktadır.

Kamu adına çalışmak üzere seçilmiş olan meclis üyelerinin,yasadan kaynaklanan haklarını kullanarak Belediye işleri ile ilgili sorular sorması,denetlemelerde bulunması,önergeler vermesi görevinin gereği olup,aynı zamanda görev ciddiyetinin göstergesi olarak kabul edilmeli,tüm makamlar tarafından aynı ciddiyet ile dikkate alınmalı ve cevaplandırılmalıdır.

Bu konulardan bahsetmemin gerekçesini merak ettiğinizi biliyorum.

Sayın Başkan,Sayın Meclis Üyeleri,

Ağustos ayında vermiş olduğum üç soru önergesine Ekim ayında gerçekleşen meclis toplantılarının birinci oturumda cevap verilmediğini ifade ettiğimi hatırlarsınız.Bu husus meclis tutanaklarında da yer aldı.

Bu uyarımın ardından,İmar ve Şehircilik Müdürü Sumru Süslü tarafından imzalı ve Sayın Başkanın üst yazısı ile yeni bir cevap metni aldım.Bu metni yukarıdan aşağı,soldan sağa okudum,ancak metin içeriğinde sorularımın yanıtlarını bulamadım.Bahse konu metin,bilinen sefahatı anlatan,gereksiz bilgileri içeren,uzatılmış,sebepleri ve sonuçları içermeyen,karmaşık bir metin olma özelliği dışında bir anlam ifade etmemektedir.

Sayın Meclis Üyeleri arasından metinlerin içeriğini merak eden olursa,soru önerge ve cevap metnini oturum sonunda kendilerine takdim edebilirim.

Sayın Başkan,Sayın Üyeler,

Burada be mecliste soruları içeren önergeleri veren Oktay Altın değildir.Bu soruları soran,Adalarda yaşayan hemşerilerimizin meclise yansımış olan iradesidir.Bu husus kesinlikle herkes tarafından böyle bilinmeli ve kabul edilmelidir.Özellikle makamlarda maaş karşılığı çalışan kamu hizmetlileri,hemşerilerimizi ve temsilcisi olan meclis üyelerini ciddiye almak durumundadır.

Değerli vaktinizi aldığım için özürlerimi sunarak,şimdi sayın Başkan soru önergelerime geçmek istiyorum.

SORU ÖNERGELERİ KASIM 2011

1.  Ağustos ayında verdiğim üç adet önergede yer alan hususların madde madde ve yazılı olarak yanıtlanmak üzere yeniden ve üçüncü kez Başkanlık Makamına havalesini arz ediyorum.

2.  Kınalıada taş ocakları mevkiinde inşaat atıklarının depolanması ile ilgili bilginiz ve dahliniz var mıdır?Sit alanında yasaya aykırı işlem yürütülmesine göz yuman,bu konuda görevlerini ihmal edenlerin belirlenmesi ve bunlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak maksadıyla soruşturma açacakmısınız?

3.  Adalar Belediyesi 2010-2011 yıllarında dozer kiralama işlemi yapmış mıdır?Hizmet alımı yapıldı ise bu hizmet hangi maksatla kullanılmıştır?

4.  12 nisan 2011 tarihli ve aynı toplantı saati ile imza altına alınan memur disiplin kurulu tutanağından 2 adet mevcut olup,2 tutanakta aykırı sonuçlara karar verildiği,ekteki tutanak örneklerinde görülmektedir.Tutanaklardan birinin kurul başkanı tarafından onaylanmadığı anlaşılmaktadır.Toplantıya katılan kurul üyelerinin aldığı kararların,bir çalışanımızın üzerinde psikolojik etki yaratabilecek ceza kararı içeren bu uygulamasından bilginiz var mıdır?Bu tür kararlar ile hakkaniyet ölçülerinde ve tarafsız olarak değerlendirme yapması beklenen kurul hakkında güvensizlik ortamı oluştuğu,kurulun etki altında karar alma zorunda kaldığı anlaşılmaktadır.Personel arasında güven duygusu ve adalet duygusu yeniden oluşturmak maksadıyla kurul üyelerini değiştirip,hatalı davranarak personeli etki altına alan işlemi gerçekleştiren bahse konu kurul üyeleri hakkında soruşturma açacak mısınız?

5.  Kınalıada da fayton olmaması nedeniyle ücretli taşıma işleri için 2 adet minibüs kullanıldığı tarafımdan izlenmiştir.Bu araçlar özel kişiye ait olup,tahsilat yapmaktadır.Bu araçların çalışma müsaadesi hangi ihale yada hizmet alımına dayanarak yapılmıştır?Bu araçlardan elde edilen gelirlerin kamuya dönen miktarı nedir?Kazanç miktarı kriterleri nasıl tespit edimiş ve nelerdir?

6.  Hepimizin bildiği gibi adalarımızda başıboş köpek popülasyonu artmıştır.Özellikle Heybeliada da bu sorun hemşerilerimizin yaşam koşullarına etki edecek seviyeye gelmiştir.Bu sorunlarla ilgili belirlediğiniz bir çözümünüz var mı?Bu konu ile ilgili bir kaynak planlaması yapılmış mıdır?Diğer ilçe Belediyeleri ve İBB ile bu konuda kapsamlı bir işbirliği ile sorunun çözümlenebileceği ekseninde çalışmanız var mıdır?Yok ise bu yönde gayret göstermeyi planlıyor musunuz?

7.  Heybeliada da 2010 yılında bir binaya izinsiz olarak eklenen ilave katın yıkımı gerçekleştirilmiştir.Ancak her nasıl oldu ise aynı ilave kat yeniden inşa edilmiştir.Bir hemşerimizin 22.08.2011 tarihinde verdiği dilekçe ile durumu belediyemize bildirmesine rağmen işlem yapılmadığı ekteki fotoğraflardan anlaşılmaktadır.Bu izinsiz yapılar yapılırken görevlerini yerine getirmeyen Belediye görevlileri olduğu açıktır.Bu binada izinsiz yapı yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesini,kaçak yapılan kısımlar hakkında İstanbul İmar Yönetmeliğine göre işlem yapılmasını,kaçağın oluşmasına neden olanlar ve kontrol görevini yerine getirmeyen hakkında idari soruşturma açılmasını sağlayacak mısınız?

8.  Ağustos,Eylül ve ekim 2011 ayı meclis toplantılarında sayın Başkandan yayınlanacak 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planlarının askıya çıkarılışının internet,sesli ve görsel alanlarda hemşerilerimize duyurulması,belirlenecek bir yöntemle talep edenlere planlar hakkında bilgi verilmesi ve itiraz yöntemlerinin açıklanması talabimi iletmiştim ve bu önerim makul olarak değerlendirilmişti.Ancak şu anda planlar 21 ekim 2011 tarihinde yayınlanmasına rağmen Belediye tarafından yapılan bir duyuruya rastlamadığımı ifade ederek,bu konuda herhangi bir duyuru yapmayı hemşerilerimizi bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz?

Haber

Şükrü Abanoz

 

 

3 yorum

  1. Anlaşılan odurki belediye meclis üyeleri içerisinde Oktay Altın beyefendiden başka çalışan ve işinin gereğini yapan bir başkası bulumamakta,bu nedenle görevinin gereği olarak yaptığı çalışmalar, gösterdiği gayret ve görev bilinci için sayın Oktay Altın bey’e teşekkürediyorum,

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*