Kentsel dönüşüme mahkeme freni

Kentsel dönüşüme mahkeme freni

İle paylaş:


Kentsel dönüşüme mahkeme freni

Kentsel dönüşüme mahkeme freni

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17 ilçeye ilişkin  imar planına ilave ettiği, “Riskli bina tespit edilerek kentsel dönüşüm yapılması halinde 0.50’ye kadar emsal artışı yapılabilir” plan notu hakkında yürütmeyi durdurdu…
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, 29 Mayıs 2015 tarihinde aldığı bir kararla 17 ilçede yürürlükte olan 1/5 bin ölçekli nazım planları notlarına, “riskli bina tespit edilerek kentsel dönüşüm yapılması halinde 0,50’ya kadar emsal artışı yapılabilir” notu eklemiş, bir çok   imar planına eklenen plan notunda, kentsel dönüşüm projelerindeki bina kat sayısı ikiye çıkartılmıştı…

0,50’ya kadar emsal artışı yapılabilir eki iptal

Bursa Şehir Plancıları Odası ise belediyenin aldığı bu karara, emsal artış kararının üst ölçekli planlara ve hukuka aykırı olduğunu, kararın Bursa’da kontrolsüz yapılaşmaya neden olacağını bildirerek emsal artış kararının üst ölçekli planlara ve hukuka aykırı olduğunu, kararın Bursa’da kontrolsüz yapılaşmaya neden olacağını söyleyerek Bursa 3. İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma kararı verilmesi istemiyle dava açmıştı…

 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçeyi kapsayan emsal artışı kararı alırken emsal artışı yapılan bölgelerde araştırma inceleme yapmadığını, dolayısıyla kararın hukuka aykırı olduğunu tespit eden Bursa 3. İdare Mahkemesi, Bursa Büyükşehir Belediye’sinin emsal artış kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararını verdi.
Gerekçeli kararda, “Davalı idare tarafından, he ne kadar, dava konusu plan notu değişikliğinin kamu yararı uyarınca yapıldığı ileri sürülmekte ise de; Bursa il genelinde 17 ilçeye yönelik her ilçenin/yörenin kendine özgü nüfus ve coğrafi yapısı, yapıların alanla ilişkileri, birey başına düşen sosyal yapı donatı alanı hesaplamaları gibi hususlarda her hangi bir araştırma inceleme yapılmadan 1/5000 ölçekli planlarda ‘riskli bina tespit edilerek Kentsel Dönüşüm yapılması halinde 0,50’ye kadar yoğunluk artışı yapılabileceğini öngören dava konusu plan notu değişikliğinde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” denildi…

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*