Kolin için suç duyurusunda bulundu

Kolin için suç duyurusunda bulundu,TANAL; ÖİV VE DEPREM VERGİLERİ KALDIRILSIN,Tanal'dan kiracıları sevindirecek teklif,BAKANLIK EDEBİYAT DERSİNDEN SINIFTA KALDI,İŞSİZLİK ORANLARI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR,TÜRKİYE'DE 55 MİLYON KİŞİ GIDA YOKSULU,Erdoğan'ın Başbakanlığı Anayasa Mahkemesinde!,MAKAM OTOLARI EŞLERİN HİZMETİNDE,TANAL: MECLİSTE GIDA ALIMLARI İHALESİZ VE KANUNA AYKIRI YAPILIYOR,MAHMUT TANAL HÜSEYİN ÇELİK'TEN ŞİKAYETÇİ OLDU,TANAL: ELEKTRİK BORCU İÇİN SU KESİLEMEZ,MAHMUT TANAL GÖKDELEN İNŞAATLARINDAKİ ÖLÜMLERİ SORGULUYOR,MAHMUT TANAL ANKARA'DAKİ ULAŞIM ZAMMINA DA DAVA AÇTI,MAHMUT TANAL’DAN ULAŞIM ZAMMINA DAVA,YMM ve SMM mağdurları TBMM gündeminde!,MAHMUT TANAL HÜKÜMET PENSİLVANYA İLİŞKİSİNİ İRDELİYOR,Kaçırılan Çocuklar TBMM gündeminde!,Kaybettik Ama Uzatın" ve Hoparlörden Duyuldu,Mahmut Tanal suç duyurusunda bulundu!,Geçici iş göremezlik ödeneği TBMM'de,28 Nisan'ın "Anma ve Yas Günü"olsun!,Başbakan Erdoğan için şok iddia!,Başbakan hakkında suç duyurusu!,Adnan Çiçek hakkında suç duyurusu!,You Yube için dava açıtı!,Bayram ve genel tatiller TBMM'da,CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Av. Mahmut Tanal'ın, 2429 sayılı ulusal bayram ,CHP'den Meclis TV yayınını kestirenler için suç duyurusu!,Mahmut Tanal dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi,Tanal'dan Bank Asya sorusu,Yalı ve Villa sahibi bakanlar kimlerdir?,Başbakan Erdoğan'a soru önergesi!,Adı yolsuzluğa karışıp yurt dışına çıkan iş adamı var mı?,Zeyid Aslan İstanbul Barosuna şikayet edildi!,Başsavcı Hüseyin Baş hakkında suç duyurusu!,Fevai Aslan için suç duyurusu!,Bakanlar ile ilgili fezlekeler TBMM'de,Türkiye'nin tanıtım ihaleleri TBMM'de,Hasta tutuklular TBMM'de,Cenin mirasçılığı TBMM'de,THY avukatları TBMM'de,Polis memurlarının özlük hakları TBMM'de,Rıza Sarraf'ın yalısı TBMM'de,Şans oyunlarından kazanılan paraya vergi mi geliyor?

Kolin için suç duyurusunda bulundu

 

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut TANAL, Soma Yırca köyündeki ağaç kesimi ile güvenlik görevlileri ile bu talimatı veren yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

 

Tanal, 10 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Yırca köyündeki taşınmazların, Soma Kolin Termik Santrali’nin yapımı amacıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesine göre acele kamulaştırılmasına ilişkin işlem tesis edildiğini fakat acele kamulaştırma yapabilmek için gerekli olan yurt savunması veya olağanüstü hal söz konusu olmadığını ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. Maddesinin açıkça ihlal edildiğini belirtti.

Dilekçede, sözü edilen idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan dava süreci devam ederken termik santral inşası için yapılan ağaç kesimini protesto eden Yırca köyü sakinlerinin, şüphelilerin saldırıları sonucunda darp edildiği ve biber gazı kullanılarak kasten yaralandığı belirtildi.

Kolin Şirketler Grubunun güvenlik görevlileri yaşanan olaylardan sonra işten çıkartıldığı ve yaptıkları açıklamada  “Bize iş garantisi, hatta emeklilik garantisi vererek buraya getirdiler. Ben mevcut işimden ayrılıp buraya geldim. Bizleri kandırıp köylülere saldırttılar. Onlarla karşı karşıya getirdiler. Sonra da kullanıp attılar. Bu böyle olamaz. Haklarımızı alıncaya kadar buradayız” ifadelerini kullandıklarını hatırlatan Tanal, dilekçesinde

“Şüpheli güvenlik görevlileri, kendi suçlulukları hakkında açıkça tanıklık yapmıştır. Dolayısıyla suçun ikrarı gerçekleşmiştir. Suçu işleyen kişi, olayı en yakından bilen kişidir. Dolayısıyla güvenlik görevlilerinin bu beyanlarının delil niteliğinde olduğu ve suçun ikrarını gerçekleştirdiği su götürmez bir gerçektir. Zira Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2005/7-144 E. Ve 2005/150 K. sayılı kararında da belirtildiği üzere “Vicdani delil sisteminin geçerli bulunduğu ceza yargılaması hukukumuzda, özgür iradeye dayalı olan ikrarın da, diğer tüm deliller gibi yargıç tarafından serbestçe takdir edilip değerlendirilmesi gerekir.” demiştir.

3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun uyarınca özel koruma statüsüne sahip zeytin ağaçlarının sökülüp kaldırılması anılan yasanın 20. maddesi uyarınca bazı özel usul ve esaslara bağlandığını belirten Tanal, sözü edilen yasa hükmünde belirlenen şartlara ilişkin herhangi bir durum dahi söz konusu olmadığının altını çizerek; yargı kararı beklenmeden şüphelilerin gerçekleştirdiği ağaç sökme işlemleri ve bu müdahaleler sırasında gerçekleştirdikleri kasten yaralama eylemleri sebebiyle güvenlik görevlileri ile bu talimatı veren yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

 

MANİSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

 

SUÇ İHBARINDA

BULUNAN                           : Mahmut TANAL

                                               İstanbul Milletvekili, TBMM Yeni Halkla İlişkiler Binası 4. Kat

No: 4105 Çankaya / ANKARA

 

ŞÜPHELİ                             : Aşağıda belirtilmiş olan suç teşkil eden eylemleri gerçekleştiren

Kolin Şirketler Grubu güvenlik çalışanları ve bu yönde emir ve talimat veren tüm yetkililer

Horasan Sokak No: 14 Gaziosmanpaşa Ankara

 

 

SUÇ                                       : 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca kasten adam yaralama ve

mala zarar verme, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. Maddesine muhalefet, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun’a muhalefet

 

SUÇ TARİHİ                       :

 

AÇIKLAMALAR               :

 

            10 Mayıs 2014 tarih 28996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 21.04.2014 günlü 2014/6272 sayılı kararıyla; Manisa İli, Soma İlçesi, Yırca köyündeki taşınmazların, soma Kolin Termik Santralinin yapımı amacıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesine göre acele kamulaştırılmasına ilişkin işlem tesis edilmiştir. (EK: 1)

 

Kamulaştırma Kanunu Acele kamulaştırma başlıklı 27. Maddesinin 1. Fıkrası:

 

3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.” Hükmünü haizdir.

 

Maddenin içeriğinden de anlaşılacağı üzere, yurt savunması ihtiyacı varsa veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlar söz konusu ise acele kamulaştırma kararı verilebilir. Burada ne yurt savunması ne de olağanüstü hal söz konusudur. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. Maddesi açıkça ihlal edilmiştir.

 

Bahsi geçen idari işlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan dava süreci devam ederken Yırca Köyü sakinleri şüphelilerin saldırıları sonucunda öncelikle 16 ve 21 Ekim 2014 tarihlerinde sonra ise 7 Kasım 2014 tarihinde darp edilerek, kelepçe kullanılarak ve biber gazı ve biber gazı kapsülleri ile kasten yaralanmıştır. Türk Ceza Kanununun “Kasten yaralama” başlıklı 86. Maddesi:

 

1- Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 3- Kasten yaralama suçunun;

  1. e) Silahla,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.” Hükmünü haizdir.

 

Basına yansıyan haberlerden anlaşılacağı üzere, uyuşmazlığa konu araziye girilerek 17 Eylül 2014 tarihinden itibaren aralıklarla ağaç kesildiği, sözü edilen alana tel örgü çekildiği, Yırca Köyü sakinlerinin müdahaleye engel olmaya çalışması sırasında şüphelilerin saldırıları sonucunda kasten yaralanan vatandaşlardan Emin Özkılınç’ın hastaneye kaldırıldığı, Turgutlu Çevre Platformu Avukatı Hasan Namak’a da ters kelepçe uygulandığı öğrenilmiştir. (EK:2)

 

Kolin Şirketler Grubunun güvenlik görevlileri yaşanan olaylardan sonra işten çıkartılmış ve yaptıkları protesto esnasında ajans muhabirine yaptıkları açıklamada  “Bize iş garantisi, hatta emeklilik garantisi vererek buraya getirdiler. Ben mevcut işimden ayrılıp buraya geldim. Bizleri kandırıp köylülere saldırttılar. Onlarla karşı karşıya getirdiler. Sonra da kullanıp attılar. Bu böyle olamaz. Haklarımızı alıncaya kadar buradayız” ifadelerini kullanmışlardır. (EK: 3)

 

Şüpheli güvenlik görevlileri, kendi suçlulukları hakkında açıkça tanıklık yapmıştır. Dolayısıyla suçun ikrarı gerçekleşmiştir. Suçu işleyen kişi, olayı en yakından bilen kişidir. Dolayısıyla güvenlik görevlilerinin bu beyanlarının delil niteliğinde olduğu ve suçun ikrarını gerçekleştirdiği su götürmez bir gerçektir. Zira Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2005/7-144 E. Ve 2005/150 K. sayılı kararında da belirtildiği üzere “Vicdani delil sisteminin geçerli bulunduğu ceza yargılaması hukukumuzda, özgür iradeye dayalı olan ikrarın da, diğer tüm deliller gibi yargıç tarafından serbestçe takdir edilip değerlendirilmesi gerekir.

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Mala zarar vermenin nitelikli halleri” başlıklı 152. Maddesinin (c) bendinde “Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında,” mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Şüpheliler 17 Eylül 2014 tarihinden itibaren aralıklarla gerçekleştirdikleri ağaç katliamından sonra son olarak 7 Kasım 2014 tarihinde katliam gerçekleştirmiştir. Yaklaşık 6 bin ağacın gece yarısı- sabaha karşı sökülmesi, Türk Ceza Kanunu’nun 152. Maddesinin (c) bendinde düzenlenen mala zarar verme suçunu oluşturmaktadır.

 

Bundan başka 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun uyarınca özel koruma statüsüne sahip zeytin ağaçlarının sökülüp kaldırılması anılan yasanın 20. maddesi uyarınca bazı özel usul ve esaslara bağlanmıştır.

 

Madde 20- Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez.”

 

Sözü edilen yasa hükmünde belirlenen şartlara ilişkin herhangi bir durum dahi söz konusu değilken; yargısal uyuşmazlığa dair kararı beklemeden şüphelilerin gerçekleştirdiği ağaç sökme işlemleri ve bu müdahaleler sırasında gerçekleştirdikleri kasten yaralama eylemleri Türk Ceza Kanunu’nun maddelerine açıkça aykırılık oluşturmaktadır.

 

Nitekim şüpheli şirketin arazide termik santral kurabilmesine olanak veren idari işlemin yürütülmesi “…Termik santral yapımı amacıyla planlamaya konu edilemeyen ve bu amaçla kullanılmasına da izin verilmeyen alanda, kamu yararı kararı alınarak acele kamulaştırma yoluna gidilmesine, yukarıda yer verilen mevzuata göre olanak bulunmadığından..” gerekçesiyle Danıştay 6. Dairesi’nin 28.10.2014 tarih E. 2014/7272 sayılı kararıyla durdurulmuştur.

 

Mağdur Yırca Köyü sakinleri ile Kolin Şirketler Grubu arasında yargıya taşınmış uyuşmazlık bulunmakta ve anılan dava ile ilgili olarak verilmiş yargı kararı mevcut iken; kasten yaralama eylemlerini gerçekleştirenler ve zeytin ağaçlarını katleden gerek Kolin Şirketler Grubu adına çalışanlar gerekse bu kimselere emir ve talimat veren kimseler hakkında suç ihbarında bulunma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER        : 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun

HUKUKİ DELİLLER        : Basında çıkan haber çıktıları, Danıştay 6. Dairesi’nin 28.10.2014

tarih E. 2014/7272 sayılı kararı (Celbi gerekmektedir.)

 

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan nedenlerle Kolin Şirketler Grubu adına çalışanlar ile onlara bu yönde emir ve talimat veren yetkililer tarafından gerçekleştirilen, basına yansıyan haberlerden ve güvenlik kamera kayıtlarından da anlaşılabileceği üzere, şüphelilerin suç teşkil eden eylemleri hakkında soruşturma başlatılmasını haklarında kamu davası açılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla dilerim.  14.11.2014

          

Suçu İhbar Eden

Mahmut TANAL

 

 

 

 

 

EKLER: 1- 10 Mayıs 2014 tarih 28996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun

21.04.2014 günlü 2014/6272 sayılı kararı

     2- Basında çıkan haber çıktıları

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz