Maltepe Orhangazi Anadolu Lisesi müdürüne suç duyurusu

Maltepe Orhangazi Anadolu Lisesi müdürüne suç duyurusu

İle paylaş:


Maltepe Orhangazi Anadolu Lisesi müdürüne suç duyurusu

Maltepe Orhangazi Anadolu Lisesi müdürüne suç duyurusu

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut TANAL; İstanbul Maltepe Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi yönetimi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun birlikte düzenlediği mitinge öğrencilerin zorla götürülmek istendiği iddialarına karşı bugün saat 10:00’da İstanbul Kartal Adliyesi’nde Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Okul müdürü ve ilgili diğer kamu görevlilerinin “Anayasa’nın Eğitim ve Öğretim Hakkı ve Ödevi başlıklı 42’inci maddesini ihlal, Türk Ceza Kanunu madde 257 Görevi Kötüye Kullanma, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un Seçim Süresince Yapılamayacak İşler başlıklı 63’üncü maddesini, Memurların Gezilere Katılma Yasağı başlıklı 66’ıncı maddesini, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Sadakat başlıklı 6’ıncı maddesini, tarafsızlık ve Devlete bağlılık başlıklı 7’inci maddesini, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun Genellik ve Eşitlik İlkesi’ne yer veren 4’üncü maddesi, Demokrasi Eğitimi başlıklı 11’inci maddesini, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin İlkeler başlıklı 5’inci maddesi, aynı yönetmeliğin Müdür başlıklı 78’nci maddesi, Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’ni ihlal suçları.” Nı işlediğini belirten Tanal; dilekçesinde şu ifadelere yer verdi; “Çocuklarımız ülkemizin geleceğidir. Geleceğimizi emanet ettiğimiz kamu görevlilerinin tarafsızlıkları, kanunlara uymaları gelecek nesillerimizin daha sağlıklı, daha demokratik, adil ve insan haklarına saygılı bir ortamda yetişmesini sağlayacak olup, ülkemizin geleceğinin aydınlık olması buna bağlıdır. Bu denli kutsal ve önemli bir görevi ifa eden şüpheli şahıs, kanunlara aykırı biçimde kendi kişisel ve siyasi yönelimleri doğrultusunda aldığı kararlar ile geleceğimizi karanlığa mahkum etmeye çalışmakta, gençlerimizin o gencecik zihinlerini siyasi propaganda ve algı oyunlarının etkisi altında bırakmaya çalışmaktadır.” Eğitim kurumlarının siyasete alet edilmesinin sonuna kadar karşısında duracağını belirten Tanal, bu davanın da sonuna kadar takipçisi olacağını beyan etti.

 

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SUÇU İHBAR EDEN : Mahmut TANAL

İstanbul Milletvekili, Yeni Halkla İlişkiler Binası 4. Kat No: 4105 Çankaya / ANKARA

ŞÜPHELİLER : İstanbul Maltepe Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü ve re’sen tespit edilecek diğer sorumlular.

SUÇ : Anayasa’nın Eğitim ve Öğretim Hakkı ve Ödevi başlıklı 42’inci maddesini ihlal, Türk Ceza Kanunu madde 257 Görevi Kötüye Kullanma, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un Seçim Süresince Yapılamayacak İşler başlıklı 63’üncü maddesini, Memurların Gezilere Katılma Yasağı başlıklı 66’ıncı maddesini, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Sadakat başlıklı 6’ıncı maddesini, tarafsızlık ve Devlete bağlılık başlıklı 7’inci maddesini, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun Genellik ve Eşitlik İlkesi’ne yer veren 4’üncü maddesi, Demokrasi Eğitimi başlıklı 11’inci maddesini, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin İlkeler başlıklı 5’inci maddesi, aynı yönetmeliğin Müdür başlıklı 78’nci maddesi, Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’ni ihlal suçları.

SUÇ TARİHİ :

AÇIKLAMALAR :

İstanbul İli Maltepe İlçesi’nde bulunan Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi müdürlüğü, 30 Mayıs 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun miting yapacağı İstanbul’un Fethi’nin 562. yılı Fetih Şöleni’ne öğrencilerin katılımını zorunlu kılmıştır. Bu mitinge katılmayan öğrenciler okul yönetimi tarafından fişlenecekleri korkusu ile katılıma zorlanmıştır.

Söz konusu etkinlik için 30 Mayıs 2015 tarihi saat 14:00 da okul bahçesinden otobüslerin kalkacağını belirten okul müdürlüğü, çocuklarımızın istirahat edeceği tarihte miting alanlarına taşınmasını sağlamaya çalışmaktadırlar.

İstanbul; 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedilmiştir. 29 Mayıs’ta kutlanması gereken tarihi ve önemli bu gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu miting yapsın ve katılım fazla olsun denilerek 30 Mayıs’ta kutlanacaktır. Eğitim öğretim saat ve günleri dışında istirahat etmesi gereken öğrencilerimiz sırf daha kalabalık bir katılım olması amacıyla şüpheli okul müdürlüğü tarafından katılıma zorlanmışlardır. Öğrencilerin ellerine velilerine imzalatmaları için muvafakatname tutuşturulmuş olup bu muvafakatnamelerin (EK) kesinlikle imzalanması ve öğrencilerin tamamının bu etkinliğe katılımı zorunlu tutulmuştur. Aksi takdirde okul yönetimi tarafından fişleneceklerini ve psikolojik baskıya maruz kalacaklarını düşünen öğrenciler bu muvafakatnameleri imzalatmak zorunda kalmıştır.

Oysa ki; Anayasamızın Eğitim ve Öğretim Hakkı ve Ödevi başlıklı 42’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre; “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.” Ve yine aynı maddenin 8’inci fıkrasına göre ise Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez.” Şüpheli tarafından yerine getirilen işbu suç duyuruma konu işlem eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili herhangi bir faaliyeti içermeyip, şüpheliye emanet edilen gelecek nesillerimiz İkitidar partisinin siyasi propagandalarına maruz bırakılmaya çalışılmaktadır.

Ayrıca 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un Seçim Süresince Yapılamayacak İşler başlıklı 63’üncü maddesinin ikinci fıkrasının b bendi gereğince; “Memur ve hizmetlileriyle her türlü araç ve gereç ve imkânlarını siyasi bir partinin veya adayın emrinde veya her hangi bir siyasi faaliyette çalıştırmaları, kullanmaları veya kullandırmaları yasaktır” ve yine aynı kanunun Memurların Gezilere Katılma Yasağı başlıklı 66’ncı maddesine göre; “Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar geçen süre içinde Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiç bir memur katılamaz.” Hükümlerine amirdir. Şüpheli okul bütçesinden temin edilen araçlarla siyasi bir partinin mitingine öğrenci taşıyarak açıkça görevini kötüye kullandığı gibi yukarıda arz ve izah olunan seçim yasaklarını açıkça ihlal etmiştir. Ayrıca bu ve benzeri uygulamalar o bölgede bulunan diğer okullarda da yapılmış olabileceğinden bu okullara ilişkin gerekli soruşturulmanın yapılması gerekmektedir.

Çocuklarımız ülkemizin geleceğidir. Geleceğimizi emanet ettiğimiz kamu görevlilerinin tarafsızlıkları, kanunlara uymaları gelecek nesillerimizin daha sağlıklı, daha demokratik, adil ve insan haklarına saygılı bir ortamda yetişmesini sağlayacak olup, ülkemizin geleceğinin aydınlık olması buna bağlıdır. Bu denli kutsal ve önemli bir görevi ifa eden şüpheli şahıs, kanunlara aykırı biçimde kendi kişisel ve siyasi yönelimleri doğrultusunda aldığı kararlar ile geleceğimizi karanlığa mahkum etmeye çalışmakta, gençlerimizin o gencecik zihinlerini siyasi propaganda ve algı oyunlarının etkisi altında bırakmaya çalışmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Sadakat başlıklı 6’ıncı maddesi; “Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar. Devlet memurları bu hususu “Asli Devlet Memurluğuna” atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak aşağıdaki “Yemin Belgesi” ni imzalayarak göreve başlarlar.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.” Şeklindedir. Şüpheli şahıs bir Devlet memuru olarak kanunen ettiği yemine riayet etmemiş, Kamusal görev ve gücünü Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçim mitinglerine öğrencilerimizi götürmek ve bu öğrencilerimizi siyasi propagandaya maruz bırakmaya çalışmak gibi zorlayıcı eylemlerde bulunarak Devlet Memuruna yakışmayan, yasaya aykırı iş ve eylemlerde bulunmuştur.

Aynı kanunun Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık başlıklı 7’inci maddesine göre; Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.” Hükümlerine amirdir. Şüpheli şahıs iktidar partisi olan AKP’nin mitinglerine öğrencileri götürmeye çalışarak ve bu siyasi partinin yararını hedef tutan eylemleri ile yasal yükümlülüğü olan tarafsızlığını açıkça yitirmiştir.

Oysa ki; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun Genellik ve Eşitlik İlkesi’ne yer veren 4’üncü maddesi; “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” Şeklinde olup, yine aynı kanunun Demokrasi Eğitimi başlıklı 11’inci maddesine göre; “Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.” Şüpheli okul müdürünün seçim çalışmaları içinde olan Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birlikte katılacağı ve halka sesleneceği bir organizasyona söz konusu kanuna aykırı biçimde öğrencilerin gitmesini zorunlu kılması açıkça yasalara aykırılık teşkil etmektedir. Ve şüphelinin belli bir zümreye imtiyaz tanıma amacıyla yaptığı bu kanun dışı eylem açıkça görevini kötüye kullandığını ortaya koymaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin İlkeler başlıklı 5’inci maddesine göre; “Ortaöğretim kurumları işlevlerini Türk milli eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun; öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik kurum kültürü anlayışıyla yerine getirir.” Yine aynı yönetmeliğin Müdür başlıklı 78’nci maddesine göre; “Müdür, Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda okulun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışıyla yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim ve öğretim lideridir. Müdür, okulu bünyesindeki kurul, komisyon ve ekiplerle işbirliği içinde yönetir.” Hükmüne yer verilmiştir. İşbu yönetmeliğin yukarıda arz ve izah edilen hükümleri doğrultusunda Eğitim ve Öğretim Kurumu Müdürlerinin evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına, Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etme yükümlülüğü olduğu halde şüpheli beyan edilen kanuna aykırı uygulamaları neticesinde işbu hükümlere de riayet etmemiş aynı zamanda bu kanunsuz işlemi hayata geçiren okul müdürü okul bütçesiyle tahsis ettiği otobüsler ile öğrencileri miting alanına götüreceğini belirterek okul kaynaklarını etkili ve verimli kullanma yükümlülüğüne de aykırı hareket etmektedir. Şüpheli, Devlet imkanlarını siyasi bir amaç doğrultusunda seferber etmiştir.

Öte yandan 05 Mayıs 2012 tarihli ve 28283 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 16 Nisan 2012 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulması kararlaştırılan Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nin Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Diğer Tarihi Günler başlıklı 8’inci maddesine göre; “Mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve diğer tarihi günlerin kutlama faaliyetleri; Başkentte Ankara Valiliği, Başkent dışında valilikler ve kaymakamlıklarca oluşturulacak kutlama komiteleri tarafından belirlenir. Programda, günün anlam ve önemine uygun olarak yapılacak bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro, halk oyunları, gösteriler ve konser gibi faaliyetler yer alır. Programda tören geçişi ve tebrikata yer verilmez.” Oysa yukarıda da arz ve izah edilen söz konusu olayda öğrenciler, İstanbul’un Fethi’nin kutlamaları değil, bir siyasi parti lideri olan Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ve Cumhurbaşkanı’nın da katıldığı ve seçim döneminde yapacağı miting alanına götürülmek istenmektedir.

Eğitim öğretim saatleri dışında öğrencilerin okul müdürünün talimatı ile miting alanlarına taşınması yasaya açıkça aykırı olup söz konusu şüpheli okul müdürü bu talimatıyla görevini kötüye kullanmıştır.

Arz ve izah edilen nedenlerden dolayı, şüpheli okul müdürü ve re’sen tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında Anayasa’nın Eğitim ve Öğretim Hakkı ve Ödevi başlıklı 42’inci maddesini ihlal, Türk Ceza Kanunu madde 257 Görevi Kötüye Kullanma, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un Seçim Süresince Yapılamayacak İşler başlıklı 63’üncü maddesini, Memurların Gezilere Katılma Yasağı başlıklı 66’ıncı maddesini, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Sadakat başlıklı 6’ıncı maddesini, tarafsızlık ve Devlete bağlılık başlıklı 7’inci maddesini, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun Genellik ve Eşitlik İlkesi’ne yer veren 4’üncü maddesi, Demokrasi Eğitimi başlıklı 11’inci maddesini, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin İlkeler başlıklı 5’inci maddesi, aynı yönetmeliğin Müdür başlıklı 78’nci maddesi, Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’ni ihlal suçlarından 24. Dönem Milletvekili olmam ve kamu görevimin getirdiği sorumluluk nedeniyle suç ihbarında bulunma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Şüpheli okul müdürünün talimatıyla öğrencilere velilerine imzalatmaları için verilen ve miting programına katılımlarını sağlayacak muvafakatname örneği.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen, ayrıca re’sen tespit edilecek nedenlerden dolayı; şüpheli okul müdürü ve re’sen tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında Anayasa’nın Eğitim ve Öğretim Hakkı ve Ödevi başlıklı 42’inci maddesini ihlal, Türk Ceza Kanunu madde 257 Görevi Kötüye Kullanma, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un Seçim Süresince Yapılamayacak İşler başlıklı 63’üncü maddesini, Memurların Gezilere Katılma Yasağı başlıklı 66’ıncı maddesini, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Sadakat başlıklı 6’ıncı maddesini, tarafsızlık ve Devlete bağlılık başlıklı 7’inci maddesini, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun Genellik ve Eşitlik İlkesi’ne yer veren 4’üncü maddesi, Demokrasi Eğitimi başlıklı 11’inci maddesini, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin İlkeler başlıklı 5’inci maddesi, aynı yönetmeliğin Müdür başlıklı 78’nci maddesi, Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’ni ihlal suçlarından soruşturma yapılarak, kovuşturma açılmasını ve şüphelilerin cezalandırılmasına karar verilmesini ayrıca bu ve benzeri uygulamalar o bölgede bulunan diğer okullarda da yapılmış olabileceğinden bu okullara ilişkin gerekli soruşturulmanın yapılmasını da saygılarımla arz ederim. 29.05.2015

Suçu İhbar Eden

Mahmut TANAL

EK:

  1. Şüpheli okul müdürünün talimatıyla öğrencilere velilerine imzalatmaları için verilen ve miting programına katılımlarını sağlayacak muvafakatname örneği.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*