Mecliste Gergin Anlar Yaşandı

İle paylaş:


Tarih sayfaları incelendiğinde zahir ki kadına huzur yapılan haksız ithamların ve yakıştırmaların olduğu da görülür: “Hayatta kadına bilcümle savunmasız gözüyle bakılmış ve kadın, kategorik saldırıların hedefi durumuna gelmiştir. Bu saldırılardan biri bile Ortaçağ Karanlığında şeytana tapmanın cadılıkla eşdeğer olduğu anlayışı, kadının doğasında var olan bir olgu olduğu düşüncesidir. Bu boyut batı toplumunda uzun müddet sürmüştür. Birtakım varsayımlar veya gerçekler, kadınların büyücülükle suçlandığını dahi göstermiştir. Cadılık Ortaçağın uğursuz efsanelerine yavuz bir ünle ve makro ölçüde söylemsel olarak girmiştir. Antrparantez ortaçağda kadının konumunu belgeleyen kaynaklara bakıldığında, kadınları mazot sağmak üzere jurnal işleri karşılayıcı zat olarak da gösterir. Yine “Ortaçağda kadınlarının sanatsal ve entelektüel eğitim alıntı hakkının yalnızca soylu aileden yetişme şartına vabeste olduğu da belirtilir.

Bu dönemde yapılan sanatın çoğunluğu manastırda gerçekleşmiştir. Kadınların muallimlik yapması bile yasaktır, çünkü kadınlar ancak bir dinleyici olabilirdi. Bu anlayışa paralel olarak Ortaçağ karanlığında yapılan kazıma resim yahut yağlıboya resimlerde kendini göstermiştir. İnanç açısından da düşünüldüğünde kadına bakış açısının İslamiyet öncesiyle sonrası arasında farklılıkların olduğu aşkın bulutsuz bir şekilde görülecektir. Örneğin İslamiyet’ten esbak kimi zenci toplumlarında (kabilelerde) kız çocukları üç buçuk bir varlık olarak görüldükleri için solmamış pörsümemiş toprağa gömülürlerken, İslamiyet ile birlikte “cennet annelerin ayağı altındadır” inanışı ile kadına göz açısı değişmiştir. Görüldüğü gibi kadına göz her çağ’da, her toplumda ya da inanışta kendini farklı bir şekilde göstermektedir. genel olarak söylene bilir ki dinsel inanışların da toplumların kadına göz açısı üstünde mefret etkisi bulunmaktadır.

Değişen uygarlıklar ve onların genel anlamdaki kadına bakışlarını gösteren resimler de tarih sayfalarında dakika dakika karşımıza çıkmaktadır. Birçok misil doğru ettiği değeri görmeyen kadın, boğunuk kapılar ardında terk edilip, dirim alanının daraltılması ile bazı devran ruh bilimsel bunalımlara sürüklenmiş; kimi devran da adını kendilerinin de koyamadıkları bir efor savaşına sevk etmiştir. Bu savaşta bilcümle yenilgiye mahkum olan kadın, çağımızın kazançlı yapısının değişmesiyle, hayata atık kadının rolü, değişmeye başlamış ve birçok rolü üstlenerek kendisine yeni bir kimlik kartı kazandırmıştır. O çıktı sadece evde çocuklarına bakan bir aba değil, nüsha zamanda evine iktisadi katkıda bulunan bir birey olmuştur. Bu yolda didinip duran kadının, bu süreçlere gelmesi o derece kolay olmamıştır. taraf senelerce pederşahi bir yapıda revan toplumumuzun kadınları, bu yeni kimlikleri ile benimsemesi epey dakika almış birçok engeller atlatılarak bugünlere gelmiştir.