Meralar Kentsel Dönüşüme Açılamaz

Meralar Kentsel Dönüşüme Açılamaz
Share

Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP), Mera Yönetmeliğinin iptal edilmesine yönelik açtığı davada, Danıştay’dan çok konuşulacak bir karar çıktı.

30 Ekim 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Mera Yönetmeliği’ne ilişkin düzenleme, meralarla birlikte yaylak ve kışlak gibi hayvancılık yapılan alanların yapılaşmaya açılmasına karşı Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Antalya Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu.

Danıştay 17’nci Dairesi’nde yürütmenin durdurulması istemi incelenmiş, bu aşamada Tetkik Hakimi ve dairenin iki üyesi Yönetmelik değişikliğinin açıkça hukuka aykırı olduğu ve gecikmesinde zarar bulunacağı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması yönünde görüş bildirmişti. Buna karşın üç üyenin oylarıyla, HKP’nin yürütmenin durdurması istemi red etmişti.

Davanın esastan görüşülmesi aşamasında Danıştay Savcısı HKP’yi haklı buldu. Savcı yapılan mera yönetmeliği değişikliğinin; Anayasa’nın “Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Korunması” başlıklı 45’inci maddesi, 4342 sayılı Mera Kanununun “Tahsis Amacının Değiştirilmesi” başlıklı 14’üncü maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” başlıklı 73’üncü maddesindeki düzenlemelere açıkça aykırı olduğunu tespit etti.

Geçtiğimiz günlerde TSK’ya ait Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesine karşı HKP’nin açtığı davada, Danıştay Savcısı, yapılan özelleştirmenin usül ve yasaya açıkça aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istemişti.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*