Sivriada’daki talana Mahkeme dur dedi !!!

Sivriada’daki talana Mahkeme dur dedi !!!,Adalar da talan Sivriada'dan mı başladı?

İle paylaş:


Sivriada’daki talana Mahkeme dur dedi !!!,Adalar da talan Sivriada'dan mı başladı?

Sivriada’daki talana Mahkeme dur dedi !!!

Hükümetin Sivriada’ya turistik tesis, otel projeleri ve planları mahkeme tarafından iptal edildi!

Yassıada ve Sivriada için açılan davalarda İstanbul 3 Numaralı Bölge İdare Mahkemesi, Sivriada’da başlatılması planlanan kongre ve turizm merkezi inşaatı hakkında bilirkişi raporu doğrultusunda iptal kararı verdi !

Kültürel, ekolojik ve arkeolojik açıdan geri dönülmesi mümkün olmayan zararlar doğuracağı gerekçesiyle” verilen kararda Sivriada için yapılan tüm plan değişiklikleri iptal edildi!

2014 yılı İstanbul 3. İdare Mahkemesi süreci

2014 yılında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.06.2013 tarih ve 6088 sayılı kararıyla onanan Sivriada, 1/5000 ölçekli G21-b-15-a ve G21-b-15-d, 1/1000 ölçekli G21-b-15-d-2-d ve G21-b-15-a-3-c pafta, 97 ada 1 parsel Sivriada’nın “askeri alan” kullanımından çıkarılarak “turizm ve kültürel tesis” alanına alınmasını öngören imar düzenlemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli açılan dava vardı.

Özetle; İmar planının iptali istemiyle açılan davada 3. İdare Mahkemesi planların yürütmesini durdurmuştu. Hazırlanan imar planlarında Bizans dönemine ait manastır ve sarnıcın plan paftalarına işlenmediği görülmüştü.
Mahkeme heyeti, verdiği kararda Sivriada için Bakanlık tarafından hazırlanan imar planlarını  İstanbul’un anayasası sayılan 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’na (ÇDP) da aykırı buldu. Kararda, ÇDP’de adalar bütününün “meskun alan”, “orman alanı”, “doğa odaklı turizm alanları” ve “günübirlik rekreasyon alanları” fonksiyonunda yer aldığı belirtilmişti.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin belirlediği bilirkişiler tarafından yapılan keşif sonrasında, “Adada bulunan ve kültürel varlık olarak tescillenen manastır, kilise ve sarnıçlar dahi yok sayılarak hazırlanan planlar için planlama ilkeleri, şehircilik esasları ve kamu yararına uygun olmadığı” sonucuna varılmıştı.

Plan katılımcı değil !
Bilirkişi heyetinin Bakanlık tarafından hazırlanan planın katılımcılıktan uzak olduğuna ilişkin eleştirileri de mahkeme kararında yer aldı. Plan hazırlama sürecinde “ilgili meslek odaları, STK’lar ve üniversitelerin ilgili bölümleri ile görüşülmediği” ifade edildi. Mahkeme, imar planlarının planlama ilkeleri, şehircilik esasları ve kamu yararına uygun olmadığına karar vermişti.

Kararda Sivriada için hazırlanan imar planında Kıyı Kanunu’nun hükümlerinin geçersiz sayıldığı belirtilirken bölgenin “Kıyı Kanunu’nun dışında tutulmasının kamu yararına ve Anayasa’ya aykırı olduğu” bildirilmişti. Yine kat ve yapı yüksekliklerinin sınırlandırılmaması koruma amaçlı uygulama imar planı esaslarına aykırı bulunmuştu.

Yassıada ve Sivriada’daki inşaat için STK’lar endişeli !

Sivil Toplum Kuruluşları; “Yassıada ve Sivriada’nın kültürel ve arkeolojik varlıkları için hiç bir koruma planı yapılmadan imar ve turizme açılması, adalarda delici ve vinçlerle çalışma yapılması bu adaların Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden bugüne uzanan tarihi varlıklarının yok edilmesi demektir. İstanbul 5 numaralı KVKBK iki adadaki inşai faaliyetler sırasında 8.5.2014 tarih ve 154 sayılı kararıyla müze müdürlüğü denetimini şart koşmuş olmasına rağmen inşaat hiç bir denetim olmadan devam etmektedir” diyerek endişelerini dile getirdiler.

ADAGAZETESİ – Yasısada Sivriada Özel Haber.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*