SİYASAL PARTİLER VE BAŞARISI

İle paylaş:


SİYASAL PARTİLER VE BAŞARISI
Siyasal Partiler siyasal toplumun taleplerine cevap üreten örgütlü siyasal oluşumlardır.
Siyasal toplumun talebi ekonomik, siyasi,sosyal ve mali haklarının korunduğu siyasal toplumda huzur içerisinde yaşamaktır.
Kendi içerisinde huzur bulamamış siyasi partilere siyasal toplum güvenmez.
Örgütü toplum ile bütünleşmemiş siyasal partilerin, siyasal toplumun sorunlarını saptaması ve çözüm üretmesi mümkün değildir.
Siyasal toplum siyasi partinin ne amaçla hareket ettiğini anında anlar.
Anlaşmazlığın ekonomik rant paylaşımından doğduğu tespit edildiği zaman o siyasal parti siyasal mezarlığa gönderilir.Yakın tarihimiz örnekler ile doludur.
Siyasal parti içerisinde ve siyasal toplumda hiçbir şey gizli kalmaz. İki kişinin bildiği şey sır değildir.Kapalı kapılar ardında alınan kararların nedenleri ve sonuçları çabuk duyulur.
Parti içi anlaşmazlıklar en çok partinin kendisine zarar verir. Anlaşmazlığın çözüm yeri örgüt toplantıları ve kongredir.
Siyasal partinin iktidar olabilmesi kitle partisi hüviyetini kazanması ile mümkündür. Toplumun geneline hitabeden politika üretemeyen siyasal partiler ideolojik partiler olup iktidar olamazlar.
Sosyal otorite kurumlarının siyasal otoriteye dönüşmesinden siyasal toplum rahatsız olur. En önemli sosyal otorite kurumları işçi ve işveren sendikaları, örtülü veya açık dini kurumlar, meslek kuruluşları,atanmışların oluşturduğu sendikalar ve üniversitelerdir.
Sosyal otorite kurumlarının ortaya çıkmadan destekledikleri siyasi parti iktidar olur.Açık destekleme karşı grubu harekete geçirir ve zıtlaşma nedeni ile oy kaybı meydana gelir.
Sosyal otorite kurumları siyasi partiye dönüşürler ise en fazla koalisyon iktidarlarında ortak olabilirler.
Siyasal toplum sosyal otorite kurumları arasında denge kurulmasını talep eder. Denge asla kurulamaz.Çıkar çatışması kaçınılmazdır. Bu çatışma toplumun iç dinamiğini oluşturur ve gelişmenin motorudur.
Siyasi partilerin görevi toplum içerisindeki çatışmadan doğan dinamizmi yakalamak ve aralarında denge kurarak toplumun potansiyel enerjisini kinetik enerjiye dönüştürmektir.
Kendi içerisinde çatışma halindeki siyasal parti bu görevi üstlenemez.Toplumun taleplerine cevap üretemez.Hızlı bir şekilde toplumdan soyutlanır ve LEVHA PARTİSİNE DÖNÜŞÜR.

Şinasi Kara

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*