Sosyal Demokrasi Okulu’nda Yeni Dönem 28 Nisan’da Başlıyor

Sosyal Demokrasi Okulu'nda Yeni Dönem 28 Nisan'da Başlıyor

İle paylaş:


Sosyal Demokrasi Okulu'nda Yeni Dönem 28 Nisan'da Başlıyor

Sosyal Demokrasi Okulu’nda Yeni Dönem 28 Nisan’da Başlıyor Kayıtlar Devam Ediyor!

SODEV / TÜSES

SOSYAL DEMOKRASİ OKULU

DUYURU

(13.04.2015)

 

SOSYAL DEMOKRASİ OKULU’NDA

32.DÖNEM 28 NİSAN’DA BAŞLIYOR.

 

KAYITLAR DEVAM EDİYOR!

 

SODEV – Sosyal Demokrasi Vakfı ve TÜSES – Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın oluşturduğu Sosyal Demokrasi Okulu’nda 32. dönem dersleri 28 Nisan 2015, Salı günü, önceki dönemde sertifika almaya hak kazananlara sertifikalarının da verileceği bir törenle başlıyor.
10 dersten oluşan program Salı ve Perşembe günleri saat 18.30 ile 20.30 arasında Taxim Hill Otel’de uygulanacak olup, programın sonunda devamlılık gösteren katılımcılara sertifika verilecektir.
Programa katılmak isteyenler, ayrıntılı bilgi ve kayıt için aşağıdaki iletişim bilgilerinden SODEV’e ulaşabilir. Derslik kapasitesi nedeniyle katılımcı sayısı 50 kişi ile sınırlı tutulacaktır.

 

Aşağıda ders programını bulacağınız programımıza katılmanız dileğiyle.

SODEV / TÜSES 

Konular ve Konuşmacılar

Siyaset Biliminin Temel Kavramları, SD’nin Doğuşu ve Gelişimi (Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre)
SD ve Küreselleşme (Prof. Dr. Burhan Şenatalar)

Avrupa ve Türkiye’de SD’nin Bugünü ve Geleceği (Aydın Cıngı)
SD ve Ekonomi  (Mustafa Sönmez)
Sosyal Politika ve Sendikacılık (Doç. Dr. Aziz Çelik)

AB, SD ve 21. YY Jeopolitiği (Prof. Dr. Ayhan Kaya)
Toplumsal Cinsiyet Ve Demokrasi (Av. Hülya Gülbahar) 
SD, İnsan Hakları ve Özel Kategoriler (Yrd. Doç. Nil Mutluer)
SD’nin Türkiye’deki Kökenleri ve Gelişimi (Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal)
SD Siyaset ve Örgüt Anlayışı (Ercan Karakaş)

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru: 0212-292 52 52 / 0533-650 19 96 / sodevmerkez@gmail.com

SODEV – TÜSES

  1. DÖNEM SOSYAL DEMOKRASİ OKULU PROGRAMI

 

 

KONULAR

KONUŞMACI TARİH
1)       SİYASET BİLİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI, SD’NİN DOĞUŞU ve GELİŞİMİ-SD’nin doğuşu

-SD’nin batıdaki kökenleri ve gelişimi

-Sosyalizm ve Marksizm

-SD, liberalizm, ekoloji

– SD’nin günümüzdeki tartışmaları

 

Yrd. Doç. Dr.

Yunus Emre

28 Nisan 2015,
Salı
2)       SD ve KÜRESELLEŞME-Ekonomik küreselleşme

-Ekonomik küreselleşmenin gelişmekte olan ülkelere etkisi,

-Küreselleşmenin toplumsal ve siyasal boyutu

– Küreselleşme ve Sosyalist Enternasyonal

 

Prof. Dr.
Burhan Şenatalar

 

30 Nisan 2015,
Perşembe
3)       AVRUPA ve TÜRKİYE’DE SD’NİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ-Parti sistemlerini etkileyen global eğilimler

-SD’nin Batı’da ve Türkiye’de sorunları ve perspektifleri

-SD partilerden örnekler

 

Aydın Cıngı  5 Mayıs 2015,
Salı
4)       SD ve EKONOMİ-SD’nin kapitalist ekonomik düzene bakışı

-SD, sanayileşme, ekonomik büyüme, refah toplumu, bölüşüm

-SD, mülkiyet, kamulaştırma, özelleştirme

-SD, istihdam, emek-sermaye ilişkileri

 

   

 

 

Mustafa Sönmez

7 Mayıs 2015, Perşembe

 

5)       SOSYAL POLİTİKA ve SENDİKACILIK-Sosyal politikanın tarihsel kökleri

-Sosyal devletin, sosyal politikanın gelişimi ve sosyal refah devleti modelleri

-Neoliberalizmin sosyal politikaya saldırısı

-Dünya’da ve Türkiye’de sendikal örgütlülük

-Sendikalar

 

 

Doç. Dr.
Aziz Çelik
12 Mayıs 2015,
Salı
6)       AB, SD ve 21. YÜZYIL JEOPOLİTİĞİ-AB’nin sorunları

-AB ve Türkiye ilişkileri

-Jeopolitik konumlanmalar

 

Jean Monnet Profesörü
Ayhan Kaya
14 Mayıs 2015, Perşembe
7)       TOPLUMSAL CİNSİYET ve DEMOKRASİ-Kadın mücadelesinin tarihselliği ve kazanımları

-Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet

-Kadının insan hakları, kadın ve demokrasi, eşitlik ve farklılık

– Özel alan ve kamusal alan; yerel ve evrensel

 

Hülya Gülbahar 21 Mayıs 2015,
Perşembe
8)       SD, İNSAN HAKLARI VE ÖZEL KATEGORİLER-Yoksullar, işsizler

– Gençler

– Engelliler

– LGBT bireyler

-Kimlikler, kültürel haklar

 

Yrd. Doç. Dr.Nil Mutluer 26 Mayıs 2015,
Salı
9)       SD’NİN TÜRKİYE’DEKİ KÖKENLERİ VE GELİŞİMİ- Türkiye’de SD hareketi ve CHP

– CHP’nin temel ilkeleri ve temel yaklaşımları

– CHP’de “ortanın solu” hareketi ve gelişmesi

– 12 Eylül sonrasında SD partiler ve sorunları

 

Yrd. Doç. Dr.

Mehmet Kabasakal

28 Mayıs 2015, Perşembe
10)    SD SİYASET VE ÖRGÜT ANLAYIŞI- SD’nin devlet, sendika ve sivil topluma bakışı

– SD partilerde üye, örgüt ve program

– Parti içi çoğulculuk, demokrasi ve katılım anlayışı

 

  Ercan Karakaş 2 Haziran 2015,
Salı

 

 

Yer:  Taxim Hill Otel
Dersler: Salı – Perşembe 18.30-20.30 saatleri arası

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*