Şube müdürlerinin özlük hakları Meclis gündeminde

sube-mudurlerinin-ozluk-haklari-meclis-gundeminde-14660

Şube müdürlerinin özlük hakları Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, şube müdürlerinin özlük haklarının iyileştirilmesi için kanun teklifi hazırladı.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.


Kadir Gökmen Öğüt

İstanbul Milletvekili


Genel Gerekçe:

Bilindiği üzere bakanlıkların merkez ve taşra kuruluşları ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarında görev yapan şube müdürleri görev alanlarına giren konularda her türlü hazırlık çalışmalarını yürütmek, faaliyet konularına giren alanlardaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli uyarlama çalışmalarını hazırlayarak daha üst yöneticilere önemli bir destek hizmetinde bulunmaktadırlar.

 

Ancak 2011 yılında çıkarılan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanun ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede diğer görev ve unvanlarda bulunanların özlük haklarında iyileştirmeler yapılırken şube müdürleri ihmal edilmiştir.

 

Kanun teklifimizle şube müdürlerinin unutulan özlük hakları iyileştirilerek hak ettikleri seviyeye getirilmesi amaçlanmıştır.

 

 

Madde Gerekçeleri:

MADDE 1- Bakanlıkların merkez teşkilatlarında çalışan şube müdürlerinin mali durumları iyileştirilmektedir.

MADDE 2– Şube Müdürlerine ek tazminat ödenerek mali durumlarında iyileştirme öngörülmektedir.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

14/07/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA (ŞUBE MÜDÜRLERİNİN ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ) DAİR KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 14.07.1965 Tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna ekli hizmet sınıfları itibariyle unvana veya aylık alınan derecelere göre ek göstergeleri gösteren II SAYILI CETVELİN 1- BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA başlığının altındaki “… İl Özel İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir İllerindeki diğer bakanlık il müdürleri…” ibaresinden sonra gelmek “bakanlıkların merkez teşkilatı kadrolarında bulunan Şube Müdürleri,”  2- YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURULUŞLARINDA başlığı altındaki “… Sosyal Güvenlik İl Müdürü(Ankara, İstanbul, İzmir)…” ibaresinden sonra gelmek üzere “ bağlı ve ilgili kuruluşlar merkez teşkilatı kadrolarında bulunan Şube Müdürleri”, IV- SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ’nin 7’nci sırasındaki “… birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı…“ ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Şube Müdürü” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 2– 27.06.1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) SAYILI CETVELİN 9’ncu sırasında yer alan “…Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüklerinin İl Müdürü…” ibaresinden sonra gelmek üzere ”Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Şube Müdürü”  ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz