Takas iddiası netlik kazandı

Takas iddiası netlik kazandı,Times: Türkiye 49 rehineyi 180 IŞİD'liyle takas etti

Takas iddiası netlik kazandı

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın , Amerika’ya giderken kendisine sorulan, “Türk rehinelerin kurtarılması için takas yapıldı mı?” sorusuna “Velev ki olsa dahi böyle bir takas olmuş olsa bile ben şuna bakarım: Benim 49 vatandaşımızın karşılığı hiçbir şeyle değişmez, hamdolsun ailelerine kavuştu diye düşünürüm” diye cevap vermesi üzerine takas iddiaları netlik kazanmış durumda. Bu hususun başta Anayasa’ya aykırı olmak üzere gerek Mit Kanunu gerekse TCK ve ilgili kanunlarla diğer mevzuata da aykırılık teşkil etmekte olduğunu belirten CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Başbakan Sayın Ahmet DAVUTOĞLU’na verdiği yazılı soru önergesi ile konuyu Meclis gündemine taşıdı. Tanal, Ahmet DAVUTOĞLU’na;

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                               ANKARA

 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet DAVUTOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa’nın 98 ve T.B.M.M içtüzüğünün 96.maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.

 

Av. Mahmut TANAL

İstanbul Milletvekili

 

 

Son dönemlerde basında yer alan haberlerde Işid’in elindeki rehinelerin takasla kurtarılmış olduğu iddiası gündemde yer almakta. Buna ilişkin olarak aşağıdaki soruların cevaplanması gereği doğmuştur:

 • IŞİD militanları tarafından alıkonulan Musul Başkonsolosu ile beraberindeki rehinlerin 101 gün sonra serbest bırakılmasında Türkiye ile Işid arasında diplomatik pazarlık nelere ilişkindir?
 • Işid’in elinde bulunan rehineler için ne gibi güvenceler verilmiştir?
 • Türkiye’nin rehineleri teslim alma süreci içerisinde Işid ile nasıl irtibat sağlanmıştır?
 • Işid tarafından alıkonan rehinelerin takasla kurtarıldığı iddiaları doğru mudur?
 • Rehinelerin takasla kurtarıldığı iddiası doğru ise takasta kullanılan isimler kimlerdir? Bu isimlerin Işid için önemi nedir?
 • Türkiye ile Işid arasında geçen pazarlığa istinaden takas edildiği iddia edilen rehinelerin asker ve polisleri şehit eden kişiler olduğu iddiası doğru mudur?
 • Takas konusu olan ve asker ile polisleri şehit ettiği iddia olunan kişiler halen cezaevinde midir yoksa serbest mi bırakılmıştır?
 • Bu kişiler hangi suçlardan cezaevinde bulunmaktadır?
 • Rehineler serbest bırakıldıktan sonra Türkiye’nin Işid’e olan tavrında herhangi bir değişiklik olacak mıdır?
 • Işid’e karşı uluslararası politikalarımızda bundan sonra alınacak tedbirler var mıdır? Var ise bunlar nelerdir?

11-Türkiye Cumhuriyeti’nde Işid ile bağlantısı olan topluluklar bulunmakta mıdır? Bu toplulukların ülkemizde yapmış oldukları eylemlerdeki amaçları nelerdir? Bu topluluklara karşı Türkiye Cumhuriyeti’nin almış olduğu önlemler var mıdır? Varsa bu önlemler nelerdir?

 

HUKUKA AYKIRI SEBEPLERLE TAHLİYE!

 

Işid militanlarının tahliyesi hususunun hiçbir hukuki gerekçesi olmadığını belirten CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ’a da ek olarak bir yazılı soru önergesi verdi ve verdiği yazılı soru önergeleri ile de konuyu Meclis gündemine taşıdı. Tanal, Bekir Bozdağ’a;

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                               ANKARA

 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa’nın 98 ve T.B.M.M içtüzüğünün 96.maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.

 

Av. Mahmut TANAL

İstanbul Milletvekili

 

 

 • Işid ile takas edildiği iddia edilen rehinelerin üç üst düzey tutuklu olduğu iddiaları doğru mudur?
 • Takas edilen Işid elemanları kimlerdir?
 • Bu tutuklular asker ve polisleri şehit eden kişiler midir?
 • Takas konusu olan ve asker ile polisleri şehit ettiği iddia olunan kişiler halen cezaevinde midir yoksa serbest mi bırakılmıştır?
 • 20 Mart tarihinde Niğde’de bir astsubay, bir polis ve bir vatandaşı öldüren üç Işid militanının serbest bırakıldığı iddiaları doğru mudur?
 • Işid üyelerinden İsviçre vatandaşı olduğu ileri sürülen Çendrim Ramadani, Alman vatandaşı Benjamin Xu ile Makedonyalı Muhammed Zakiri takas yapılanlar arasında mıdır? Bu kişiler takas işlemine konu edilmemiş ise önerge tarihinde hangi cezaevinde bulunmaktadırlar?
 • Gaziantep’te yargılanmaya başlanan üst düzey üç ismin de aralarında olduğu iddia edilen 19 Işid militanlarından takas edilenler kimlerdir?
 • Yakalanan ve takas edilen Işid üst düzey komutanları nerede ve nasıl yakalanmışlardır?

9-Cezaevinde bulunan ve takas edildiği iddia edilen kişiler hangi yasal gerekçe ile tahliye edilmiştir?

10- Tahliye işlemini kim gerçekleştirmiştir, bu konuda alınmış bir mahkeme ilamı bulunmakta mıdır? Bulunmuyorsa iktidarın güç kullanarak cezaevinde bulunanları tahliye etmesi mümkün müdür?

 

TAKAS KONUSU MİT KANUNU’NA AYKIRI

 

Buna istinaden CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, MİT yasası gerekçe gösterilerek takas edilmiş olan rehinelerin durumu madde 26 ‘ya aykırılık teşkil etmektedir.  Zira 2937 Sayılı  MİT Kanunu madde 26; ”Türk vatandaşları hariç olmak üzere, tutuklu veya hükümlü bulunanlar, millî güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hâllerde Dışişleri Bakanının talebi üzerine, Adalet Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilir veya başka bir ülkede tutuklu ve hükümlü bulunanlar ile takas edilebilir.” Şeklinde düzenlenmiştir. Madde ile de açık hüküm altına alındığı üzere başka bir ülkeye takas durumunda Türk Vatandaşları madde kapsamı dışında bırakılmış ve söz konusu kanunun maddesinde tutuklu ve hükümlülere ilişkin olduğu belirtilmiştir. Dolayısı ile rehinelerimizin kurtarılabilmesi amacı ile teröristlerin diplomatik pazarlık sonucu iade edilmesi kanun hükmü ile de bağdaşmamaktadır. Bu gerekçelerle CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal İç İşleri Bakanı Sayın Efkan Ala’ya verdiği yazılı soru önergeleri ile şu soruları yöneltti:

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                               ANKARA

 

Aşağıdaki sorularımın İç İşleri Bakanı Sayın Efkan ALA tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa’nın 98 ve T.B.M.M içtüzüğünün 96.maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.

 

Av. Mahmut TANAL

İstanbul Milletvekili

 

 

 • Işid ile takas edildiği iddia edilen rehinelerin üç üst düzey tutuklu olduğu iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu kişiler niçin cezaevinde bulunmaktadır?
 • Takas edilen Işid elemanları kimlerdir?
 • Bu tutuklular asker ve polisleri şehit eden kişiler midir?
 • IŞİD militanları tarafından alıkonulan Musul Başkonsolosu ile beraberindeki rehinlerin 101 gün sonra serbest bırakılmasında Türkiye ile Işid arasında diplomatik pazarlık nelere ilişkindir? Türkiye’nin Işid’e vermiş olduğu teminatlar nelerdir?
 • Işid’in baskın yapabileceği ihtimalinden MİT’in bilgisi var mıdır? Bilgisi var ise Musul konsolosluğunun tahliyesi neden sağlanmamıştır? Tahliyenin gecikmesinde bakanlığınızın sorumluluğu nedir?
 • Rehinelerin BM toplantısı öncesinde serbest bırakılmalarının sebebi nedir?
 • Türkiye artık hiçbir tehdit bulunmadığına ve rehineler de serbest bırakıldığına göre Işid’e karşı olan operasyonlara katılacak mıdır?
 • 20 Mart tarihinde Niğde’de bir astsubay, bir polis ve bir vatandaşı öldüren üç Işid militanının serbest bırakıldığı iddiaları doğru mudur?
 • Işid üyelerinden İsviçre vatandaşı olduğu ileri sürülen Çendrim Ramadani, Alman vatandaşı Benjamin Xu ile Makedonyalı Muhammed Zakiri takas yapılanlar arasında mıdır? Bu kişiler takas işlemine konu edilmemiş ise önerge tarihinde hangi cezaevinde bulunmaktadırlar?
 • Cezaevinde bulunan ve takas edildiği iddia edilen kişiler hangi yasal gerekçe ile tahliye edilmiştir?

 

11- Tahliye işlemini kim gerçekleştirmiştir, bu konuda alınmış bir mahkeme ilamı bulunmakta mıdır? Bulunmuyorsa iktidarın güç kullanarak cezaevinde bulunanları tahliye etmesi mümkün müdür?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz