logo

üsküdar evden eve nakliyat sex izle seks izle

TANAL; DOĞALGAZA KDV KALKSIN

tanal;doğalgaza kdv kalksın

TANAL; DOĞALGAZA KDV KALKSIN

 

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal; Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılması için verdiği kanun teklifi ile Doğalgaz’dan alınan KDV’nin kaldırılmasını talep etti. Tanal; kanun teklifinin gerekçesini;

Fosil yakıtlar grubundan hidrokarbon esaslı doğalgaz, yeraltında gözenekli kayaların boşluklarına sıkışmış olarak ya da petrol yataklarının üzerinde gaz halinde büyük hacimler şeklinde bulunur. Doğalgaz; %95 metan, az miktarda etan, propan atom, bütan ve karbondioksitten oluşan renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gazdır.

Kimyasal yapısının basit olması nedeniyle yanma işlemi kolaydır ve tam yanma gerçekleşir. Dolayısıyla; duman, is, kurum ve kül oluşturmaz. Yanması en kolay ayarlanabilen ve yanma verimliliği en yüksek olan yakıttır. Bu özelliği kullanım kolaylığı ve ekonomisi sağlar. Karbon içeriğinin düşük olması nedeniyle atmosferde sera etkisi oluşturan ve insan sağlığı bakımından zehirleyici olan karbondioksit gazı emisyonu, katı yakıtlara göre 1/3 ve sıvı yakıtlara göre ½ oranındadır.

Dünyada, özellikle Avrupa piyasasında doğalgazın önemi gittikçe artmaktadır. Bunun çeşitli nedenleri var ama bunlardan en önemlisi, doğalgazın diğer tüm yakıtlara nazaran daha fazla çevre dostu olması ile birlikte doğalgaz haricindeki birçok enerji kaynağının rezervlerinin geleceğe yönelik kaygılar oluşturmasıdır.

Bütün bu sebepler neticesinde bugün Türkiye’de de doğalgaza yönelim eğilimi bulunmaktadır. Özellikle büyük şehirlerin çoğu evinde artık yakıt olarak doğalgaz kullanıldığı aşikârdır. Kış aylarında vatandaşların ısınma ihtiyacına karşılık doğalgaz zorunlu bir ihtiyaçtır. Doğalgazın temel bir ihtiyaç olmasından hareketle fiyatı üzerindeki yüzde 18’lik KDV’nin kaldırılması gerekmektedir.

şeklinde açıkladı. Tanal’ın bu teklifi kabul edilirse Türkiye’de yaşayan vatandaşlar doğalgazdan alınan  KDV’yi ödemekten kurtulmuş olacaklar.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifim gerekçesiyle ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. 09.10.2014

 

Av. Mahmut TANAL

İstanbul Milletvekili

 

GENEL GEREKÇE

 

 

Fosil yakıtlar grubundan hidrokarbon esaslı doğalgaz, yeraltında gözenekli kayaların boşluklarına sıkışmış olarak ya da petrol yataklarının üzerinde gaz halinde büyük hacimler şeklinde bulunur. Doğalgaz; %95 metan, az miktarda etan, propan atom, bütan ve karbondioksitten oluşan renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gazdır.

 

Kimyasal yapısının basit olması nedeniyle yanma işlemi kolaydır ve tam yanma gerçekleşir. Dolayısıyla; duman, is, kurum ve kül oluşturmaz. Yanması en kolay ayarlanabilen ve yanma verimliliği en yüksek olan yakıttır. Bu özelliği kullanım kolaylığı ve ekonomisi sağlar. Karbon içeriğinin düşük olması nedeniyle atmosferde sera etkisi oluşturan ve insan sağlığı bakımından zehirleyici olan karbondioksit gazı emisyonu, katı yakıtlara göre 1/3 ve sıvı yakıtlara göre ½ oranındadır.

 

Dünyada, özellikle Avrupa piyasasında doğalgazın önemi gittikçe artmaktadır. Bunun çeşitli nedenleri var ama bunlardan en önemlisi, doğalgazın diğer tüm yakıtlara nazaran daha fazla çevre dostu olması ile birlikte doğalgaz haricindeki birçok enerji kaynağının rezervlerinin geleceğe yönelik kaygılar oluşturmasıdır.

 

Bütün bu sebepler neticesinde bugün Türkiye’de de doğalgaza yönelim eğilimi bulunmaktadır. Özellikle büyük şehirlerin çoğu evinde artık yakıt olarak doğalgaz kullanıldığı aşikârdır. Kış aylarında vatandaşların ısınma ihtiyacına karşılık doğalgaz zorunlu bir ihtiyaçtır. Doğalgazın temel bir ihtiyaç olmasından hareketle fiyatı üzerindeki yüzde 18’lik KDV’nin kaldırılması gerekmektedir.

 

MADDE GEREKÇELERİ

 

MADDE 1- Doğal gaza katma değer vergisi muafiyeti sağlanarak doğal gaz fiyatlarında son zamanlarda yaşanan önemli miktarda artışın sınırlandırılması amaçlanmaktadır.

 

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

 

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 

3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1-  25/10/1984 tarihli ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17 nci maddesinin 4. Fıkrasının j bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

j- Boru hattı ile yapılan yabancı ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınması hizmetleri ile Türkiye’de kullanılmak üzere yapılacak doğal gaz teslimi

 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Etiketler: » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ

6+9 = ?