Tanal: Oldu bittiğe son verilmeli…

524 milletvekili kayıt yaptırdı,Seçilemeyenler için yargı süreci başlıyor,CHP, Efkan Ala hakkında soruşturma önergesi verdi,"Büyük birader" TBMM'de,CHP'den Doğu-Güneydoğu için önemli yasa teklifi,Milletvekillerinin en'leri,Meclis'i BBG evine çevirdiler,Milletvekillerinin mal beyanları Resmi Gazete’de yayımlansın,TBMM'den "yolsuzluk iddiası tutanaklara dahi geçmesin" itirafı,Yargı paketi tepkisi büyüyor,62. hükümet güven oyu aldı,IŞİD KOMUTANI TÜRKİYE’DE,Belediye çalışanlarına 120 gün şoku,MECLİS'TE ŞAİBELİ ATAMA,MECLİS'TE PSİKOLOJİK ŞİDDET,Kamu çalışanları sıkıntılı!,MECLİS MUTFAĞINDAN KETÇAPLAR HİZMET ARAÇLARI İLE KAÇIRILIYOR,MECLİS İÇİNDE KADROLU YOLSUZLUK.Meclis'te telekulak skandalı!,Ayakkabı kutusundan sonra meclis sandığı!,MECLİS'TEKİ YOLSUZLUK SKANDALI BÜYÜYOR,MAHMUT TANAL MECLİS'TEKİ YOLSUZLUK SKANDALINI ORTAYA ÇIKARDI,Adalar'ın sorunları TBMM gündeminde!,TBMM'de Musul oturumu iptal!,THD: Yeni yasada bankalar ve şirketlerin istekleri dikkate alındı,CHP'nin önergesi ilk kez kabul edildi,,BDP-HDP birleşme kararı aldı!,Yerel seçimler nedeniyle ara tatile giren Meclis, yarın 4 eski bakan ile ilgili fezlekeler nedeniyle olağanüstü toplanacak

İle paylaş:


CHP'den Doğu-Güneydoğu için önemli yasa teklifi,Milletvekillerinin en'leri,Meclis'i BBG evine çevirdiler,Milletvekillerinin mal beyanları Resmi Gazete’de yayımlansın,TBMM'den "yolsuzluk iddiası tutanaklara dahi geçmesin" itirafı,Yargı paketi tepkisi büyüyor,62. hükümet güven oyu aldı,IŞİD KOMUTANI TÜRKİYE’DE,Belediye çalışanlarına 120 gün şoku,MECLİS'TE ŞAİBELİ ATAMA,MECLİS'TE PSİKOLOJİK ŞİDDET,Kamu çalışanları sıkıntılı!,MECLİS MUTFAĞINDAN KETÇAPLAR HİZMET ARAÇLARI İLE KAÇIRILIYOR,MECLİS İÇİNDE KADROLU YOLSUZLUK.Meclis'te telekulak skandalı!,Ayakkabı kutusundan sonra meclis sandığı!,MECLİS'TEKİ YOLSUZLUK SKANDALI BÜYÜYOR,MAHMUT TANAL MECLİS'TEKİ YOLSUZLUK SKANDALINI ORTAYA ÇIKARDI,Adalar'ın sorunları TBMM gündeminde!,TBMM'de Musul oturumu iptal!,THD: Yeni yasada bankalar ve şirketlerin istekleri dikkate alındı,CHP'nin önergesi ilk kez kabul edildi,,BDP-HDP birleşme kararı aldı!,Yerel seçimler nedeniyle ara tatile giren Meclis, yarın 4 eski bakan ile ilgili fezlekeler nedeniyle olağanüstü toplanacak

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut TANAL; TBMM’de henüz bir kamuoyu oluşmadan ve hatta muhalefet parlamento üyeleri tarafından dahi derinlemesine incelenmeden kanun yapılmasını eleştirerek verdiği kanun teklifi ile “Kanun tasarı ve tekliflerinin tümünün veya maddelerinin oylanması, Genel Kurul toplantısında yer alan üye sayısının en az beşte birinin talebi halinde, on dört gün süre ile ertelenir.” Hükmünün getirilmesini talep etti.

Bu sayede kanunların oldu bittiye getirilmeden muhalefete kamuoyu yaratması için 14 gün süre verilmesi; vatandaşlarımızın, STK ların, Muhalefetin kanun yapım sürecinde daha etkin katılımını ve Demokrasinin daha iyi bir biçimde işletilmesini sağlayacaktır.

Tanal; kanun teklifinin gerekçesi şu şekildedir;

“Dünyanın kraliçesi olan kamuoyu iktidar sahibi kralların tebaası değil, asıl krallar kamuoyunun kölesi durumundadır.” J.J. Rousseau

Bilindiği üzere “Kamuoyu”; kamusal bir faydayı ilgilendiren konularda halkın kanaatlerini ifade etmektedir. Demokrasi rejiminin hakim olduğu ülkelerde Kamuoyu, parlamentonun ve iktidarın verdiği kararlarda büyük bir etken oluştururken, Demokrasinin zayıf olduğu ya da olmadığı ülkelerde ise iktidar verdiği kararlarda daha çok kendi Kamu Oyu’nu oluşturma, halkın kanaatlerini kendi Kamu Oy’ları ile şekillendirme eğilimindedir.

Türkiye; Anayasası ile de açıkça belirtildiği üzere Demokratik bir rejimdir. Ancak bilindiği üzere Demokrasi, bu rejimi benimseyen ülkeler için bir hedef niteliğindedir. Özellikle iktidarın iş ve eylemleri ülkelerin Demokrasi idealine ne kadar yakın ve uzak olacağını belirlemektedir.

Demokrasi idealine en yakın ülkeler, kamuoyunun ve muhalefetin görüşlerine önem verenlerdir. Çok partili rejimlerde kamuoyu; çoğu zaman muhalefet partileri üzerinden yasama faaliyetine katılmakla birlikte kimi zamanda bizzat sivil toplum kuruluşlarının doğrudan kanaatleri ile parlamentoya aktarılmaktadır.

İşbu nedenle yasama faaliyetleri sırasında özellikle kanun tekliflerinin TBMM Genel Kurulu tarafından oylanması konusunda kamunun çıkarılacak yasalara ilişkin kanaatinin oluşması bakımından belli bir zaman ihtiyaç vardır.

Ülkemizde kanunlar çok hızlı bir biçimde çıkarılmakta, bu konuda ne muhalefete ne de kamuya yeterli kanaati oluşturacak süre kalmamaktadır. Bu durum ise; kamunun çoğu zaman zarar görmesine, kanun çıktıktan sonra ortaya çıkan mağduriyetler sonucunda, tabiri caizse deneme yanılma yöntemi ile kanunların yeniden düzenlenmesi zorunluluğuna yol açmaktadır.

Bugün Demokrasi idealine en çok yaklaşan ülkeler bu süreçte; Anayasalarında, kamuoyunun kanun yapım sürecinde daha etkin olabilmesi adına bir takım düzenlemelere gitmişlerdir. Bunlara örnek Danimarka Anayasası’dır. Danimarka Anayasası’nın 41’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre, “2/5 oranındaki milletvekili yasa tekliflerinin son görüşmelerinin 12 güne kadar ertelenmesini talep edebilmektedir.” Bu hüküm çıkacak kanunlar ile ilgili olarak kamuoyunun oluşturulması açısından fırsat yaratmak amacıyla düzenlenmiştir.

TBMM İçtüzüğü’nde yapılacak değişiklik ile Türkiye’de de Demokrasi idealine daha fazla yakınlaşmak ve yasama sürecine kamunun kanaatlerini daha fazla dahil etmek açısından bir takım düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

İşbu TBMM İçtüzüğü’nün 81’inci maddesine aşağıdaki hükmün eklenmesi gereği hâsıl olmuştur;

“MADDE 81– Kanun tasarı ve teklifleri; Genel Kurulda, aşağıda belirtilen usule göre görüşülür :

  1. a) Tasarı veya teklifin tümü hakkında görüşme açılır.
  2. b) Tasarı veya teklifin tümünün görüşülmesinden sonra soru-cevap işlemi yapılır. Tasarı veya teklifin tümü üzerinde soru-cevap süresi yirmi, maddeler üzerinde on dakika ile sınırlıdır.
  3. c) Tasarı veya teklifin maddelerine geçilmesi oylanır.
  4. d) (İptal : Ana. Mah.’nin 31.1.2002 tarih ve E. 2001/129, K. 2002/24 sayılı Kararı ile)
  5. e) Tasarı veya teklifin tümü oylanır.

Anayasa değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin tümünün veya maddelerinin oylanması, açık oylamaya tâbi işlerden değilse, yirmi üyenin talebi halinde açık oyla, aksi takdirde işaretle yapılır.

Kanun tasarı ve tekliflerinin tümünün veya maddelerinin oylanması, Genel Kurul toplantısında yer alan üye sayısının en az beşte birinin talebi halinde, on dört gün süre ile ertelenir.

Aksi, Danışma Kurulunun teklifiyle Genel Kurulca kararlaştırılmamışsa; kanun tasarı ve tekliflerinin tümü hakkında siyasî parti grupları, komisyon ve Hükümet adına yapılan konuşmalar yirmişer, üyeler tarafından yapılan konuşmalar onar dakikadır.

Maddeler hakkında konuşma süreleri bunun yarısı kadardır.

Maddelerine geçilmesi veya tümü kabul edilmeyen kanun tasarı ve teklifleri, Genel Kurulca reddedilmiş olur.

Cumhurbaşkanınca yayımlanması kısmen uygun bulunmayan ve bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen kanunların sadece uygun bulunmayan maddelerinin görüşülmesine kanunun görüşmelerine başlamadan önce Genel Kurulca görüşmesiz karar verilebilir. Bu durumda, sadece uygun bulunmayan maddelerle ilgili görüşme açılır. Kanunun tümünün görüşülmesine karar verilmesi durumunda ise Kanun yukarıdaki fıkralara göre görüşülür. Kanunun tümünün oylaması her halde yapılır.”

Yukarıda belirtildiği üzere, işbu içtüzük değişikliğine ilişkin teklifim ile ülkemizde Demokrasi idealine daha fazla yaklaşılması adına çıkacak kanunların yapım aşamasında kamuoyunun etkisinin arttırılması amaçlanmaktadır.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*