TEOG’da hedefe doğru emin adımlar

TEOG'da hedefe doğru emin adımlar

İle paylaş:


TEOG'da hedefe doğru emin adımlar

TEOG’da hedefe doğru emin adımlar

Eğitimci yazar Selçuk Tütak, Teog’da başarının sırlarını ve hedefe doğru adım adım işlemleri anlattı. Madde madde Tütak’ın açıklamaları şöyle:

1. Genel Bilgiler:

 • Birinci gün oturumu 25 Kasım 2015 Çarşamba günü saat 9:00’da başlayacak.
 • Birinci gün oturumunda 9:00’da Türkçe sınavı, 11:10’da Matematik sınavı ve 11:20 de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavı yapılacaktır.
 • İkinci gün oturumu 26 Kasım 2015 günü saat 9:00’da başlayacaktır.
 • Sınav saatleri aynı olmak koşuluyla sırasıyla Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavı ile Yabancı dil sınavı yapılacaktır.
 • Her dersten 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır.
 • Her bir sınav 40 dakika sürecektir.
 • Sınav araları 20 dakika teneffüs yapılacaktır.
 • Yerleştirmeye esas puan 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.
 • Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Fakat bu durum soruları çözmeden işaretleyebilirsiniz anlamı taşımamalıdır.
 • Sınavda A, B, C ve D olmak üzere 4 adet kitapçık verilecektir.
 • Sınava girmeyen öğrencilerin mazeretleri okul müdürlüğü tarafından uygun görülürse bakanlıkça belirlenen bir tarihte mazeret sınavı yapılacaktır.
 • Veliler çocuklarının mazeretini en geç 5 iş gününde okul idaresine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi taktirde puanlamada G yazılacak ve ortalamaya katkısı olumsuz olacaktır.
 • Parasız yatılı ve burs başvuruları da Teog sınavı esas alınarak yapılacaktır.
 • Herhangi bir engeli olan öğrencilerin durumları ve sınav şartları ile düzenlemeler bakanlığın sınav kılavuzunda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Arzu edenler oraya müracaat edebilir.
 • Öğrenciler saat fonksiyonu hariç herhangi bir fonksiyonu olan hesaplama, iletişim kurma gibi araçları sınav salonuna getirirse sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • Her bir sınavın başlamasından 15 dakika sonraya kadar geç gelen öğrenciler sınava alınabilecektir.Bu öğrencilere telafi için ek süre verilmeyecektir.
 • Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika öğrenciler salondan ayrılamayacaktır.
 • Sınavların bitmesine 5 dakika kala sınıftan kimse çıkarılmayacak ve en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.
 • Sınav evrakları öğrencilere verilmeyecektir.
 • Sınav evraklarını teslim eden öğrenciler adının karşısında bulunan bölüme imza attıktan sonra çıkabilecektir.
 • Cevap kağıdının katlanması, buruşturulması veya karalanmasından dolayı okunamaması durumunda sınav geçersiz sayılacaktır.

2. Sınavdan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

 • Ebeveynlerin yüksek beklenti içerisinde çocukları hapsetmemesi gerekiyor.
 • Sürekli sınavdan konuşulması doğru bir davranış olmayacak, öğrencinin sebepsiz kaygı duymasına sebep olacaktır.
 • Her zaman uyunan saatte uyunmalı çok erken veya çok geç uyunmamalıdır.
 • Sınav akşamı yağlı yiyecekler yenmemelidir.
 • Yeni alınmış iç çamaşırları yıkanmadan giyilirse kaşıntıya sebep olacağından bu konuda da hassas davranılmalıdır.
 • Sınavda kullanılacak silgi, açacak ve diğer yedeklerinizi hazır bulundurunuz.
 • Sınav giriş belgesi ve kimlik kartı hazır bulundurulmalıdır.
 • Fiziksel aktivitelerden uzak durulmalıdır.
 • Ümitsizliğe kapılıp soruların zorluk veya kolaylık dereceleriyle kafanızı yormayın.
 • Sınav akşamı ders çalışıp çalışmama konusu öğrenciden öğrenciye göre değişkenlik arz edebilir.Eğer öğrenci panik yapmıyorsa, kaygılı değil ve soğukkanlılıkla ders çalışabiliyorsa sınav akşamı ders çalışmasında herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Fakat öğrenci hassas ve duygusal davranıyor, her kitap açışında kaygı düzeyi yüzünden okunuyorsa o öğrencilerin ders çalışmadan eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanmalıdır. Bu gözlemleme ve saptamayı veli yapacağından dolayı azami duyarlılık gösterilmelidir.Gerekirse okul rehberlik birimiyle ve şube rehber öğretmeniyle iş birliği yapmalıdır.

3. Sınav Sabahında Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

 • Sınava kendi okullarında girileceği için sınav saatine yetişebilecek şekilde evden çıkılması önceden planlanmalıdır.
 • Sizi rahatsız etmeyen besinlerden oluşan güzel bir kahvaltı yapın. Bu kahvaltıda süt, peynir,zeytin, yumurta ve bal bulundurulabilir.
 • Aşırı çikolata ve şeker yemekten sakınmalısınız. Şeker çok tüketilince beynin çalışmasını hızlandırır gibi kulaktan dolma bilgilere ehemmiyet vermeyiniz.
 • Akşamdan hazırladığınız belgeleri almayı unutmayınız.
 • Sınav başlamadan tuvalet ihtiyacınızı gideriniz.

4. Sınav Esnasında Uyulması Gereken durumlar

 • Panik yapmadan soru ve cevap kısmındaki bilgiler kontrol edilmelidir.
 • İstenilen yerler özenle doldurulmalıdır.
 • Kitapçık türünüzü işaretlemeyi unutmayın.İşaretleme işlemi soruları çözmeden önce yapılmalıdır.
 • Kodlamalar soru soru yapılabileceği gibi sayfa çevrilmeden de yapılabilir. Tüm soruları bitirip sonra kodlamaya geçilmesi zaman zaman istenmeyen durumlarla karşılaşılmasına neden olabildiği için çok tercih edilmemektedir.
 • Her sınav için 40 dakika süre verildiğine bakıldığında her soru için 2 dakika demektir. Bu da sürenin verimli kullanılması durumunda yeterli olacağını ifade etmektedir. Çok hızlı çözmeden sakin ve emin adımlarla zamanı değerlendirmeye odaklanılmalıdır.
 • Sınav esnasında geç gelen, bayılan veya kusan öğrenciler veya uyaranlar olabilir bu konuda müdahaleyi salon görevlilerine bırakmalısınız. Sınavınıza devam etmelisiniz.
 • Soruların altının çizilmesi zaman kaybı olacağından sadece önemli görülen yerlerin altının çizilmesi daha doğru ve isabetli olacaktır.
 • Soruları çözmek için inat edilmemeli, zaman kaybına yol açılmamalıdır. Çözülemeyen sorular olduğunda işaret koyulup sonrasında vakit kalırsa geri dönülmeli ve tekrar çözülmelidir.
 • Cevaplama optik formu karalanmamalı, yıpranmamalı veya katlanmamalıdır.
 • Sınav sürenizi sonuna kadar kullanmanızı tavsiye ediyorum. Fakat illa da çıkmak niyetindeyseniz okul koridorlarından okul bahçesine kimseye rahatsızlık vermeden sessizce çıkınız. Bu sınavın arkadaşlarınız ve sizin için çok ehemmiyetli olduğunun bilinciyle hareket ediniz.
 • ”Bu soru bu kadar kolay olamaz” veya” Bu soru çok zor ben bu soruyu hayatta yapamam” algısından vazgeçilerek sorular mümkün olduğunca soğukkanlılıkla yapılmalıdır.
 • Türkçe sınavında paragraf sorularında önce sorunun kökü okunmalıdır. Uzun paragraflardan korkulmamalı, endişe duyulmamalıdır. Genelde cevabı içinde saklı olduğu için dikkatlice okunan paragraftan sonucun doğru bulunması ihtimali çok yüksektir. Soru kökünde değildir, yoktur, hangisi getirilemez, hangisi çıkarılamaz gibi ifadeler varsa bunlara dikkat edilmelidir. Zaten bu ifadelerin genellikle altı çizilidir. Bütün şıklar okunmalıdır.Kişisel görüşler bir kenara bırakılmalı paragrafa odaklanmalısınız. Paragrafta özetle, kısacası, halbuki, bu nedenle, öyleyse gibi kelimelere ve sonrasına yoğunlaşmalısınız.
 • Matematik sınavında problem sorularında, problem çözme aşamalarına riayet edilmelidir. Bu aşamalardan en önemlisinin problemi anlama ve yorumlama aşaması olduğu unutulmamalıdır. Problem anlaşılmadan, çözüm şeması, analiz ve sentezi düşünülmeden hemen çözüme geçmek hatalı bir giriş olacaktır.Çözüm konusunda sıkıntı yaşanırsa veya belirli bir kısma kadar doğru çözüp sonuca ulaşmada zorlanılıyorsa çözümde ısrarcı olunmamalı o soru orada bırakılmalı daha kolay sorular ile devam edilmelidir. Daha sonra optik formda işaretlenmemiş boşluklara bakarak o sorulara geri dönüş yapılabilir.
 • Fen ve Teknoloji sınavında verilen bilgileri ve görselleri inceleyiniz.Göz ucuyla süzünüz. Verilen bilgileri şekillerle bütünleştirin. Soruyu okuyun ve çözmeye başlayın. Soru anlaşılmadan çıkarımlar yapmayın.Uzun paragraflı soruların genelde cevabı yorumlanarak bulunduğundan Türkçede olduğu gibi bu soruların cevabı kısa ve özdür. Uzun uzun anlatılan durumlardan ürkmek yerine çözümde kolaylık sağladığını düşünüp zevkle okuyunuz.
 • İngilizce sınavında kelimelerin tamamının bilinmediği sorular mutlaka olacaktır. Bu durumda genel hatları ile düşünüldüğünde, diyaloglar ve açıklamalar okunduğunda bir anlam bütünlüğü kendiliğinden oluşacaktır. Birkaç kelimenin anlamını bilmiyorum diye soruyu çözmekten vazgeçmemelisiniz. Bu soruyu çözmeme kaygısına kapılmamalısınız. Şekilli sorularda neyin nasıl yapılması gerektiğinin ipuçları verilmiş olacağından çözüm sizin için daha kolay olacaktır.
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavında kişisel bilgiler bir kenara bırakılmalı metindeki veya paragraftaki açıklamalar esas alınmalıdır. Halk arasında yaygın olan inanışlar veya kütürel-sosyal yaşam durumları baz alınmamalı. Paragrafın özünde ve kökünde ne isteniyorsa ona göre yorumlanmalı ve cevaplanmalıdır.Bazı dinlere göre sorulan soruların cevabı verilirken İslam dinine göre cevaplandırılması hatası sıklıkla yaşandığından bu konuda da sorunun özüne bakılmalıdır.
 • İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavında tarihsel olayların analizi ve sentezi iyi düşünülerek yapılmalıdır. Birbiriyle bağlantılı olan durumları veya olayları bağımsız düşünmek yanlış cevaba yönlendirebilir. Bazı sorular öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerinin gerektiği düzeyde olduğunu varsayıp sorulabilir. Yani öğrencinin soru hakkında ön bilgiye sahip olduğu varsayılabilmektedir. Bu durumda açıklamalarda neden yok demeyiniz. Gerekli çıkarımları ve sentezleri sizin yapmanız gerekecektir. Bazı uzun paragraf sorularında Türkçede olduğu gibi yorumlama ve paragrafın anlaşılması sonucunda rahatlıkla doğru cevaba ulaşılabileceğini de unutmayın.

5. Sınav Sonrasında Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

 • Sınav çıkışında sessiz ve duyarlı bir şekilde salon terk edilmelidir.
 • Sınav sonrasında sorular hakkında yorum yapılmamalıdır.
 • Soru çözümleri ikinci oturum bittikten sonra yapılmalı veya televizyonlardan izlenmelidir.
 • ‘Sınavım kötü geçti’ hissinden kurtulmak için sınav aralarında zihninizi dinlendirmeli ve bir sonraki dersin sınavına konsantre olmalısınız.
 • Veliler çocuklarına destek olmalı arkadaşlarıyla karşılaştırma gibi tehlikeli süreçlere bulaşmamalıdır.
 • Çocuklarının sınavdan daha değerli olduklarını ve her şeyin bu sınavdan ibaret olmadığını hissettirmelidirler.

Sınava girecek bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum.Umarım bu özet bilgiler işinize yarar.

Selçuk TÜTAK

Eğitimci yazar

1 yorum

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*