Türkiye “demokratik” yoldan bölünüyor

Türkiye “demokratik” yoldan bölünüyor

İle paylaş:


Türkiye “demokratik” yoldan bölünüyor

Türkiye “demokratik” yoldan bölünüyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme yazısı aşağıdadır.

  • Seçimin en önemli sonucu budur: Türkiye, “demokratik” yoldan bölünüyor.
  • AKP+CHP+HDP ortaklığı, halkı ezen zorba devleti inşa etmekle görevlendirilmiştir. HDP, yani PKK, zorba devletin halkı etnik gruplara bölme aletidir.
  • ABD, iki ayakla yürüyor. Silahlı araçlar yanında “barışçı” ya da “demokratik” maskeli araçlar da kullandı.
  • Seçim sonuçlarına sevinenleri şaşkınlıkla izliyoruz. Tayyip Erdoğan budalası aşamasına geçmiş bulunuyorlar. Tayyip Erdoğan’ın iktidarını pekiştirdiler ve onu Yüce Divan’dan kurtaracak çözüme teslim oldular.
  • Kuşkusuz Meclisin dışında da bir Türkiye var. İşçisiyle, çiftçisiyle, kamu emekçisiyle, esnafıyla, zenaatkârıyla, sanayici ve tüccarıyla çalışanlar ve üretenler, biricik umuttur.
  • bu millet iki yüzyıldır Namık Kemallerin, Talat Paşaların, Mustafa Kemallerin önderliğinde örgütlü olarak istiklâl ve hürriyet mücadelesi veriyor
  • O birikim yine örgütlüdür. Vatan Partisi’nin asıl görev dönemi önümüzdedir.

Mecliste oluşan tablodan iki sonuç çıkar: Bölünme Anayasası ve acımasız kemer sıkma politikası.

OLGULAR

Olgulara bakalım:

1.                Etnik ve mezhepsel bölünme ekseninde bir Meclis oluşturulmuştur. Belki de daha büyük zorluk, aynı bölünmenin seçmen kitlesi içinde yaşanıyor olmasındadır. Atlantik merkezlerinin dayattığı dar kafalı milliyetçilik ve dinsel bağnazlık, seçmen eğilimlerini belirlemiştir.

2.                ABD’nin stratejik piyonu olan silahlı terör örgütü, Meclisin göbeğine oturtulmuştur.

3.                ABD’nin Türkiye’yi artık Tayyip Erdoğanların AKP’si aracılığıyla yönetemeyeceği koşullarda, Kılıçdaroğlu’nun CHP’si hükümet ortağı yapılmıştır. Böylece sistemin öngördüğü Bölücü Koalisyon sandıktan çıkartılmıştır.

4.                Mecliste Türk milletini anayasadan sürecek ve özerkliği getirecek Yeni Anayasa için gerekli çoğunluk sağlanmıştır.

5.                Meclisteki muhalefet, ABD güdümlü Gladyo-Mafya-Tarikat sisteminin denetimindedir.

6.                Sistemden kurtulmak için biricik seçenek olan Vatan Partisi’nin, Meclise girmesi önlenmiştir.

 

YAKIN GELECEK

Mecliste oluşan tablodan iki sonuç çıkar: Bölünme Anayasası ve acımasız kemer sıkma politikası.

Sistem, halkın itirazına zorbalıkla yanıt vermek durumundadır. O durumda devreye sokulacak siyasetler de bellidir. Yalnız şiddetle olmaz,  etnik ve mezhepsel yobazlık da piyasaya sürülecektir; zaten sahnede vaziyet almış bulunuyorlar.

AKP+CHP+HDP ortaklığı, halkı ezen zorba devleti inşa etmekle görevlendirilmiştir.

HDP, yani PKK, zorba devletin halkı etnik gruplara bölme aletidir.

 

BÖLEN

Yalnız PKK’ya bakarsak, Türkiye’yi kimin böldüğünü göremeyiz. Türkiye’yi ABD bölüyor. Tehlikenin ciddiyeti de buradan geliyor.

PKK, kendisi de sık sık vurguluyor, ABD’nin stratejik piyonudur.  ABD, Ortadoğu’daki asıl müttefikinin Türkiye değil PKK olduğunu resmî açıklamalarla ilan ediyor. Bu gerçeği milletten gizlemeye çalışanlar ve görmek istemeyenler, ABD’nin güdümündeki güçlerdir.

 

                                    SİLAHLI VE “BARIŞÇI” ARAÇLAR

ABD, iki ayakla yürüyor. Türkiye’yi yalnız silahlı terör örgütüyle bölemezdi. Silahlı araçlar yanında “barışçı” ya da “demokratik” maskeli araçlar da kullandı.

PKK’nın yasallaştırılması, Türkiye’ye nicedir dayatılıyor. Abdullah Gül’ün Ankara’da ABD Dışişleri Bakanı Powell’in ziyareti sırasında, 2 Nisan 2003 günü imzaladığı “İki Sayfa Dokuz Maddelik Gizli Anlaşma”nın en kritik maddesi, PKK’nın yasallaştırılmasıydı. Şimdi sırada “Kürdistan’a özerklik” var.

Türkiye, barışçı yoldan bölünür mü, önümüzdeki soru budur. İlerde bu köşede tartışacağız, şimdilik soruyu koyuyoruz. Yugoslavya, Çekoslavakya, Irak ve Suriye tecrübeleri, derin dersler içeriyor.

 

SEVİNENLER

Seçim sonuçlarına sevinenleri şaşkınlıkla izliyoruz. Gözlerini Tayyip Erdoğan karartmış. Tayyip Erdoğan düşmanlığından Tayyip Erdoğan budalası aşamasına geçmiş bulunuyorlar. Tayyip Erdoğan’ın iktidarını pekiştirdiler ve onu Yüce Divan’dan kurtaracak çözüme teslim oldular. Sistemin Türkiye üzerindeki hakimiyetini AKP+CHP+HDP ortaklığıyla pekiştirmesini zafer olarak kutluyorlar.  Bunun da açıklaması var kuşkusuz: Sevinenler, sistemin gladyatörleri olan entelijansiyadır. Bir de sistemin büyüledikleri var. Her sistem, ezdiği sınıfları budalalaştırarak ayakta durur.

 

MECLİSİN DIŞI

Kuşkusuz Meclisin dışında da bir Türkiye var. İşçisiyle, çiftçisiyle, kamu emekçisiyle, esnafıyla, zenaatkârıyla, sanayici ve tüccarıyla çalışanlar ve üretenler, biricik umuttur.

Birincisi, bütün millet, şimdi ekonomik krizin acımasız gerçekleriyle yüz yüzedir.

İkincisi, Türkü ve Kürdüyle Türk Milleti, Anayasa dışına sürülme tehdidiyle karşı karşıyadır. Bölücülüğü yasallaştıran sistem, yakında Türk Milletini yasadışı ilan edecek. Anayasa dışına atılmanın hukukî anlamı budur.

 

HESAP EDİLEMEYEN

Türk milletine savaş ilan edenler, Türk milletinin gücünü hesapedememişlerdir.

Yoksa unutuldu mu, bu millet iki yüzyıldır Namık Kemallerin, Talat Paşaların, Mustafa Kemallerin önderliğinde örgütlü olarak istiklâl ve hürriyet mücadelesi veriyor.

O birikim yine örgütlüdür. Vatan Partisi’nin asıl görev dönemi önümüzdedir.

 

Tevfik Kadan

Vatan Partisi Basın Bürosu Başkanı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*