Yaslıada yamyassıada oldu

Yaslıada yamyassıada oldu

İle paylaş:


Yaslıada yamyassıada oldu

Yaslıada yamyassıada oldu

Adnan Menderes ve arkadaşlarının tutuklu kaldığı bloku yıkan iş makineleri 4. yüzyıldan kalma mahzen ve kiliseyi de harap etti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından temeli atılan Yassıada ve Sivriada’daki yapılaşmayı Ada Gazetesi önceki haberleriyle adalılara duyurmuş ve imara açılan adaların tarihi ve kültür değerinin zarar göreceğini belirtmiştik. Daha kimin yapacağı kamuoyu tarafında bilinmezken Ada Gazetesi yapılaşmaya açılacak projenin MESA adlı şirketin yapacağını söylemiş ve adalılarla paylaşmış, şirket yetkililerine ulaşmaya çalıştığımızda ise” sorguya mı çekiliyoruz” cevabı almış ve şirket yetkililerince gazetemize geri dönüş yapılmamıştı.

Geri Dönülmez Tarihsel Kayıplar!

İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.05.2014 tarih ve 154 sayılı kararında “her iki adanın 3. Derece arkeolojik sit alanı olması nedeniyle alanda yapılacak inşai ve fiziki faaliyetlerin ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasına karar verildi” yazmasına rağmen, İş makineleri ile yapılan hafriyat ve inşai çalışmalar süregelirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı müze denetimin olmaması, en yeni teorik ve metodolojik teknikleri kullanacak gerektiği kadarıyla kurulacak ekipte yer alacak uzman Arkeolog, Antropolog, Sanat Tarihçisi, Restoratör, Konservatör, Mimar, Şehir Plancısı, Filolog, Etnolog, Tarihçi, Eski Çağ Tarihçilerinin adalarda bulunmaması nedeniyle, çalışmalar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge’ye dahi uyulmayarak kontrolsüz, bilinçsiz ve hukuk dışı biçimde devam etmektedir. Çünkü Kazı Başkanı kontrolünde kazı alanındaki taşınmaz kültür varlıklarının parçalarının bulundukları yerlerde korunması ve tespit edilmesi, fotoğraflı envanter fişleri hazırlanması, güncellenmesi, bu fişlere göre kültür varlıkları kazı bekçisine teslim edilmesi ve Müze Müdürlüğü’nce düzenli kontrolleri yapılmasında, Kazı Başkanı’yla birlikte Müze Müdürlüğü de sorumludur.

Yassıada (Πλάτη/Plati) 1. derece doğal sit ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak, Sivriada (Οξειά/Oxia/Ohia) 2. derece doğal sit ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlendiğinden; Yassıada ve Sivriada’da Müze denetiminde bilimsel bir yüzey araştırması yapılmadan ağır iş makineleri ile yoğun hafriyat yapılması “Geri Dönülmez Tarihsel Kayıp”lara yol açmıştır ve açmaktadır.

Yassıada ve Sivriada’nın renovasyonu amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TOBB ve iştiraki olan Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ arasında 2013’te Yap-İşlet-Devret sözleşmesi imzalandığı anımsandığında, arkeolojik miras öğeleri korunması, saklanması ve sınıflandırılması için günümüze kadar Kurtarma kazısı veya Kazı/Yüzey Araştırması dahi yapılmaması duyarlı Adalıları ciddi olarak endişelendirmektedir.

Bu kanun TBMM’de torba yasa ile geçerken CHP’liler neredeydiler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yassıada ve Sivriada’da, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına veya üst kuruluşlarına doğrudan sözleşme yapma suretiyle kültürel ve turizm amaçlı yatırım ve hizmetler yaptırabileceği,  Yassıada ve Sivriada’da yapılacak planlama, imar ve inşaat uygulamaları ile diğer düzenlemeler, Kıyı Kanunu hükümlerine ve diğer mevzuatta yer alan kısıtlama ve prosedürlere tabi olmayacağına ait hükümler torba yasa ile CHP’lilerin önünden geçerken bu milletvekilleri neredeydiler? Şimdi bas bas bağırıp halka sahte hava atmaları halkı aptal yerine koymaları Atatürk’ün kurduğu bir partiye yakışıyor mu?

 DAVUTOĞLU “Hatıralar muhafaza edilecek” demişti

Törende konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, “ Yassıada ve Siviriada’daki hatıralar muhafaza edilecek. Sivriada ve Yassıda burada yaşananlarla yaşayacak. Buradan izler silmeyeceğiz, aksine yaşatacağız. Tarihi doku itibariyle Bizans’tan kalan tarihi kalıntılar da muhafaza edilecek ve tarihi dokuya zarar verilmeyecek” demişti.

Arkeologlar Derneği “Yassıada ve Sivriada’ya Dokunma, Bırak Issız Kalsın!”

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi “her iki adanın tüm tarihsel katmanlarını doğal çeşitliliğini yok sayan inşaat çalışmalarının derhal durdurulmasını, Yassıada ve Sivriada’nın kültür varlıklarının tekrar korumaya alınmasını talep ediyor, tüm İstanbul halkını ve sivil toplum kuruluşlarını bu kültürel yok edişe ve kasıtlı hafıza kaybına karşı durmaya çağırıyoruz.Yassıada ve Sivriada’ya Dokunma, Bırak Issız Kalsın!” olarak yazılı açılama yaptı.

Yassıada’da herhangi bir tahribat yok”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iştiraki olan Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Ömür Gebeş, Yassıada’da kültürel ve tarihi değere sahip herhangi bir yapının kesinlikle tahrip edilmediğini belirterek, “Aksine bütün tarihi yapılar itinayla korunmaktadır” dedi.

 

Adalılar; Tarihte kimseye yâr olmayan Yassıada ve Sivriada’daki gelişmeleri endişe ile izlemektedirler

yasliada-yamyassi-oldu-24614

(Yassıada “Yeni Taşınmaza ait Tapu Kaydı”)

 

Kamuoyu Adına Soruyoruz ?

1– İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda Yassıada’nın yüzölçümü 10,37 ha yazmasına rağmen, tapu kayıtlarına 18,4 ha olarak işlenerek işlem yapılması ne  demektir?

2– Aradaki yüzölçümü farkı, projede toplam ne kadar inşaat alanı artışına neden  olmaktadır?

3– Önceki planlarda yer alan Yassıada’daki “Kayalık Alan” ve “İskele Alanı” fonksiyonlarının kaldırılması ne demektir?

4Emsal hesabı mevcut tapu alanı üzerinden yapılacaktır, yeni plan notunun eklenmesi ne demektir?

5– Bu proje alanı artışının mali getirisi var mıdır? Var ise kaç TL’dir?

6– Hafriyat sahasında neden Müze denetiminde Kazı Heyeti bulunmamaktadır?

7- CHP’li milletvekilleri bu kanun torba yasa ile önlerinden geçerken ne yapıyordunuz? Tavla mı oynuyordunuz? Muhalefet yapmak halka şov yapmak mıdır?

8- Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderdiğimiz adaya çıkma izni isteği neden hala cevaplanmamıştır? Görmemiz gereken saklanan bir şeyler mi var?

ADAGAZETESİ Yassıada-Sivriada Özel Haber

ADA HABERLERİNİN CEP TELEFONUNUZA GELMESİNİ İSTİYORSANIZ TIKLAYIN

1 yorum

  1. Bakkal hesabı yapsak nazım 10,4 tapu 18,4 ise %80 fark var. Emsalide şişirirler %80 fazlasını üstüne koyarlarsa istanbulun en yüksek binasına sahip oluruz adalılar olarak. İstanbulda yapılmayana sahip olmakla övünürüzmü, dövünürüzmü artık bilmem. Üstüne çakar koyarlar sisli havalarda gemilere faydalı olsun diye yaptık bile derler. haaa uçaklara da faydalı olur o çakar. Bulutların üstünde yükseklik olacağı için sisli havalarda hava ,deniz trafiğinin kurtarıcısı olur. Yaşasın trafiğin kurtarıcısı adalarda olacak. gururlanalım. istanbulun he tarafından gözükür. haaa bunlar geçerken CHP li vekiller nerde dersen onlarında vardır geçecek başka bir rant işi birbirlerine karşılıklı angajman kuralları içinde ses çıkartmamışlardır. Adada öyle olmuyor mu. Bak meclisteki AK partili meclis üyelerine. İlk başta her meclis toplantısında gensoru verirlerdi şimdi pamuk eller havaya ne için ……………..

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*