logo

sex izle rokettube cialis hap viagra krem rokettube kuvvet macunu recep tayyip erdoğan kimdir? Kimdir sevişmeli porno

Yassıada’ya dökülen 200.000 bin metreküp kaçak molozun nedeni belli oldu!

1. derece doğal ve tarihi, 3. derece arkeolojik sit alanı olan Yassıada’da, otel ve kongre merkezinin ardından, yapılaşma tüm hızıyla sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, adaya ilişkin imar planını askıya çıkardı. Yeni planda “kayalık” olarak görünen alana liman alanı statüsü getirildi. Tarihi adaya şimdi de yatlar için tekne yanaşma yeri, bilgi edinme-bilet satış yeri, karşılama kapısı gibi yapılar inşa edilecek. Planlara 16 Mayıs’a kadar itiraz edilebilecek.

Yassıada'ya dökülen 200.000 bin metreküp kaçak molozun nedeni belli oldu!

2013 yılı Nisan ayında Torba Yasayla 3996 sayılı kanun kapsamında Yassıada ve Sivriada’nın turizme açılması, adının Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak değiştirilen Yassıada’ya  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafında 5 yıldızlı otel olarak dönemin Samsun Ak Parti Milletvekili Çiğdem Karaaslan’a ait YKK firması tarafından projelendirilen turizm amacı güdülerek planlanan ve TOB’liğine 21 yıllığına kiralanmak üzere verilen projenin plan değişikliği askıya çıktı.

TOBB, kendisine bağlı Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ’ye(GTİ) işi devretti. GTİ, üç aşamalı olarak ihaleye çıkmış, ilk etapda işi 1. olmamasına rağmen MESA Mesken Sanayi şirketine vermiştir. 28.08.2014 tarihinde imzalanan sözleşme sonrası yer teslimi yapılmamış, 14.05.2015 tarihinde dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından temeli atılmış ve işe başlanmıştır. 20.09.2016 tarihinde sözleşmenin süresi bitmesine rağmen inşaat tamamlanamamıştı. MESA şirketi inşaatın sözleşmedeki taraflara işin yapılamayacağını söyleyip fiyat farkı talebinde bulunarak Haziran 2016 yılı içinde inşaat durdurulmuştu. Milyonlarca TL ek ödenek geldikten sonra çalışmalar tekrar başlamıştı.

MESA şirketi, Yassıada‘da kazı sırasında çıkan hafriyatın yapmadığı deniz ve kara nakliye ücret tutarlarını hak edişlerine koyup almış olabileceğini ayrıca da 200.000 m3 anroşman taşı getirip rıhtım inşaat işini yapacakken bu taşları getirmeden, nakliyelerini yapmadan anroşman taşı dolgusu yaptık deyip hem taş bedellerini hem de nakliye bedellerini hak edişlerine koyup almış olabileceğini daha önce belirtmiştik.

Yassıada'ya dökülen 200.000 bin metreküp kaçak molozun nedeni belli oldu!

Adalar Belediyesi planlara itiraz edecek mi merakla bekleniyor!

Adalar Belediyesi, bu süreçte Bağdat caddesinde araba trafiği gibi gidip gelen çıkarma gemilerine müdahale etme cesareti gösterememiş MESA firması tarafından alenen kaçak deniz dolgusu yaptığı için Yapı Tatil Tutanağı tutmaya cesaret edememiş ancak ‘Yassıadamıza dokunmayın’ gibi palavralarla siyasi şov yaparak tabanına şirin gözükmeye çalışmıştı.

Yasa dışı olarak yapılan deniz toprak dolgusu ile oluşan rıhtım, kuvvetli deniz hareketleri ile her an çökme tehdidi altındadır. Bilindiği üzere deniz dolgusu ancak kaya türü, suda çözünmeyen anroşman taşları gibi malzemelerden yapılması gerekirken Yassıada’da çalışan Mesa firması, inşaat kazılarından çıkan toprak ile yaptığı dolgu ile kazancına kazanç katmıştır.

Mesa firması, Yassıada’daki hafriyatı “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak nakletmemiştir. Çünkü yönetmeliğe uymak çok masraflı ve zaman aldığından dolayı inşaatlarından çıkan moloz ve hafriyat toprakları ile sahil dolgusu yapmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, planları askıya çıkarak MESA şirketinin yaptığı yasa dışı uygulamalarını plan değişikliği adı altında aklama yoluna gidiyor. YKK tarafından çizilen projenin kontrol müşavir firması olarak yine kendisine ait başka bir firma olan ARMA tarafından denetlenmesi de hukuka aykırı başka bir mevzu. İnşaat yapımı sırasında imara açılmamış bölgede Emin Liman müsaadesi olmadan malzemeler taşınmış, yıllar evvel askeriye tarafından terk edilmiş çürük bir limana izin vermeyen Limanlar Müdürlüğü’nün uyarılarına rağmen inşaat yapımı için gerekli malzemeler insan hayatı hiçe sayılarak, umursanmayarak yapılan personel servisleri sırasında Adalar Belediyesi  hiç bir girişimde bulunmamıştır.

Plan notunda, tarihte Bizans’ın sürgün yerlerinden biri olarak kullanılan adanın kültür ve turizm alanı yapılma gerekçesi şöyle anlatılıyor: “Bir eserin korunması ancak kullanılması ile mümkündür. Hem ülke tarihimizde tanıklık ettiği olaylar nedeniyle müze olarak kullanılmak hem de adada bulunan tescilli eserlerin kullanılarak korunması amaçlanıyor…” Adaya ulaşım için kıyı yapılarına ihtiyaç duyulduğu savunularak kayalıkların “adaya gelen misafirlerin karşılanması, biletleme ve bilgi edinme, güvenlik hizmetleri ve diğer ihtiyaçları için güvenlik ve idari birimlerin yanı sıra yeme içme ünitelerinin olduğu liman alanına” dönüştürülmesi gerektiği ifade ediliyor.

Planın ekler bölümünde yer alan teknik gerekçe raporu da dikkat çekici. Raporda, Yassıada Deniz Yapıları imar sınırlarının genişletilmesine ilişkin proje kapsamında adaya deniz yoluyla ulaşımın önce feribotlarla sağlanmasının planlandığı, buna uygun olarak da deniz yapılarının tasarlandığı belirtildi. Ancak projenin yapım aşamasında yanaşma yerlerinin “Savarona” yatına hizmet verebilecek kapasitede düzenlenmesinin istendiği vurgulandı. Savarona yatının uzunluğu 135 metre olduğu anlatılarak güvenli bir yanaşma ve bağlanma için minumum yanaşma uzunluğunun 185 metre olarak düşünüldüğü kaydedildi.

Adada korunması gereken tarihi yapılar ise şöyle sıralandı: “Sultan Abdülmecid döneminde İngiliz Sefiri Sir Henry Bulwer Lyon tarafından yaptırılan şato ve kıyıda da yer alan şato kalıntıları, Bizans dönemine ait sarnıç ve hücre yapıları, 27 Mayıs yargılamalarının yapıldığı Spor Salonu.

Öte yandan adaya tekne ile ulaşım sağlanması, gelen misafirlerin karşılanması, biletleme, bilgi edinme, güvenlik hizmetleri ve diğer ihtiyaçların karşılanması amacıyla güvenlik ve idari birimlerin yanı sıra yeme içme ünitelerinin olduğu liman yapılması gerektiği kaydedildi. Yatlara güvenli bir bağlama ve yattan yürüyerek çıkılmasına imkân sağlayan, yeterli derinlikte su bulunan ve yatlara teknik ve sosyal altyapı, yönetim, destek, konaklama, bakım ve onarım hizmetlerini sunan, rüzgâr ve deniz etkisinden korunmuş kıyı yapıları yapılacak. Kıyı yapısının yüksekliği en fazla 6 buçuk metre olacak.

PLANLAMA ALANININ MER’İ İMAR PLANLARINDAKİ DURUMU

Planlama alanının oluşturan Yassıada, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.06.1992 gün ve 4832 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 30.06.1994 tarihinde aynen onaylanan Marmara Takım Adaları Sit Koruma Nazım İmar Planı içerisinde bulunmamaktadır.

21.09.2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesince onaylanan 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında ise Yassıada Askeri Yasak Bölge lejantında kalmaktadır. Daha sonra 29.05.2013 tarih ve 5446 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Olur’u ile “Turizm + Kültürel Tesis Alanı”, “Kayalık Alan” ve “İskele Alanı” olarak belirlenmiş ve yapılaşma koşulları E=0,65 olarak düzenlenmiştir.

Ancak Adalar Belediyesince plana açılan dava sonrasında 08.10.2013 tarih ve 10001 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile alan E=0.30 yapılaşma koşulları ile “Turizm + Kültürel Tesis Alanı”na dönüştürülmüştür.

Planlama Kararları

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 06.10.2010 tarihinde onaylanan kıyı kenar çizgisinin kara tarafında kalan alan turizm + kültürel tesis alanı olarak planlanmıştır.

Bununla birlikte alanın doğal konumu ve bölgesel iklim şartları göz önünde bulundurularak, adaya farklı büyüklüklerdeki gemilerin yanaşabilmesi için 20.007 m² iskele alanı önerilmiştir.

1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Teklifi Planlanan Turizm + Kültürel tesisi alanında yapılaşma şartları E=0.30’dur. Turizm + kültürel tesis alanında otel, bungalov, kafe, restoran, heliport alanı, park, açık hava müzesi, meydan, kütüphane, idari bina, müze, konferans salonu, sergi salonu, bakı terası yapılabilir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 06.10.2010 tarihinde onaylanan kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde kalan alan planda kayalık alan olarak gösterilmiştir.

Yassıada’ya ulaşım deniz yolu ile sağlandığından planda iskele alanı planlanmıştır. Planlanan iskele alanında E=0.20’tir. İskele alanında tekne yanaşma yeri, bilgi edinme-bilet satış yeri, karşılama yapısı ve kafe yapılabilir.

5.3 Plan Notları

8.1. 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı Notları

1- Turizm + kültürel tesis alanında; otel, bungalov, kafe, restoran, heliport alanı, park, açık hava müzesi, meydan, kütüphane, dini tesis, idari bina, müze, konferans salonu, sergi salonu, seyir terası, bilgi edinme – bilet satış yeri ve karşılama kapısı yapılabilir.

2- Turizm + kültürel tesis alanında E=0.30’dur.

3- Turizm + kültürel tesis alanında en fazla iki bodrum kat iskan edilebilir. Maksimum 1 metresi toprak altında kalmak şartıyla eğimden dolayı açığa çıkan 1. bodrum kat emsal harici olarak iskan edilecektir.

4- Liman alanları yatlara güvenli bir bağlama ve her yata doğrudan yürüyerek çıkılmasına imkân sağlayan, yeterli derinlikte su bulunan ve yatlara teknik ve sosyal altyapı, yönetim, destek, konaklama, bakım ve onarım hizmetlerini sunan, rüzgâr ve deniz tesirlerinden korunmuş, işletme izin belgesi almış, turizm işletmesi belgeli kıyı yapılarıdır. Yapılaşma koşulları E=0,20 hmax: 6,50’dir. Bu alanlarda tekne yanaşma yeri, bilgi edinme – bilet satış yeri, karşılama kapısı vb. yapılar da yapılabilir.

5- Planlama alanı içerisindeki İstanbul V nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.05.2010 tarih ve 2506 sayılı kararı ile tescilli taşınmaz kültür varlıkları ve diğer tescilli taşınmaz kültür varlıkları korunacaktır.

6- Yukarıdaki plan hükümleri Yassıada plan onama sınırına ait plan hükümleri olup, açıklanmayan hususlarda, 644 ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’un Ek 2 Maddesi, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile ilgili İmar Yönetmeliği hükümleri ve maddeleri geçerlidir.

Şükrü Abanoz

Etiketler: » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ

3+5 = ?
#

Yassıada’ya dökülen 200.000 bin metreküp kaçak molozun nedeni belli oldu!” için 3 Yorum

 1. Ahmet Aksu : diyor ki:

  denizin dibinde yaşayan canlılar hiç umurlarında değil. Vahşetten başka bir şey değil

 2. Ceylan derisi : diyor ki:

  1998 yılında ANAP döneminde Mustafa Kalemli’nin meclis başkanlığı döneminde TBMM ye ceylan derisi koltuk döşe,kozyatağında Türk Ticaret Bankası Vakfının yerine kadıköye kat sınırı gelmesine rağmen gökdelen dik,boğazda en imarsız yerlere inşaatlar yap,eski şirket başkanın ve eski dönem Adalar Belediyesi Meclis üyesi adamın ile adanın planlarında marsakla beraber oynama yap,yeni dönemde bakalım adanın arkasında hangi yerde boy gösterecekler ,şaibeli kreş inşaatında dalavereler çevir,yassıada konusu gündeme geldiğinde kurulda kumru’yu sustur,ne mesa’ymış be bakalım daha neler yapacaklar

 3. Yalçın : diyor ki:

  BU SORULARA CEVAP VERİLDİ Mİ? VERİMEDİ İSE SUÇ DUYURUSU BULUNULMADIYSA ATİLLA AYTAÇ BU İŞİN SONUNA KADAR İÇİNDE OLDUĞUNU KABUL ETMİŞTİR…

  Ada Gazetesi’nden alıntıdır…..
  TOBB, kendisine bağlı Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ’ye işi devretti. GTİ, üç aşamalı olarak ihaleye çıkmış, ilk etapda işi 1. olmamasına rağmen MESA Mesken Sanayi şirketine vermiştir.

  Adalar Belediyesi ile MESA Şirketi arasındaki köprüyü eski CHP’li şimdi ise AKP’li olan Yonca Denizcilik’in kurduğu iddialar arasında…

  Buna göre,
  1-) Marina İnşaatının projesi ve ruhsatı olmasına rağmen çok masraflı olduğundan dolayı marina inşaatına başlanmamış onun yerine bedava derecesinde ucuz, kolay, zamandan kazandıran yöntemi kullanmışlar ve Yassıada’daki inşaat kazılarından çıkan 200.000 m3 toprak dökümünü marina yapılacak yere dökülmüş ve üzerine demirli beton dökülerek rıhtım oluşturulmuştur.

  YASA DIŞI olarak yapılan deniz toprak dolgusu ile oluşan rıhtım, kuvvetli deniz hareketleri ile her an çökme tehdidi altındadır. Bilindiği üzere deniz dolgusu ancak kaya türü, suda çözünmeyen anroşman taşları gibi malzemelerden yapılması gerekirken Yassıada’da çalışan Mesa firması, inşaat kazılarından çıkan toprak ile yaptığı dolgu ile kazancına kazanç katmıştır.

  Kazı sırasında çıkan hafriyattın yapmadığı deniz ve kara nakliye ücret tutarlarını hak edişlerine koyup alırken ayrıca da 200.000 m3 anroşman taşı getirip rıhtım inşaat işini yapacakken bu taşları getirmeden, nakliyelerini yapmadan anroşman taşı dolgusu yaptık deyip hem taş bedellerini hem de nakliye bedellerini hak edişlerine koyup aldığını bizlere düşündürmektedir.

  Daha önce yaptığımız haberlerde Yassıada’nın inşaata başlanmazdan ve başlandıktan sonraki fotoğraflarında bu toprak dökümü açıkça gözükmektedir.

  Şimdi yetkililere (kimin yetkili olduğu da belli değil ya) şunu soruyoruz Gazetemizdeki Yassıada ile ilgili haberi ihbar kabul edip MESA firması tarafından Kıyı Kanuna aykırı davrandığı ve alenen deniz dolgusu yaptığı için Yapı Tatil Tutanağı tutulmuş mudur ? (Adalar Belediyesi Arkas, Sanko gibi firmalara Yapı Tatil tutanağı tutamadığına göre MESA’ya hiç tutmamıştır)

  2-) Adalar Belediyesi tarafından 3621 Kıyı Kanuna ve K.K.Ç değiştirecek deniz dolgusu yapan Mesa firmasına karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına ilgili firmanın YASA DIŞI UYGULAMALARI bildirilmiş midir ? Bildirilmediyse 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulamaya Esas İmar Planları onaylandığına göre Yassıada’da değişen K.K.Ç eski haline getirilecek midir? Yani denize yapılan dolgu kaldırılacak mıdır? (Doldurmak kolayda kaldırmak Yassıada’daki tüm inşaatları yapmaktan zor )

  3-) Yassıada, Adalar İlçesi içerisinde mi kalmaktadır? Yoksa Kültür ve Turizm Bakanlığı sınırları içinde mi kalmaktadır?

  4-) Adalar İlçesi sınırlarında içinde ise neden Adalar Belediyesi inşaatın hiçbir kademesinde KAMU ADINA yapması zorunlu kontrollük hizmetlerini yapmamıştır?

  5-) Yassıada’daki Mesa firmasının yaptığı İnşaatı Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptırıyor ve baş sorumlusu bakanlığın olduğunu varsaysakta Adalar Belediyesinin denize yapılan dolguya ses çıkarmaması/göz yumması yada görmezden gelmesi normal midir? Yoksa Adalar Belediyesi ARKAS, SANKO gibi Mesa’yada mı aynı bağış sistemi kapsamında izin vermektedir!

  6-) Mesa firması, Yassıada’daki hafriyatı “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak mı nakletmiştir yoksa yönetmeliğe uymak çok masraflı ve zaman aldığından dolayı Adalar’da holding sahiplerinin ve CEO ‘ların denize sıfır malikanelerinde yaptıkları gibi inşaatlarından çıkan moloz ve hafriyat toprakları ile sahil dolgusu yapmayı mı, arsalarına bedavadan genişletmeyi tercih etmiştir ?

  *Bakınız “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine”

  7-) Mesa inşaat yaptığı inşaatı durdurup çıkardığı işçilerini başka bir projede işe yerleştirmiş midir? Yoksa, yapmadığı hafriyat taşıma bedelleri (deniz ve kara nakliyeleri) ve 200.000m3 getirmediği anroşman taş bedeli ile nakliyesinin parasını hak ediş bedellerini almasına rağmen fiyat farkını alamadığı gerekçesiyle kapının önüne mi koymuştur?
  8- YKK tarafından çizilen projenin kontrol müşavir firması olarak yine kendisine ait başka bir firma olan ARMA tarafından denetlenmesi hukuka uygun mudur?

  9-) İnşaat yapımı sırasında imara açılmamış bölgede Emin Liman müsaadesi olmadan malzemeler nasıl adaya getirilmiştir? Yıllar evvel askeriye tarafından terk edilmiş çürük bir limana izin vermeyen Limanlar Müdürlüğü’nün uyarılarına rağmen inşaat yapımı için gerekli malzemeler insan hayatı hiçe sayılarak, umursanmayarak yapılan personel servisleri sırasında Adalar Belediyesi neden hiç bir girişimde bulunmamıştır ?

  10-) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ruhsat vermesi Adalar Belediyesi’nin kendi ilçesinde yapılan inşaatları kontrol için sorumluluklarını ortadan kaldırmakta mıdır ?

  11-)Adalar Belediyesi kendi sorumluluk alanındaki inşaat işlerini neden/ne uğruna takip etmemekte yasa dışı denizleri doldurmasına müsaade etmektedir?

  12-) Adalar Belediyesi, ilçesindeki inşaat yapanların yürürlükteki kanunlara uygun çalışıp çalışmadıklarının kontrolünü yalnızca sade vatandaşlar ile bağış yapmayanlar için mi uygulamaktadır?

  14-) 08/08/2015 tarihli “Yaslı Adadan Yamyassı Adaya” isimli yazımızda Yassıada’da yapılan deniz gaspını ve sahil yağmalanmasını Adalar Belediye Başkanına ”Adalar Belediyesi’nce Adalar Cumhuriyet Başsavcığı’na “suç duyurusu” yapılmış mıdır? Yoksa gerekçesi nedir?” diye sormuştuk ve her zamanki gibi suskunlukları koruyup gazetemizi nasıl sustururuz çevrenizdekilere gazetemiz hakkında suç duyurusu nasıl yaparızın peşine düşmüştür. Biz Atilla AYTAÇ’a nasıl susacağımızı buradan bir kez daha söylüyoruz. Kamunun yararına olan her işinizin arkasındayız. Ancak gelecek kuşaklara çamur deryası bırakacak her türlü inşaatında karşısında olduk olmaya da devam edeceğiz. Sizler sorumluluklarınızın gereğini yapar kişisel kazanımlarınızı düşünmeden kamu menfaatini gözeterek görevinizi yapar iseniz bu gazete sizin yaptığınız güzel işler için sizleri övmesini de bilir.