Yavrum kaldır kollarını teslim ol etrafın sarılı

Yavrum kaldır kollarını teslim ol etrafın sarılı

İle paylaş:


Yavrum kaldır kollarını teslim ol etrafın sarılı

Yavrum kaldır kollarını teslim ol etrafın sarılı

Sevgili adalılar,Ulu önder ATATÜRK’ün armağanı 29 Ekim Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.Atatürk’ün bize emaneti Cumhuriyetin 92. Yılını kutladığımız bu günlerde adında Cumhuriyet kelimesi geçen partinin seçilmiş belediyesinin durumu içler acısıdır.

Yakın zaman içinde yayınladığımız haberlere gelen yorumlarda sürekli olarak Heybeliada Çam Limanı ile ilgili olumsuz bilgiler ve devamında belgeler gelmekteydi. Gelen bilgi ve belgelerin ışığında değerli bilirkişilerimiz kapsamlı çalışmalarına başladı ve bu çalışma önümüzdeki günlerde gazetemiz sayfalarında yerini alacak.

Ancak bu konu hakkında kısaca bir bilgilendirme yapılması zarureti doğduğu için olayı kısaca bir hatırlatalım istedik.

Heybeliadalı büyük Üstad Yesari Asım ARSOY’un şarkılarına konu olan Heybeliada Çamlimanı mevkii uzun yıllar boyunca denize açılan doğal bir koyun etrafında halka açık bir mesire yeri idi. Halen de habere konu parsel dışında doğal bir koyun denizle bağlantısı kopartılmış şekilde direnen bir yeşil alandır.

Yavrum kaldır kollarını teslim ol etrafın sarılı

Ve bu durum 1982 yılına kadar devam etti.Bu tarihte tüm etrafı devlet ormanları ile çevrili 106 ada 5 parsel sayılı bu yeri alan kişiler gayrikanuni kadastro işlemleri ile önce vasfı “tarla ve yeşil alan” olan bu yeri tapu değişikliği yaparak önce gazinoya, daha sonra da turizm alanı olacağı bahsiyle kıyı kenar çizgisi, kıyıların halka kullanımı, kamu yararı gibi değerleri unutarak ve unutturarak bu yerde bir yeşil alan ve ağaç katliamı yaparak inşai faaliyetlere başladılar. Düşündükleri projede 3 adet otel binası ve önünde havuzu ile iskele ve dış çapında mendirek yapmayı öngören bir rant projesi hazırlayarak daha bu projenin izinlerini dahi almadan “önce yap sonra kılıfına uydur” mantığıyla imalatlarını tam gaz devam ederken o tarihlerde ada sevdalısı Y.Mimar ve Mühendis Şehir Plancısı T.D. nin “imar planına, imar kanununa ve ek maddelerine, Turizm Planlamasına, Anıtlar Yüksek Kurulu Kararına, İstanbul Nazım İmar Planına aykırı olan ve statik tehlike arz ettiği için 1983 tarihli İstanbul Belediyesi mühürleme ve durdurma kararına rağmen devam ettiğini ve çatı kapanma seviyesine geldiğini” belirterek kendi şahsi gayretleri ile bu durum gerekli mercilere intikal ettirilmişti. Akabinde birçok sivil toplum örgütü ve bireysel başvurular ile adı geçen yer için defalarca Belediyeye, Koruma Kuruluna şikayetlerde bulunulmuştur.O dönem ki Anıtlar Yüksek Kurulu ve İstanbul Belediyesi anılan yerin hem projesine aykırılıkları sebebiyle hem statik açıdan tehlike arz ettiğinden hem de kıyı kenar çizgisine yakınlığı ve halkın kıyı kullanımını engellediği için uygun olmadığına karar verilmiştir.

Yavrum kaldır kollarını teslim ol etrafın sarılı

Daha sonra yapılan değişikliklerle ruhsat verilen yerde kesinlikle iskele yapılmaması ve binaların 2 katlı olması ve kıyı kullanılmasının halka kapatılmaması şartına bazı üyelerin muhalefetine rağmen karar verilmiştir. Bu kararlara rağmen yapılan inşaatta aykırılıklar yapılmış, kıyı kullanımı halka kapatılmış ve inşaatlar bitirilmiştir. Bu süreçte mahkemeden bu yerin ifrazının imar müdürlüğünden geçmemesi sebebiyle imar durumunun tetkik edilmesine karar verilmiştir. Akabinde 1987 senesinde imar af kanununa istinaden alınan iskan belgelerinin binaların kullanış maksadına aykırılığı sebebi ile iptal edilmesine karar verilmiştir. Tüm bu yazışmaların yapılma şekli tapu kayıtlarında, belediye dosyasında, resmi kurum arşivlerinde ve eski maliklerinin bir dönem borçlu oldukları TMSF arşivi kayıtlarında sabittir.

Yavrum kaldır kollarını teslim ol etrafın sarılı

GÜL GİBİ UYUYAN YILANI UYANDIRDIN NEYİNE GÜVENDİN EVLADIM

Yakın bir zamanda büyük bir sermaye gücü şirket tarafından alınan yerler önce iptal edilen af iskan kayıtları ve mahkeme kayıtları yok edilerek tapuda vasfı “ gazino ve 3 adet bina” ya dönüştürülmüştür. Bu işlem yapılırken yerin vasfının tarla oluşu ve Adalar’da normal konut sahasında kalan yerlerde bile 2007 yılından bu yana imar olmayışı her nedense değerli belediye görevlileri için herhangi bir engel teşkil etmemiştir. Devamında bu yerlerde hummalı bir şekilde yenileme çalışmaları başlamıştır. Normal şartlar altında rant sağlamayan sade vatandaş kendi evinde izinsiz boya bile yapamaz iken olur da kaza ile boya yapar iken yakalanması durumunda yargılanması ve hapis cezası ile tazyik olunması durumu ile karşı karşıya kalırken, her nasılsa bu binaların esaslı onarım, kontür gabari değişikliği, plan değişikliği, güçlendirme, ek alan inşası, iskele gibi faaliyetler görmezden gelinmiştir. İBB KUDEB tarafından yapılan kontroller esnasında yapılan aykırılıklar tespit edilmiş ve gereğinin yapılması için Koruma Kurulu ve Belediye’ye gerekli yazışmalar yapılmıştır. Ama ne yazık ki Belediye büyük sermaye sahibi yeni malikin yaptığı bağışın etkisiyle “her halde iş yoğunluğundan olacak” gereğini yapmayı unutmuştur.

Yavrum kaldır kollarını teslim ol etrafın sarılı-29903

Son dönemde çok sık olmaya başlayan bu durumlar belediye içinde “paralel” belediye görevlilerinin olduğu duyumunun çok kuvvetli bir kanıtı niteliğindedir. Bu yapılandırmanın belediye içindeki görevlileri kendileri tarafından yaptırılmasına “tamamen duygusal sebeplerle” göz yumulan herhangi bir aykırı uygulamanın ortaya çıkması durumunda öncelikli olarak aykırılık yapılan yerin cansiperhane avukatlığına soyunulmakta, en son aşamada eğer işin içinden çıkılmaz ise belediyeden bol miktarda bulunan değişik seri ve sayı numaralı yapı tatil tutanakları geriye doğru çalışan bir takvim işletilmektedir. Mesai mefhumu tanımadan hafta sonu tatilleri dahil sabahın köründen akşamın geç saatlerine kadar belediye arşivi, imar müdürü ve muavini, teknik başkan yardımcısı arasında mekik dokunmaktadır. Kanunen 3 gün içinde ilan edilmesi gereken encümen kararları bazen aylarca yayınlanmadığı göz özüne alınırsa ne kadar geriye dönük işlem yapılabilme potansiyeli olduğu ortaya çıkmaktadır.

yavrum-kaldir-kollarini-teslim-ol-etrafin-sarili

Ada gazetesi olarak belediye deki halkı kin ve nefret duygusuna iten, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı bu paralel yapının yaptığı yoğun çalışmaların hangi güç ve sermaye sahipleri ve ada içindeki uzantıları eli ile yapıldığının,kimlere kaçak bina,güçlendirme,havuz,iskele,kat atma,fonksiyon değişikliği,kaçak otel ve işyeri ruhsatları izinleri verildiğinin takipçisi olarak periyodik yayınlarımıza devam edeceğiz.

Kısaca özetlediğimiz bu konunun geniş kapsamlı heberini ve bilirkişi raporunu en kısa zamanda yayınlayacağımızı ve takipçisi olacağımızı buradan ilan ederiz.

11 yorum

 1. Açtım ellerimi semaya, Yalvardım yüce Mevla”ya, Allahım Yaşar’ım ile Hulus’imin Eksikliğini yaşatma bana , Kurban olduğum Yaşarım ile Hulusim bana verdikçe veriyor çünkü!!!!!!!

  ARKAS,KARKAS,SANKO,MANKO,CEO,CENGO Sırasıyla hepsini kucağıma getirdi bu muhteşem kuyruk ekibim…….Adaya geldiklerinde her ikiside Civan gibi delikanlıydılar Üzülüyorum bir başlarına mücadele etmelerine,kimsecikler yardım etmiyor diye onlara. Yanlarına iki değil dört tane personel daha alacağım ki resmi/gayri resmi bağış toplamaya full devam etsinler bana!!! Yeterki meclis üyelerim bana kelek yapmasın. Allahım izan ver Meclis üyelerime uymasınlar gerçek Adalılara,uyanmasınlar daldıkları uykudan,söylerim onlara devamlı ninni, aman Allahım açılmasın meclis üyelerimin gözleri,Yaşarım ile Hulusim bana tam gaz çalışırken.Bunaldı civan gibi Yaşarım ile Hulusim. Hadi yeni everdik Hulusimi yenganım oldu moral kaynağı dayanıyor baskılara. Ama moralmanı bozulan Yaşarım’da kayış attı sonrada bana bile fırça atmaya başladı şaşkınım,neyse affederim densizliğini, yeterki devam etsin itina ile asli işine,kaçmasın sermaye babaları gözümüzden,her birinin vardır illaki yasa dışı imar işleri,çıkartır kirli çamaşırlarını ortaya sonra getirir Yaşarım onları bana, yeseler,sömürseler de ülkeyi umursamam bu sermaye babaları,ama bilsinler ki benim horoz olduğum Adalarda yaptıkları yasa dışı işlerden yolluğumu alırım , Yaşarım da onların üzerindeki olur elim, onlara ne yapsam az olur,yılbaşında İsviçre Alplerine göndersem kaysınlar diye,nede olsa Adalarda en iyi yaptıkları şeydir kaymak,daha ne kıyaklar yapacağım Yaşarım’a,hele pazartesi meclisten geçsin eleman işi, arkasından gelecektir her istediği !!!!!!!!!!!!!!

 2. Nedir bu işin aslı heybeliada da geçmiş tarihli tutanak tutuldu ise sorumluları neden hala görevleri başında başkan neden müdahale etmez bu olaya bu iş kaç yıldır sürmektedir kimler göz yummuştur bu firmadan paraların alındığı doğru mudur yok mu açıklacak öğrenelim

 3. Acil encümen üyesi aranıyor

  Adalar Belediyesine acil aranan encümen üyelerinde olması gereken özellikler ile bu görevi yerine getirirken alacakları ücretler listelenmiş olup isteklilerin derhal Başkanlık özel kalemine müracaatları rica olunur.

  1- T.C vatandaşı olacaklar. Çift vatandaşlıda olsa olur. Müracaat edenler 18 yaşından büyük olacak kısaca reşit olacak yaşta olacaklardır. Cezai ehliyete sahip olmaları gerekmektedirler. Yapılan işlemlerde her an cezai işlem çıkacağını düşüneceklerdir.

  2- Bay bayan farkı yoktur. Bayanların başı açık olacak diye kısıtlamamız bulunmamaktadır. Başları kapalıda olabilir. Çarşaflı olurlarsa içindekinin seçilmiş encümen üyesi olup olmadığını anlamak için encümene girerken bir bayan personel tarafından kontrolden geçirilecektir. Bayan eleman yoksa bay personel tarafından göz retina şeyinden geçirilecektir.

  3- Belediye Başkanının Encümene sunduğu kaçak inşaatlarla ilgili aklayıcı kararlara bakmadan soru sormadan,oha bu kadar da olmaz ki demeden,imza atacaktır.

  4- Kaçak binalara ait göstermelik CUZİ cezalar kesilirken “AAA BAŞKANIM adam kendine kaçak cennet yaratmış seyyar satıcılara kestiğimiz cezayımı bunada kesiyoruz” diye itirazda bulunmayacaklardır.

  5- Yine KAÇAK CENNET yapanlar “AAA BAŞKANIM BOYA BADANA,YARIM M2 BALKON YAPANLARI SAVCILIĞA BİLİDRİYORUZ ADAMLAR 2 –3 ARASI YIL HAPİS CEZASI ALIYORLAR. Bu kaçak cennet yapanların yemediği halt kalmamış, tecavüz etmedikleri yasa dışı imar olayıda kalmamış, bunları ceza almaları için savcılığa niye bildirmiyoruz”demeyeceklerdir.

  6- Belediye Başkanının verdiği her kararı sorgusuz sualsiz encümen kararı olarak imzalayıp web sitesinde 3 ay sonra yayınlanmasına rıza göstereceklerdir.

  7- Eğerki Encümen kararlarından dolayı yargı makamı bu kararların altında sizlerin imzaları var. Nasıl böylesine çifte standart yapabildiniz. Adamalar yasa dışı her eylemi yapmışlar ceza vermeyip onları aklayıcı raporlara imzalar atmışınız diye sual ettiklerinde Başkanımız böyle istedi bizde imama pardon başkana uyduk ZİNHAR demeyeceklerini taahhüt edeceklerdir.Alacakları ceza için Başkanı suçlamayacaklardır. Her encümen üyesi kendi bacağından asılır lafını düstur edineceklerdir.

  8- Başkanın istediği her türlü adrese teslim ihaleyi yandaş yada hulusinin yanında çalışanlara ihale edecekler ve ihale ederkende kesinlikle ihalede zorunlu olan evraklar istenmeyecekir. İstense de teminat mektupları falan sorunsuz iade edilecektir. Plaj ihalesinde by Şükrüye yapılan kıyak benzeri işler için her daim hazır olacaklardır.Plajdaki bungalovların ihalesinin Hulusinin yanında sigortalı olarak çalışan adamına ihale edildiği gibi ihaleler alınacak encümen üyelerine örnek olacaktır.

  9- Encümen üyeleri Başkanın kalk dediğinde kalkacak,otur dediğinde oturcak,zıpla dediğinde zıplayacak evsafta olacaktır. Hele hele Başkan tarafından ancak sermaye sahiplerinin yanında çalışan bir savunma avukatının hazırlayabileceği gibi hazırlanan encümen kararları önlerine konduğunda imzala demesine gerek kalmadan imzalayacaklarını kabul edeceklerdir.

  10- Yukarıdaki 9 maddeyi kabul eden Encümen üyelerine verilecek ücret Kanunlarda veriln ücreti geçmeyecektir. Haricende bir ücret verilmeyecek olup bilindiği üzere Belediyemiz büyük bir ekonomik para biriktirme hamlesine kalkmış olup bu toplanan paraları daha sonra şefik Toprak isimli ahısa aktarılmasıiçin gerekli ihalede aynı encümen üyeleri tarafından yapılacaktır.

  11- Encümen üyelerine liyakatlarına göre varsa yaptıkları yasa dışı imar suçları,ecrimisil cezaları veya uygulamalarına yadımcı olunacak o şekilde yaptıkları yasa dışı kararların karşılığı ödenmiş olacaktır. AK partili CHP li olup olmaması fark etmez.

  12- Yol,su,yemek,içecek Belediyemize aittir. Sigorta yapılacaktır. Haftada 7 gün izinlidirler. Encümen kararlarını evlerinden imzalayabilirler.Yeterki sorgusuz sualsiz imzalasınlar.

  İsteklilerin derhal Adalar Belediyesine müracaatları rica olunur.

 4. Adalar Belediyesi benim bidiğim CHP li. Şimdiye kadar Chp’li Belediyeler ve Adalar Belediyeside hep kardeş CHP’li belediyelerin Kartal,Maltepe,Beşiktaş gibi belediyelerden personel talebi yaparlardı. Mesela Farsakoğlu Kartaldan Mali Hizmetler Md, Fen işleri Md getirtmiştir. Haa getirdiği personeller oranın teknikerleri olup buradaki adalı arkadaşları kızağa çekip Kartalın teknikerlerini müdür yapması,adalarda belediye başkanı olup adalılara güvenmemesi ile o vakitler çok tartışılmıştı. Aytaçda aynı kafada adada belediye başkanı ol adalılara güvenme belediyede adalı elektirik mühendisi varken yerine fatihten elektrik mühendisi getir.İnşaat mühendisi getir. Hemde nerden kardeş belediye bile değil Fatih Belediyesinden. Artık kardeş Belediyeler Ak partili oldu değilmi Aytaç Afeerin sana . Bunların Adalıları harcamasının tek nedeni kendileri adalı değilde ondan. Adalara adalı olmayan bir başkan getirirseniz yapacağı ilk iş önce çevresindeki,belediyedeki adalıları harcamak kızağa çekmek olur böyle. Neden mi yaptıkları organize işler dışarı sızmasın diye . Kardeşim bunlar ç.lmaya geldiii başka açıklaması varmı. Adalar ancak adalı bir başkan ile rahat eder çakma adalılarda başkan olursa işte bu olur.

 5. Ya nediyosun be kardeşim. Farsak mahkeme kararını bile saymıyor. Nah işte kirada olduğu evi rahmetli Zeki beyin oğlu baktıki Farsak ile uğraşamayacak sattı Büyükadalı elektrikçiye kurtuldu. Çocuk evde oturacak çık diye yıllardır bedava oturan Farsağa dava açtı. Mahkemeye 200 bin eve masraf yaptım ödesin çıkayim yada paranın bedeli kadar otururum dedi. Mahkeme has… dedi ve çık kararı verdi hala çıkmadı. İşte CHP’nin eski belediye başkanı bu. Atilayıda savcılığa şikayet etmişti önünü kesmek için. Bunlardan siyasetçi olacakta bizide bunlar yönetecek. Dediğiniz çok doğru..Adalara adalı olmayan bir başkan olmaz. Olursada ilk harcayacakları adalılar olacak. Farsak adalılar için vasıfsız adalı memurlarla iş yapamıyorum ondan dışarıdan memur getiriyorum derdi. Aytaçta aynı kafada herhalde. Farsak adanalı aytaç Trabzonlu nolurki .Vasıfsız adalıların oyları ile oraya gelirken iyi koltuğa oturduktan sonra kendisi feci vasıflı oldu adalılar vasıfsız. Ders çıkartalım bida da çok, çok, çok hatta pek çok vasıflıda olsa bizden biri olmadı mı onu başımıza getirmeyelim başka ne denirki. Farsak kaymakamdı,hoca idi,devlet adamlılığı vardı,mahlli idareler dersi bile verirdi hesapta ama önce insan ,adam olunacak demi ama .. Adam olamadıktan sonra başkan olmuşun kaç yazar……………………………………

 6. Kardeşim eyi diyonuz hoş söyleyonuzda hiçmi adalılarda kabahat yok yaww.Nah işte bi tane fen işleri müdürüde R…. Ç… idi. Adam baktıki bu adalıları kandırmak kolay.Adalardan aday bulamamışlar gibi adanalı farsaktan medet ummuşlar kendisi bile CHPden cesaretlenip Belediye Başkanlığına aday olmadımı. Sonra hala ümidini kaybetmedi bide adalar ile gazete çıkarıyor. Niye belki 3 sene sonra güneş Adanalıya,Ofluya güldüğü gibi kendisinede açar diye. Ulen 6ayda adaların profösörü kesildide adalar ile ilgili gazete çıkartıyo yaww. Git len ordan. Hadi ordan seni gidi fırsatçı seni. Kabahat hakiki adalıların siyasete soyunmaması. Onlar ortada olmayınca meydan fırsatçı çakallara kalıyor. Sonrada beyhude dövünüyoruz. 3 sene daha dövünmeye devam ederiz. Aytaçdan sonaya iyi bakalım artık hakiki ,öz bir adalı başkanın hesabını yapalım muhteremler.Ak parti,chp fark etmez adalı olsun yeter. İthallerin durumu nah ortada.

 7. Personeli bırak meclis üyesi transfer et.Aytaç pazartesi günkü meclis gündemine hemen bir madde ekle. Dışarıdan yani Fatihten de olabilir ordan meclis üyesi transferini gündeme dahil et oylamaya sok. Encümen üyelerin istifa ediyor. Etmezse zaten yakında hesap vermeye mahkemeye gidecekler. Senin meşhur sermaye sahiplerini aklama operasyonundan ifade vermeye sonrasında yargılanmaya gidecekleri için sana yenileri el değmemişleri lazım. Onlarıda anca fatih belediyesinden getirirsin.Gerek yok CHP li belediyelerine bakma sen. Fatihin incisi Fikriye söyle meclis üyelerinede bakmaya başlasın. Gerçi Hulusi ile yaşarında bakar ama Fatihe Fiko hakim ya o bakımdan söyledim di.

 8. Fatih Belediye Başkanı 2001 yılında AK Parti İstanbul İl Kurucu Üyesi, 2003 yılında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda Halkla İlişkiler Tanıtım Medyadan sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldu.2004 Yerel Seçimleri’nde Fatih Belediye Başkanı seçildi. 2009 Yerel Seçimlerinde ise Fatih ile Eminönü birleşince Tarihi Yarımada Fatih’in 2.kez Belediye Başkanı oldu. 2014 Yerel Seçimlerinde de tekrar aday gösterilerek, Fatih’e 3.kez Belediye Başkanı seçildi. İşte nasıl 3 kez arka arka ya Belediye başkanı seçildiğinin tiyosunu almak için Fatihten önce fikoyu aldı sona Belediye başkanı ile muhabbet kurup taktik alacak Aytaç. Halbuki bana sorsa okadar zahmete girmeden söylerdim. Fikoda elinde tapon mal gibi kalmzadı. Aytaç şu an yaptıklarını yapmasan bile bir dönem daha şansın olurdu ama maşallahın var elin kaşınınca gözün görmüyor.Sonu dersen yargı sırtını kaşıyınca anlıcanda geç olacak.

 9. pensilvanya ada imamının talimatlı paralel güç odakları belediye içindeki yeni yapılandırmaları için yeni ekip arkadaşlarını yanlarına alarak klasik etnik ayrım işlerini tamamlıyorlar. zamanında Türk Milli Futbol Takımında,TSK’da ,devletin her türlü kurumunda yaptıkları gibi belediye içindeki gerçek görevlerini yapmaya çalışan personele asimilasyon uygulamaya devam ediyorlar ve belediye ye sürekli yeni çalışma arkadaşlarını getiriyorlar fen işleri,imar,mali hizmetler gibi her bölüme sirayet ediyorlar akabinde yerlerinin sağlamlaştırdıktan sonra en tepeye ulaşacaklardır.En sonunda da ne istedilerde vermedik diye dövünmeyin mecliste dikkatli davranın

 10. Yavrum kaldır elini dedin de aklıma chp li meclis üyeleri geldi.Emme basma tulumba gibi herşeye el kaldırıyorlar. Bu günde sanki belediyede teknik memur yokmuş giibi iki paralelci daha alıyorlar. Ne güzel babanınızın çiftliği sanki sizin cebinizden çıkıyor. Devletin parası har vurup harman savurun. Farsak bu alımlarda ?30 u geçerek suç işlemişti aynı kafada atilla da gidiyor. Anladığım kadarıyla belediyeyi yaşar denen çekmecede yargılanan yardımcı yönetiyor. Atilla konu mankeni. Zaten bir işede yaramıyor bir b.k.an anlamadığı için. Meclis üyelerine acıyorum. O kalkan eller bir yanlışlıkla bir gün başka bir tarafa girmesin. Mazallah!!!!

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*