Yolsuzlukla Etkin Mücadele için Çağrımızdır

Yolsuzlukla Etkin Mücadele için Çağrımızdır,Yolsuzluğa Karşı Deklarasyon

Yolsuzlukla Etkin Mücadele için Çağrımızdır

 

Türkiye, uzun yıllardır yolsuzluk skandallarının yaşandığı bir ülke. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün hazırladığı Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 2014 yılında Türkiye en büyük düşüşü yaşayan ülke oldu. Bugün, Türkiye’de yolsuzluk sorunu; temel insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğüyle temel bir demokrasi sorunu haline geldi. Peki Türkiye’de yolsuzlukla mücadele konusunda halk ne düşünüyor? Cevabını onlardan dinleyelim: 

Videomuz
Yolsuzlukla mücadeleye destek vermek için, temel taleplerin yer aldığıYolsuzluğa Karşı Deklarasyon’u imzalayarak yolsuzlukla mücadeleye siz de destek verebilirsiniz.

Uluslararası Şeffaflık Derneği olarak  yer alan “Yolsuzlukla Mücadele Platformu” basın açıklamasını imzalıyoruz. Bu bağlamda, bugün 17 Aralık 2014 Çarşamba günü, saat 13:00’da Taxim Hill Otel İstanbul’da açıklanacak olan bu basın bildirisini aşağıda sizlere sunuyoruz.
“YOLSUZLUKLA MÜCADELE PLATFORMU”
BASIN AÇIKLAMASI
Bizler, yolsuzluklarla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek ve yolsuzluklardan arınmış bir toplum yapısı için gerekli mücadeleyi vermek amacıyla bir araya gelip “Yolsuzlukla Mücadele Platformu”nu oluşturduk. Yolsuzluk ve rüşvet ortamının yaygınlaşması, kamu olanaklarının haksız ve hukuksuz kullanımına neden olduğu gibi toplumun ahlaki yapısında da bir çürüme ve çökme yaratmaktadır. Gelecek kuşakları da etkileme riski taşıyan bu ortamın genelleşmesi ve sıradanlaşması, toplumun bekası açısından mutlaka önlenmelidir. Yolsuzlukların bir kangren gibi toplumun bütün bünyesini sarma tehlikesi vardır. Yolsuzlukların yaygınlaşmasının halka yansıması hep acı verici olmaktadır. İşsizlikten, iş cinayetlerine, paralı sağlıktan, yokluk içindeki emeklilere, yeşil alanların yok edilmesinden, depreme karşı gerekli önlemlerin alınmamasına kadar birçok konudan bahsedebiliriz.
Yolsuzluk, Türkiye’nin en önemli, yaygınlaşmış ve tahribat yaratan sorunlarından birisidir. Bu sorun ile mücadele edilebilmesi için öncelikle toplumsal düzeyde yükselen bir bilinçlenme ve talep şarttır. Bu nedenle, birçok sivil toplum kuruluşu, meslek odası ve sendikanın bir araya gelmesi ile oluşturulan “Yolsuzlukla Mücadele Platformu” olarak, ülkemizde ciddi bir demokrasi, hukuk ihlali, insan hakları ve ifade özgürlüğü meselesi haline gelen “yolsuzluk” sorunu ile mücadele için çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz.
Türkiye uzun yıllardır birçok yolsuzluk skandalına tanık olsa da bugün gelinen noktada, yolsuzluğa bağlı suçlarla ilgili açılan soruşturmaların cezasızlık ve takipsizlik kararıyla sona erdirilmesi kaygı verici bir hal almıştır. Türkiye tarihinin en önemli yolsuzluk iddialarından biriyle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu ortam temel hak ve özgürlükleri baskılayan bir hal almıştır. Yolsuzluk iddialarını dile getiren çeşitli birey ve kurumlar baskı ve tehdit altındadır. Birçok vatandaş, gazeteci, kamu görevlisi, savcı ve polis, yolsuzluk iddialarına karşı ses çıkardığı için göz altına alınmakta, kendilerine soruşturma ve davalar açılmakta, işlerini kaybetmektedir. Medya özgürlüğünü kısıtlayıcı bir ortam bulunmakta olup çeşitli kişi ve kurumların otosansürle hareket ettiği görülmektedir.
Öte yandan, yolsuzluk iddialarında ismi geçenler hakkında herhangi bir yargı süreci işletilmemektedir. Yolsuzluk skandalları üzerine araştırma yapmakla yükümlü olan Meclis’teki Soruşturma Komisyonu’nun çalışmaları hakkında yayın yasağı getirilmesi kabul edilemez ve açıkça bilgiye erişim hakkını zedeleyici, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye aykırı bir durumdur.
Yolsuzluk; kamu görevinin, özel çıkar sağlamak için kötüye kullanılmasıdır. Yolsuzluk, temel hak ve özgürlükleri ihlal eder; kamu kaynaklarının adaletsiz ve usulsüz biçimde dağıtılmasına neden olur; toplumsal ve sosyal yaşamda etik ilkeleri zedeler ve gelecek nesiller için daha iyi bir hayat sunma şansını yok eder.
Herkesin temel haklarının korunduğu ve haysiyet içinde yaşadığı bir Türkiye için yolsuzluğun her şekliyle mücadele edilmelidir. Yolsuzlukla mücadele için, öncelikle hukukun üstünlüğünü, güçler ayrılığını ve demokrasiyi öne alan somut adımlar bir an önce atılmalıdır. Geçtiğimiz bir yıl içinde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarının şeffaf ve adil bir şekilde soruşturulup toplumun vicdanına, hak ve hukuk anlayışına uygun bir karara varılması zorunludur. Tüm siyasi karar vericilerin bu alandaki iradelerini yüksek sesle dile getirmelerine ihtiyaç vardır. Bu nedenle, “Yolsuzlukla Mücadele Platformu”olarak,  tüm siyasi karar vericileri bu konuda somut önlemler içeren yasal adımları atacak şekilde hareket etmeye ve demokratik toplumun vazgeçilmezi olan şeffaflık kültürünü benimsemeye, güçler ayrılığı ilkesine bağlılığa davet ediyoruz.
Sivil toplum hareketinin demokrasi ve özgürlükler için verdiği mücadele, yolsuzluklarla mücadeleden ayrı tutulamaz. Bu nedenle, her türlü yolsuzluk iddiasının kamuoyuna açık ve hesap verebilir bir şekilde soruşturulması ve hukuk kuralları içinde karara bağlanması için mücadele etmemiz gerekmektedir. Takipsizlik kararı ve yayın yasaklarıyla sonuçlanan 17 ve 25 Aralık 2013 soruşturmalarının yıl dönümünde bir araya gelerek bu platformu oluşturmamız, kamuoyunun şeffaflık ve hesap verebilirlik talebini yansıtan bir gelişme olarak değerlendirilmelidir. Platformumuzun bundan sonraki çalışmalarını sürdüreceği başlıca alanlar, yolsuzluklara ve rüşvete karşı duyarlılığı arttırmak ve bunlarla mücadele edilmesi için kamuoyu oluşturmak ve somut öneriler geliştirmek olacaktır. Bu konuda duyarlı ve çalışmak isteyen tüm kuruluşları da “Yolsuzlukla Mücadele Platformu“na katılmaya çağırıyoruz.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz